30, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2398 (తండ్రి మరణించె...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
"తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల"
(లేదా...)
"జనకుఁడు సచ్చెనంచుఁ గడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

59 కామెంట్‌లు:

 1. కల్లు పాకను వీడక వల్ల మాలి
  సంతు సంగతి గానక సంత సమున
  ఆలు బిడ్డల పాలిట కాలు డనగ
  తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రిప్లయిలు
  1. తొలి ప్రధానమంత్రిగ నెహృ మలచి కొలిచి
   భరత వర్షము నేలుచు భక్తి తోడ
   చీని దేశపు దౌష్ట్యము కాన లేక
   తండ్రి మరణించె; ముదమందె తనయ మిగుల
   తండ్రి కలలను పండించు తరుణ మనుచు
   భరత భూమిని పాలించి మరణ మొందె

   తొలగించండి
  2. ఘనముగ పెంచకున్నసరి గారముతో మురిపింప నెయ్యమున్
   దినమది కూడు గుడ్డలకు దీకొనజాలక స్వాస భారమౌ
   మనమున క్షోభనింపికడు మాయలు జేయుచు తాను మైకమున్
   జనకుఁడు సచ్చె నంచుఁగడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్

   తొలగించండి
  3. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   *****
   అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కొన్ని టైపాట్లున్నవి.

   తొలగించండి
  4. ఘనముగ పెంచకున్నసరి గారముతో మురిపింప నెయ్యమున్
   దినమది కూడు గుడ్డలకు దీకొనజాలక శ్వాస భారమౌ
   మనమున క్షోభ నింపికడు మాయలు జేయుచు తాను మైకమున్
   జనకుడు సచ్చె నంచుఁగడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్

   తొలగించండి
 3. పుత్ర సంతానమబ్బని పుణ్యమూర్తి
  పుత్రికలబడసి మురిసె పూర్ణశోభ
  తండ్రి మరణించె, ముదమందె తనయ మిగుల
  దీర్చివేయ పిత్రూణము దీక్షబూని!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మంచమునఁబడి బాదల మ్రగ్గి,సొక్కి,
  వ్యాధులాధులు బుసఁగొట్టి పైనఁబడగ
  బ్రతుకు రోసియు జీవచ్ఛవంబునైన
  తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రసాద రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "వ్యాధు లెన్నియొ..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. వ్యాధీ=శరీర రుగ్మత. ఆధి=మానసిక వ్యధ అనే ఉద్దేశ్యముతో వ్లాశానండీ

   తొలగించండి
 5. డా.పిట్టా
  "శోకమును వ్యక్తపరచుచు చోద్యముగను
  చూచు యువతులు నేడ్తురు చూవె తండ్రి
  శవము వెన్క ,ముఖాన నా చలనహీన
  అతివ మొల్లియా విద్దెలయారె వృథయె!
  కూతు గాదది యనుభూతి గొనని మగువ
  తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల
  చూడమమ్మ యీమెను బోలు సుదతి నెచట"
  అనిరి పలువురు కన్నీటి యలల మునిగి!
  (అనుభూతిempathy ని బెంచని యాంత్రిక విద్యల పైని నిష్కర్ష)

  రిప్లయితొలగించండి
 6. డా}.పిట్టా
  కనడట ప్రేమపెళ్ళి తన కౌనట వంశపు ఖ్యాతి నాస్తి,"పో,
  కనపడరాదు నీ ముఖము గాంచన"టన్న గభీరుడిప్పుడే
  చనె నిక తిర్గు లేదని హుషారుగ బ్రేమికు వంక జూచి మ
  జ్జనకుడు జచ్చెనంచు గడు సంతస మందెను కూతురయ్యెడన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా వారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. డా.పిట్టానుండి
   ఆర్యా,ధన్యవాదములు.
   భారతంలో ఉన్నన్ని చెడు కథలు మరే కృతిలో ఉండవు.సందర్భాన్ని బట్టి వాటిని చెప్పవలసి వస్తుంది.ఈ విషయం పై ఒక Thesis ను Myth ఆధారంగా Personality development గరప వీలౌతుందని   అనుకున్నాను గాని సంశయం కలుగుతున్నది.

