20, జూన్ 2017, మంగళవారం

సమస్య – 2389 (వక్త్రంబుల్ పది...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా!"
(లేదా...)
"వక్త్రంబుల్ పది కన్నులైదు కరముల్ వర్ణింపగా వెయ్యగున్"
(వావిళ్ళ వారి 'తెలుగు సమస్యలు' గ్రంథం నుండి)

30 కామెంట్‌లు:

 1. "అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం
  పశ్యామి త్వాం సర్వతో ~నంత రూపం"

  ...విశ్వరూప దర్శన యోగము


  వక్త్రములుకరము లెన్నిర?
  వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా!
  వక్త్రము దుష్కర ప్రాసౌ
  వక్త్రమ్ములు విశ్వరూప వాసుల కేగా!


  సారూ! మా హెడ్ మాస్టరు సలహా:
  "ఖాళీ పేపరు ఇస్తే సున్న మార్కులు వచ్చును. ఏదో ఒక చిత్తు వ్రాస్తే గ్రేసు మార్కులు వచ్చును"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శాస్త్రిగారూ! అబద్ధం వా కు బద్దంవా కుంతీ పుతో వినాయకా! అన్న చందాన పూర్తి చేసా.

   తొలగించండి
 2. వక్త్రము మంత్రివి భాగపు
  త్వక్త్రము లనుచుండి దేశ ధనమును పెంచన్
  యోక్త్రం బగుచును ప్రజలకు
  "వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా!"
  (త్వక్త్రము=కవచము; యోక్త్రము= పశువులమెడలోని కర్ర; కరములు=కప్పములు(పన్నులు)

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వక్త్రంబుల్ గలవెన్ని రావణునకున్ ప్రాపింపగా భాగ్యమై?
  వక్త్రంబుల్గన రెండు,శంభు,నగజల్,-భాసించు కండ్లెన్నియో?
  వక్త్రైకాగ్రుడు కార్తవీర్యు కరముల్ భావింపగానెన్నియో?
  వక్త్రంబుల్ పది,కన్నులైదు,కరముల్ వర్ణింపగా వెయ్యగున్

  క్రమాలంకారంలో పూరణ
  శంభునకు నేత్రములు 3;పార్వతికి 2; మొత్తం కన్నులు 5

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పక్త్రిమ మవ శాస్త్రములన్
  అక్త్రము జానెడు , పిడికెడు - యాకలి దీర్చన్
  వక్త్రజునకు లేవు , కతుక
  వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా!!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. డా.పిట్టా
  వక్త్రంబుల పరిగణనను
  త్వక్త్రంబులు జాతి కనుచు వారక బెంచన్
  యోక్త్రము జీ యె స్టీ లిల
  వక్త్రంబులు పది కరములు పదివేలు గదా!
  (త్వక్త్రము కవచము, యోక్త్రము పశువు మెడలోని కర్ర,(ఆటంకము))

  రిప్లయితొలగించండి
 6. డా.పిట్టా
  వక్త్రంబొక్కటికాదు రెండు కలియన్ వవ్వారె సంతానపున్
  త్వక్త్రంబుల్ యొకనాటి సంఘమున నా దర్వున్నైదు సద్వీక్షణల్
  యోక్త్రంబాయెను "మోది"బాదు'కరముల్ ఉద్దండమౌ సంఖ్యనున్
  వక్త్రంబుల్ పది కన్నులైదు కరముల్ వర్ణింపగా వెయ్యగున్!(శబ్ద వివరణ పైన దెల్పినాను)

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. *త్వక్త్రగర్వాభరణుడ,
  వక్త్రములు,పదికరములు,పదివేలుగదా
  అక్త్రములని మదిమురవకు
  యోక్త్రముమెడవేసిమృత్యువెదురుగ నిలిచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వక్త్రంబులుక రములు గన
  వక్త్రంబులు పది కరములు పదివేలుకదా
  యక్త్రంబులె రావణునకు
  వక్త్రంబుల సొగసుకాడ !భవభయ హరుడా !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. త్వక్త్రాణము నిచ్చితి జల..
  ముక్త్రాతకు ! కర్ణ ! నిన్ను పొగడుచు మ్రొక్కన్
  దిక్త్రాతకైన చాలవు
  వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా!

  త్వక్త్రాణము.... కవచము
  జలముక్త్రాత.... ఇంద్రుడు
  దిక్త్రాత.... భగవంతుడు


  శ్రీ ప్రభాకరశాస్త్రి గారు వర్ణించిన విశ్వరూపం.... వృత్తంలో...

  వాక్త్రైతాంత సుకీర్తితున్ సకల విశ్వవ్యాప్తునిన్ జంతు తి...

  ర్యక్త్రాసంకరవిశ్వరూపమున భీతాత్ముండునై జూచి తా

  వక్త్రంబుల్ పది కన్నులైదు కరముల్ వర్ణింపగా వెయ్యగున్

  ద్రాక్త్రాయస్వ ! మహాప్రభో ! యనుచు సంభ్రాంతిన్ గొనెన్ పార్థుడున్ !!

