11, మే 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3720

12-5-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”
(లేదా...)
“కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్”

65 కామెంట్‌లు:


 1. తెలివిగల దుష్టులు జనుల
  బలహీనత నెఱగి వారు పంచుచు ధనమున్
  గలును గెలుచుట గనగ రూ
  కలు గలిగిన వాడె రాజు కలికాలమునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. విలువలుపాతరవేయుచు
  పలువిధములతలపులందుపరిణితిలేకన్
  అలసతపలుగాకులమూ
  కలుకలిగినవాడెరాజుకలికాలమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  విలువలఁ గూర్చి కూర్చి, పలు వేషము లెన్నియొ వేసి వేసి, సు
  ద్దులు పలు నేర్చి నేర్చి, మఱిఁ దొందరగా ధనముల్ గడించి, కొ
  ల్లలుగను కీర్తి నొంది, మది రంజిల నీ వసుగర్భ పైన
  రూ
  కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తెలివిగ సంపాదించుచు
  నలయక ధార్మిక పరుడయి యాడ్యుo డగుచున్
  పొలుపగు సేవల కయి రూ
  కలు గలిగిన. వాడె రాజు కలి కాలమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సమస్య :

  కలు గలవాడె రాజు కలి
  కాలమునందు దలంచి చూచినన్

  ( చెప్పేదొకటి చేసేది మరొకటి అయిన ద్విజిహ్వల నిగమ శర్మ వంటి నరుడే నేటి కాలపు పాలకుడు )

  చంపకమాల
  ...................

  " కలవర మందబోకుడయ !
  కార్యము లందున మేటి నేనెగా !
  మలమల మాడకుండ తలి !
  మంచిగ మిమ్ముల జూచుకొందుగా !
  కిలకిలలాడ జేతు ; మిము
  కిమ్మననీ " నను రెండు రెండు నా
  ల్కలు గలవాడె రాజు కలి
  కాలమునందు దలంచి చూచినన్ .

  ( తలి = తల్లి )

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రిప్లయిలు
  1. సమస్య :-
   “కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”

   *కందం**

   తెలివి గలిగి రాజగునా?
   బలవంతుడు రాజ్య మేలి పాలకుడౌనా?
   తలచగ పేరు చివర తో
   కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్
   ....................✍️చక్రి

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి


 7. పలుకులలో తీయదనము
  జిలుకుచు నెన్నికల గెలిచి శీఘ్రమె జనులన్
  పలుచన జేసెడు పలునా
  ల్కలు గలిగిన వాడె రాజు కలికాలమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. విలువలు వీడి వలువలను

  వలిచిన ద్వాపర యుగమున వాలిరి దుష్టుల్

  ఖలుడైనను రాశులు రూ

  కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కందం
  చెలఁగెడు కరోన ధాటికిఁ
  గలిసెను ప్రాణాలవెన్నొ గాలిని, మనలో
  బలము నిహమ్మునఁ దిన నూ
  కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్!

  చంపకమాల
  చెలఁగ కరోన మృత్యువుగఁ శీఘ్రమె లోకుల ప్రాణవాయువుల్
  గలిసెను గాలిలోఁ, జెదరి గ్రక్కున జీవనశైలి మారె, ధీ
  రులనఁగ లోపలన్ మిగుల రోగనిరోధక శక్తి భూమి నూ
  కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కులమునుసందన్తగినగుంపునుగూడుచువిఱ్ఱవీగుచున్
  వెలదులజేరదీయుచునువీగిననీతినిగుంభనంబుగా
  పలుకులతేనెలొల్కజనవందితుడైగననెల్లవారిరా
  కలుగలవాడెరాజుకలికాలమునందుతలంచిచూడగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 11. పలువురు క్రూరదృక్కులిట పాలకులై వెలుగొందు చుండగన్
  గలతను పొంది వృద్ధులట కర్ణపు వారి ప్రఘాన మందునన్
  కలిసిన వేళ యాధునిక కాలమటంచు వచించిరిట్లు రూ
  కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలము నందుఁ దలంచి చూచినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కలిగిన ధనలక్ష్మి కరుణ
  యిలలో దీరును మనిషికి యిష్టములన్నీ
  పలువురు మెచ్చెదరుగ, రూ
  కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మనిషి' అనడం సాధువు కాదు. "దీరును నరునకు నిష్టములెల్లన్.. మెత్తురు గద రూ..." అనండి.

