16, జూన్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3049 (జాషువ జాడకై...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై"
(లేదా...)
"జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో మంథెని శంకరయ్య గారి సమస్య)

49 కామెంట్‌లు:

 1. హేలగ వ్రాసెను కవియట
  మేలని నొకకావ్య మంట మీరిన సౌరున్
  చాలని సంతస మొందుచు
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
 2. బేలలమౌ తమ పై నా
  కాలము లోనే రచించె కావ్యమ్మనుచున్
  మేలుగ సన్మానింపగ
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొరకై.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  రోషము మీరగా జనులు రొప్పుచు రోయుచు కూటికోసమై
  శోషల నొందగా కడకు స్రుక్కుచు సోలుచు ప్రేమ యాత్రలన్
  వేషము మార్చగా ప్రియులు వీడుచు పద్యము నేటి రోజులన్
  జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. * జాషువా గురించి నాకేమియూ తెలియదు...వికీపీడియాలోని వ్యాసము తప్ప. ఏదో కిట్టించి వ్రాసితిని. క్షమాపణలు :)

   తొలగించండి


 4. కాలము తీరెననుకొనుచు
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై
  ఓలమ్మీ తెలిసెనుగా
  మేలిమి బంగరు కవిత్వ మెపుడాతనిదే !  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 5. రోషము తోడు దీటుగ పురోగతి నొందగ నెల్లరున్ భళా
  భేషుగ చెప్పె నాశువుగ ప్రేరణ చేర్చి జనాళి బాగుకై
  సోషలిజమ్ము కాలమయి సోకుల కాపిటలిస్టు లేలగా
  జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  *చాలిక పద్యము, గేయమె
  మాలిక్ యేకం*చు నెరపు మాయను గనెనో
  మాలల సరళతలేవని
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొరకై!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  భేషుయనంగనోపరిట బిర్రుగ దెల్గున *నోరియంటులే*(Oriental degree holders in Telugu)
  కాషెను బూసి(గోచీ బిగించి)వేరొకడు గట్టిన పద్యము తప్పు తప్పనన్
  భాషనుసంస్కృతోద్ధతిని బట్టిన సత్కవి వర్యులే యిటన్
  జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'భేషు + అనంగ' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. యడాగమం రాదు.
   అయ్యా! నమస్కారం. నేనూ ఓరియంటల్ డిగ్రీ హోల్డర్ నే.

   తొలగించండి
  2. డా.పిట్టా నుండి
   ఆర్యా,ధన్యవాదాలు. వ్రాసే భాష సంస్కృతమే అయితే శ్లోకాలు వ్రాయాలి.ఆ సమాసాలు పద్యంలో రాకుంటే, *తిన బుద్ధిబుట్టె పండ్లు లేవాయె*అని హేళన చేసిన వారిని చూచాను.మొదలు పెట్టనీయకుంటే సరళ భావాలను ప్రగతి కోరుతున్న కవి కూన లెట్లా మనగలరు?

   తొలగించండి
 8. "వాలుగ నా పేరున ప
  ద్యాలను రచియించి నీవు ధన్యుడవయ్యున్
  (వాలుగ నా పేరున కా
  వ్యాలను రచియించి నీవు వ్యాప్తిన్ జేయన్ )
  రాలితివెక్కడ?" యనుచును
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వేలకు వేలుగ కైతలు
  మేలుగ నిల బుట్టు చున్న మేలిమి గనకన్
  ప్రోలుల నన్నియు దిరుగుచు
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొరకై!!!
  ప్రోలు = నగరము

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వేలము నకుకొర గాదని
  తూలిన మేధావుబుద్ధిఁ దొలిచే విధమున్
  ఫాలము నేలనుఁ దాకగ
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కూలగ దరులన్ని యిలను
  మేలగు మిద్దెలు వెలయగ మిన్నంటుచునే
  వీలగు నాశ్రయమందక
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొరకై

  రిప్లయితొలగించండి
 12. లాలిత్య పద్యములతో
  మేలగుభావనలునింపెమేదినియందున్
  లీలగ నాకవిగాంచగ
  జాలిగగబ్బిలము వెదకె జాషువకొరకై

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై

  సందర్భము: సులభము
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  "మేలిమి కవనము నాపైఁ

  జాలగ వెలయించి యేగె జాషువయే! నే

  నేల నిక?.." నని దివికిఁ జని

  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై

  ✒~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  16.6.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కాలమున మార్పు లేదయ
  ఆలయమున వ్రేలియాడెడాజీవి శివున్
  లీలా విలాసమనుచున్
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
 15. భేషజమెంతయున్ గలిగి వేరుగజూడగ కృష్ణవర్ణులన్
  దూషణలన్ భరించి తమదోషము లేమియు లేకపోయినన్
  శోషణజేయగా దనకు జోతలనిచ్చుచు వ్రాయకైతలన్
  జాషువ జాడకైవెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీగడిన్

  గబ్బిలము కావ్యము ఆత్మాశ్రయము

  రిప్లయితొలగించండి


 16. దీనికి మద్దూరి వారి పూరణ యేమిటో తెలుసుకోవడానికి కుతూహలము గా వుంది . తెలియ చేయగలరు .  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మద్దూరి రామమూర్తి గారి పూరణ.....

  పోషణ లేకపోయె, మము ముద్దుగఁ జూచెడి వార లెవ్వరో
  రోషము గల్గునట్లు భువి రోతగఁ జూతురు మానవాళి సం
  భాషణ చేయునట్టి కవివర్య! మముం గన రమ్మటంచు నా
  జాషువ జాడకై వెదికె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వేషములెన్నివేసినను పేదలపక్షము రాశిబోసినన్
  దోషములెంచు పెట్టుబడితో గడిసెల్ తెగనింపు శ్రీపతుల్
  భూషలటంచుమెచ్చుకొని మూలమెరుంగక నీసడించగా
  జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. పాలను నీరముగల్పిన
  లీలనమాయకులగోలలేయితివృత్తా
  లైలలివెలయించెననుచు
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
 20. తూలి పుడమిపై రాతిరి
  చాలక పట్టు పడఁగఁ గని జాషకమునకై
  బాలుడు లిఖించె నివ్విధి
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై

  [జాషకము = పచ్చని మంచి వాసన గల చెట్టు]


  భాషను గూర్చి వాదనలు పన్నుగఁ జేయుచుఁ గాటు లాడుచున్
  రోషము వూని పాఱ కవి రోతను దక్కొరుఁ డేమి చేసెనో
  దోషమె చెప్ప వారు మఱి దూర్తులె సత్కవిరత్న దుష్కవుల్
  జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్

  [సత్కవిరత్న : జాషువా; దుష్కవి : గబ్బిలము]

  రిప్లయితొలగించండి
 21. రోషమదెంత యున్న కడు రోత యటంచు గేలిసేయుచున్
  జూసిన చాలు నిస్సి యనుచుండెటి లోకుల కందజేసెనే
  భేషగు కావ్యమొక్కటి కవీంద్రుడు మాపయి నంచు డంబుకై
  జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అక్కసుతో విదలించు వారే అందరు
  వెక్కిరింతగ గబ్బిలముల కొంపయని!
  ఎక్కడి దయగల కవియో,పేరొక కబ్బమల్లే
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకే జాషువ కొరకై!!

  సముద్రాల

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మూలముదెలసిన రచనా
  గాలమునన్ జిక్కి శివినికంతయుదెలుపన్
  యేలని ప్రశ్నించుటకై
  జాలిగ గబ్బిలము వెదికె జాష్వాకొరకై

  రిప్లయితొలగించండి
 24. లాలన భావముదెలుపుచు
  లీలగగావ్యమ్మువ్రాయలేలిహ్యముగన్
  భాలమువంచుచుభక్తిని
  జాలిగగబ్బిలమువెదకెజాషువకొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
 25. చాలియు చాలని కూలికి
  కూలిన బ్రతుకుల వెతలను కుమిలెడి జన దీ
  నాలాపన విని వగచుచు
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భేషజ మేమి లేక తన పీడిత శ్రామిక పక్షపాతమున్
   భాష కతీతమౌ బడుగు బాధిత జీవుల వేదనార్తులన్
   పోషణ నోచుకోని పరిభూతుల గాధలు వెల్లడించెడిన్
   జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్

   తొలగించండి
 26. భాషణమందుసౌమ్యమునుభావనజూడగగాఢమైమదిన్
  దోషిలజేయుపధ్ధతినిదూషణజేయగవీలుకానిదై
  పోషణజేయునాసుకవిపూర్వపువోలెనునుండగోరుచున్
  జాషువజాడకైవెదకెజాలిగగబ్బిలమిప్పుడీగడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మైలవరపు వారి పూరణ

  రోషము హెచ్చు ఛాందసనరుల్ మము పంచములంచు బిల్వ వి..
  ద్వేషము జూపి , గబ్బిలమ ! దేవళమున్ జన నీకె శక్యమౌ !
  దోషము తెల్పుమా యనగ , తూర్పున వెల్గు జనింప నేడు ,శ్రీ
  జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [జాషువా తన కాలంలో ఏవైతే పెచ్చు పెరిగాయని గబ్బిలంతో మొరపెట్టుకొన్నాడో, తిరిగి అవే పరిస్థితులు అయోగ్యుల వల్ల భారతదేశంలో మళ్ళీ రాజ్యమేలుతుండడం గమనించిన గబ్బిలం, జాషువా ఏదైనా ఖండ కావ్యం రాసి, ఆ పరిస్థితులను చక్కదిద్దగలడని ఎంచి, అతడు గతంలో గడిపిన గడిని వెద్దుక్కుంటూ వచ్చిందని చెప్పుట]

  దోషకృతాధముల్ ఖలులు దుర్హృదు లాఖువు లర్థదృక్కులున్
  భేషజు లౌచు భారతపుఁ బృథ్విని వర్ణ విభేద మెంచుచున్
  రోషముఁ దక్కి మౌఢ్యములఁ బ్రోచుచు నుండఁగఁ గాంచి వేగ త
  జ్జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్!

  రిప్లయితొలగించండి

 29. కందము
  మేలగు బుద్దిని తనపై
  మేలిమి కావ్యంబు వ్రాసె మెచ్చిరి జనముల్
  పొలిటి దైవ మటంచును
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొరకై.
  ఆకుల శివరాజలింగం వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 30. : సాలుగ తలకిందులుగా
  వేలాడుచు నెదురు జూచె వినయము తోడన్
  వేలుపు తమకాతడె యని
  జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొరకై

  రిప్లయితొలగించండి