19, జూన్ 2017, సోమవారం

సమస్య – 2388 (ఎంతటి పండితుఁడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఎంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్"
(లేదా...)
"ఎంతటి పండుతుం డయిన నిట్టె కరంగును వెన్నపోలికన్"
(చింతామణి నాటకము నుండి)

56 కామెంట్‌లు:

 1. “అయ్యవారికి చాలు అయిదు వరహాలు;
  పిల్లవాండ్రకు చాలు పప్పు బెల్లాలు”


  వింతేమున్నది మిత్రమ!
  పంతుళ్ళకు చాలు నూలు పంచల జతలున్
  గంతులు వేయు పొగడ్తల
  నెంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. వింతయు గాదయ చూడగ
  చెంతను కాంతయె సరసము చేయుచు కోరన్
  చింతల దీర్పగ జేరగ
  ఎంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చెంతకు చేరిన మాటా
  మంతీ ఘాటుగ పలికెడు మాన్యుల తోడన్
  చింతా కంతబొ గడ కవి
  ఎంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్
  (కవి తెంతటి)

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సుంత మరల్చక దృష్టిన్.
  సంతతమునుఁగొల్చి దైవసాక్షాత్కారం
  బెంతయు పొందిన ధన్యుం
  డెంతటి పండితుడు కాని యిట్టె కరంగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అంతయు తెలిసిన జ్ఞానియె
  సంతత హరినామచింత సత్సంగత్యమ్
  మంత్రుల సమ్మానములకు
  యెంతటి పండితుడుగాని యిట్టెకరంగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సీతాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సత్సాంగత్యమ్' అని హలంతంగా ప్రయోగించారు. "సత్సంగతియున్। మంత్రుల సమ్మానములకు। నెంతటి..." అనండి.

   తొలగించండి
 6. వంతల బెట్టెడి యాడుది
  సంతానము బహుళ సంఖ్య సంకట బెట్టన్
  చెంతను జేరగ బ్రియసతి
  యెంతటి పండితుడుగాని యిట్టెకరంగున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పంతము బోవగ నేరము
  సంతసముగ కన్ను గీటి సరసము లాడన్
  చెంతకు జేరెను రంభని
  ఎంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్


  రిప్లయితొలగించండి
 8. విప్రనారాయణ వృత్తాంతము


  పంతముతో విప్రుని సీ
  మంతిని హరి జపమునుంచి మరలించె గదా,
  వింతలు కాదు, అసతితో
  ఎంతటి పండితుడు గాని యిట్టె కరుగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సూర్యకుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కాదు+అసతి' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. "వింత లెటు లగు నసతితో" అందామా?

   తొలగించండి
 9. సంతోషంబును భక్తియు
  సంతత సత్యానురక్తి సద్వినయంబుల్
  చెంతం గొని మ్రొక్కినచో
  నెంతటి పండితుడు గాని యిట్టె కరంగున్.

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కాంతా కనకము లట్టివి
  గంతలు గట్టును కనులకు కామము తోడన్
  చింతకు నెట్టును చివరకు
  ఎంతటి పండితుడు గాని యిట్టె కరంగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. డా.పిట్టా
  సుంతగు ప్రతిభకుబిరుదులు
  వింతగ సరి రాజకీయ వీకన గనగన్
  సొంతము తనకొకటనగనె
  ఎంతటి పండితుడుగాని యిట్టె కరుంగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. డా.పిట్టా
  వింత! ధనమ్ము, స్త్రీ సుఖము,వేల పొగడ్తలు అర్హులైననే
  చెంతకు జేరు;సత్యమివి శీలముతో ముడి వడ్డవే యిలన్
  సుంతయు నీతి లేక నవి సొంతమటన్న ప్రలోభ ప్రక్రియన్
  ఎంతటి పండితుండయిన నిట్టె కరుంగును వెన్న పోలికన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రిప్లయిలు
  1. ఉ .కాంతల యోర చూపులకు కైవస మవ్వుట ప్రాకృ తమ్మిలన్
   ఎంతటి పండితుండయిన నిట్టె కరంగును వెన్న పోలికన్
   చెంతకు బిల్వ బ్రహ్మ ఋషి శీలము దప్పెను , చేరి మేనకన్
   భ్రాంతికి లోనుగాని ముని వంకర పోనటి వాలముండునా?

   తొలగించండి
  2. శంకర ప్రసాద్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కైవస మందుట' అనండి. 'ఇలన్+ఎంతటి' అని విసంధిగా వ్రాయరాదు. "ప్రాకృతమ్ము తా। నెంతటి..." అనండి. 'వంకర పోనటి వాలము'...?

