15, జూన్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3048 (జలజల జాలువారు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జలజములు చాలును మనకు జాతు లేల"
(లేదా...)
"జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు లేలొకో"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో డా. ఎన్.వి.ఎన్. చారి గారి సమస్య)

37 కామెంట్‌లు:

 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  తళతళలాడి దీదికడ తన్నుకు వచ్చెడి కయ్యమందునన్
  కళకళలాడి కాంగ్రెసుకు కంపము లేపుచు నెల్లవేళలన్
  మిలమిలలాడు భాజపవి మేలుగ పూయగ వంగభూమినిన్
  జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు లేలొకో

  రిప్లయితొలగించండి
 2. (స్వాతంత్ర్యదినోత్సవంనాడు మనదేశంలోని అన్నిరాష్ట్రాల పిల్లల ఆనందకోలాహలం)
  కలకలలాడు మోములును;కమ్మనిపల్కులు;కంటికాంతులున్;
  కిలకిలలాడు నవ్వులును;కేకిసలొల్కెడి హస్తయుగ్మమున్;
  మిలమిలలాడు నేత్రములు;మిన్నలు భారతబాలబాలికల్
  జలజల జాలువారు జలజంబులు;చాలును జాతు లేలొకో?
  (కేకిసలు -చప్పట్లు)

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కలహము లేని నాడు కులకాంతకు తీరదు తృప్తి బొత్తిగా
  అలకలు తీర్చు వేళ పరి హాసము లాడక లొంగి వచ్చునా
  వలపును చోరగొన్న తుది పాకము తప్పక వచ్చి తీరులే
  జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు లేలొకో"

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మైలవరపు వారి పూరణ

  కులమతభేదభావఘనకుడ్యములన్ బెకలించి , భారతీ....
  య లలిత భావరాగమయమై రవళింప మనమ్ము , శాంతిసం...
  కలితమనస్సరోవరవికాసిత తామరసమ్ములెన్నియో
  జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు లేలొకో ?!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి


 5. జలజములు చాలును మనకు జాతు లేల
  నే జిలేబియ ! వంకాయ నేతి బీర
  కాయలే చాలు; రుచిచూడ కాయ లెన్ని
  యున్న నేమి, వలయు కొంత యూర గాయ !


  యాడ పోయినా తిండి యావే :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చులకన చేయ బూని కడు శుంఠలు మూలము సుంత చూడకన్
  పలుచటి మాటలాడుటకు పంతము బూనిరి తెల్సు కొందురో
  కలహము లాడ నేల? విని కయ్యము మానుము చేయి కల్పగా
  "జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు లేలొకో!!

  రిప్లయితొలగించండి


 7. మిలమిల లాడుచున్ వరుస మీరక ముద్దుగ నేటవాలుగా
  జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును; జాతు లేలొకో
  కలకల చేటు లెల్ల దరి కాంచుట కేను! విశాల మై కచం
  గలము జనాళి బాగు కొరకై విల సిల్లెను నేర్పుగానుమా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. ఇందులో ఒక్క ముక్కా అర్థం కాలే మరీ జిలేబిమయము గా వున్నది భాష్యకారులెవరైన వివరణ తెలియ చేయవలె :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 8. వెలవెలఁ బోయెఁ జూడగను
  వెల్లులుఁ జిందిన'చంద్రు'మోమదే!
  వలవలఁ నేడ్చుచుండెఁగన
  బావురు మంచును కాంగిరేచులే!
  మలమల మాడిరందరును
  మర్కుని వోట్లకుఁ బూచెఁనంతటన్
  జలజల జాలువారు జల
  జంబులు, చాలును జాతు లేలొకో?

