20, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

దత్తపది - 144 (కల-తల-మర-వస)

కల - తల - మర - వస
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
పెండ్లి విందును వర్ణిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(ఈరోజు కవిమిత్రులు అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి కుమారుని వివాహపు విందు సందర్భంగా)

70 కామెంట్‌లు: 1. కలకండకలిపి లడ్డులు
  జిలేబులు, మతలబు రెడ్డి చినవా డికి పెం
  డ్లి! లసితపు వసతి! మరలమ
  రలవచ్చునకొ బిరియాని ! రండి తఱియిదే :)


  అన్నపు రెడ్డి వారికి శుభాకాంక్షలతో


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. డా.పిట్టా ‌సత్యనారాయణ
  "కల"వారింటి వివాహ వింద"మర"గా కార్యంబులన్నాపి విం
  "తల "స్వాదిష్టపు వంటకాల రుచినిన్ దట్టించగా,నిల్చి చె
  ప్పులనే వీడక జిప్ప చేత నిడరే పూర్ణాహుతిన్ గొంచు నా
  వల నర్గే మిష కైన వక్క పొడినిన్ బామన్ "వస"ద్వాటికన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
  ఆర్యా,
  శ్రీ ,శ్రీమతి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారల కుమారుని వివాహ సందర్భముగా వారికి నా హార్దిక శుభాకాంక్షలు.పూరణ మాత్రము "బఫే"విందు నుద్దేశించినది,general .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వివాహ విందు' దుష్టసమాసం. "కలవారింటిది పెండ్లివిందు..." అనండి.

   తొలగించండి
 4. ధమ్ము బిరియాని తలపించు కమ్మదనము ;
  మరపు రానీని పాయసమధురిమమ్ము ;
  కలగలపు జేసి బ్రతుకున కలసి తినిరి
  పరిణయవసనధారులు వధువు వరుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కలవారి కొత్త కోడలు
  తలవాకిట నిలచె నంట తబ్బిబ్బవగన్
  వలవిసరిన వరుని వసతి
  నెలరాజును మరల మరల నెమ్మిని గాంచన్

  రెడ్డి గారికి{ పాతవధూ వరులకు } + నూతన వధూ వరులకు
  శుభాకాంక్షలతో . ఆశీర్వదించి అక్క

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మైలవరపు వారి పూరణ

  "కన్న ! యివేమిరా ? గెనుసుగడ్డల ముక్కల ? చేపముక్కలా ?
  తిన్నవి" యన్న బాలుడిటు తెల్పెను "పీతలటంచు నవ్వి., "బా...
  గున్నవటంచు రెండు మరి కోరితి ! మైమరపించె వంట శ్రీ
  యన్నపురెడ్డి యింట.," ననిరందరు ! మక్కువ సంతసించుచున్ !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కవి పండితులు
  శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి సమస్య
  =====================
  "కల" , "తల" , "మర" , "వస" -
  ఈ పదములను అన్యార్థముగ
  వినియోగిస్తు పెండ్లి విందును
  వర్ణించవలయును
  ======================
  దత్తపది - 18
  ==========

  పీకల దాకా తిను శంభు లింగం
  వెంట రాగా బుడగ జంగం
  మతలబుగ చూడ వివాహ రంగం
  తామర తంపర రుచులనంగం
  కుతితీరగ వసతి ఇదియేననెను
  ప్రీతితో ప్లేటును చేకొనెను
  ఎంగిలి సేతెవనికి తాకెను
  నాకేమియనుచు ముందుకు సాగెను

  ====##$##====

  ఎక్కడికెళ్ళినా శుభ్రంగా పీకల దాకా మెక్కే
  శంభు లింగం బుడగ జంగం మిత్రుడొకడిని
  వెంటబెట్టుకుని ఒకానొక పెండ్లి విందుకు
  హాజరైనాడు. అక్కడ అపరిమితమైన రుచు
  లుగా వంటకములు చేయబడినాయి. ఆహా
  ఏమి నా అదృష్టమనుకొనుచు శంభు లింగం
  తన ఎంగిలి చేతు ఎవరికైనా తగిలెనేమోనని
  కూడా చూడక వంటకముల కెగబడినాడని
  భావము.

