7, మే 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3716

8-5-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్”
(లేదా...)
“ముక్తికి మూలకారణము పో విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్”

63 కామెంట్‌లు:

 1. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  భక్తికి మూలకారణము భవ్య మనమ్మున దైవ ప్రేమమే;
  రక్తికి మూలకారణము రమ్య సఖి ప్రియ సంగమేచ్ఛయే;
  శక్తికి మూలకారణము సౌమ్యమనోద్గత కాంక్షయే; వ్రతో
  న్ముక్తికి మూలకారణము పో విషయాదుల భుక్తి, నిచ్చలున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రక్తిన్ గోపికలును , హరి

  భక్తిన్ ప్రహ్లాదుడసుర బాలుండందెన్

  యుక్తిన్ హరి పాదములన్

  ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రక్తిగపరమముకోఱకా
  సక్తిగనేకాంతముననుసంగుడుకాగన్
  శక్తియుకూడునుజీవుని
  ముక్తికిమాలకారణమువిషయభుక్తియతలపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కందం
  ఉక్తుల 'వేంకట విభు' నా
  సక్తిని దినచర్యఁ గూర్చి సత్కీర్తనలన్
  వ్యక్త పరుచ నన్నమయకు
  ముక్తికిఁ గారణము 'విషయభుక్తి' యె తలఁపన్

  ఉత్పలమాల
  ఉక్తుల వేంకటేశ్వరుని నుజ్వల మూర్తిఁ దదాత్మ్యమంది నా
  సక్తిని 'దేవదేవు దినచర్యల' వెన్కొని కీర్తనాళితో
  వ్యక్తము జేయ నన్నమయ నార్తిని భక్తిని, స్వామి సన్నిధిన్
  ముక్తికి మూలకారణము పో 'విషయాదుల భుక్తి' నిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భక్తినిఁబూనిసంగమముభావనక్రుష్ణునిగోపికల్మదిన్
  రక్తినిగూడియారమణురాగమునందుచుపారమంటిరే
  సక్తతజీవుడట్టులనుసాధననాత్మనుశాంతినందగా
  ముక్తికిమూలకారణముపోవిషయాదులభుక్తినిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శక్తి కొలంది గ గొల్చుచు నా
  సక్తి గ భక్తుల కథలను శ్రవణము వలనన్
  భక్తి గ నామ స్మరణ మె
  ముక్తికి కారణము విషయ భుక్తి యె తలపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మొదటి పాదం లో శక్తి కొలది గ కొలిచి యా అని సవరణ చేయడమైనది

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తప్పులు చేస్తూ బయట పడితే రక్షణ ఉండదని తెలిసీ, అదే ఆనందము అనుకొనే కంటే, అన్నీ విషయాలు కడుపులో దాచుకొని యుక్తిగా ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అని చెప్పే ఈ నా ప్రయత్నము:

  ఉ:

  శక్తికి మించి వేశములు, సాకులు చెప్పుచు, మోసగించుచున్,
  రక్తి యటంచు సంబరము రక్షణ గూర్చదు యెంత మాత్రమున్
  యుక్తిగ కార్యనిర్వహణ యోగము నన్నిట భవ్య మంత్రమై
  ముక్తికి మూలకారణముపో, విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వేషములు' టైపాటు. 'కూర్చదు+ఎంత' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "...గూర్చ దదెంత మాత్రమున్" అనవచ్చు.

   తొలగించండి

 9. రక్తుండై సఖిపై యను
  రక్తియె గల వేమన యొక రసికుండు నిరా
  సక్తుండై యోగి యగుట
  ముక్తికి గారణము విషయ భుక్తియె తలపన్
  భక్తియె లేని కాముకుడు భామను పొందుట లోనెగాదె యా
  సక్తిని జూపి సంపదల జవ్వని కిచ్చిననేమి తా నిరా
  సక్తత తోడ యోగియయె సత్పురు షుండగు వేమనన్ గనన్
  ముక్తికి మూలకారణము పో విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భక్తుడు దైవధ్యానము
  భుక్తికొరకుగాక జన్మ ముక్తికి సలుపన్
  రక్తి విదూరుడు కావలె
  ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సమస్య :

  ముక్తికి మూలకారణము
  పో విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్

  ( చింతామణీసమాసక్తుడై సర్వం మరచిన బిల్వమంగళుడు చివరకు హరిభక్తుడై ముక్తుడైనాడు )

  సక్తిని జూపలేదు తన
  జన్మకు కారకు లైనవారికై ;
  రక్తిని జూపె నెల్లపుడు
  రమ్యవిలాసిని పొందుకోసమై ;
  భక్తిని బిల్వమంగళుడు
  ప్రాణదు గొల్చుచు మోక్షమందెగా ;
  ముక్తికి మూలకారణము
  పో ! విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్ .

  ( ప్రాణదుడు - విష్ణువు )

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కామిగాని వాడు మోక్షగామి గాడు

  సూక్తుల జెప్పు సాధువట జొక్కపురీతిని బోధసేయగా
  ముక్తిని బొందుమార్గమన మోహము శోకములన్
  జయించుటన్
  యుక్తిని బల్కెనొక్కడట యోషల పొందున ఙ్ఞానివైతివే
  ముక్తికి మూలకారణము పో విషయాదుల భుక్తినిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ముక్తి పదంబు జేరుటకుమోహము నాదిగ నారు దస్యులన్
  భక్తులు గెల్వగా వలెను, బంధనముల్ విడనాడి, నిల్పగన్
  సక్తము దైవమందెపుడుసాధ్యము జేరగ ముక్తి ధామమున్
  ముక్తికి మూలకారణముపోవిషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఉత్పలమాల:
  ------------
  ఉక్తిచమత్కృతుల్ గలిగి,నూహలపల్లకినందు నూపుచున్
  శక్తికిమించికోరికల, సాధ్యముజేతుమటంచు బల్కుచున్
  భక్తిగకానుకల్ నడుగు,బాహిరమైనటువంటి బాలిశుల్
  ముక్తికి మూలకారణముపో, విషయాదులభుక్తినిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "..గలిగి యూహల.. కాన్క లిమ్మనెడి..." అనండి.