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సలుపగ మిమ్ము వామ దళ సైన్యము బాణము లెక్కు బెట్టుచున్
  కలతలు రేప నింట కడు కర్కస మాటలు పల్కు చుండగా
  విలవలు మంట గల్పుచును వీధుల కెక్కవివేక ముంచుమా
  జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు లేలొకో

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [గలగలా ఆడే హంసలాగా, కమ్మని పాటలు పాడే కోకిలలాగా, సంతసాన్నిచ్ఛే కవిత్వమనే పద్మాలకు ఆకరమైన నిర్మల ఝరిలాగా, పద్యాల మాంత్రికులైన మాన్యులు శ్రీ మద్దూరి రామమూర్తిగారి గళమునుండి జలజలా జాలువారే ఉత్పలములు, చంపకములు అనెడి వృత్తములు చాలు, కందములు మొదలైన జాతులెందుకు? అనుట]

  గలగల నాడు హంసి వలె, కమ్మని పాటల కాకలీరవ
  మ్ముల నల కోకిలమ్మవలె, మోద మొసంగు కవిత్వ పద్మ ని
  ర్మల ఝరి, పద్య మాంత్రికుఁడు మద్దురి "యుత్పల చంపకమ్ము" లన్

  జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును, జాతు లేలొకో?
  [ఉత్పలచంపకమ్ములు+అన్=ఉత్పల చంపకమ్ము లనెడి; జలజంబులు=ఉత్పల చంపకమాల వృత్తములు; జాతులు=కందము మొదలైనవి]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అద్భుతమైన పూరణ మరియు మార్గదర్శనము మధురకవిగారూ!అభినందనలు,ధన్యవాదములు!

   తొలగించండి
  2. మీ అభిమానమునకు కడుంగడు కృతజ్ఞుడను. ధన్యవాదములండీ సీతాదేవిగారూ!

   తొలగించండి
 11. భరత మాత కు బిడ్డ లై వరలు చుండి
  భేద భావాలు విడనాడి ప్రేమ కలిగి
  పూత చరిత లు గా మేల్గి పూజ సల్ప
  జలజము లు చాలును మనకు జాతు లేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మలమల మాడు టెండల మంత్ర మేమొ
  సలసల కాగి పోయెను జలము లన్ని
  కిలకిల నవ్వు మరచెను కీక వెట్టి
  జలజములు చాలును మనకు జాతు లేల

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అలుపెరుగక పృచ్ఛకులకు నాశువుగను
  ప్రతివచనమీయ రమ్యపువాక్కుల,ఘన
  పండిత సభలో,మద్దూరివారి పద్య
  జలజములు చాలునుమనకు జాతులేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 14. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  నా తెలంగాణ రాష్ట్రము న్నమ్మి నపుడు
  మట్టి బుట్టిన వారమై మసలుచుండ
  జాతి భారతిదను భావ జాల మొకటె
  జలజములు చాలును మనకు జాతులేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 15. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  కలకలమాయె వర్షములు గారడి జేసెను నీతిమాలి వే
  బలబల రాలు జల్లులదె భాగ్యము భూమి నరాలు క్రుంగగా
  మలమలమాడి చచ్చుటె;యమాయకు మాడ్కిని రత్న రాశులై
  జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు(రత్నవిశేషాలు)లేలనో?!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. విమల హృదయ సరసి జ్ఞాన విభల విరియు
  జలజములు చాలును మనకు జాతు లేల
  జనుల నజ్ఞాన తిమిరాన జారవిడుచు
  నట్టి జాతి మతముల పోనాడ మేలు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తెలతెల వార గానె ఘనదీప్తుల భానుని మైత్రి గోరుచున్
   జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు లేలొకో
   మిలమిలలాడు చుక్కలను మింటను జూపుచు నాశ రేపుచున్
   విలవిలలాడు చీకటుల వేదనలన్ బడ దోయునట్టివే

   తొలగించండి
 17. ఆవహములు మాని యవని యందు
  ప్రేమ మీరగ జనమంత పిలుచు కొనగ
  శాంతి కాముక మైనట్టి చలువ శ్వేత
  జలజములు చాలును మనకు జాతు లేల

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పద్యరచనకుననువగువృత్తములగు
  జలజములుచాలునుమనకుజాతులేల
  చంపకోత్పలములనునవియింపుగూర్చు
  గందములకంటెభావానకవివరేణ్య!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. పద్మనాభునిఁ బూజింప భక్తి తోడ
  విత్త రాశుల పనియేమి వినయ మొప్ప
  భగవ దర్పణమునకు నపారమగను
  జలజములు చాలును మనకు జాతు లేల


