3, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3036 (రంగాచారి నమాజుఁ జేసె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్"

69 కామెంట్‌లు:

 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  బంగాలందున దీది రాజ్యమునతా బ్రహ్మాండమౌ తీరునన్
  కంగారేమియు లేక ముస్లిములపై గంధమ్ము చల్లించుచున్
  భంగున్ త్రాగుచు బుద్ధి వీడగనుభల్ వంగంగ మావీధినిన్
  రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మైలవరపు వారి పూరణ

  రంగాచారి రహీములిర్వురును మిత్రత్వమ్ముతో మెల్గుచున్
  రంగూన్ జేరిరి , గాలి మార్పునకటన్ రంగయ్య రోగమ్ముతో
  క్రుంగన్ , గాంచి రహీము తల్లడిలి *ఆరోగ్యప్రపూర్ణుండుగాన్*
  *రంగాచారి* నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్"

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సింగారిం చుకుసంత సంబున వడిన్ చేరంగ ప్రార్ధించు టన్
  బంగారం బునలం కరించు కొనిసౌ భాగ్యమ్ము గాపొంగు చున్
  రంగేళీ యువలాగ మోహ మునతా రాచెంత కున్ తేలుచున్
  రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రంగేళీ యువకుండు' అనండి.

   తొలగించండి
  2. సింగారిం చుకుసంత సంబున వడిన్ చేరంగ ప్రార్ధించు టన్
   బంగారం బునలం కరించు కొనిసౌ భాగ్యమ్ము గాపొంగుచున్
   రంగేళీ యువకుండు మోహ మునతా రాచెంత నేతేలుచున్
   రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

   తొలగించండి
 4. శాబ్ది,బాణ,బ్రహ్మ( స)తి, చదువుల జవ

  రాలు,బాస,అంచ (ర)వుతు భార్య

  స్వంజు గృహిణి, శుక్ల, (స్వ)చ్ఛమాత,పలుకు

  దేవి,దయను జూపు (తీ)గ బోడి


  గురువుగారు నమస్కారము నిన్నటి సమస్య

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూసపాటి కృష్ణసూర్యకుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. శార్దూల విక్రీడితము
  గంగా స్నానమొనర్చిసూర్యజపముల్ గావించఁ భోంచేయడే
  రంగాచారి ! నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్
  దంగాసేసెననంగ!నమ్మగలరే! తాపత్రయమ్మెందుకో
  ముంగేరీల సుతుల్ యుసూరు మనగన్ మూలమ్ము తేలున్ గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శంకర ప్రసాద్ గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. రంగున్ రోజొక రీతి వేషముల తీరా చెప్పగా చిత్రమౌ
  క్రుంగెన్ జూడగ రాజకీయ విలువల్ కుర్చీల కొట్లాటలో
  తుంగన్ దొక్కిరి సంప్రదాయముల నందొక్కండుగా వోట్లకై
  రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాకుమార గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తీరా' అనడం వ్యావహారికం.

   తొలగించండి
 7. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [ఒక మహమ్మదీయుడు రంజాన్ నా డేమి చేసెనో, రంగాచారి అనే తన స్నేహితునికి ఒకడు చెప్పుచున్న సందర్భము]

  సింగారమ్ముల మహ్మదీయుఁ డొకఁడున్ జిత్రమ్ముగాఁ దాల్చియున్
  రంగారన్ దన బంధు మిత్రతతి దర్గాకున్ దగన్ జేర్చియున్
  బొంగన్ డెందము దైవభక్తి యెసఁగన్ బోయెన్ మసీద్ లోని, కో
  రంగాచారి! నమాజు చేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పొంగుల్ వారె డు భక్తి తత్వ ము ల తో పూజిం చె నారాయణు న్
  రంగా చారి ;; నమాజు చే సె న తు డై రంజాను పర్వం బు నన్
  సింగా రించు మసీదు లో నిసు మ యి ల్ చె ల్వార శ్రద్ధా ళువై
  కంగా రొంద క నమ్రతన్ జనులు సౌఖ్యం బై విరాజి ల్లగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వర రావు గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి


 9. సింగారమ్మ సుపుత్రుడవ్వ భళిరా సీయెమ్ముగా పక్క రా
  ష్ట్రం గోపాలు, గవర్న రయ్య మువురున్ సౌభ్రాత్రతన్ చూపగా,
  రంగాయింపుల విందు నిఫ్తరున సెక్రట్రీగ పన్జేయు మా
  రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రాష్ట్రం' అనడం వ్యావహారికం.

   తొలగించండి
 10. గంగా స్నానము నాచరించి శుచియై గావించు సంధ్యా విధుల్
  రంగాచారి; నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్
  చెంగీజ్ ఖాను నిజాత్మ శుద్ధి వ్రతుడౌ; జింతింపగా నిర్వురున్
  భంగంబేమియు గాక భక్తి వ్రతముల్ పాటింతురే శ్రద్ధగా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సూర్య గారూ,
   విరుపుతో మనోహరమైన పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
   'శుచియై కావించు' అనండి. అక్కడ గసడదవ, సరళాదేశాలు రావు.

