3, మే 2021, సోమవారం

సమస్య - 3712

4-5-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి”
(లేదా...)
“కాంతకుఁ బారిజాత సుమ గంధము దుర్భరమయ్యెఁ దోటలోన్”

74 కామెంట్‌లు:

 1. పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి”

  బారువులు బంగరును తెచ్చు పడతిని విడి

  సారె చీరలు తేనట్టి సవతికొసగ

  అలక పాన్పును చేరెనుగ అలి వేణి

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "అలక పాన్పును చేరిన దంబుజాక్షి" అనండి. లేకుంటే యతిదోషం.

   తొలగించండి
 2. మధుర భావ మనోజ్ఞము మదికి నొసగు
  పారిజాత గంధమ్ము : దుర్భరము సతికి
  పతి మధువు సేవన ము జేసి పడక జేర
  వఛ్చిన సమయమ్ము తనకు బాధ గలుగ

  రిప్లయితొలగించండి
 3. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ముచ్చటగ రుక్మిణికి కృష్ణుడిచ్చినట్టి
  పారిజాత ప్రసూనపు వైన మెఱిగి
  కోపగించిన సత్యకు పాప మట్టి
  పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కలహ భోజనుండు తెలుప కరుణ తోడ,

  సత్య భామ నాశికలకు సరస గతిని

  సోకు చుండె విడువ కుండ శుధ్ద మైన

  పారిజాత గంధమ్ము, దుర్భ రమ్ము

  నాదు జీవితంబుగదా త‌న వనమందు

  కాంచ కున్న దాని ననుచు కలత చెందె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సమస్య '...దుర్భరము సతికి' అని కదా!

   తొలగించండి
 5. సత్యసాధువుగాగనుసన్మతిగను
  వెదకెసుమసౌరసంజాతవేణుగీతి
  తపముతల్లడమందినతరుణమందు
  పారిజాతగంధమ్ముదుర్భరముసతికి

  రిప్లయితొలగించండి

 6. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [నారదుఁడిచ్చిన పారిజాత సుమమును శ్రీకృష్ణుఁడు తన చెంతనున్న రుక్మిణి కిచ్చిన విధమునుఁ జెలికత్తె చెప్పఁగా విని, యేకాంతమునకై సత్యభామ తోఁటకుఁ జనినప్పు డా పారిజాత సుమ సందర్భపుటాలోచనల వాసనలు దుర్భరమైనాయను సందర్భము]

  ఇంతియె వచ్చి, సెప్ప, విని, యెంతయుఁ గోపభరమ్ముపెంపునం,
  జెంతను నున్న తోఁటఁ జని, చింతిలుచున్, మగనిన్ సహింపకే,
  వింతగఁ బొంగు దుఃఖమున వేఁగుచు, మోమునుఁ జూప నీని యే
  కాంతకుఁ, బారిజాత సుమ గంధము దుర్భరమయ్యెఁ దోటలోన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   'వచ్చి సెప్ప'... క్త్వార్థంబైన యిత్తునకు గసడదవలు రావనుకుంటాను.

   తొలగించండి

 7. భారి వర్షము కురియుచున్ వరదలచట
  పరుగు లెత్తుచు పంటలన్ వాసిగాను
  ముంచివేయగ నందులో మురిగినట్టి
  పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శాంతముసత్యమున్గలయసాధువుజీవునిరూపమేగదా
  సాంతముమానసంబదియుసాధనతోడనునిర్వికారమై
  భ్రాంతినిదాటియామనసుభామగక్రుష్ణునిఁజేరుదారిలో
  కాంతకుపారిజాతసుమగంధముదుర్భరమయ్యెదోటలోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శాంతము లేని మానసము
  సౌరును జూపని సాంధ్యరాగముల్
  భ్రాంతి నొనర్చు నూహలును
  రమ్యత నీయని రాగరక్తిమన్
  చెంత శ్రుతించు నా విరహ
  చిత్తము నందున క్రమ్ము‌ వేదనన్
  గాంతకుఁ బారిజాత సుమ గంధము దుర్భరమయ్యెఁ దోటలోన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తేటగీతి
  కలహబంధుడు, రుక్మిణీ కరము నందు
  కృష్ణుఁడొసగంగ, సత్యలో తృష్ణ రేపె
  చక్రి తనకీయ నొప్పక సవతి కిడిన
  పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి

  ఉత్పలమాల
  చింతిలి రుక్మిణీ సతికి శ్రీకరుఁడీయఁగఁ దల్లడిల్లి శ్రీ
  కాంతుని పైననల్గి దివిఁ గాలిడి శక్రుని గెల్చి తోటనే
  సొంతము జేయ సత్యకు రసోదయమైనను గాఢ తీవ్రతన్
  కాంతకుఁ బారిజాత సుమ గంధము దుర్భరమయ్యెఁ దోటలో
  నింతిగఁ జెప్పెనే బయట? నీర్ష్యకు జిక్కిన వాలకమ్మిదౌ!!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. యువకుడైనట్టి పతిలోని ఉడుకు (ఒడుపు) దనము
  ఇంతి కొసగును సాంత్వన మింపుగాను
  మగని సహృదయ గంధమే మగువ మెచ్చు
  పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఉడుకుదనము + ఇంతి' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. విసంధిగా వ్రాయరాదు. "ఉడుకుదనమె యింతి..." అనండి.

   తొలగించండి

 12. ముంతలలోన ముచ్చటగ పువ్వులనన్నియు నీరుపోసియా
  కాంతయె కామనీయకముగా నట పెట్టగ క్రుళ్ళి పోవగన్
  జెంతన యున్న తోటజని చెత్తన వేసితి నైననేమి యా
  కాంతకుఁ బారిజాతసుమ గంధము దుర్భర
  మయ్యె దోటలోన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "...జెంతన నున్న... చెత్తను.." అనండి.

   తొలగించండి
 13. సమస్య :
  కాంతకు బారిజాతసుమ
  గంధము దుర్భరమయ్యె దోటలోన్

  ( రుక్మిణీదేవిని ఎంతో అబిమానించే జాంబవతి ఒకరోజు సత్యభామ ఉద్యాన వనంలో విహరిస్తుండగా ప్రసరించిన పారిజాతపుష్పసౌరభాన్ని ఆమె భరించలేకపోయింది )

  ఉత్పలమాల
  ...................

  శాంతను జేయ మాధవుడు
  చక్కని వృక్షము పారిజాతమున్
  స్వాంతము తెప్పరిల్ల సతి
  సత్య కొసంగగ ; నొక్క నాడటన్
  సంతతసౌమ్య జాంబవతి
  సత్యవనమ్మున సంచరింపగన్
  గాంతకు బారిజాతసుమ
  గంధము దుర్భరమయ్యె దోటలోన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రుక్మిణి సాత్త్వికురాలు కనుక భల్లుకపుత్రి జాంబవతిని రంగం మీదికి తెచ్చి చెప్పిన పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 14. సైపజాలని వేదనన్ సత్య పలికె
  నాత్మసఖితోడ కినుకతో నడరుపడుచు
  రుక్మిణీ సతి పెరటిలో రోజు బూయు
  పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కాని పారిజాతం రుక్మిణి ఇంట్లో ఉంది. పెరట్లో కాదు. నారదుడు పుష్పాన్ని ఇస్తూ "ఇది వాడదు" అన్నాడు. పెరట్లో పారిజాతవృక్ష మున్నది సత్యకు.