   తొలగించండి
 15. వక్తలు చెప్పినటుల నను
  రక్తిని పెంచుకొన, నీకు లక్ష్యము పయి నా
  సక్తి గలుగ , నను మాన వి
  ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్

  భుక్తి = అనుభవము

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శక్తిని నమ్మి దశముఖుడు
  రక్తిని బ్రతికెను చివరకు రాముని చేరన్ (చేతన్)
  యుక్త మరణమున్ బొందెన్
  ముక్తికి గారణము విషయ భుక్తియె తెలుపన్

  వ్యక్తము జేసె వేమ కవి, అమ్మను మించిన అన్న భార్యకున్
  భక్తిని మ్రొక్కి జక్కనగు ప్రాయపు కోర్కెల సన్యసించి, ధీ
  శక్తిని, సంఘ వర్తనను చాటువు లందున ఉత్తమంబుగా
  ముక్తికి మూలకారణము పో విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శక్తివిశేషసంపదగశాస్త్రమునందునశోధనంబునై
  భుక్తముగావలెన్గదబూర్వపుమూర్తులగావ్యసంపదల్
  వ్యక్తముజేయగాదగునువస్తువునంతయుభావదీప్తమై
  ముక్తికి మూలకారణము పో విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్

  కొరుప్రోలురాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 18. శక్తి విహీనము జేయును
  రక్తమున షుగరను వ్యాధి, లక్షల వ్యాధుల్
  భుక్తివలెనెగద, దేహవి
  ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శక్తి విహీనము జేయును
   రక్తమున షుగరను వ్యాధి, లక్షల వ్యాధుల్
   వ్యక్తుల కువచ్చు, దేహ వి
   ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 19. శ్రీ గురుభ్యోనమః

  వ్యక్తికి సాధ్యమే పరమ భాగ్యమునందుట
  ధ్యాస నుంచి తా
  నుక్తిగ నాకళింపునను యున్నతమైన విధానమందునన్
  భక్తిగ వేంకటేశ్వరుని పాదము లందున దృష్టి యుంచుటే
  ముక్తికి మూలకారణము, పో విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఆకళింపునను+ఉన్నతమైన' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "ఆకళింపు గని యున్నత..." అనండి.

   తొలగించండి
 20. శక్తిసమన్వితోర్జిత విశాల భుజోన్నతి తోడ నేర్వ వే
  దోక్త ప్రయుక్త దీపిత సమున్నతమౌ ధనురస్త్రశస్త్ర సం
  యుక్త ప్రచండ విద్య; విజయోన్నతి గూర్చుచు నుండు కార్ముకా
  ముక్తికి మూలకారణము పో విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్

  ఆముక్తి = ధరించుట/కలిగియుండుట

  రిప్లయితొలగించండి
 21. భక్తిని నిల్పి శ్రీకరుని పాదపయోజయుగమ్ము నందు నా
  సక్తుడు నైన చో సతము సంగతమౌను కదా!కరస్థమౌ
  మోక్షము, సర్వసౌఖ్యములఁ పొందు గడించిన
  మోక్షలాభని
  ర్ముక్తికి మూలకారణము పో విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. శక్తియె నిత్యమున్వెలుగు
  సాధన జీవ మనంత విశ్వమున్
  వ్యక్తము జేయ జీవన ప్ర
  భావ వికాసము నందు తేజ మా
  సక్తిని ధర్మమార్గమను
  సంపదగోరి చరించు జీవికన్
  ముక్తికి మూలకారణము
  పో విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. భక్తిని బూజించుటయే
  ముక్తికి కారణము,విషయభుక్తియె తలపన్
  శక్తిని నశింప జేయును
  రక్తిని బూజింప మేలు రాముని పదముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. భక్తిని నెల్లవేళలను భవ్యునిబూజనుజేయుచుండుచో
  ముక్తికి మూలకారణముపో,విషయాదుల భుక్తినిచ్చలున్
  శక్తివిహీనుజేయునిల సర్వమునాశనమొందజేయుటన్
  రక్తిని మానకుండగను రాముని ధ్యానము జేయగావలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. భక్తి యగుఁ గారణం బిల
  ముక్తిఁ బడయ మానవులకుఁ బుణ్యాత్ములకున్
  సూక్తిఁ బలికితి శరీరపు
  ముక్తికిఁ గారణము విషయ భుక్తియె తలఁపన్


  ఉక్తము ముక్త సంగు లిల నొందుట యుత్తమ విష్ణు ధామమున్
  రిక్తము కాదు భక్తి సుపరిశ్రమ ముండగ నిత్య కామ సం
  సక్త మనో వికార గత మానవు లిద్ధర దూర మౌటకున్
  ముక్తికి మూలకారణము పో విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి

 27. భక్తుల తత్త్వము వీడక
  శక్తి కొలది గాను సతము శౌరినిమదిలో
  యుక్తిగ కొలిచిన నదియే
  ముక్తికికారణము విషయభుక్తియె తెలుపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. భక్త సులభునర్చించుటె
  ముక్తికిఁ గారణము; విషయభుక్తియె తలఁపన్
  రిక్తమొనర్చు వివేకమ
  సక్తుల గావించు మోక్షసాధనమందున్

  రిప్లయితొలగించండి