25, జూన్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3058 (కారాగృహ సుఖము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్"
(లేదా...)
"కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్"

116 కామెంట్‌లు:

 1. భారము బ్రతుకుట నేడిల
  సారము లేనట్టి విద్య సరసపు ధరకై
  కోరిన హాయిగ నుండుట
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదం అన్వయం కుదరనట్టుంది.

   తొలగించండి
  2. భారము బ్రతుకుట నేడిల
   సారము లేనట్టి భుక్తి సరసపు ధరకై
   కోరిన హాయిగ నుండుట
   కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్

   తొలగించండి
 2. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  Sreenagar Central Jail:

  పోరాటమ్మున సైని కోత్తములతో పొంకమ్మునన్ జేరుచున్
  ధారాళంపు జిహాదు లెల్లరిటనున్ ధైర్యంబుగా కూడగా
  "వీరాగ్రేసరు" లెల్ల చేరి విధిగా బిర్యాని మెక్కంగ నీ
  కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. https://www.thequint.com/amp/story/news%2Findia%2Fradicalisation-of-youth-mobile-phone-use-in-central-jail-srinagar

   తొలగించండి
  2. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   బొంబాయి ప్రేలుళ్ళ నిందితుడికి జైలులో అందిన రాజభోగాల గురించి పేపర్లలో చదివి ఉన్నాము. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   'జిహాదు లెల్ల రిచటన్' అనండి.

   తొలగించండి
  3. *ఒక ఖైది తనలో తాననుకునే మాట....*

   దారా సుత పోషణ కొర
   కారాటమె యుండదిచట యాహారముకై
   పోరాటముండ దయ్యెను
   కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్.

   తొలగించండి
  4. విరించి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఆహారమునకై' అనడం సాధువు.

   తొలగించండి
 3. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  దారాపుత్రుల వినిమయ
  సారమ్మును దరచి చూడ సరసుడవైనన్
  పోరే రచనల ప్రచురణ
  కారాగృహ సుఖము దప్ప కలదే బయటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  పోరే గొప్పది దేశమాతకయి నా భూమీశులన్ గాదనన్
  రారే జైళ్ళను నింప నొంటరులునై రాజిల్లరే నేతలై
  పారే బల్లుల ప్రేమ లీల గనెనా పండిట్జవాహర్ భళా!(*నైనిటాల్ జైలులో..Discovery of India...Nehru*)
  కారాగారము నందు లభ్యమగు సౌఖ్యంబున్నదే యొండెడన్

  రిప్లయితొలగించండి


 5. రారా! సరసకు రారా!
  ధారాళమ్ముగ మదియు నిదానము గనురా
  ఈ రాత్రికి నే నంగర
  కా, రా, గృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్!


  ఇవ్వాళ యేమగునో ;)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నే నంగరకా'?

   తొలగించండి

  2. జీపీయెస్ వారే నే నంగరకా ని విడగొట్ట సమర్థులు :)   జిలేబి

   తొలగించండి
  3. ???


   అంగరకా : శబ్దరత్నాకరము (బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు) 1912
   హిం. వి.
   పైన ధరించు చొక్కాయి.

   తొలగించండి
 6. లేరీలోకమునందున
  దారాసుతబంధువితతి, దయతోచూడన్
  రారెవ్వరునాకొరకై
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్

  రిప్లయితొలగించండి


 7. ధారాళమ్ముగ తేలెదమ్మధర సంధానమ్ము లేకైపుగా
  రారా! రా మగడా! విలాసమిది హేరాళమ్ముగా వేచెరా
  పోరాటమ్ములవేల నాథ! దరి రా! పొన్నంగితోచేరగా
  కారాగారమునందు, లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తేలెదము + అధర = తేలెద మధర...' అవుతుంది. "తేలగా నధర..." అందామా?