  వాక్త్రైతార్థ.... వేదాంత

  తిర్యక్త్రాసంకర.... పక్ష్యాదులకు కూడ భీతిగొలుపు

  ద్రాక్ త్రాయస్వ.... వెంటనే రక్షించుమని

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. “వేటూరి వారి సారస్వత వరివస్య” వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి జీవిత చరిత్ర రచించిన వారి ప్రియ శిష్యులు డాక్టర్ పోచిరాజు శేషగిరి రావు గారు మాకు స్వయానా బాబయ్య గారు.

   తొలగించండి
  2. శ్రీ పోచిరాజు కామేశ్వరరావు గారికి... నమోనమః
   మీ పద్యయుగళం మధురమ్..... ✌️✌️

   తొలగించండి
  3. మురళీకృష్ణ గారు నమస్సులు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 11. వక్త్రజుడగు రావణునకు
  వక్త్రంబుల్ పది,కరములు పదివేలు గదా
  వక్త్రాగ్నిని ధరియించిన
  ప్రాక్త్రిదశుడు పగటి రేడు ప్రద్యోతనుకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వక్త్రంబుల్ పదిగల్గె రావణునకున్ వైళమ్మె నానాడు తా
  వక్త్రమ్మొక్కటినుండ పార్థుడటు భావావేశ సంజాతుడై
  వక్త్క్త్రంబుల్ వెస జీల్చ వైరితతి జీవమ్ముల్ వోవుచున్ వీనికిన్
  వక్త్రంబుల్ పది కన్నులైదు కరముల్ వర్ణింపగా వెయ్యగున్
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రిప్లయిలు
  1. అక్త్ర సహస్రమ్ములు సహ
   యోక్త్రాశ్వానేకములు రణోత్సంగమునన్
   సేక్త్రాసృగ్ధారలఁ గన
   వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా!

   [అక్త్రము=కవచము; యోక్త్రము=పశువుల మెడపలుపు; సేక్త్రము=బొక్కెన; అసృగ్ధారలు = రక్త ధారలు]


   రుక్త్రాసమ్మది లేక యున్న నిల వీరుల్ క్లేశముల్ పొందరే
   వాక్త్రాతల్ మది నీయు నాశల మయంబై యెల్ల యుద్ధావనిం
   ద్వక్త్రాణాదులు నేలఁ గూలగను శస్త్రాస్త్రప్రయోగమ్ములన్
   వక్త్రంబుల్ పది కన్నులైదు కరముల్ వర్ణింపగా వెయ్యగున్

   తొలగించండి
  2. పోచిరాజు వారి పదపుటల్లికకు పాదాభివందనములు

   తొలగించండి
  3. కృష్ణ కుమార్ గారు పెద్ద వారంత మాటనకండి. మీసాహిత్యాభిలాషకు శతాధిక వందనములు. వినయపూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 14. దిక్త్రాతగ బాహుబలికి
  వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా
  త్వక్త్రమ్ములెన్ని దాల్చెనొ
  దృక్త్రాతగ రాజమౌళి తేజమునందన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వక్త్రుజు డారావణునకు
  వక్త్రంబుల్ పది, కరములు పదివేలు గదా
  వక్త్రజ దేవర దండ్రి సు
  వక్త్రునకున్,వేయి కనులు ప్రాచీపతికున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి


 16. వక్త్రంబులెన్ని గలవో
  వక్త్రము తోడను పలుకుము పంక్తిగళునకున్
  వక్త్ర,కరములెన్ని హరికి ?
  వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా!


  వక్త్రత్వంబున పలికెను
  వక్త్రము తోడను జగతిన వాసిగ నొకడున్
  వక్త్రము లేనట్టి హరికి
  వక్త్రంబులు పది కరములు పదివేలు గదా !
  వక్త్రము=నోరు,కవచము.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఈక్త్రప్రాసకుతోడు శంకరవరా! యేతీరునన్వీలగున్
  వక్త్రంబుల్ పది? చూతమట్టులనిన న్పైగాకనుల్వింతగా
  వక్త్రాలొప్పనిరీతినైదె! కరము ల్వారెవ్వ వేయా! యెటు
  ల్వ క్త్రంబుల్ పది కన్నులైదు కరముల్ వర్ణింపగా వెయ్యగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  రోజంగా ఊపిరి సలుపని పనులు... ఈ పనుల విషయం ముందే తెలుసు కనుక దుష్కర ప్రాసతో సమస్య ఇస్తే తక్కువ పూరణలు వస్తాయని, తీరిక దొరకగానే సమీక్షించవచ్చు అనుకున్నాను. కాని ఇదేమిటి? దాదాపుగా అందరూ పూరించారు. కొన్ని చదివాను. అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అలసట వల్ల ఇప్పుడు సమీక్షించలేను. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి