2, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2480 (గాంధి స్వాతంత్ర్యయోధుఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"గాంధి స్వాతంత్ర్యయోధుఁడు గాడు నిజము"

51 కామెంట్‌లు:

 1. మద్య మాంసముల్ వీడడు మాట మీద
  రామ నామము పాడడు రక్తి తోడ
  ప్రీతితో గీత చదువడు బిడ్డ రాహ్లు
  గాంధి స్వాతంత్ర్యయోధుఁడు గాడు నిజము

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పూజ్యబాపూజి నామంబు పొందినాడు;
  చేతులారంగ దుష్కర్మ చేసినాడు;
  పెత్తనమొనర్చు మాపేట పెద్దరౌది
  గాంధి, స్వాతంత్ర్యయోధుడు గాడు నిజము.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. స్వార్థమును వీడి స్వాతంత్ర్య సమరమందు
  నగ్రభాగాన నిలిచిన యతని పట్ల
  అక్కసున కొంద రిట్లందు రౌర వినుడు
  గాంధి స్వాతంత్ర్యయోధుఁడు గాడు నిజము.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. దైవ మనుచును దెనుగున దలచు కొనగ
  గాడనుచు నాంగ్ల మందున గౌరవింప
  దగిన మహనీయుడు,హితుడు ధన్యజీవి !
  గాంధి స్వాతంత్ర్య యోధుడు, గాడు !నిజము!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రిప్లయిలు
  1. జన్మదిన శుభాకాంక్షలు జనార్ధనరావుగారు!💐💐💐

   తొలగించండి
  2. జనార్థనరావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

   తొలగించండి
  3. జన్మదిన శుభాకాంక్షలు జనార్ధనరావుగారు.

   తొలగించండి
  4. సోదరులు జనార్ధన రావుగారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు . దీవించి అక్క

   తొలగించండి
  5. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  6. మాన్యులు శ్రీ ప్రసాద్ రావు గారికి,సీతాదేవి గారికి, కృష్ణ సూర్య కుమార్ గారికి కామేశ్వరరావు గారికీ, రాజేశ్వరి అక్కగారికి ధన్యవాదాలు. 63వ యేట అడుగు బెట్టాను.

   తొలగించండి
 6. దాస్యమున మ్రగ్గి బాధతో తప్త యైన
  భరతభూమిని స్వేచ్ఛ కాకరము చేయు
  చేవ గలుగు మహాత్ముండు కేవలముగ
  గాంధి స్వాతంత్ర్యయోధుఁడు గాడు నిజము.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. డా.పిట్ట
  ఆధిపత్యము నాశింప డార్జితమును
  భావి తరమున కర్పణ బహుగ జేసి
  "నాది కాదేది,నీదియు నీది" యనెడు
  గాంధి స్వాతంత్ర్య యోధుడు గాదు ,నిజము!!
  (నేడు స్వాతంత్ర్యయోధులకు కావలసినవి:అధికారము,భరణములు,సన్మానములు,స్వార్థము.కావున గాంధి"జాతి పిత"యేగాని అన్యము ఏమాత్రమునుకాదు.)

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తెల్ల దొరల పాలనమును దీటుగ నెది
  రించి భారత మాతకు మంచి నిడిన
  గాంధి స్వాతంత్ర్య యోధుడు , గాడు నిజము
  తరచి చూడగ గాడ్సే స్వాతంత్ర్య సమర
  యోధుడు ఘనమౌ భారత యుర్వి నందు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఉప్పు సత్యాగ్రహమ్ము రాట్నోద్యమంబు
  శాంత్యహింసలు,ధర్మ సంస్థాపనంబు,
  చేసి చూపిన మానసి!ధీ
  సముండు.
  గాంధి స్వాతంత్ర్ర్య యోధుడు గాడు నిజము

  రిప్లయితొలగించండి


 10. స్వార్థ రహితుడై సాధించె వసుధయందు
  గాంధి స్వాతంత్ర యోధుడు,గాడు నిజము
  గాడ్సె వధియించె బాపును కరుణ మాలి
  నట్టి జనముల సంఖ్యయే నధిక మయ్యె.

  శాంతియు నహింస లను బూని సమరమందు
  జయము సాధించి యచ్చినశాంతమూర్తి
  గాంధి స్వాతంత్ర యోధుడు,గాడు నిజము
  ననుచు మూర్ఖులు పలుకంగ నార్తి కలుగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శాంతి సత్యమహింసల సారధి గను
  స్వేచ్ఛ సాధించె నతడెపో చిద్విలాసి
  గాంధి,స్వాతంత్ర్య యోధుడు. గాడు నిజము
  దేశభక్తుడు,గాంధిని తిట్టువాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శాంతి సత్యమహింసల సారధి గను
  స్వేచ్ఛ సాధించె నతడెపో చిద్విలాసి
  గాంధి,స్వాతంత్ర్య యోధుడు. గాడు నిజము
  దేశభక్తుడు,గాంధిని తిట్టువాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గొప్ప మానవతావాది చెప్ప నేల?
  ప్రేరణ గలిగించు ఘనుండు ప్రేమికుండు
  చేవ గలుగు ధీరుడె కాని కేవలమ్ము
  గాంధి స్వాతంత్ర్య యోధుడు గాడు నిజము!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. రిప్లయిలు
  1. బ్రౌన్ దొర తెలుగు, ఇంగ్లీషు కలిపి చెప్పిన పద్యమన్నట్లుగా :

   చేతనత్వ మొసంగుచు జెయిలువీడి
   అయ్యహింసాది సత్యాగ్రహాలఁ దాల్చు
   హరి మరో యవతారమె యతడనంగ
   గాంధి స్వాతంత్య్ర యోధుడు! 'గాడు'! నిజము.