   తొలగించండి
 8. కారాగృహ సుఖశాంతులు
  జేరియు శశికళను నడుగ?జెప్పగ వినగా
  నౌరా!"సంసారములో
  కారాగృహసుఖముదక్కు"!గలదేబయటన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సార విహీనంబాయెను
  నారాయణ నాదు జీవనంబు, తొలగు నా
  ఘోరాపదలు వెడ మధుర
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్

  రిప్లయితొలగించండి


 10. పోరుల చేసెదము ప్రభుత
  తో! రువ్వెదమోయి రాళ్ల తోటి జనుల పై
  నేరమునకు పట్టుబడగ
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చేరి నిగమశర్మను గని
  యౌరా యని యన్న దక్క యమ్మను నాన్నన్
  దారను గను నీ వారలు
  కారా గృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్!

  రిప్లయితొలగించండి


 12. సోరణి దివ్వెల కాంతిని
  పారాణియు కాళ్ళ కద్ది పడుచుతనముతో
  నీ రాణియె వేచెను నీ
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఆరాటము లేని దగుచు
  దారా సుత పోషణ మనుతగులము లేకన్
  పోరాములకు లభించెడు
  కారాగార సుఖమ. దక్క గలదే బయటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. (గోల్కొండ చెరసాలలో నుండి గోపన్న భార్య కమలకు వ్రాసిన లేఖలో ...)
  శ్రీరామాంచితపాదపద్మయుగళ
  శ్రీపద్మమై యుండెదన్;
  నారామా!కమలా!విచార మికనై
  నన్ మానుమా!నా కిటన్
  నోరారన్ విభుకీర్తనల్,శతకమున్
  నూత్నమ్ముగా వ్రాయగన్
  కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌ
  ఖ్యం బున్నదే యొండెడన్?
  (నారామా-నాకాంతా;శతకము-దాశరథీశతకము)


  రిప్లయితొలగించండి


 15. నారాయణమంత్ర జపము
  పారాయణములను చేయ భగవద్గీతా
  చేరితి బందీగా ! ఈ
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 16. హేరాళము సతినే నా
  ధారమ్ముగ నొడయురాలు తను బంధింపన్
  ప్రేరణ తోడై యుండెడు
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భారమగు చుండెనిక నా
  హారము దొరకదు వసించ నావా సము చే
  కూరదరయంగ తోచున్
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. 🏼జైశ్రీమన్నారాయణ
  ఆర్యులకుశుభోదయమ్

  శంకరాభరణ సమస్య.
  కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యంబున్నదే యొండెడన్?

  నా పూరణ.

  శ్రీరామామృత పాన మత్త మహితున్ శ్రీ రామదాసున్ బృహత్
  కారాగారమునందునుంచిరయినన్ గాంక్షన్ హరిన్ గొల్చుచున్
  శ్రీరామాక్షయ దీప్తిఁ గాంచి తనిసెన్. జీవాత్మ బ్రహ్మైక్యతన్
  కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యంబున్నదే యొండెడన్?
  సద్విధేయుఁడు
  చింతా రామకృష్ణారావు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మైలవరపు వారి పూరణ

  పేరున్ బెట్టితి తండ్రిగారిదెపుడేన్ బిల్వంగ నీవెంచితో
  నోరారన్ పని యొత్తిడింబడుచు ? నిన్ ముద్దాడ వాడెంచువా
  డౌరా ! బాలల బిల్చి యాడ మురిపెంబానందసద్ధేతువుల్
  కారా ?! *గారము* నందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్ ?!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారి పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది.

   తొలగించండి
  2. నే రమ్మంటిని పొందు పొందుటకిదే నేరమ్మొకో ! వేదధీ...
   సారా ! సారసనేత్ర ధాత్రి సుఖకాసారమ్మురా ! రమ్మురా !
   వారింపందగునా ! వరూధినినిరా ! వామా
   పరీరంభమన్
   కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యంబున్నదే యొండెడన్ ?!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి


 20. మారణహోమము చేతుము
  కారణమేమియు వలదు ఫికరికన్ లేదోయ్
  పారేరక్తము తోడై
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'హోమ మొనర్తుము' అనండి. 'చేతుము' అన్నది సాధు ప్రయోగం కాదని పెద్దలన్నారు.

