24, నవంబర్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4595

25-11-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్నున్”
(లేదా...)
“నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిన్ను నినున్ నిను నిన్ను నిన్నునున్”
(పాత సమస్యే అనుకుంటాను)

14 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  కొనజూచియు మీ యోట్లను
  తినజూతురు ప్రజల సొమ్ము తీరుచు గద్దైన్
  మననీయక బలిఁజేతురు
  నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్నున్

  చంపకమాల
  ధనమును నాశఁ జూపి తమ దాహము తీర్చెడు గద్దెనెక్కఁగన్
  కొనెదరు మిమ్ములన్ వలయు కొల్లల యోట్లను బొందుయావతో
  మనఁగల భావి జీవితము మారణహోమము సేసి గూల్తురున్
  నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిన్ను నినున్ నిను నిన్ను నిన్నునున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కినుక యెఱుంగుని ధర్మజు
  డని జొచ్చిన వేళ నచట నాగ్రహ మందున్
  దునుమాడు నిక్క మిదియే
  నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్నున్.


  మునుపటి కాలము కాదిది
  పినుగులు పదవులను వొంద విచ్చల విడిగా
  ధనమిచ్చి కొందురు గదా
  నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్నున్.


  ధనమునె కాదు మద్యమును దండిగ పంచుచు నోట్ల నడ్గుచున్
  బినుగులు చేరు కాలమిది విజ్ఞత గల్గి చరించ మంచు నే
  వినయము తోడ చెప్పితిని విన్నను మేలని హెచ్చ రించెదన్
  నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిన్ను నినున్ నిను నిన్ను నిన్నునున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మును రాయల కవుల యతిథి
  నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్నున్
  నని పంతము లాడగ నా
  యెనమండుగురనగి వాని నెదిరి గెలిచిరే

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కనుగొన శక్యంబా పుర
  జనుల సరళి చిత్తగింప జటిలముకాదా
  పనిగట్టుకు నోడింతురు
  నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్నున్

  జనులిడుతీర్పులెంచ కడు సంశయమేగద లోకమందునన్
  పెనగొను నేతలేమెఱుగు పెట్టెల దాగిన గుట్టు సంగతుల్
  ధనమును స్వీకరించినను తప్పక నెప్పుడు చెంగగొట్టరే
  నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిన్ను నినున్ నిను నిన్ను నిన్నునున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. “నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్నున్”

  కందం:
  నినునే వలచితి నెచ్చెలి
  నినువీడి నిమేషమైననేమనజాలన్
  నినునా సతిగా కోరితి
  నినునిను నిను నిన్ను నిన్నునిను నిను నిన్నున్

  “నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిన్ను నినున్ నిను నిన్ను నిన్నునున్”

  చంపకమాల:
  నినుఁ కలలోన గాంచితిని నీ తలపుల్ మది నిండెనే చెలీ
  నిను విడనాడినే బ్రతుక నేర నిమేషము గూడ నమ్ముమా
  నిను కనుగొంటి నా సతిగ నిండు మనంబున నీరజాక్షిరో
  నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిన్ను నినున్ నిను నిన్ను నిన్నునున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గుణహీనులు కురుసభలో
  అనఘను చెరబట్టినపుడు అర్జునుఁడనియెన్
  దునిమెద కదనము నందున
  నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్నున్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఎనమండ్గురుభామలలుగఁ
  పెనిమిటి బుజ్జగములాడి ప్రేమగబలికెన్
  కొనిపోదు విహారమునకు
  నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్నున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కం॥ విను సైబరు చోరుఁడు కను
  ధనమును దోచఁగ దొరవలె దారుల నెన్నో
  యనిశము జాగ్రతఁ గోరెద
  నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్నున్

  (ఇది ప్రస్తుతము పెను సమస్య అండి)

  చం॥ అనిశము మమ్ము కాచెదవటంచును నమ్మితి మయ్య మాధవా
  కనులను నీదు రూపమును గంటిమి కామిత దాయకా హరీ
  మనమున నిల్పి కొల్చితిమి మన్నన సేయఁగ సర్వ వేళలా
  నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిన్ను నినున్ నిను నిన్ను నిన్నునున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఔనండి ఇద పాత సమస్యే కాకపోతే అప్పుడిచ్చినది ఆటవెలది మత్తేభము

   తొలగించండి
 9. నను గెలిపించిన జే సె ద
  నను వగు రీతి గ సహాయ మనుచును గోరెన్
  వినయా న వేయ నోటు ను
  నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్ను న్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. జన గణముల సంక్షేమము
  ననయమ్మాశించు మిమ్ము లాదరమొప్పన్
  జనమే గెలిపించుకొనును
  నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను నిన్నున్

  రిప్లయితొలగించండి

 11. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  ఘనమైన నో(ఓ)టు కొఱకై
  యనయము నిల్లిల్లు తిరిగి హామీలిడుచున్
  ధనమిచ్చి యడుగు చుందురు
  నిను నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిను
  నిన్నున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వినుమిది కాంతరో మదిని ప్రేమగ నిల్పితి శంకయేలనే
  ననయమునీవెనాకిలనునంతయునంచునుపల్కుచుండగా
  ననుమదినమ్మవేలసఖి నాదు ప్రియోక్తులు నమ్ము కోరెదన్
  నిను నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిన్ను నినున్ నిను నిన్ను నిన్నునున్

  రిప్లయితొలగించండి