  ( మాత్రా గణనము - అంత్యప్రాస )
  ---- ఇట్టె రమేష్
  ( శుభోదయం )

  రిప్లయితొలగించండి
 8. స*కల*జనమును మెచ్చెడు సంబరంబు
  విత*త ల*క్ష్మీ కళా భావ విలసితంబు
  విందు భోజన*మర*య శోభించె మిగుల
  చెలు*వ స*రసన వరుడు భాసించి చూడ.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కలవటు కాజా, జాంగిరి
  తలకొక హిమ క్రీము మంచి దద్దోజనమున్
  పులిహోరయు, నురమరగా
  చలిమిడియు, వసంతధూత చట్నీలుండెన్!!!
  వసంతధూత =మామిడి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  నేటి అంశం :: దత్తపది
  దత్తపదిలో ఇచ్చిన పదాలు - కల, తల, మర, వస (అన్యార్థంలో)

  పెండ్లి విందు సందర్భం

  వరుడు :: చిరంజీవి వేంకట రామిరెడ్డి
  వధువు :: చి।।ల।।సౌ।। లావణ్య
  విందు :: శ్రీ అన్నపరెడ్డి వారి విందు
  కల్యాణ సన్నిధి :: గోవిందుని సన్నిధి

  వరుడై వేంకట రామిరెడ్డి కలడీ ప్రక్కన్ మహావిష్ణువై,
  వర లావణ్యయు చెంత లక్ష్మి వలె శోభన్ జేరియుండెన్, మహ
  ద్వరమై ‘’అన్నపరెడ్డి’’ విందమర నాస్వాదించి మీ రందఱున్
  వర గోవిందుడు బ్రోవ, సన్మతి నిటన్ పద్యాలఁ దీవింపుడీ.

  కలడీ- - - - అనే చోట- కల
  చెంత లక్ష్మి- అనే చోట - తల
  విందమర - అనేచోట- మర
  బ్రోవ సన్మతి- అనేచోట- వస
  అనే పదాలను
  దత్తపదిలోని పదాలుగా చూడవచ్చు.
  కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు. (20-8-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కలవారి ఇంటిలో ఘనమైన పెండ్లిరా
  .....కందను బచ్చలి పొంది నెగడు
  తలచిన తడవుగా దండిగా పనసలు
  .....నావ పెట్టిన కూర యలరి తీరు
  మరతురే వంకాయ మధ్యకు చీలిచి
  .....గుత్తిగా వండుట గొప్ప దినుసు
  వసమాయె మామిడి పస గల పప్పుతో
  .....జారీల నాజ్యపు టేరు పారు

  కొబ్బరికి మేను పచ్చడై గుమ్ము మనును
  నేతిలో నాని బూరెలు నిగిడి చూచు
  దప్పళము పులిహారయు తప్పవు గతి
  యప్పడాలను వడియాల జెప్ప నేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 12. బిరియాని, రైత, లడ్డూల్
  మరందమును మించినట్టి మాధుర్యముతో
  మరులు గొలుపు కోవ, సకల
  సురుచిర మౌ భక్ష్యములట సొంపుగ నమిరెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నూతన వధూవరులకు శుభాకాంక్షలు
  తెలియజేయగోర్తాను

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కలవారుకానవారలు
  తలచినవెనువెంటయాయెదరగనివంటల్
  తలలూపెడువసలూరుచు
  మరపునకున్రావుదినినమధురపురుచులన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వెంట నాయె...' అనండి.

   తొలగించండి
 15. కలసి మెలసి యు మిత్రులు కమ్మ నైన
  సత్య నారాయణుని విందు చ వులు మెసవి
  సమత మమత ల పెంచె డు చక్క నైన
  వ స తుల మర గ మురియ రె వాంఛ తీర
  ____కరణం రాజేశ్వర రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కలసి మెలసి యు మిత్రులు కమ్మ నైన
  సత్య నారాయణుని విందు చ వులు మెసవి
  సమత మమత ల పెంచె డు చక్క నైన
  వ స తుల మర గ మురియ రె వాంఛ తీర
  ____కరణం రాజేశ్వర రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఇంతమంది యిన్ని వంటకాలు వండిన తరువాత మళ్ళీ నేనేం వండుతాను....