   తొలగించండి
 21. యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడిన ఒక ఖైదీ మరొక ఖైదీతో మాట్లాడుతున్నాడు:
  "ఏరా!నేటికి చేరినారము గదా!ఈ తావుకున్,నేటి పై
  తారాపీడన,బంధుబాధ,వెతలున్,తాపంబులున్ లేవుగా!
  పారావారము బోలు రక్షకభటుల్,ప్రాకారముల్ జూడగా,
  కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యంబున్నదేయొండెడన్!"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తావునకున్' అన్నది సాధురూపం. అక్కడ "తావునన్" అనండి.

   తొలగించండి
 22. అంత నాధునికాంగ్లతెలుంగునౌపోసన బట్టిన నొక తుంటరి వాఁడిట్లనియె..

  సారీ యెందుకు రా! యీ
  మేరేజీ మట్టిగడ్డ మేలెట్లగురా!
  నేరాలను జేసి పదర!
  "కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 23. నేరము జేసిన వారికి
  కారాగృహ సుఖము దక్క, గలదే బయటన్
  వేరగు ఫల మేదైనను
  వారలకా పాప భయము వదలదు సుమ్మా

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [మధురానగరానికి వెడలి, తిరిగిరాని శ్రీకృష్ణునికై వేచి వేచి యొక గోపిక విరహంతో పలవరించు సందర్భము]

  "రారా నా మొర నాలకించి! యిఁక నన్ రక్షించి, నీ కౌఁగిలిన్
  జేరం జేసియు, సౌఖ్యమిమ్ము హరి! నా జీవమ్ము నీవే కదా!
  మారా, నా పరమాత్మ వీవె, సుర సమ్మాన్యా! ప్రియాశ్లేష మన్

  గారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్?"

  రిప్లయితొలగించండి


 25. వేరొక్క మాట వలదోయ్
  ఈ రేయి జిలేబి నీ కయిని బందీగా
  నే రవుతు నయ్యెద నెలతు
  కా! రా! గృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. భార్యా పిల్లలతో విసిగిన ఓ జైలర్ ఉవాచ..

  చేరంగానిలు భార్య కోరునకటా చీరల్ నగల్ చిత్రముల్
  పోరంబోకులు పిల్లలైరిగద హా!పోగాల మాసన్నమై
  నేరస్థుల్ కడు బుద్ధిమంతులిల మన్నించేరు నామాటలన్
  *కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్*

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 27. శ్రీ రామాంకితమంచు హారములతో సేవించ భద్రాద్రిలో
  నేరంబంచును త్రోసినారు నిను తానీషాదులే జైలులో
  పూరింపంబడె రామనామ సుధలే భోగ్యమ్ము గోపన్నరో
  *కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్*

  రిప్లయితొలగించండి


 28. నేరక పోతిని మనువా
  డా! రాక్షసి గడ గడా పెడపెడాల్మనుచున్
  పోరాడుచు దరి రాద
  క్కా! "రాగృహ" సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మనువాడా' అన్నది సాధురూపం కాదు.

   తొలగించండి
 29. ధీరోదాత్తత కృష్ణుడు
  కారుణ్యము లేని మామ కంసుని యాజ్ఞన్
  తోరముగా వహియించెను
  కారాగృహ సుఖము;దక్కగలదే బయటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. శ్రీగురుభ్యోన్నమః🙏

  కౌరవ సేనను దలపుచు
  క్రూరులు దేశమున దూరి ఘోరము సలపన్
  భారత రాజ్యాంగమ్మున
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్!

  నీరవ్ మోదీ తన బం
  గారవ్యాపారమునకుc గారణ మనుచున్
  భారత ఖండము ముంచగ
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్!