   తొలగించండి
 13. తలపక మంచిచెడ్డ నడతం గమనించక వెంట మూర్ఖమూ
  కలు తన చుట్టుతం గొలువ కాకుల కైవడి, పంచి పెట్టి రూ
  కలు, దిన మొక్కరీతి కడు కారులు కూయుచు, నిట్లు రెండు నా
  ల్కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్.

  కజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కందం
  పలువురి మానస మెఱిగియు
  నిలుఁజేర్చఁగ నుచితములను నింపుగఁ బండన్
  గల, తాత్కాలికపుటమరి
  కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్!

  చంపకమాల
  పలువురి మానసం బెఱిఁగి పారెడు వ్యూహముఁ జేసి సిద్ధమున్
  బలికిన రీతిగా నుచిత పంపక మేర్పడ నిండ్ల ముందరన్
  దలపుల నిండుగా నమర తత్క్షణ మాత్రము నెగ్గునట్లు నా
  ల్కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. బలయుతుడైన ప్రేమమయ
  భావన గల్గిన యోగ్యుడైన వై
  రుల దునుమాడు శక్తియును
  రోషముగల్గి వీరుడయ్యినన్
  విలువగ చూడబో రెపుడు
  విశ్వమునందున వాస్తవంబు రూ
  కలు గలవాడె రాజు కలి కాల
  మునందు దలంచి చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో టైపాటు వల్ల గణభంగం. "...గల్గిన వీరు..."

   తొలగించండి
 17. కలుషము మనసున నింపుకు
  పలుకార్యక్రమములందు పరిపంథులతో
  చలమున మెలుగు తులువ మూ
  కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కలుఁగున దాచుచు గలిమిని,
  కలబడి తా దోచుకొనును కపటుఁడు నుర్విన్
  దలపఁగ కువాళము, లుకలు
  కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్.


  విలువల మంటగల్పి తన వెంటను వచ్చెడువాని ముంచుచున్
  వలచిన దేవ మాన్యముల వంచన జేయుచు నాక్రమించుచున్
  పలువిధ దుష్ట చేష్టల నవారిత సంపద గల్గి, హెచ్చు రూ
  కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. శంకరాభరణం వారి సమస్య :“కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”

  1)
  కలతలనిడు పాలన, కో
  తుల రాజ్యమును తలపించి దుఃఖము పెంచెన్
  కొలువు పరిపాలనకు, తో
  “కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”

  - రాంబాబు కైప
  11-05-2021
  ----------------------------------------------------------
  2) విలువలు నాశన మయ్యెను
  పలువిధముల మోసములును వంచనములలో
  నిలువడు మంచి ప్రభువు, వం
  “కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”

  - రాంబాబు కైప
  11-05-2021
  ----------------------------------------------------------
  3)
  పలు మారులు రోగములకు
  కలతలు జెందియు ప్రజలటు కటకట వణకన్ |
  హలలోనట, టీకా చు
  “క్కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్” ||

  హల = భూమి/నేల

  ----------------------------------------------------------
  4)
  పిలకలు పెంచుట వేడుక
  పిలకలు వేయుట జనులకు ప్రియమగు చేష్టన్ |
  తలపై పలు విధముల పిల
  “కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”||

  ----------------------------------------------------------
  5)

  విలువను తగ్గెను రూప్యము
  వెలవెల పోవుచు వణిజుఁలు విలవిల లాడన్ |
  విలువ కలుగు డాలరు రూ
  “కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”||

  ----------------------------------------------------------

  శంకరాభరణం వారి సమస్య : “కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్” ||


  6)

  కలిమియు కోరు రోజులివి కాంతలు డబ్బు గురించి చూతురే
  విలువయు లేదు రూపముకు వేడుక లెన్నియొ కోరి వత్తురే
  కలతను చెంది తల్లులటు కాసుల వెంట పడంగ, కోటి రూ
  “కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్” ||

  - రాంబాబు కైప
  12-05-2021

  ----------------------------------------------------------
  శంకరాభరణం వారి సమస్య : “కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్” ||

  7)
  కళకళ లాడు కళ్ళు మరి కాంతులు లేకను వాడి పోయెనే
  తళతళలాడు వొళ్లు కడు దైన్యపు రీతిగ బక్కచిక్కగా
  కలవర మాయె గింజలకు, క్షామము దేశములోన ; రొట్టె ము
  “క్కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్” ||

  - రాంబాబు కైప
  12-05-2021

  ----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణలన్నీ బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'రూపముకు' అనడం సాధువు కాదు. "రూపునకు..." అనండి.
   'కళ్ళు, వొళ్లు' సాధువులు కావు. "కళకళలాడు నేత్రములు...తళతళలాడు నొళ్లు.." అనండి.