  అందుకే ఏర్పాట్లను ప్రశంసిస్తాను...
  😃

  *కల*హంసలు జలకన్యలు
  *తల*ములతో స్వాగతింప దరహాసమునన్
  కలగా వింద*మర* *వస*తిఁ
  జెలరేగిన షడ్రుచులట చిత్తము దోచెన్

  జలకన్యలు = పన్నీరు జలమును చిలకరించువారు
  తలము = చాఁచినవ్రేళ్లుగల అఱచేయి

  అన్నపరెడ్డి వారి కుమారునికి కోడలికి వివాహమహోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
  💐💐

  అన్నపరెడ్డివారికి అభినందన వందనములు
  🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కలకండ బూరెలును విం
  తల గుప్పించెడు రుచిగల తాండ్రయు జున్ను
  న్నులవల చారున జీళ్ళును
  పలు రుచులగు మర మరాలు పంచిరి పెండ్లిన్

  నిన్నటి సమస్యకు నా పూరణ

  దండిగ వ్రతముల జేయగ
  కొండొకచో నొక వనితకు కొడుకులు గలుగున్
  పండుగ నాడా బంగరు
  కొండలనె యలంకరించి కోమలి మురిసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కలయ సుధారసప్రచురకామితపాయసమోదకమ్ములున్

  దలపుల సుస్థిరమ్ములనఁ దాదృశషడ్రుచికారకమ్ములై

  బలువిధపక్వశాకములు భవ్యగతిన్ మరపొందలేనివై

  వెలసెను పెక్కు వంటలట వేంకటరెడ్డి కుమారు బెండ్లిలో.

  కంజర్ల రామాచార్య.
  రిప్లయితొలగించండి
 20. తే.గీ.
  సకల రుచులతో నలరు భోజనముఁ దినుచుఁ
  గవితలఁ జదివి దీవించు కవుల వినుచు
  నమర వైభవమునుఁబొందె నతిథులెల్ల
  వాసవసముడన్నపరెడ్డి వారి యింట

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సూర్యనారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   '...బొంది రతిథు లెల్ల' అనండి.

   తొలగించండి
 21. స(కల)ము స్వాగతంబులకు స్థానముగా విలసిల్లుచుండ నా
  వికసితపుష్పసంభరిత వేదిని శీ(తల)పేయముల్ ఫలో
  దకములు శాకపాకములదండులు మై(మర)పించు భక్ష్యముల్
  ప్రకటితచోష్యముల్ గలవు భా(వస)మంచితమైన విందునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మనోహరంగా ఉన్నది మీ పూరణ. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 22. కరుణ కలవారు,కలవారు కలిమి బలిమి
  కొడుకు పెళ్ళియె తలపెట్టి కొమర మిగుల
  మరక యొక్కింత లేకయె మంచిగాను
  అతిథులవసర ములనన్ని యవధరించి
  వివిధ రుచుల వంటకముల విందు నిడిరి.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి హృదయ పూర్వ కాభినందనలతో:


  కలశామృత లలితామ్ర సు
  పలాస షండ ప్రవిమల పాథః ప్రోక్ష
  ల్లలి తామర సన్నిభ దివ
  స లసద్భోజన వరమ్ము సాలునె పొగడన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   సలలిత సత్పూరణమ్ము సాలునె పొగడన్!

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.

   స్థ లోచి తాశీస్సుల కల ధన్యుఁడ నైతిన్

   తొలగించండి

  3. కలశము లో ఆబోతు మాంసము మామిడి పండు , తామర తూడులతో కలిపి చేసిన భోజనము వరము పొగడ తరమా !

   సరియేనాండి

   తొలగించండి
  4. చిన్న సవరణ : “పలాశ” గా చదువ గోర్తాను.
   అయ్యో యాబో తెక్కడి నుండి వచ్చినది మధ్యలో.
   మీకు వివరణ నిచ్చునపుడు గమనించితిని “పలాశ” ముద్రారాక్షసము.

   కలశ-అమృత (కలశము లోని నీటిలో) – లలిత (మృదువైన)– ఆమ్ర (మామిడి) – సుపలాశ (మంచి యాకులు) – షండ (గుంపు, గుత్తి) – ప్రవిమల (స్వచ్చమైన) – పాథః ( నీళ్ళు) – ప్రోక్షత్ (చల్లిన) – లలిత ( మనోజ్ఞమైన) అమర – సన్నిభ (దైవ సమానమైన) – దివస (పగలు) – లసత్ ( వెల్గులీను) భోజన వరము: పూజానంతర వివాహ భోజనము.