  ఘోరము కాదట లల్లుకు
  భారత రాజ్యాంగమందు భరణము బుక్కన్,
  తీరి తిని గూర్చునుటకును
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్!

  భరణము - గడ్డి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'బంగార వ్యాపారము' దుష్ట సమాసం. "భృంగార వ్యాపారము" అనండి.

   తొలగించండి
  2. 🙏 సరి జేసికొందును.
   ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి


 31. ఈ రేతిరి బందీనవు
  తా! రాణీ రావె సరసి తామసమేలా!
  పోరాడను! పెమిమిటి కై
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 32. ఏరా! మగడా! మోజే?
  కోరెద వా ప్రణయమున్ ప్రకోపమ్ములతో?
  ప్రేరణకై యీ టాటా
  కారా? గృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ఏరా! మళ్ళీ వచ్చితి
  వేరా! యనగన్ దొరకవు యేరీతిగనన్
  పోరుట తప్పదు మాకిక
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్!!

  *** మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే దొంగకు జైలరుకు మధ్య సంవాదం..!

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఓర గనుల బులిపించుచు
  పేరిణి జార్చుచుఁ బిలిచెడి పెక్కుస్త్రీలన్
  గోరకు రోగా ల్పాలును
  కారా! గృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. చీరను ధరించి చక్కగ
  చేరిదరికి ప్రీతితోడ చెన్నగు యిక్కన్
  పోరిబిగి కౌగిలియొసఁగు
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. ఆరాటబడుటయుండదు
  తీరికగాజీవనమ్ముదీరునునెపుడున్
  నోరాజానుడువుమయీ
  కారాగృహసుఖముదక్కగలదేబయతన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "దీరును నిరతం । బో రాజా..." అనండి.

   తొలగించండి


 38. ఓ రత్తాలూ! యేమే
  ఆ రాంబాబు మనవారు గారా ? యేలన్
  పేరెత్తవు సుమ్మీ ? తా
  కారా? గృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్?  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి

 39. ....కందము
  దారా సుత సంరక్షణ
  భారమె యీనాడం ధరల ప్రొబల్యము నం
  దారయ చింతల వలయమె
  కారా గృహ సుఖము దక్క గలదే బయటన్
  .ఆకుల శివరాజలింగం వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 40. వారక నిరంతరము సం
  చారమ్మును జేయ నేల చపలా స్వపరీ
  వార గణ నిజ జనక ధి
  క్కారా! గృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్


  ధారా వాహిని గంగ భాసిలఁగ మూర్ధం బందు నానార్థ లీ
  లా రావమ్ములు పర్వ నుండ గిరిఁ గైలాసస్థిరావాసి క
  ట్టా రే రాజు వెలుంగుచో మునులు వీడం జాలు వారే భువిం
  గా రాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్

  [1. కారు +ఆగారము; ఆగారము = ఇల్లు;
  2. కారాగారము = మంచు కొండ యిల్లు; కార = మంచు కొండ]

  రిప్లయితొలగించండి
 41. ఆటవిడుపు సరదా పూరణలు:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)


  వేరే వ్యాపక మెద్దిలేక నొకచో వీసంపు కందమ్ముతో
  చేరంగానిట శంకరాభరణమున్ చేతమ్ము రంజిల్లుచున్
  పోరున్ జేసియు వీడ జాలనిదియౌ పొన్నారి పింజ్రీని బోల్
  కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్

  పింజ్రీ = పంజరము

  ***************************

  GP Sastry (21) @
  IIT Kharagpur 1965:👇

  లేరే బాంధవులీ యరణ్యముననున్ లెక్కింపగా నొక్కడున్
  తీరుల్ తెన్నులు లేని తిండ్లిచటఛీ! తియ్యందనాలన్నిటన్...
  పోరాటమ్మవ వేన వేల ఘనమౌ పొత్తంపు దొంతర్లతో
  కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్

  **************************

  Nehru in Naini Central Prison:

  పోరాటమ్మున బానిసత్వ ముడుగన్ పోలీసులే నెట్టగా
  శూరత్వమ్మున చిన్న కూతుకిట నే చొక్కంపు గ్రంథమ్ములన్
  పారావారము మీఱు సంబరముతో వ్రాయంగ సంప్రీతినిన్
  కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. లేరే ఖర్గపురమ్మున
   కారప్పూసలు, జిలేబి, కందపు బజ్జీల్
   ప్రేరణ గా బంధువులు‌! శ
   కారా ! గృహ సుఖము దక్కగలదే బయటన్?