   తొలగించండి
  2. 🙏 చిన్నప్పుడు హరికథలో పిట్టకథలా దాసుగారు సత్యభామ  పారిజాత ద్రుమము విస్తరించి కాండము ఆమె పెరటిలోనూ పుష్పాలు రుక్మిణీదేవి పెరటివైపూ పుష్పించాయని హాస్యం పండించారు. అది గుర్తుకు వచ్చింది 😄

   తొలగించండి
 15. వరూధినీ విలాపము

  ఇంతలు కన్నులుంగలిగి నింతుల సొంపుల గానలేని
  యో
  కంతు సమానుడా! కలికి కమ్మని కౌగిలి కాదనంగ నీ
  వెంత శఠుండవో యనుచు బేలతనంబున నేడ్చుచుండెడిన్
  కాంతకు పారిజాత సుమగంధము దుర్భరమయ్యె దోటలోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కాంతడు ప్రేమతో దనదు గాది
  లి బిల్చెను బూల తోటకున్
  స్వాంతము నందు తోషపడి
  చయ్యన చేరెను గాని చెల్వుడు
  న్నెంతకు రాకపోయె మది నెం
  తయొ చింతిలె ,నట్టి వేళలో
  కాంతకు పారిజాత సమ గంధ
  ము దుర్భరమయ్యె దోటలోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. దేవముని యాకసమునుండి తెచ్చినట్ట
  పుష్పము సవతికీయ నా ముదిత వసతి
  యజ్జ గించుచు దన ముక్కు నంటినంత
  పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి

  అజ్జగించు= విడనాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. భ్రాంతినిఁ పెండ్లి చేసుకొనె బావను వద్దన నింటి పెద్దలున్
  శాంతియె జీవ మం దిలిగె, సాధువు గాని పతిన్ భరించు ట
  ణ్వంతము గాక యేమిటి? రవంత ప్రశాంతత నోచుకోని యా
  కాంతకుఁ బారిజాత సుమ గంధము దుర్భరమయ్యెఁ దోటలోన్౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శంతనుడేగినాడుమునుచల్లనివేళనవేటకోసమై
  వింతగసోకవాసనలువెంటనుజేఱెనుమత్స్యగంధినిన్
  బొంతనబెండ్లియాడగనుముక్కుకుబాఱకనమ్మహీధరా
  కాంతకుఁ బారిజాత సుమ గంధము దుర్భరమయ్యెఁ దోటలోన్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. చింతితవిప్రయోగభరచిత్తవివృద్ధసమున్నతార్తిలో
  సంతతశీతమారుతశశాంకకరమ్ములు నూష్ణకారులై
  భ్రాంతిపయోధి మున్గ ననివార్యమనోజశరాహతాంగ, యా
  కాంతకుఁ బారిజాత సుమ గంధము దుర్భరమయ్యెఁ దోటలోన్.

  విప్రయోగము ఎడబాటు

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. నిన్నటి పూరణ

  పరమానందకరాంబుజాస్యతరుణీబాహుద్వయీబంధని
  ర్భరసౌఖ్యాబ్ధిని మున్గు వేళల ననిర్వారప్రభావమ్ముతో
  పురిగొల్పం దగు సంస్తుతిప్రకటనాపుంస్త్వప్రసంగమ్మునన్
  సిరియే మోక్షము నంద సాధనమగున్ జింతించి సాధింపుమా.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  ముదము గూర్చుచు మనసుకు మురిపెమిచ్చు
  పారిజాత గంధమ్ము; దుర్భరము సతికి
  నన్య పుష్పజాతుల తావి యరుసమీక
  సరిపడకనుండి యెలమిని సరదకుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. చెంతకు చేరుకొందునని చెన్నగు మాటలు పల్క, నమ్మి యే
  కాంతమునందునన్ గలలఁ గాంచుచు నుండగ వానికోసమై
  కంతుడు వేయ బాణములఁ , గాంతునిపై కసి మల్లడింపగా
  కాంతకు బారిజాత సుమగంధము దుర్భరమయ్యె దోటలోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గర్భవతి సత్య వేకువ కాలమందు
  పెరటి తోటఁ బూలను గోయు వేళ నయ్యె
  పోరి సాధించుకొన్నట్టి కోరికైన
  పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మగువ కింపొసఁగు మదికి మండు టెండ
  భర్త యుండంగ నండఁగ వర్తనమునఁ
  బండు వెన్నెల, లేకున్నఁ బతి సరసను,
  బారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి


  స్వాంతము నందు భక్తి నిడఁ జాలదె లోకుల కెంచఁగా రమా
  కాంతు దయావలోకన నికాయము వొందఁగ సమ్మదమ్మునం
  గాంతుని దాన మిచ్చి ధన కాయము చేఁ బతిఁ దూఁప లేక యా
  కాంతకుఁ బారిజాత సుమ గంధము దుర్భరమయ్యెఁ దోఁటలోన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ మొదటి పూరణ ప్రశస్తంగా, రెండవ పూరణ వైవిధ్యంగా, అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 26. భార్య కు నీడగా భర్త ఉంటే గనక ఇహ పారిజాత మల్లే జాజి సంపెంగ గంధముల అవసరమే ఉండదు. ఆ తోడే లేకుంటే ఎంతటి అలంకారమైన అడవి కాచిన వెన్నెలే

  భర్త కు తోడుగా భార్య ఉంటే ఆ అన్యోన్యత కు సాటి మేటి పోటి ఉండనే ఉండదు, అదే ఆ తోడే వీడిపోతే ఆ జన్మ కే సార్థకత లేనట్టే.

  అత్రాజ్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. చెంతకు జేర రమ్మనును చెక్కిలి నొక్కును కౌగిలించు నా
  కాంతుడు నేడటంచు వలకాకను జిక్కి దపించు వేళ నా
  వంతయు జాగు సైపదిక వారిజవైరియు గాల్చు వహ్నియై
  కాంతకుఁ బారిజాత సుమ గంధము దుర్భరమయ్యెఁ దోటలోన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రశస్తమైన పూరణ. అభినందనలు.
   'కాంతుడు లేడటంచు' టైపాటు అనుకుంటాను.

   తొలగించండి
 28. ఎంతటి భంగపాటు తనకెగ్గొనరింపగ రుక్మిణీ సతిన్
  చెంతకుజీరి యర్మిలిని చేడియలెల్లరు జూచుచుండ శ్రీ
  కాంతుడు పారిజాతమును కానుకజేసెనటంచు నెంచనా
  కాంతకుఁ బారిజాత సుమ గంధము దుర్భరమయ్యెఁ దోటలోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఉ:

  చింతలు లేని జీవితము సీమలెఱుంగని సంతసమ్మునున్
  సొంతము గాగ చందురము చూడ్కొను చుండగ నొక్కసారిగన్
  వింత కరోన సూక్ష్మ క్రిమి వేత మిగుల్చగృహమ్ము నందునై
  కాంతకు బారిజాత సుమ గంధము దర్భరమయ్యె దోటనున్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. నలుదెసల వ్యాప్తియగునుగ బొలుపుగాను
  పారిజాత గంధమ్ము,దుర్భరముసతికి
  సవతిపోరుండునెడలనుసంతతమ్ము
  భార్య కోరును బ్రేమను భర్తనుండి

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కాంతుని రూపమున్ మదిని కాంచుచు నేగగ తోటలోనికిన్
  గాంతకు పారిజాతసుమ గంధము దుర్భరమయ్యె దోటలోన్
  జెంతను నేమియున్ననిక చేష్టలులేకను మానసంబుగా
  శాంతికి దూరమయ్యి తమి చర్వితచర్వణ మౌటచేన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. పారిజాత విరినొసగ పడతికచట
  యలకగృహమును చేరెనా యతివ సత్య
  సంగతెరిగి వడిగ చేర సతిని శౌరి
  పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి

  రిప్లయితొలగించండి
 33. సత్య నటనలో వ్యక్తమౌ సవతి యీసు
  రుక్మిణీ పైన కలహమున్ రుజువుపరచు
  నాథు సవరింపు కథనడ్పు నయమెగాని
  "పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి"

  రిప్లయితొలగించండి
 34. పారిజాత విరినొసగ పడతికచట
  యలకగృహమును చేరెనా యతివ సత్య
  సంగతెరిగి వడిగ చేర సతిని శౌరి
  పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి.

  రిప్లయితొలగించండి