   తొలగించండి
 15. భరతజాతి పితరుడుగ భాసిలు మన
  గాంధి స్వాతంత్ర్యయోధుడు ; గాడు నిజము
  తల్లిచాటైన పుత్రుడు తగిన వాడు
  రాహులుడు నడిపించగ రాజ్యరథము!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,

  సోనియాగా౦ధి దేశప్రధాని యైన

  క్షణమె , మొదటి యాఙ్ఞ నిటుల జారి చేయు :-

  గా౦ధి స్వాత౦త్ర్యయోధుడు కాదు నిజము |

  కనుక మేధావి రాహులుగా౦ధి యొక్క

  బొమ్మను కరెన్సినోట్లపై ముద్రవేయు |

  నలుపుడే దొడ్డ వారిని తొలుగగొట్టు ! !

  ( అలుపుడు = అల్పుడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్యామలీయం బ్లాగులో ఒక ఖండనను ప్రకటించాను. లింక్:
   https://syamaliyam.blogspot.in/2017/10/blog-post_75.html

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు శ్యామలరావుగారు! మీరొక్కరైనా స్పందించారు!
   వశిష్ఠులవారి నవమానించానని నామీద ఆగ్రహించిన పోచిరాజు వారైనా ఖండిస్తారనుకున్నాను!?!?

   తొలగించండి
  3. అందరూ తగినవిధంగా స్పందిస్తారని అశిద్దామండీ.
   నేను ఈపేజీలోని మిగిలిన పూరణలను ఇంకా చూడలేదు.

   తొలగించండి
  4. ముఖ్య గమనిక: ఇక్కడ గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ (సోనియాగా౦ధి ... తొలుగగొట్టు ! !) క్రింద నేరుగా గుఱ్ఱం సీతాదేవి గారి వ్యాఖ్య (క్షమించరాని జాతివిద్రోహక వ్యాఖ్య...) కనిపిస్తోంది కదా. నిజానికి మధ్యలో గురుమూర్తిగారి పద్యంపై నీహారిక గారి అసందర్భమూ గర్హనీయమూ ఐన వ్యాఖ్య ఒకటి పడింది. దాన్ని శ్రీ శంకరయ్య గారు గమనించగానే తొలగించారు. సీతాదేవి గారి అభ్యంతరం చెప్పినది ఆ నీహారిక గారి వ్యాఖ్యను గురించి కాని గురుమూర్తి ఆచారి గారి పద్యాన్ని గురించి కాదని గ్రహించగలదరు.

   తొలగించండి
  5. అందువల్ల సీతాదేవి గారి వ్యాఖ్యను కూడా తొలగిస్తున్నాను సందిగ్ధతకు తావు లేకుండా.

   తొలగించండి
  6. ధన్యవాదాలు గురువుగారూ! మీ రెక్కడున్నా బ్లాగును పర్యవేక్షిస్తున్నందుకు చాల సంతోషము! మీ పర్యవేక్షణలో బ్లాగులో యిటువంటి అసందర్భ వ్యాఖ్యలుండవని భావిస్తున్నాను! నమస్సులు!🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  7. వివరణ యిచ్చినందుకు శ్యామలరావు గారికి ధన్యవాదములు! వ్యాఖ్యను నీహారికగారే తొలగించారనుకున్నాను!🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 17. జాతిపిత యయ్యెను మహాధి నేత గాంధి
  భారతావని నున్నట్టి ప్రజల కెల్ల
  నచ్చి నట్టి పేరట గాంధి నామ మాత్ర
  గాంధి స్వాతంత్ర్యయోధుఁడు గాఁడు నిజము

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఉప్పుసత్యాగ్రహణమున యూహలురుక?
  శాంతి నాయుధ మందియు సమరమందు
  పోరిగెలిచెను |ఆంగ్లేయ దారిగాక|
  గాంధి స్వాతంత్ర్యయోధుడు|”గాడునిజము
  యనగ సాధ్యంబె?చరితలు గనినవారు”.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. దేశ ముక్తికి పోరాడదీక్ష బూని
  ఉద్యమం బు ను నడిపిన నున్న తుండు
  గాంధి స్వాతంత్ర యోధుడు ;గాడు నిజము
  చిన్న నేత నెంచు ట చెల్లద త ని

  రిప్లయితొలగించండి
 20. తనర సత్యమ్ముశాంతియుబ్రాణమైన
  గాంధిస్వాతంత్ర్యయోధుడు.గాడునిజము
  దేశసంపద నాశించునాశపరుడు
  శుధ్ధమైనట్టిమనుజుడుసుమ్ముధరను

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మ్రగ్గి పల్మరు కారలో మాతృభూమి
  స్వేఛ్ఛకై పోరి విజయసంసిధ్ధుడాయె
  గాంధి స్వాతంత్ర్యయోధుఁడు గాడు నిజము
  కార కేగిన మాత్రాన నేరగాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 22. శాంత్యహింసల బోధించి సత్య శీల
  ములును ప్రజలకు తెలుపుచు ముఖ్యమనెను
  గీత బోధల నమ్మెను కేవలముగ
  గాంధి స్వాతంత్ర్య యోధుఁడు గాడు నిజము

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కవిమిత్రులు జనార్దన రావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సతమహింస సాధనముగ సాగినట్టి
  గాంధి స్వాతంత్ర్యయోధుఁడు, గాడు నిజము
  రక్తపాతము చిందించు రాక్షసుండు
  తెచ్చెస్వాతంత్ర్యమును కడు దీక్షతోడ

  రిప్లయితొలగించండి