   తొలగించండి
 14. ఇంతులు దాపగువరకే
  కాంతుడుచూపించు బిగువు ఖగవతిలోనన్
  సుంతకలికిచూపు తగుల
  నెంతటి పండితుడుగాని యిట్టె కరుంగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. *వింతయెకాదుసుమ్మి, మది ప్రేమను జూపుచు నోరచూపులన్*
  *కాంతలు మానసాంతర వికాసత నొందగ చిల్పిచేష్టలన్*
  *గంతులు వేయగా ఘనులు,జ్ఞానులు,పామరులెవ్వరేనిల*
  *న్నెంతటి పండితుంజైననిట్టెకరంగును వెన్న పోలికన్*

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీరామ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "ఎవ్వరే యిలన్" అనండి.

   తొలగించండి
 16. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  నేను, మా ఆవిడ ఇద్దరం పంచారామాలు, అన్నవరం, సింహాచలం తదితర క్షేత్రాలను దర్శించడానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము. మా యాత్రకు ఏ విధమైన ప్రణాళిక చేసుకుంటే బాగుంటుందో తెలిసినవారు సూచన లివ్వవలసిందిగా మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విజయవాడ, మంగళగిరి, అమరావతి గతంలో చూశాము. ఇవి లేకుండా సూచించవలసిందిగా మనవి.

   తొలగించండి
  2. మీరు ఎక్కడినుంచి బయలుదేరుతారు గురువు గారు

   తొలగించండి
 17. పంతపు చండామార్కులు
  చెంతన ప్రహ్లాదుఁడుండ చిరునగవొలుకన్!
  వింతేమి? శిష్యు నణకువ
  కెంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అంతఃకరణము శుధ్ధిగ
  మంతనములనాడుచుండు మాన్యుడవనుచున్
  సంతతము బొగడునెడలను
  నెంతటి పండితుడుగానియిట్టెకరంగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వింతపదాల పేర్పులతొ విందొనరించు గణాల కూర్పుతో
  నెంతయు మోదమిచ్చు కవనేందిర డెందము దోచుకోవగన్
  సంతసమొంది యాపెకును సాగిలి మ్రొక్కడె స్వాగతింపడే
  ఎంతటి పండితుండైన నిట్టెకరంగును వెన్నపోలికన్
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఇంతికి దాసోహమ్మను
  టెంతయు సహజమ్ము కనగనీలోకమునన్
  వింతగ సాహితి చూపుల
  కెంతటి పండితుడె అయిన నిట్టెకరంగున్
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సంతత హరి భక్తు నొకని
  కాంతయె దాసునిగ జేసె కామ క్రీడన్
  వింతలు కావా గాధలు
  యెంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. అంతటి యచ్చర లేమ, త
  నంతనె తా కౌగిలింప హా!పొమ్మను,నా
  దాంతు నెరిగి యన పాడియె
  నెంతటి పండితుడు గాని యిట్టె కరుంగున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఎంతటి పండితుండయిన నిట్టె కరంగును వెన్న పోలిక
  న్నంతటి సున్నితంబె మఱి యాతని డెందపు పోకడల్ భువి
  న్నంతయు మిధ్యగా ధరను నారసి మానవు డెల్లవే ళ లన్
  వింతగ జొ ల్లు మాటలకు బేలయి లొంగుట పాడియే గనన్


  రిప్లయితొలగించండి
 25. స్వంతము తాపసునకుఁ బ్రళ
  యాంతక శస్త్రాస్త్రములు మహాత్ముడయిన న
  య్యింతికిఁ జిక్కె నతివలకు
  నెంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్


  కుంతికి సూను లిద్దరును ఘోరపు శత్రువు లాది నుండియున్
  బంతము బూని తల్చెదరు పన్నుగ నిట్లు మహా చలమ్మునన్
  బంతుల నేయ నస్త్రములు జ్వాలలలో, విలువిద్య నం దతం
  డెంతటి పండితుం డయిన, నిట్టె కరంగును వెన్నపోలికన్

  [బంతి = పంక్తి]

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఆఖరి పాదం సవరణ
  కెంతటి పండితుడు గాని యిట్టె కరుంగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కాంతలభించి నవ్వుచును కంతుని బాణమువేయవేగ తా
  నెంతటి పండితుండయిన నిట్టె కరంగును వెన్న పోలికన్
  సుంతయులేదు సంశయము సోద్యముకాదది, కంబుపాణి శ్రీ
  కాంతుని పుత్రుడైన మసి కంధరుడైనను చిక్కునింతికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. Guruvu gariki meeru adigina prakaram schedule
  Starting from Warangal
  day1
  Goutami express secbad 21-15 hrs
  Goutami expres (12738) 11-30 pm in warangal
  Take ticket Upto tadepalli gudem
  TAdepalligudem reaches at 4-45 am aprx
  Take lodge near by rly sation freshup
  Day 2