   తొలగించండి
 11. గంగాస్నానముఁ జేయ పుణ్యమనుచున్ గాశీ పురమ్మేగుచున్
  రంగాయంచును ప్రార్థనల్ సలిపె శ్రీరంగమ్ములో భక్తితో
  రంగాచారి, నమాజుఁ జేసె నతుడై రంజాను పర్వమ్మునన్
  గంగూలీ యభిమాని మిత్రుడగు మీర్ ఖాసిమ్మనే వృద్ధుడే.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. లుంగీలమ్మెడి పీరుసాబు సఖునినన్ లోకజ్ఞుడై ప్రేమతో
  బంగారానికి దీటువచ్చు మదితో పర్వమ్మునన్ విందుకై
  మంగంపేటకు పిల్చినంత , వడిగా మన్నింప నాహ్వానమే
  రంగాచారి ; నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 13. (హైందవ -మహమ్మదీయ సమ్మేళనాసమర్థుడు సాయిబాబా.ఆయన శిష్యులు రంగాచారి-అబ్దుల్లా చేసిన పని)
  అంగారోపమసాయిశిష్యు లిరువుర్
  హాసాస్యు లేతెంచిరే!
  పొంగుల్వారెడి భక్తి దాశరథి న
  బ్డుల్లా సమర్చింపగా;
  రంగాచారి నమాజుచేసె నతుడై
  రంజాను పర్వమ్మునన్
  కంగారన్నది లేక నాహరితశం
  కన్ ద్వారకామాయిలో.
  (అంగారోపమ-నిప్పువంటి;ఆహరితశంకన్-సందేహం లేకుండా)

  రిప్లయితొలగించండి
 14. డా పిట్టా సత్యనారాయణ
  భం గం బందిన నాడే ఎన్ను మనే నాపైబడ్డ దాంగ్లంపు స
  త్సంగం బందున కట్టు బొట్టు నటులే సా గించ నాయెంగ దా
  రంగం బందు న వేశముల్ గ లు గ వే రంజింప నా భాగ్ మతిన్
  రంగా చారి న మా జు జేసె నతుడై రం జాను పర్వం బు నన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా వారూ,
   మీ పద్యం బాగుంది. 'నాడె యెన్నుమనె' టైపాట్లు. కాని సమస్య పరిష్కారమైనట్లు తోచడం లేదు. మీ భావంలో స్పష్టత లోపించినట్లుంది. 'రంగంబందున వేశముల్'?

   తొలగించండి
  2. ఆర్యా,
   ఫోన్ నుండి చేయడానికి నా శక్తి సరిపడలేదు.ఆలసిస్తే ఆశాభంగం.
   భాగ్యమతిని కుతుబ్షా ప్రేమించి తెలుగునకు వెలుగు ప్రసాదించినాడు.మల్కిభరాము ‌సేవ ,సులతాను పోషణ లేకపోతే ఉర్దూ రాజ్యమేలేది.నమాజుకై వంగడం మత సహనానికి గుర్తు.మనతెలుగు భాగ్మతి యెడల కృతజ్ఞతతో రంగాచారి అలా చేయడం సహజం.(ఇపుడు నా ట్యాబ్ కు జీవం వచ్చింది spelling mistakes ఇక ఉండవు.)

   తొలగించండి
 15. నారుమంచి అనంతకృష్ణ గారి పూరణ.....
  బంగారమ్మది రాజకీయమనుచున్ పాలించుటే లక్ష్యమై
  చొంగన్ కార్చుచు మెచ్చుకోలు కొరకై షోకైన ఫోటోలకై
  కంగారించుక లేకయే నటనగా కాల్సేతులన్ ద్రిప్పి మా
  రంగాచారి! నమాజు చేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. లుంగీచుట్టెను టోపి పెట్టె గన బాలుండంత నీబుత్రుడున్
  రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్
  కంగారే పడెనంత తండ్రినిక దుఃఖంబొంద బెండ్లామనెన్
  సింగారించెను నాటకంబునతడున్ సంతోషబెట్టెన్ వినో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాలకృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తండ్రి యిక' అని ఉండాలనుకుంటాను. 'వినో'?

   తొలగించండి
 17. రంగాయంచునుపూజ జేసి గుడిలో లక్ష్మిపతిన్ నిష్టతో
  రంగాచారి నమాజుఁ జేసె ,నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్"*
  సింగారమ్మొనరించు కొంచు నరుదెంచెన్ గౌసు మోదంబుతో
  పొంగంగా హృదయంబు మ్రొక్కుచును తా భూస్పర్శ చేసెన్ గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉమాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పూజ జేసె' అని రంగాచారి తరువాత కామా పెట్టండి. లేకుంటే అన్వయం దెబ్బతింటుంది.