   తొలగించండి
 7. తనయ రక్షకుoడు ఇలలోన తండ్రి యెపుడు,
  కామ భూతమ్ము యాతని కళ్ళు కప్ప
  దుహితను చెరచ బోయె నా దుష్ట బుద్ధి ,,
  ఎదురు తిరుగగా యాతని నుదురు పగిలి
  తండ్రి మరణించె,ముదమందె తనయ మిగుల

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సూర్యకుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రక్షకుండు+ఇలలోన' అని విసంధిగా వ్రాయరాదు. దానివల్ల గణదోషం కూడా. "రక్షకుం డిలలోన" అంటే సరి! 'భూతమ్ము+ఆతని' అన్నపుడు సంధి నిత్యం, యడాగమం రాదు. "భూత మాతని రెండు కనులు గప్ప" అనండి. 'తిరుగగా నాతని' అనండి.

   తొలగించండి
  2. నిద్ర మత్తులో పొరబాట్లు జరిగినాయి గురుదేవ మన్నించండి

   తొలగించండి
 8. క్రూరు డగుచును నిరతంబు చోరుడగుచు
  మద్యమును ద్రాగి చేయక సేద్య మయిన
  మాన్యముల నమ్మి కులమున దైన్య మొసగు
  తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల.

  అనయము మద్యపానుడయి యంతట చోర్యము చేసి దుష్టుడై
  ఘనమగు వంశగౌరవము గ్రౌర్యము జూపుచు గాలరాచుచున్
  తనపరివార మందరికి దైన్యము గల్గగ మాన్య మమ్ము త
  జ్జనకుఁడు సచ్చెనంచుఁ గడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్.

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. పట్టణమ్మున గృహమును కట్ట వలయు
  కావలయుమాకు నధికపు కట్మమనుచు
  ననయ మారడి పెట్టెడి తనపెనిమిటి
  తండ్రి మరణించె, ముదమందె తనయ మిగుల

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తనసఖుడైనవానిని సదా యవమానముచేయుచున్ నికే
  తనమున నిచ్చకర్కశ ప్రతాపముఁ జూపుచు మందలించుచు
  న్ననయముతల్లి బానిసయటంచు తలంచు కరమ్ము దుష్టుడౌ
  జనకుఁడు సచ్చె నంచుఁగడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   కొన్ని టైపాట్లున్నవి.

   తొలగించండి
  2. గురువర్యులకు నమస్సులు. నికేతనమునన్+ ఇచ్ఛ= నికేతనమున నిచ్ఛ - ఇక్కడ నిచ్చ అని టైపో ఉంది. ఇంకా టైపాట్లెక్కడ ఉన్నవో తెలుప ప్రార్థన.

   తొలగించండి
  3. రెడ్డి గారు నమస్సులు. ఇచ్చ కూడా సాధువే. ఇచ్ఛ కు వికృతి.
   అయితే “ఇచ్చకర్కశ ప్రతాపముఁ” సమాసముగా వాడితే సమంజసముగా లేదు. అదే “ఇచ్చఁ గర్కశ ప్రతాపముఁ” విడిగా వాడితే యర్థవంతమే.
   “సదావమానము” సాధువు. యడాగమము కూడదు. రెండు సంస్కృత పదములే కాబట్టి.
   కట్నము నకు కట్మము పడింది.
   ద్రుతసంధులను గమనించుట లేదు చాలా మంది వలె.

   తొలగించండి
  4. కవివర్యులు కామేశ్వర రావు గారికి నమస్సులు. సూచనలకు ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  5. సదావమానము - సతమ్మవహేళన చేయుచున్ - అంటే సరిపోతుందనుకొంటాను.

   తొలగించండి
 11. వినుఁడిదె రాజకీయమునఁ బ్రేమలుఁ జుట్టఱికంబు లెల్ల స్వా
  ర్థ నియతిఁ గల్గియుండుటె యథార్థము పో; జన సానుభూతి వో
  ట్లను గడియించి గెల్చుటయె లక్ష్యముగా గణియించుచుండుటన్
  జనకుఁడు సచ్చె నంచుఁగడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వచ్చెఁ బ్రియుఁ డనిరుద్ధుఁడు వలచె నుషయుఁ
   బట్టి బాణాసురుఁ డతనిఁ బెట్టెఁ జెరను
   కృష్ణుఁడే వచ్చి పోరాడి గెలిచె నంత
   తండ్రి మరణించె, ముదమందెఁ దనయ మిగుల.