  గెలువఁగఁ జేసె నూది యనిఁ గృష్ణుఁడు దివ్యపుఁ బాంచజన్యమే
  గెలిచెను శంఖ మూది యనిఁ గీర్తి కిరీటియ దేవదత్తమే
  సులువుగ నూదఁ గల్గు విన సొంపగు తియ్యని శబ్ద భంగముల్
  జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు లేలొకో

  [జలజము = శంఖము]

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రిప్లయిలు
  1. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
   (జిలేబి గారికి అంకితం)

   తళతళలాడు మోమునను దంభము నప్పదు దీది నీకికన్
   కళకళలాడు కన్నులను కార్చకు నీరము తిట్టిపోయుచున్
   మిలమిలలాడు కంఠమున మ్రింగుము హాహలమమ్మ తీరుగన్...
   జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు లేలొకో?

   జలజము = (భాజపా) చిహ్నము

   తొలగించండి
 21. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ఏకదంతుని పూజకై నిటకు నేడు
  భక్తితో దెచ్చు వస్తుసంభారమందు
  కుసుమములు ఫలముల దోడు కొలను లోని
  జలజములు చాలును మనకు జాతులేల?

  రిప్లయితొలగించండి


 22. కంది వారికి జేజేలు :)  అలిగిన ప్రియురాలె కరము
  న లెస్సగ తన పయి వ్రాయన కలము నివ్వన్,
  వలపు తెలుప తక్కువయిన
  కలముంగని కవివరుండు కలవరమందెన్ !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 23. ఆకాశవాణి లో చదువ బడెను !


  అలుకగ శంకరాభరణ మందున, దిద్దగ దిద్దగాను తా
  మలుకయు లేక పూజ్యులు సమస్యల పూరణ దీటుతేలగా
  కులికెడు కన్నె పిల్ల మది క్రోడపు టెత్తుల రేగు కైపులన్
  పలికిన పల్కులన్నియును పద్యము లైనవి యేమి చెప్పుదున్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. తెలుపు నలుపెరుపు పసుపు దేవనముల
  లోన నేది ముఖ్య మనెడాలోచనేల?
  జలజములు చాలు మనకు జాతులేల
  విష్ణు మానస రాణినిన్ వేడ్కఁ గొలువ.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పలువిధముల్ గనన్ వివిధ వర్ణము లందున దేవనమ్ములే
  మిలమిల లాడుచున్నవట మేలగు తామర లేవియో యనన్
  విలసిత మందహాసినిని విష్ణుమనోహరిఁ గొల్వనెంచగన్
  జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతులేలకో.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తళతళలాడునీరమునతామరతూడులగట్టకైవడిన్
  మిలమిలలాడుచేపలకుమీసములుంటకుగారణంబహో
  కళకళలాడుపైరులకుకైపదమీయగగోరుచుండగా
  జలజలజాలువారు జలజంబులుచాలునుజాతులేలకో

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సరళముగసాగిపోయెడు చంపకములు
  ఉరికురికియెగసిపడునా యుత్పలములు
  మాలలుగనుండ వృత్తముల్ మాన్యవర్య
  జలజములు చాలును మనకు జాతు లేల

  (చెలువఁపు చంపకమాలలు
  ఉలుకుచుఁనూపుగఁనురికెడియుత్పలమాలల్
  కలవింకమనకుగావున
  జలజమ్ములుచాలుమనకు జాతులవేలా?)

  రిప్లయితొలగించండి

 28. తేటగీతి
  అందమొలకించి యాత్మ కాహ్లాదమొసగు
  జలజములెచాలు ,జాతులేల
  జాతి మతభేద కలహాలు సంతరించి
  ఐకమత్యము లోపించె హైందవమున
  ఆకుల శివరాజలింగం వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి

 29. తేటగీతి
  అందమొలకించి యాత్మ కాహ్లాద మొసగు
  జలజములె చాలును , మనకు జాతులేల
  జాతి మతభేద కలహాలు సంతరించి
  ఐకమత్యము లోపించె హైందవమున.
  ఆకుల శివరాజలింగం వనపర్తి
  ఈపద్యము సరియైనదిగా గ్రహించ మనవి

  రిప్లయితొలగించండి