   తొలగించండి

  5. ధన్యవాదాలండి !

   ఆ షండ సైడ్ ట్రాక్ లో తీసుకెళ్ళి పోయింది !

   నెనరులు వివరణకు.


   జిలేబి

   తొలగించండి
 24. భాసర భారతి యెదుటను
  వేసిన వేదికల మీద పెండిలి జరిగెన్
  వాసిగనట నెలతలకే
  నేసిన వసనముల నిడిరి నెయ్యము మీరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. భాసర భారతి యెదుటను
  వేసిన వేదికల మీద పెండిలి జరిగెన్
  వాసిగనట నెలతలకే
  నేసిన వసనముల నిడిరి నెయ్యమ్మమరన్
  గురుగారికి నమస్కారము మొదట పద్యములో దత్తపది వేరే ఉపయోగించాను
  ఈ పద్యము సవరించా వ్రాశాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. బావ మరది పెండ్లినిచూడ వారి యిలుకు
  బోవ సతితో నచట విందుభోజనమున
  బొబ్బటులు కలఖండలు బూంది లడ్లు
  విసరగ సురలోకము తలపించె నపుడు
  విసరు=తిను

  రిప్లయితొలగించండి
 27. తరచుగరెడ్డి సంకలనదాతగ!అన్నపరెడ్డిపందిటన్
  వరయుత బంధువర్గమునభావసముచ్చితరుచ్యమట్లుగా!
  పరచిన విస్తరందు దలపన్ దగులడ్డు,జిలేబి,కోవలున్
  మరచుటసాధ్యమా రుచులు?మంగళదాయకమైనపెళ్లిలో

  రిప్లయితొలగించండి
 28. చంపకమాల
  పులకల నూత్నదంపతుల మోమును గాంచిన సంబరంబునన్
  నెలతల విందువడ్డనల నిండగ విస్తరి షడ్రసమ్ములున్
  పలుమరు మారుమారనెడు పల్కుల మైమరపించ ముచ్చటన్
  నలువ సతీ ప్రమోదమున నాట్యముఁ జేసిరి పద్య సుందరుల్  రిప్లయితొలగించండి
 29. బిలిచిరి వెంకట బెళ్లికి
  కలపగ నవధాన్యములను గల్పగ మరలన్
  తలచితి నవసరమే యని
  దలవకనే విందు నందు ధప్పళ ముండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. అన్నపురెడ్డి వారికి శుభాకాంక్షలు. క్రొత్త జంటకు ఆశీస్సులు.

  అన్నపురెడ్డి వారి గృహమందున పుత్రుని పెండ్లి వేడుకల్
  కన్నుల పండు వందు కడు కమ్మని విందులు బల్ పసందులై
  మిన్నగ దోచె నాహుతుల మేటి హృదాబ్జము లందు కోరెదన్
  క్రన్నన నూత్న దంపతుల గాటపు బ్రేమలు పండ గౌరినిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. వధూవరులకు శుభాశీస్సులు.


  పట్టు వసనములను కట్టి వరుడు వేచె
  తలపు లందు కొత్త తళకు లొత్త
  సకలజనులు సంతసాన దీవెన లిడ
  వధువు వచ్చె నమర వనిత వోలె.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. మరొకపూరణ
  కలకాలము సతిపతులిటు
  వలపులు పంచుచు సతతము వసతిన మనుడీ
  తలచిన వెల్లయు నమరగ
  తిలకించుచు పెద్దవారు దీవెన లిడగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ...............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂దత్తపది🤷‍♀....................
  కల - తల - మర - వస
  పై పదాలను అన్యార్థంలో పెండ్లి విందును
  వర్ణిస్తూ నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యం

  సందర్భము: సులభము
  ఈరోజు కవిమిత్రులు అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి కుమారుని వివాహపు విందు సందర్భంగా కళ్యాణ శుభాభినందనలతో...

  (అసనారె= శ్రీ అన్నవరపు సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు)
  ==============================
  సకలములు పిండి వంటలు చక్కగా న

  వతల సంసిద్ధ *మసనారె* వరగృహాన..

  నమరవరులైన మెచ్చున ట్లమరిన వట!

  అందరు వెడలవలయు నియ్యవసరమున

  ✒~ డా. వెలుదండ సత్య నారాయణ
  20-8-18
  """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  రిప్లయితొలగించండి