17, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3050 (నీతులఁ జెప్పంగరాదు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్"
(లేదా...)
"నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన విట్టుబాబు గారికి ధన్యవాదాలు)

81 కామెంట్‌లు:

 1. గోతులు త్రవ్వుచు ప్రియముగ
  నేతలు పల్కెదరు మాయ నేరుపు తోడన్
  చేతలు మరువగ జనులకు
  నీతులఁ జెప్పంగ రాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  అమిత్ షా ఉవాచ:

  సరకులు దోచె మోడియని చాకలి పద్దులు లెక్కజూచుచున్
  మొరుగుచు వాడవాడలను మోయగ కాంగ్రెసు మట్టి బెడ్డలన్
  పరువులు పోవు రాహులుడ! ప్రక్కన నుండ ప్రియంక వద్రయున్
  నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి


 3. కోతులకు, బ్రహ్మ చారులు,
  కోతల రాయలకు తెలుప కోయి జిలేబీ
  నీ తీపిదనమ్ముల; మేల్
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్ :)


  నారదా!
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కోతులకు, బ్రహ్మచారులు... ఈ రెండు పదాలూ వేకే వేరే విభక్తులలో ఉన్నాయి కదా ?

   తొలగించండి
  2. జిలేబీ గారూ,
   నేను బరహమచారిని...😭😭

   తొలగించండి
  3. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కోతులకు, బ్రహ్మచారికి' అనండి.

   తొలగించండి

  4. హమ్మయ్య కందివారు కూడా వత్తాసిచ్చేసారు :)


   ఏమండీ విట్టుబాబు గారు‌‌ వింటున్నారా :)   జిలేబి

   తొలగించండి
 4. రేతిరి యేకాంతమ్మును
  ప్రీతిగ ప్రియురాలె నిన్ను పిలిచిన వేళన్
  నాతిని జేరుచునచ్చట
  నీతులు జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నేతలు మేమే యనుచును
  కేతనము నెగుర వేసి కిమ్మన కుండా
  కోతలు కోయుచు మెండుగ
  నీతులఁ జెప్పంగ రాదు నిరవధి కముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 👌🏻👌🏻

   కుండా వ్యవహారికమేమో కదా!!

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కిమ్మనకుండన్' అనండి.

   తొలగించండి
  3. నేతలు మేమే యనుచును
   కేతనము నెగుర వేసి కిమ్మన కుండన్
   కోతలు కోయుచు మెండుగ
   నీతులఁ జెప్పంగ రాదు నిరవధి కముగన్

   తొలగించండి


 6. పరపతి నాకు కద్దనుచు పద్ధతి లేకయు వారు కోరకన్
  సరసి!జిలేబి‌! పద్మముఖి! సాచివిలోకిత మైన దృష్టితో
  నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్
  కొరవడు నీదు గౌరవము కొంచెము కూడ జనాళి మారరే


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. 🙏శ్రీ గురుభ్యోన్నమః🙏

  తాతలు నేతిని జుర్రిరి
  మూతుల వాసనఁ గనమని మొరుగుట యేలా?
  కోతలు మానుచు మసలుము
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కోతలు కోసెడు వారికి,
  భూతదయన్ తెలియనట్టి పుణ్యాత్ములకున్,
  నేతలమను చెడువారికి,
  నీతులు చెఫ్పంగరాదు నిరవధికముగన్.

  బొగ్గరం ప్రసాదరావు,డల్లాస్ అమెరికా

  రిప్లయితొలగించండి

 9. కందము
  నీతులు జెప్పెడి వారలు
  చేతలలో గానరారు చెప్పెడి వరకే
  గోతులు దీసెడి వ్యర్థపు
  వీతుల జెప్పంగరాదు నిరవధి కముగన్.
  ఆకుల శివరాజలింగం వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పెరిగెడు తీవ యల్లుకొన ప్రేమన పందిరి నిల్చినట్లుగా
  దరులవి రెండు నీటిని దారినఁ బెట్టగ వీడనట్లుగా
  స్థిరతన నిల్చియుండవలె క్షేమముఁ గోరుచుఁ, గాని దెప్పుచున్
  నిరవధికంబుగాఁ, జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చేతలఁ మేలును తలవక
   గోతులఁదవ్వంగ రాదు కోరియెవరికిన్!
   చేతులఁ వెనుకన్ గట్టుకు
   నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్!!