   తొలగించండి
 12. క్రూరుఁడై వెంబడించఁగఁ గూతు నొకఁడు
  నామె రక్షణ కర్తవ్యమనుచుఁ జెలఁగి
  కఠిన చిత్తమ్ము రగిలంచఁ గత్తి దూయఁ
  దండ్రి , మరణించె, ముదమందె తనయ మిగుల

  రిప్లయితొలగించండి
 13. జనకుని పుత్రి సీతనటు చాల కుతంత్రముతోన తెచ్చె రా
  వణుడని మానసమ్మునను వాసిగ రోసె విభీషణుండు తా
  నును తెగటాడెనా త్రిజట తప్పక రామునిచేత పెద్దయౌ
  జనకుడు జచ్చెనంచు కడుసంతసమందెను కూతురయ్యెడన్
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాస్కరమ్మ గారూ,
   పద్యం బాగుంది. కాని భావం, అన్వయం కొంత గడబిడగా ఉన్నాయి.

   తొలగించండి
 14. పొట్టఁ జీల్చి రాఁ గచునకు దిట్ట పఱచి
  తండ్రి మరణించె, ముదమందె తనయ మిగుల
  బ్రతికి యా కచుఁడు దిరిగి పరమ గురుని
  నుద్ధరించ సంజీవని నుచ్చరించి


  వినయము తోడ వేడఁ గడు వేదన నిండిన మానసమ్ముతోఁ
  దనయకు నీయ ధైర్యమును ద్రాసము బాపెదనంచుఁ జెప్పగన్
  జనకుఁడు, సచ్చెనంచుఁ, గడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడం,
  దనదగు దుఃఖ మెల్లనికఁ, దల్చి మనోరథ సిద్ధి నెమ్మదిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అయ్యా! అద్భుతము! రాత్రి ఒక గంట సేపు ఆలోచించినా కచ దేవయాని కథ తట్ట లేదు. తెలుగు రాదు నాకు... మీరు genius. మీరే చెప్పాలి genius కి తెలుగు పదం ఏమిటో. google లో వెదికితే "మేధావి" అని దొరికినది. నాకు నచ్చలేదు. మేధావులు నూటికొకరు. genius కోటికొకడు. "మేధావి" కి "మహా గిహా " తగిలిస్తే నేనొప్పను :)

   తొలగించండి
  2. అయ్యా నాలో కనిపించువాడు మనిషి. కనిపించనిది బ్రహ్మము!

   తొలగించండి
  3. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణలు రెండు దేనికదే ఉత్తమంగా ఉన్నవి. శాస్త్రి గారన్నట్లు 'కచ దేవయాని' కథ నాకూ తట్టలేదు. ఈ సమస్యకు నూటికి నూరుపాళ్ళు న్యాయం చేసే కథాంశం అది. అద్భుతం! అభినందనలు.

   తొలగించండి
  4. కవివర్యులకు అభినందనలు! గురువు గారితో పూర్తిగా యేకీభవిస్తున్నాను! నేటి సమస్యకు నూటికి నూరుపాళ్ళు సమంజసమైన పూరణ! అత్యుత్తమమైన పూరణ!🙏🙏🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  5. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.
   డా. సీతా దేవి గారు నమస్సులు ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 15. మదిర వెసద్రాలి తల్లిని గదుముచుండు
  తండ్రి వర్తనమును రోసె తా కుమార్తె
  వైరి వర్గమ్ము చనుదెంచి పోరుసలుప
  తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాస్కరమ్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
   'ద్రావి/ద్రాగి' అని ఉండాలి. 'ద్రాలి' టైపాటు!

   తొలగించండి
 16. తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల
  నెంత దుష్టుడై ననుదండ్రి చింత లేక
  ముదము నొందెనె ? కవివర ! ముదిత మిగుల
  నరయ సంస్కార మటు లుండె నామె దకట

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చాన రోదించె నారాత్రి స్వప్నమందు
  తండ్రి మరణించె, ముదమందె తనయ మిగుల
  కలయె కల్లయై యుదయాన కన్న తండ్రి
  క్షేమమై కనిపించగ నామె మురిసె


  కనులవి యశ్రుధారలను గార్చుచు నుండ పడంతి యేడ్చెనే
  జనకుడు సచ్చెనంచు, గడు సంతసమందెను కూతురయ్యెడన్
  దనయుడు వచ్చి చెప్పెనది తప్పుడు వార్తయె తాతకాదుచ
  చ్చినది పరాంకుశమ్మనుచు, క్షేమము నీ పితరుండనంగనే

  రిప్లయితొలగించండి
 18. చాన రోదించె నారాత్రి స్వప్నమందు
  తండ్రి మరణించె, ముదమందె తనయ మిగుల
  కలయె కల్లయై యుదయాన కన్న తండ్రి
  క్షేమమై కనిపించగ నామె మురిసె


  కనులవి యశ్రుధారలను గార్చుచు నుండ పడంతి యేడ్చెనే
  జనకుడు సచ్చెనంచు, గడు సంతసమందెను కూతురయ్యెడన్
  దనయుడు వచ్చి చెప్పెనది తప్పుడు వార్తయె తాతకాదుచ
  చ్చినది పరాంకుశమ్మనుచు, క్షేమము నీ పితరుండనంగనే

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మనసది నిన్నె గోరెనని మాటలఁ గల్పుచు వెంబడించగన్
  తనకది నచ్చదన్న పెడదారిన నామ్లము చేతబట్టుచున్
  వెనకనె క్రూరుడై చెలఁగ వెర్రిగఁ బోకిరి, గత్తి దూయగన్
  జనకుఁడు, సచ్చెనంచుఁ, గడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అనయము వెంబడించుచును హాయని పిల్చుచు ప్రేమ పైత్యమున్
  ఘనముగ చాటుచున్ తనను కాదన చంపుదు నన్న మూర్ఖునిం
  గని చెరబెట్ట రక్షకులు కారను రోగము వచ్చి, చెప్పగా
  జనకుఁడు, సచ్చెనంచుఁ గడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. తస్కరించిన బాలకు తండ్రి ననుచు
  కామ క్రీడకు యత్నించు ఖలుడు నిశిని
  మద్యమును గొని మత్తులో మంట దూకె
  తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ధనమథమున్నవాడు తన తండ్రిని యెన్నికలందు దుష్టుడై
  కనివిన నట్టి డబ్బులను ఖర్చొనరించియు గెల్వజూడ నా
  తన ప్రియ తండ్రి చచ్చెవిని తల్లడ మొందుచు నేడ్వసాగె నా
  జనకుఁడు సచ్చెనంచుఁ, గడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఆస్తిపాస్తుల సవరణలందనీక
  వ్యసనబాధలచే వెలయాలిపొందు
  లందు ఏయిడ్సు రోగంబునంటు కొనగ?
  తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయమిగుల

  రిప్లయితొలగించండి 24. కూతురనెడి జాలియులేక గొడ్డుఁబాది

  నట్లు బాదుచు నుండంగ హడలుచుండె

  మదిని సతతమ్ము నేడ్చుచు నట్టి చెనటి

  తండ్రి మరణింప ముదమందె తనయ మిగుల.


  తల్లినిల మోసపుచ్చుచు తనను కొట్టి
  తిట్టి హింసించు చున్నను దీవెననుచు
  నెంచి కొలువమనుచునున్న నీచుడైన
  తండ్రి మరణింప ముదమందె తనయమిగుల.

  కన్నకూతురనియెడు కనికరంబు
  కొంచ మైనను చూపక క్రూరు డగుచు
  మద్యమతిగత్రాగుచు తన్ను మానభంగ
  పరచ యత్నించు చున్నట్టి పశువు వంటి
  తండ్రి మరణింప ముదమందె తనయమిగుల

  రిప్లయితొలగించండి
 25. హితుడైన శంకరార్యులు
  ప్రతిరోజు సమస్యశంకరాభరణములో
  మతుల పరీక్షించెడి వా
  డితఁ డితఁడే యితఁడె యితఁడె యితఁ డీతండే

  రిప్లయితొలగించండి
 26. మునుపొక నాడు నాగమణి ముద్దులు పెట్టుచు చంటిపాపనున్
  పనికని లేవబోవగను పామును జూచుచు కేకవేయగా,
  కనుగొని దుడ్డు కర్రనట గైకొని పామును చావబాదగా
  జనకుఁడు;..సచ్చెనంచుఁ గడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్!

  రిప్లయితొలగించండి