   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. ప్రభాకర శాస్త్రి గారి సరదా పూరణలు, జిలేబీ గారి కౌంటర్ పూరణ బాగున్నవి. ఇద్దరికీ అభినందనలు.

   తొలగించండి


 42. హనీమూనుకు రానంటూ హఠం వేసుకున్న రాణీరాయ్ తో పెన్మిటి :)

  పోరి! హనీమూనుకు రా!
  కారప్పూసలు, జిలేబి, కందపు బజ్జీల్
  ప్రేరణ గావింప నెలతు
  కా! రా ! గృహ సుఖము దక్కగలదే, బయటన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 43. కృష్ణుడు రాధతో...

  ఈ రాజ్యంబులు రాజులుం గలహ కేళీ తంత్రము ల్దౌత్యముల్
  పోరాటంబులు బంధు మిత్ర గురు సంపూజ్యాది సంహారముల్
  హే రాధా మననీయ కుండె నను శాంతి న్నీ సమాశ్లేషపుం
  గారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 44. ౧.
  చీరను ధరించి చక్కగ
  చేరిదరికి ప్రీతితోడ చెన్నగు యిక్కన్
  పోరిబిగి కౌగిలియొసగు
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 45. వీరుల్గొందరు గన్ను బట్టిరి వృధా బీరమ్ములేలంచు స
  ద్ధీరుల్గొందరు పెన్ను బట్టిరి కదా దేశాభిమానంబుతో
  పోరాటంబునుసల్పిరప్డు సుజనుల్ బొక్కన్నిడెన్నాడెటుల్
  *"కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 46. కారుల్గూసెడువారికి
  కారలునాశ్రయమునగునె కన్నెలజెరచన్
  కారలబెట్టిరి వీరికి
  *"కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్*

  రిప్లయితొలగించండి
 47. ఆరాటంబిది జారచోరులకు నాహారంబు లభ్యంబగున్
  పోరాటంబదియుగ్రమూకలకు దివ్యోద్యానమౌకారలే
  పోరాదెన్నడుసూరి సజ్జనులునమ్మో నేరమౌగూళకున్
  *"కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 48. శ్రీరాముని కొలుచుచు తా
  చేరెను మదిలో వగవక శిక్షను పొంద
  న్నారామదాసు తలచెను
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 49. దారిద్ర్యముతో బ్రతుకుచు
  సారము లేనట్టి కూర చారుల తోడన్
  నీరస పడ కూడ దనిన
  కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 50. ఈ రమ్యంబగు శీత శైలములలో నేకాంతమే చిక్కెరా
  రారా మానవ సుందరాంగి పిలువన్ రాద్దాంతమున్ సేయకా
  నీ రూపమ్మును బంధి సేసితిగదా నీకింక నాకౌగిలే
  కారాగారము, నందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 51. నా ప్రయత్నం :

  కందం
  దూరెద వేలర పబ్బుల
  గారాముగ వలపుపంచు కాంతను గానా?
  కూరిమి పంచుదు మదనా
  కారా! గృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్?

  శార్దూలవిక్రీడితము
  నీరాకన్ స్మరియించి ద్వారమున నేనిల్చుండ సాయంత్రమున్
  మారామెంతయొ జేసి స్నేహితులతో మాటాడ గా బోదువే!
  రారా దారను జేర కూరిమిని నిన్రంజింతురా! మోహనా
  కారా! గారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్?

  రిప్లయితొలగించండి