   తొలగించండి
 11. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ప్రీతి గ బలు కు చు వెనుకన్
  గోతులుత్రవ్వంగనెంచుకుటిలమనస్కుల
  ఛేతలలోజూపింపక
  నీతుల. చెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మైలవరపు వారి పూరణ

  తస్మై శ్రీ గురవేనమః 🙏

  గురుతరబాధ్యతాయుతుడు కోవిదుడౌ గురువైనవాడు తా...
  నరసి వినూత్న వేషముల నట్టిటు దువ్విన పిచ్చిజుత్తులన్
  చిరిగిన దుస్తులన్ గలుగు శిష్యుల మార్చగ నేటిరోజులన్
  నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్ !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. కా , "లేజీ " ఎక్స్ పీరియన్సు సత్యమును పల్కుచున్నది :)   జిలేబి

   తొలగించండి
 15. పూత మెరుంగుల మాటలు
  నేతల కలవాటు గదుర నేడిటు జూడన్
  చేతల నుపయోగించక
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నిరతము తామె గొప్పనుచు నింకెవ రైనను లెక్క సేయకన్
   పరులను బాధ పెట్టుచును పాపపు కర్మల నాచరించెడిన్
   దురితులు దుర్మదాంధులను దూరము నుంచుట నెంతొ మేలగున్
   నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్

   తొలగించండి
 16. ఘాతుక మొనర్చు వారికి
  బూతులుగను దోచుచుండు బోధలుసేయన్
  సీతను రావణు డొదిలెనె?
  నీతులు జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఈతరపు నేతలు వివిధ
  రీతుల తోడ మనదేశ రీతికి సతమున్
  గోతులను తవ్వుచుండగ
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  కర మనురాగయుక్తముగఁ గానక, కర్కశ మానసుండునై
  నిరతము బాధపెట్టుచును, నిర్దయుఁడై, పిసినారియయ్యు, సు
  స్థిరమగు మాట నిల్కడయుఁ, జేఁతలు నుండని ప్రేలుగొండియే

  నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నీతులు చెప్పుటకొరకే
  నేతలు పాటించరెపుడు నేర్పరితనమున్
  చేతలు కూతలమించగ
  నీతులు చెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కోతలఁ గోయుటయే పని
  పాతకములఁ జేయునట్టి పాలకుడగుటం
  గూతలఁ గూయుచుఁ బరులకు
  *"నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్"*

  రిప్లయితొలగించండి

 21. మా శ్రీమాన్ విట్టుబాబు గారు :)


  తాతల నాటి తెలుంగును
  నాతడు పునరుద్ధరింప నడుము బిగించెన్
  ఖాతరు చేయడెవారిని
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్!


  నారదా!
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 22. నా తల రాతను మార్చగ
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్
  బ్రోతలు హవుసైనను తా
  తా! తరముగ నడుపు చుంటి తమ్ముల కొరకై !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 23. మీ తరము గాదు మార్చన్
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్!
  మూతులు త్రిప్పెద రతివలు
  ఖాతరు లే కన్నవారి కనికరములు సూ !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 24. సైతానులకు జిలేబీ
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్
  చేతల చువ్వన బుల్లెటు
  తో తల కాయలను లేపి తొడ గొట్టవలెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. చేతలనుపకృతిలేకను
  యాతనలేదీర్తుమనుచునడుగుచునోట్లన్
  బూతులయొద్దనునేతలు
  నీతులుజెప్పంగరాదునిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. చంపకమాల
  పెరిగిన గారమే తమను పెంకిగ మార్చిన కారణంబదో
  దరికొని తప్పు మీదనిన దాడులఁ జేయుచు చంపనేర్తురే
  ధరణిని కోరువారలకె తప్పక జెప్పుచుఁ గోరనెంచకే
  నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి


 28. ప్రీతిని జూపుచు లోలో
  గోతులు త్రవ్వు తలపున్న కుత్సితు లవనిన్
  చేతలతో చూపని యా
  నీతులు చెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కందం
  నీతులఁ జెప్పఁగఁ జూచిన
  ఘాతుకములకెగబడంగ గర్వమధాందుల్
  జాతి హితంబునకనుచున్
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. నీతులుచెప్పగఁనేటికి
  చేతలలోవాటినమలుచేయనియెడలన్
  నేతలుశుష్కములౌపలు
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  జాతులనేకంబైనవి
  ప్రాతది యైనట్టి విద్య పాటిని దప్పె
  న్నూతలు సాంకేతికములె(life long skills,communication,creativity,&logical thinking)
  నీతులు జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. డా.పి సత్యనారాయణ
  పరులకుజెప్పగా వలయు భైరవనీతులు *నాకు గాద*నన్
  మరుగులు,నీ రహస్యముల మాటున దాగిన చేష్టలన్నియున్
  సరి యన వచ్చునే యువత సంస్కృతి మారెను, ప్రశ్నవేయునే
  నిరవధికంబుగా జెలగి నీతుల జెప్పగ రాదెవారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి


 33. చేతలకు పనికి రాని స
  నాతన పద్ధతులు మేలు నమ్ముమటంచున్
  దాతృత్వపు మాటలతో
  నీతులు జెప్పంగ రాదు నిరవధికముగన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 34. పాతకముల నొనరించుచు
  భూతము లకట చదువు విధముగ వేదమ్ముల్
  గోతులు ద్రవ్వుచు వెనుకను
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్


  గురువులు నెమ్మి శిష్యులకుఁ గోరి శుభమ్ములు సెప్పఁగాఁ దగుం
  బరమ పదమ్ముఁ జేరు డని పన్నుగ సంయమి సెప్పగా దగుం
  బరుల నిదేశ మేఁగిన నపాయము గల్గును నీది కాని దే
  నిర వధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్

  [కానిదేన్ +ఇరవు; ఇరవు =స్థానము]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చక్కనిపూరణార్యా!అభినందనలు,నమస్సులు!