   తొలగించండి
 18. శార్దూలవిక్రీడితము
  పొంగుల్వారగ సంతసమ్మదియె సంపూర్ణంపు నాధిక్యతన్
  బంగారయ్యను మించి పొంద సఖుడౌ బాషా యసెంబ్లీకి నీ
  కంగారాపుము సంధ్య వేళయని దర్గా జేర్చఁ గారందునన్
  రంగాచారి, నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సంపూర్ణంపు టాధిక్యతన్ అనడం సాధువు.

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. సవరించిన పూరణ :

   శార్దూలవిక్రీడితము
   పొంగుల్వారగ సంతసమ్మదియె సంపూర్ణంపు టాధిక్యతన్
   బంగారయ్యను మించి పొంద సఖుడౌ బాషా యసెంబ్లీకి నీ
   కంగారాపుము సంధ్య వేళయని దర్గా జేర్చఁ గారందునన్
   రంగాచారి, నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

   తొలగించండి
 19. అంగీకారముతోడ వేడ్కను వివాహమ్మందు జేపట్ట దా
  బేగం షీలను భార్యగాను,సతికిన్ బెంపొంద సమ్మోదమున్
  రంగాచారి నమాజుజేసె నతుడై రంజాను పర్వంబునన్
  సింగంబైనను చిన్నదౌనుగద తాసింగారి భార్యంగనన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సీతాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ వైవిధ్యంగా, ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు గురుదేవా,నమస్సులు!

   తొలగించండి
 20. రంగత్తుంగ తరంగ భంగిమలతో రాజిల్లుచున్నట్టి దౌ
  గంగన్ మున్గి నమస్సుమాంజలు లిడెన్ గంగాపతిన్ దల్చుచున్
  రంగాచారి ; నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్
  భంగున్ , కల్లు , పొగాకు వీడి పలుకన్ పల్మారు అల్లా యనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. రంగాచారియురహ్మతుల్లననువారల్ హైదరాబాదులో
  అంగారమ్ము ప్రభంజనమ్ములనగానామిత్రులుండెన్ సదా
  రంగుల్చల్లుచు' హోలి' యందుసరదా' రహ్మత్తు' చూపించగా
  రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. రంగా రంగ కృపాంతరంగ వర సారం గాంగ శృంగార శ్రీ
  రం గోత్తుంగ వరాలయాధిపతి భారం బెల్ల నీ దంచుఁ దా,
  భంగం బెట్లగుఁ, జేయఁ బ్రార్థనను దద్భావ్యంపు మాసమ్మునన్
  రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ వృత్త్యనుప్రాసతో మనోహరంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 23. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  బంగారమ్మును స్మగ్లుజేయుచును తా పార్టీకి దానమ్మిడన్
  సంగారెడ్డిని సీటు పొందగను భల్ సంతోషముప్పొంగగా
  సంగమ్మౌచును హిందు ముస్లిములతో జంద్యమ్ము టోపీలతో
  రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. బంగారంపుశరీర చాయ యడరన్ ప్రద్యుమ్ను బాణమ్ముగా
  సింగారించి లతాంగి ముస్లిము కడున్ చెన్నౌస్వరూపమ్ముతో
  చెంగావంచు సుచేలకమ్మునను రాజిల్లంగ, పెండ్లాడి శ్రీ
  రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అన్నపరెడ్డి వారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. రంగంబందున పేరుగాంచెగద!సారాంశంబులౌక్యంబుగన్
  లుంగీగట్టియు గడ్డమున్ నిడగ?యేలోపంబు గన్పించకన్
  సింగారంబున గానుపించె!"నటనా శ్రేష్టుండుయిస్మాయిలై
  రంగాచారి"నమాజుజేసె నతుడై రంజానుపర్వమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "గడ్డమే యిడగ నే లోపంబు గన్పించకే" అనండి.

   తొలగించండి
 27. సంగాతంబున దెల్సె నిద్దరికి
  నీశానుండొకండే యనన్
  కంగారొందుచు నాదినంబు గాసంబు లేకుండ నౌ
  రంగాజేబు శివాలయంబునకు చేరంబోయె నేకాదశిన్
  రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సీతారామయ్య గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. 🙏🏽 ఈ సమయంలో కూడా సమీక్షించి నందుకు ధన్యవాదములు
   సవరణతో

   సంగాతంబున దెల్సె నిద్దరికి
   నీశానుండొకండే యనన్
   కంగారొందుచు నా దినంబు నపుడేగాసంబు లేకుండ నౌ
   రంగాజేబు శివాలయంబునకు చేరంబోయె నేకాదశిన్
   రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్

   తొలగించండి


 28. కంద సమస్య స్వల్ప అడ్జస్ట్ మాడి :)

  రంగడు చేసెను నమాజు రంజాను వడిన్!

  క్రుంగగ రవి, వందనమిడె
  రంగడు, చేసెను నమాజు రంజాను వడిన్
  చెంగట బషీరు చేరుచు,
  తింగరి బుచ్చి మన భూమి తీరిదె గనుమా  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి