25, మే 2021, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 69

26-5-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
నాలుగు పాదాలలో యతి స్థానాలలో
వరుసగా పా - రా - వా - రం అక్షరాలను న్యస్తం చేస్తూ
సముద్ర మథనాన్ని వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

62 కామెంట్‌లు:

 1. పట్ట తోకను దివిజులు ,పాము పడగ

  రాక్షసులు పట్టెను, వర నారాయణుండు

  పర్వతము క్రింద కూర్మమై వాలయముగ

  రక్ష నిడ, చిలికిరి సాగరంబు నపుడు


  ‌‌

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "రాక్షసులు పట్టిరి... కూర్మమై వాటముగము..." అనండి.

   తొలగించండి

 2. బ్రహ్మ రసమును సాధింప పాల సంవ
  రమ్మును మదింప దలచి సురాసురు లట
  వాసుకియె పాశముగ జేసి వార్ధి చిలుక
  రమయు నుడ్వీశుడు మదాంబరంబు పుట్టె.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పానమమ్రుతంబుచేయనుపాటుబడిరి
  రాక్షసానీకవైరులురహినిగలిగి
  వాసుదేవునిరక్షయేవారికుండె
  రంగమందునదైత్యుడురాడుతుదకు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భారమును మోసెనుగ చక్ర పాణి తాను
   లక్ష్మి యుద్భవించెను సుర రాజు బ్రోవ
   పాహి యనగలోకులు, గాచె వారిని గర
   ళమును తనకంఠ సీమన రంగరించి
   హరుడు హరిహరు లెదగు నిహపరమీయ

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. వనధి వద్దకు జేరిన పావన సుర
  రవము విని యు దైత్య గణము రాగలిగియు
  వలసిన విధపు సాయము వాంఛితముగ
  రయము వార్ధి మధన మొన రంగ జేసె

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వాసవాదులు దైత్యులు పాలకడలి
  ద్రచ్చగాబుట్టె శ్రీలక్ష్మి , రాజు, విషము,
  పారిజాతము , తెల్లని వారణమ్ము
  లక్ష్మి చేబట్టె ముదమున రంగనాథు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   డు ప్రత్యయం లేకుండా రంగనాథు అన్నారు. "లక్ష్మి జేపట్టితె ముదాన రంగనాథ!" అందామా?

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములాచార్యా! సవరిస్తాను.🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  3. సవరణతో
   వాసవాదులు దైత్యులు పాలకడలి
   ద్రచ్చగాబుట్టె శ్రీలక్ష్మి , రాజు, విషము,
   పారిజాతము , తెల్లని వారణమ్ము
   లక్ష్మి చేబట్టె ముదమున రంగశాయి

   తొలగించండి
 8. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  వాసుకి త్రాడు నవ్వగను పాల సముద్రమునంత చిల్కుచున్
  రాసము జేయుచున్ సురలు రాక్షసు లందరు గోలగోలగన్
  పాసెము రూపు నబ్ధిజను వాసిగ పొందెడి లక్ష్యము తోడ నెంతొ పే
  రాసను స్పర్థ గూడుచు తరంతము నెంచిరి కోర్కె తీరగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. గురువు గారికి నమస్సులు. పొరబాటును సరిచేశాను. పరిశీలించండి.

   వాసుకి త్రాడు నవ్వగను పాల సముద్రమునంత చిల్కుచున్
   రాసము జేయుచున్ సురలు రాక్షసు లందరు గోలగోలగన్
   పాసెము రూపు నబ్ధిజను వాసిగ పొందెడి దృష్టితోడ పే
   రాసను స్పర్థ గూడుచు తరంతము నెంచిరి కోర్కె తీరగన్.

   తొలగించండి
 9. వాసుకిరజ్జుఁగాఁగనటుపాలసముద్రముజిల్కనెంచ,నా
  రాసముకోసమైనచటరాక్షసులందరుఁబాలుగోఱగన్
  బాసలుసేసిదేవతలువాలముబట్టిరిశక్తిహీనులై
  రాసిగఁబొంగువారగనురంగమునిల్చిరిగామితా‌ర్థులై

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పావని సిరిని చేపట్టి పావనుండు

  రత్న కడలికల్లుండయ్యె రాగమునను

  వరదుడునసుర వైరి , భవాని పతి ప

  రమ శివుడు మింగె గరళము రంభ సాక్షి

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆటవెలది
  పర్వతమ్ముదెచ్చి పాలకడలిఁజిల్క
  రసమొదవ హరుఁడు బిరాన గ్రోలె
  లక్ష్మి పుట్టి హరికి రాణి యయ్యె ,హరి వి
  లాసము సుధ సురలు రంజిల నిడె

  ఉత్పలమాల
  వాసుకి రజ్జుయై గిరియె పాలసముద్రముఁ జిల్కు కవ్వమై
  లాసము సాగగన్ హరి నిరాశను బాపగ లోన కూర్మమై
  బాసట గ్రోలె నా విషము వాముడు, నింది హిమాంశువుల్ కడన్
  రా. .,సుధ మోహినీ హొయల రంజిల వేల్పులుఁ బంచె విష్ణువే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   'రజ్జు+ఐ' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "వాసుకు రజ్జుగా/నై..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. 🙏ధన్యోస్మి గురుదేవా🙏

   సవరించుకుంటాను.

   ఉత్పలమాల
   వాసుకి రజ్జునై గిరియె పాలసముద్రముఁ జిల్కు కవ్వమై
   లాసము సాగగన్ హరి నిరాశను బాపగ లోన కూర్మమై
   బాసట గ్రోలె నా విషము వాముడు, నింది హిమాంశువుల్ కడన్
   రా. .,సుధ మోహినీ హొయల రంజిల వేల్పులుఁ బంచె విష్ణువే

   తొలగించండి
  3. సవరించినఆటవెలది
   పర్వతమ్ముదెచ్చి పాలకడలిఁజిల్క
   రసమొదవ హరుఁడు బిరాన గ్రోలె
   పార్థివిఁ గొనిన ఖగవాహనుని వి
   లాసము సుధ సురలు రంజిల నిడె ఆటవెలది

   తొలగించండి
 12. పట్టుబట్టి సురలు పాలకడలి చెంత
  రయముగానుకలిసి రాక్షసులను
  బాయకచిలుకంగ వాసిగా నృత్యము
  రహిని గూర్చ బుట్టె రంజుగాను

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నృత్యము'? "వాసిగా నమృతమ్ము" అనవచ్చు కదా?

   తొలగించండి
 13. వాసుకియమరె మథియించు *పా*శముగను
  రాక్షసులుదేవతలుగూడి *రా*గనటకు
  వారు మథనంబు సలుపగ *వా*ర్ధినుండి
  కంజముద్భవమొందెను *రం*జనముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. న్యస్తాక్షరి :
  నాలుగుపాదాలలో యతిస్థానాలలో పా -రా -వా -రం
  అనే అక్షరాలు ఉంచుతూ సముద్రమథన వర్ణనం స్వేచ్ఛాఛందస్సులో

  పట్టు సడలని యోచన పాదుగొల్పి
  రభస మొప్పార దేవతారాక్షసులును
  వాసుకినిబట్టుచు వదనవాలములను ;
  రత్నజలధిని చిలికిరి రంగు లెగయ .

  ( రంగులు - కాంతులు )

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఉ:

  బాసగ బొంది దేవతలు పాల సముద్రము జిల్క నెంచనై
  రాసిని వచ్చి నిల్చిరట రాక్షసు ద్రోయ జయింప క్లేశముల్
  వాసుకి చేర రజ్జుగను వాటము కొద్ది మథింప గొండనున్
  లాసిగ శబ్దముల్ వెడలి రంగము గూర్చె జనింప కంజమున్

  రాసి=రాశి
  కంజము =అమృతము

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పాల సంద్రము జిలుకనుపాయమెంచి
  రాక్షసులతోడ సంధికి రాదలంచి
  వారినొప్పించిదైత్యులు వాడుకొనగ
  రంగమందున కార్యమారంభమయ్యె

  రిప్లయితొలగించండి
 18. 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  2)
  శంకరాభరణం వారి సమస్య :
  పా - రా - వా - రం అక్షరాలను న్యస్తం చేస్తూ, సముద్ర మథన ఘట్టం లోని
  లక్ష్మీ ఆవిర్భావం వర్ణిస్తూ పూరణ

  తే .గీ .
  రమణి కంకణములతోడ రాక తెలిపె
  పట్టు బట్టల నిచ్చెను పాల కడలి
  లక్ష్మి వైకుంఠమేగె వరంబు పొంది
  ప్రభువు సతిగను వెలిసెను వారిజాక్షి

  - రాంబాబు కైప
  25-05-2021

  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  రిప్లయితొలగించండి
 19. 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  శంకరాభరణం వారి సమస్య :
  పా - రా - వా - రం అక్షరాలను యతి స్థానంలో న్యస్తం చేస్తూ, సముద్ర మథనాన్ని వర్ణిస్తూ పూరణ

  ఉ.మా.