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములండి డా. సీతా దేవి గారు.
   ఇక్కడ రాదె వారికిన్ ( గురువులకు, సంయమికి కూడా) అని భావము.

   తొలగించండి
  3. భలే!
   కామేశ్వరరావుగారూ! అద్భుతంగా ఉన్నాయి. చంపకము మెరిసింది.
   👌🏻👏🏻🙏🏻💐

   తొలగించండి
 35. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  నిరతము చెల్లు మాటయిది నిక్కపు సత్యము రాజనీతినిన్
  మురియుచు ముద్దు ముద్దుగను ముచ్చట గొల్పెడి నీతి పల్కితే
  సరిసరి విట్టుబాబు! భళి సంకట మెయ్యది కైపదమ్మునన్:
  "నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్"?

  రిప్లయితొలగించండి
 36. "సీతనుc గోరకు మన్నా (రావణ)
  రీతిగ మసలుము జగతిని ప్రీతిన్ బొగడన్!"
  కూతలు మాను విభీషణ
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 37. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ప్రీతిగ చెప్పిన వాక్కులు
  చేతలలో శూన్యమయ్యె జియ్యల చెంతన్;
  రీతిగ నడరించనపుడు
  నీతులు జెప్పంగ రాదు నిరవధికముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 38. అరయగరాజకీయముననగ్రజువోలెనునోట్లకోసమై
  నిరవధికంబుగాజెలగినీతులుజెప్పగరాదెవారికిన్
  పరువుగనుండువాడెపుడుబావరుమాదిరినుండకుండగా
  నిరతమునీతిమార్గమునునేర్పునుగశిష్టజనాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. నిరతముసాధువర్తనమునిర్మలచిత్తముసత్యసంధతన్
  కరుణనుఁగల్గి యార్తులనుఁగాచెడువాడెగ నాయకుండనన్
  అరయగఁ శుష్కమౌవిషయ మగ్గలికంబుగనుచ్ఛరించుచున్
  నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 40. నిరసనజూపుచున్ హితులనెన్నడు జేరడు ధార్తరాష్ట్రుడే
  పెరిగిన కామమోహముల బెట్టడు లక్ష్యము రావణుండహో
  మరగిన రాజభోగముల మత్తునదూగుచు ధర్మదూరులౌ
  నిరవధికంబుగా చెలగి,నీతులు జెప్పరాదెవారికిన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 41. రాతిరి చెప్పిరి శ్రీహరి
  నీతులు,జెప్పంగరాదు నిరవధికముగా
  కోతలు,కూళులకు నెపుదు
  కూతలు సహజమగు నింద్ర !కుట్రల మయమై

  రిప్లయితొలగించండి
 42. ఖాతరు జేయని వారికి
  పాతకములు జేయునట్టి పాపాత్ములకున్
  గోతులు దీసెడు వారికి
  నీతులు జెప్పంగ వలదు నిరవధికముగన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 43. కోతలుకోయుచు సతతము
  బూతులు మాట్లాడుచున్న ముష్కరు లిలలో
  భీతిని గొల్పుచుజనులకు
  నీతులు చెప్పంగ రాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 44. ప్రీతిని జూపుచు లోలో
  గోతులు త్రవ్వు తలపున్న కుత్సితు లవనిన్
  చేతలతో చూపని యా
  నీతులు చెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 45. సరసము లాడ రమ్మనుచు జవ్వని పిల్చినఁ మోదమందుచున్
  బిరబిర పర్గు దీయుచును పెండ్లము పిల్లల నెల్ల మర్చి యా
  సరసిజ నేత్రలన్ మరుగు జాణవు నీవిక మానుమంటినే
  నిరవధికంబుగాఁ జెలగి నీతులఁ జెప్పఁగ రాదెవారికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 46. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ
  రా దెవారికిన్

  సందర్భము: భారతం వ్రాసి చిన్నబోయి కూర్చున్న వ్యాసుని వద్దకు నారదు డేతెంచి భాగవతం వ్రాయమని చెబుతూ ఇలా అంటున్నాడు.
  "అంచితమైన ధర్మచయ మంతయు జెప్పితి వందులోన నించించుక గాని విష్ణుకథ లేర్పడ జెప్పవు.." అనే పద్యం ప్రసిద్ధం.
  నీతు లప్పుడపుడు మాత్రమే చెప్పాలి. కథ లెప్పుడూ చెప్పవచ్చు అని భావం.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  వర కథ లెల్ల వేళలను
  వాసిగఁ జెప్పుట మేలు గాని యీ
  నరులకు.. నీతు లప్డపుడు
  నాటినఁ జాలు మనంబులందు.. శ్రీ
  హరి మహిమావతార కథ
  లయ్యవి చెప్పవె! వ్యాస సన్మునీ!
  నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి
  నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్

  ✒~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  17.6.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 47. మీతల రాతల మార్చెడి
  నేతనె యుద్ధారకుండ నేనే యనుచున్
  కోతలు గోయుచు నూరక
  నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్

  రిప్లయితొలగించండి