  Tadepalli gdem to bhimvaram (33 kms )catch bus 8 am
  Temple reaching time 9 am aprx ( journey a hour)
  Bhimvaram temple darshan 9-30 hrs
  Bhimvaram to palkollu after tiffen (distance 22 kms)
  catch bus at 10-30
  Journey 1 hour
  You have to be at temple by 11-30 (temple closes at 12 and will be opend
  At 4 pm)
  If you have darshan before 1 have meal in palakollu and rest for one hour
  Catch bus to drakshramam from palkollu 1 hr 50 min journey ( distance 73 kms)
  If you catch at 3 o clock your can reach Drakshramam apr 5 o clock
  (temple closes between 12 to 3)
  Have darshan and come to r samalkota around 8 or 9pm
  Take lodge and rest

  Day 3
  Samalkota
  get up at 5 am in lodge fresh up have coffe
  Bheemeswar temple Darshan early morning before 7 am very near to railway station or
  bus stand auto only 10 rupees)
  Comeback to railway station before 9 am
  Catch Ratnachal express aprx 9 o clock towards vijag
  By 9-30 you will be Annavaram
  Only 30 minuttes journey
  stay in lodge down hills
  go to up hills and hae darshan and vratam
  finish by 1 o clock
  back to down hills have meal
  Annvaram to phitapuram catch tirumala at 3-30 pm
  20 minutts to pithapuram go to temple have darshan
  And back to annavaram by bus no train available till 8 pm
  Again have darshan if you wish in annavaram take rest in night

  Day 4
  Catch train in annavram (Kakinada vizag passenger at 5-50 ) in annavaram
  Reaching vijag at 9-50 am
  Go to Simhachalam just 45 minutts
  Have darshan and back to vijag at 1 pm
  Take meal & rest
  Evening to RK Beach etc and shopping
  Catach Konark express at 10-15 pm
  Back to Warangal next day 8-30 am day 5

  As you are aged couple . No Hurry journey Break journey always prefer.
  All your luggage to be kept either In lodge or in clock rooms. Take small hand bag and
  Cash with you.


  రిప్లయితొలగించండి
 29. కాంతయె కవ్వించి పిలువ
  నెంతటి పండితుడు గాని యిట్టె కరంగున్
  కంతునకు దాసుడగుచును
  పంతులు, వర్తకుడును జనపాలుండయినన్ !!


  హంత ! మదీయ పద్మ నయనాంతర బాష్ప విలోకనాత్ భవత్..
  స్వాంత పయోనిధావనల చంచలతా న జనిష్యతే ? రతీ...
  కాంత నితాంత తాపనమకార్య "మటంచును కాంత యేడ్వగా
  నెంతటి పండితుండయిననిట్టె కరంగును వెన్నపోలికన్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 30. గురువు గారికి వందనములు. నిన్నటి, మొన్నటి నా పూరణలను పరిశీలించ గోరుతాను. ధన్యవాదములు.
  మాధవ పద సేవలె నిల మద్యములన
  గ్రోల హృద్యముగ ననేక రీతుల పలు
  పద్యముల నిడి నడుమన గద్యములను
  జేర్చ పోతన కవితకు సిరులు గూడె!

  బాల్యమందె ముసలి వాని కూడు పడతి
  పరిణయము నెదురగ పాటు పడియె
  మహిళ బ్రతుకు కాచ రహిని మధురవాణి
  వంక లేనిదమ్మ రంకు లాడి!

  రిప్లయితొలగించండి

 31. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  పంతము నెగ్గించు కొనగ

  చింతించుచు నేడ్చుచున్న చిన్నారికి తా

  వంతను బాపెను ప్రేమగ

  యెంతటి పండితుడు గాని యిట్టె
  కరంగున్.
  ***************************

  రిప్లయితొలగించండి 32. పంతులు గారని పొగుడుచు

  బంతుల మాలను గళమున  పరవశమున తా

  చెంతకు చేరుచు వేయగ

  నెంతటి పండితుడు గాని యిట్టే కరుగున్.


  గొంతును సవరించుకొనుచు

  పంతులు మంత్రము చదువుచు వ్రతమొనరింపన్

  సాంతము గని ధనము నొసగ

  నెంతటి పండితుడు గాని యిట్టే కరుగున్.


  కాంతామణి తా వలచిన

  కాంతుని నేకాంతమందు కాంక్షతొ బిలువన్

  సుంతయు నాలోచింపక

  నెంతటి పండితుడు గాని నిట్టే కరుగున్.

  రిప్లయితొలగించండి

 33. పంతంబాడిన యట్లుగ
  సంతతమును శారదమ్మ సాయపడంగన్
  సుంతయు భీతిన్ బొందక
  నెంతటి పండితుడు గాని యిట్టే కరుగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఇంతలు కన్నులుండినను నెంతటి హీనుడొ భార్య దృష్టిలో!
  కొంతయు స్వర్ణమివ్వడని క్రొత్తవి తిట్టులు సృష్టిజేయుచున్
  వింతగ ముద్దులాడగనె ప్రీతిగ పద్యపు స్తోత్రమివ్వగా
  నెంతటి పండితుండయిన నిట్టె కరంగును వెన్నపోలికన్

  రిప్లయితొలగించండి