  పాలకులెల్ల వేడగను*పా*యము జెప్పెను విష్ణుమూర్తియే ;
  రాలును స్త్యేనమంచు నట *రా*క్షస మూకని స్వాగతించగా
  పాలసముద్రమే కడవ ; *వా*సుకి రజ్జుగ, కొండ కవ్వమై
  లాలస చిత్తులై చిలక, *రం*జిలు లక్ష్మియు నుద్భవించెనే

  - రాంబాబు కైప
  25-05-2021

  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వాసుకి నొక రజ్జుగ జేసి ‘పా’ల సాగ
  రమును చిలుకగ , శిరమును ‘రా’క్ష స గుమి
  పట్టుకొని సురలకు దాని ‘వా’లమొసగ
  లక్షణముగ నామధనమా’రం’భ మయ్యె

  రజ్జు = త్రాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  పావనముగను చిలికిరి పాలకడలి
  రయము తోడను దేవతల్ రాక్షసులును
  వచ్చె నమృతంపు కలశమే వాసిగొనగ
  లక్షణంబుగ పంచె పురంధరుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పరమపావన మైనట్టి పాలకడలి
  త్రచ్చి రల సురలమృతము రాదలంచి
  బలయుతనిశాచరుల తోడ వార్యమనుచు
  భ్రమల ముంచిరి వారి నారంభమతులు.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. తే.గీ.
  భాగ్య మని త్రాడుగాజేర (పా)పఱేడు
  గ్రావ మట నిల్వ కవ్వమై (రా)ణ కదుర
  వాసుదేవుండు కూర్మమై (వా)సి కెక్క
  ద్రచ్చి రబ్ధిని కాంక్ష తీ(రం)గ వారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పన్నగము రజ్జుగా జేసి *పా* లకడలి
  త్రచ్చగా నాదితేయులు *రా* త్రిచరులు
  వత్తిడిని తాళ జాలక *వా* సుకి విడ
  రసము, శంకరుడు గొనె స్థి *రం* పు మదిని

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వాసుకి త్రాడుగా నునిచి పాలసముద్రము జిల్గగా సురల్
  లాసము రీతినిన్ మిగుల రావము జేయుచు గాలకూటమే
  భాసిల,యంతటన్ వెఱచి వాసవు డాదిగ సర్వులున్ గనన్
  రాసుధ యంచునా యజుడు రంజిలు నట్లుగ బంచెవారికిన్


  రిప్లయితొలగించండి
 26. పాశము రా ఫణి వాసుకి
  యాశను గిరి మందరంబ యా కవ్వము గా
  నా శుభ బారావారం
  బీశుని కృపఁ ద్రచ్చి రెల్ల రీ సుర లసురుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. యతి స్థానములో నన్నది విస్మరించితిని. మఱియొక పూరణము చేసెదను.

   తొలగించండి
  2. వాసుకి భుజగమ్ము పాశ మయ్యెను మంద
   రంబు భీమ శైల రాజ మయ్యె
   వరపుఁ గవ్వ మప్డు వార్ధి జిల్కిరట సు
   రలు నసురవరులు వరం బిడ హరి

   తొలగించండి
 27. పాము గిరికి జుట్టి చిలుక పాలకడలి
  రాక్షసులును సురలు దొల్త రాలె విషము
  వాముడది గ్రోలి దా గావ వారనంత
  రంబున బడసిరమృతంబు రంజనమున

  రిప్లయితొలగించండి
 28. వాటముగా గిరీంద్రమును పాలసముద్రమునందు డించి యా
  రాటము మీర దేవతలు రాక్షసులు న్మథియించుచుండ న
  ప్పాటున ముందుగా విషపు వాహిను లాయెను శంభుఁ డాపె మం
  డ్రాటము బిమ్మట న్మదులు రంజిల నాయె సుధోదయ మ్మహో!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. పాల కడలి మథనమందు పాల్గొనంగ
  దీక్ష తోడుత వేల్పులు రాక్షసులను
  వఱల ఫణి శిరము సురలు వాలము గొన
  రాత్రి చరులుండ త్రచ్చుటా రంభ మయ్యె

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పాటు పడి చిలుకగ పాల క డలి, మంద
  రంబును కొని వచ్చి రాపిడొ రయ
  వడిగ త్రిప్పి చుట్టి వాసుకిన్ లాగగా
  రగిలె క్షీర సాగ రంబు విషము బుట్టి.


  పారెను కాల్చుచున్ విషము పాలసముద్రము నుండి
  చిల్కగన్
  రారిటు దేవతల్ జడిసి, రాలగ తారలు, గౌరి నాధునిన్
  వారణ సేయ గోరగ చివాలున గైకొని మ్రింగె నీశుడున్
  రాక్షస వీరులున్, సురులు రంజిల నాగరళంబు నంతయున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  వాసిగ దేవదానవులు [పా]లసముద్రముఁ ద్రచ్చుకోసమై
  త్రాసము లేక మంథగిరి [రా]జిల వాసుకిఁ జుట్టి చిల్కగా
  భాసుర రీతి మున్గఁగను [వా]రిశు వేడఁగఁ గూర్మమై గిరిన్
  లాసిగ వీఁపు నుంపఁగను [రం]జిలుచున్ సుధ పుట్టెరా తుదన్!

  రిప్లయితొలగించండి