19, నవంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4590

20-11-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారము నిడి చల్లఁబఱచెఁ గన్నుల నెల్లన్”
(లేదా...)
“కారము వెట్టి యందఱకుఁ గన్నులు చల్లగఁ జేసి రెంతయున్”
(మరికల్ అష్టావధానంలో ఆముదాల మురళి గారు పూరించిన సమస్య)

14 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  కోరితి సుబ్రహ్మణ్యుని
  నూరించుము సంతునిచ్చి నొప్పగననుచున్
  తీరగు సుతునకు మధురా
  కారము నిడి చల్లఁబఱచెఁ గన్నుల నెల్లన్!

  ఉత్పలమాల
  ఊరిని మేటి యాస్తిపరులొప్పగ కూతురి పెండ్లిఁ జేయ నో
  రూరగఁ గూర్చి విందు మధురోహల దేల్చు విభావరిన్ దగన్
  దీరిచి గాన మాధురులఁ దృప్తిగ కాన్కల గొప్ప మందసా
  కారము వెట్టి యందఱకుఁ గన్నులు చల్లగఁ జేసి రెంతయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఈరసమొందె ననుచు, మమ
  కారము నిడి చల్లఁబఱచెఁ గన్నుల నెల్లన్
  గారవము నింపుకొనుచునె ,
  నారయ నాపడతి వాని యమ్మయె గాదా

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఉ.

  చేరిరి గోపబాలికలు చెల్వము కృష్ణుని రాసలీలలన్
  గోరుచు స్నేహబంధమును గోమలి రాధయు గ్రీడ సల్పగన్
  దారలుగా పరస్పరము ధన్యముగా తలచంగ నంగసం
  *స్కారము వెట్టి యందఱకుఁ గన్నులు చల్లగఁ జేసి రెంతయున్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నేరక చేసిన తప్పులు
  కారుణ్యముతోడ సైచి కామాక్షి వెసన్
  కోరిన నీప్సితములు, మమ
  కారము నిడి చల్లఁబఱచెఁ గన్నుల నెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కారముపూడిగ్రామమునకాంచిరిపెద్దలువీధులన్ కళా
  కారులకుర్రచేష్టలవికారపుదుస్తులసంచరించుటన్
  చేరిరి కోపతాపములచేతనుమండగనేత్రముల్ నమ
  స్కారము వెట్టి యందఱకుఁ గన్నులు చల్లగఁ జేసి రెంతయున్

  గాదిరాజు మధుసూదనరాజు

  రిప్లయితొలగించండి

 6. కోరక కోరక తానొక
  కోరిక కోరెనని మగడు కోమలి కొరకై
  భారమనక తెచ్చి యలం
  కారము నిడి చల్లఁబఱచెఁ గన్నుల నెల్లన్.  కోరిన కోర్కెతీర్చడని కూళుడటంచు నిశాంతనారి యే
  దూరుచు నేడ్చుచుండ కుముదుండని బంధువు లెల్ల పేర్కొనన్
  గోఱడ మందునేగుచు నకుప్యపు హారము తెచ్చి యా యలం
  కారము వెట్టి యందఱకుఁ గన్నులు చల్లగఁ జేసి రెంతయున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఊరున పాడుబడినగుడి
  తీరిచిదిద్దగఁ దలంచి తిప్పలఁబడినన్
  వారే శ్రీదేవికలం
  కారము నిడి చల్లఁబఱచెఁ గన్నుల నెల్లన్

  ఊరున పాడుబడ్డగుడి యుండగ దానిని తీర్చిదిద్దగన్
  గోరిక పుట్టె మాకనుచు కొందరు పెద్దలు ముందుకొచ్చి శ్రీ
  కారము చుట్టి పాటుపడి కన్నుల ముందటి మూర్తికే యలం
  కారము వెట్టి యందఱకుఁ గన్నులు చల్లగఁ జేసి రెంతయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నేరములెన్ని సల్పినను నేరక, సద్గురు సాకతమ్ముగన్
  జేరి సమాశ్రయించు తన శిష్యుల యున్నతి వాంఛ చేయుచున్
  గారవమొప్ప యోగ్య పథగాముల జేయుచు భవ్యమైన సం
  స్కారము వెట్టి యందఱకుఁ గన్నులు చల్లగఁ జేసి రెంతయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కం॥ ఓరిమిఁ గని తోడుగచన
  భారమనుచు నెంచకుండ భామ నిరతమున్
  హారము నొసఁగి మగఁడు మమ
  కారము నిడి చల్లఁబఱచెఁ గన్నులనెల్లన్

  ఉ॥ భారము మేము కొద్దిగను బాధ్యత తోడ వహించెదమ్మనిన్
  గోరిరి పాఠశాలకొక గొప్ప భవంతిని గ్రామ పెద్దలున్
  వారల వాంఛ మోదమని పాలకమండిలి యెంచి యొప్పి స్వీ
  కారము వెట్టి యందఱకుఁ గన్నులు చల్లఁగఁ జేసి రెంతయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వారిజలోచన భువిజను
  సీరపు చాలున కనుగొని శీఘ్రతరముగా
  కూరిమి సతిచేతికి మమ
  కారమునిడి చల్లఁబఱచెఁ గన్నుల నెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. భారమ్ము నోర్వలేకను
  సారెకు కనులెర్రజేయు సతికిన్ బతి తా
  చీరెను గొని తెచ్చియు మమ
  కారమునిడి చల్లబరచె గన్నులనెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కోరిక దీర్చు మటంచును
  మారా మును జేయు దన కు మారుని కిన్ దా
  తీరగు వంట ల తో మమ
  కారము నిడి చల్లబ ఱ చె కన్నుల నెల్ల న్

  రిప్లయితొలగించండి

 13. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  కోరిన నగ తేలేదని
  దారయు కనులెఱ్ఱ జేయ దడియుచు
  మగడున్
  భారమనక తెచ్చెను, మమ
  కారము నిడి చల్లబఱచెఁ గన్నుల నెల్లన్.

  రిప్లయితొలగించండి