   తొలగించండి
 21. పలు శాస్త్రములను జదివిన ,
  యలుపెరుగని శ్రమమునొంది యవిధిల బడినన్
  విలువ గనము,విరివిగ రూ
  కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. చంపక మాల ( షట్పది)

  సలలిత నీతి సూత్రముల సత్య యుగమ్ముల మాట లేలయా

  విలువలు తప్పి త్రేతమున వీరుడు రావణు శిక్షబొందెనే

  వలువలు దూసి ద్వాపరిన వాలిరి మూర్ఖపు కౌరవేశులున్

  విలువగు శిక్ష మానవులు వీడిరి పూర్వపు వారికయ్యొ మూ

  కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్

  పలుకక రాయి వైతివయ పద్మ పతీ తగు శిక్ష వేయకన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పలువురు మెచ్చు శాస్త్ర ముల భాష్యము బాగుగ జెప్ప గల్గినన్ ,
  అలుపును గాననీయకనె నాపద లన్నిటి దాటి యుండి నన్ ,
  విలువ నొసంగరీజనులు పేరుకుగూడను ; నేడు యొక్క రూ
  కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కలతలునాకలిమంటలు
  సలిలముకొఱకైనబోరుఁదప్పనివెతలున్,
  విలువలుదప్పెడిబలుమూ
  కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కొలనుల కర్షకాళి కయి కూర్చుచు పంటలు తీయ నెంచుచున్
  పొలుపుగ పేదసాదలకు పూర్తిగ భద్రత నిచ్చి కాచుచున్
  సలుపుచు పాలనమ్ము కడు చక్కని రీతిని బొక్కసమ్ము రూ
  కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తలపక ముందువెన్కలుచితంబనుచంతయు గుల్ల జేయుచున్
  మెలకువ లేని చర్యల దమిస్రమొనర్చు భవిష్యమంతటిన్
  తులువల జేరదీసి నెగదోయుచు నేతల దిట్టిపోయు మూ
  కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కలుష మనస్కులై ప్రజల కష్టము లేవియు పట్టనట్టు రూ
  కల సముపార్జనంబు తగు కర్జముగా తలపోయు దుర్మదాం
  ధులు మననేతలైరిపుడు దోసము కాల ప్రభావమందు, రూ
  కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. పలుకుచు దీయగ నెదుటన
  చులకనగా బరుల యెదుట జూచుచు నెపుడున్
  బలుచన జేయు నల్లరి మూ
  కలు గలిగిన వాడె రాజు కలి కాలమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కలుఁ గాయుచు జన కోటికిఁ
  గలుఁ బంచుచు గెలిచి యెన్నికల మాటలతో
  బల మింకను దండిగ రూ
  కలు గలిగిన వాఁడె రాజు కలికాలమునన్


  కలకల మెల్లఁ గల్గినను గాదని యెల్లరు రట్టు చేసినం
  దలఁచిన కార్య మాపక సతమ్మును బాలన మందు నిల్చుచుం
  బలువురు తిట్టు చుండినను బట్టు చలించని యట్టి గుండె నాఁ
  గలు గలవాఁడె రాజు కలికాలము నందుఁ దలంచి చూచినన్

  [కలు = ఱాయి]

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కలిబొలి మాట లాడుచును గర్మలు సేయక యుండి యైనరూ
  కలుగలవాడె రాజు కలికాలము నందు దలంచి చూచినన్
  బలుచన జేయుచుందురిక బండితు లైనను చూడకుండగన్
  గలియుగ ధర్మమే యిదియ గర్వము నొందుచు విర్రవీగుటల్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కలలో సైతమితరులవె
  తలమాన్పగనెంచునట్టి తమి నెక్కుడుగా
  గలసహృదయుండగుచు రూ
  కలు గలిగినవాడె రాజు కలికాలమునన్

  రిప్లయితొలగించండి