12, నవంబర్ 2010, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 148

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్య ఇది .....
పదుగు రాడు మాట పాప మగును.
మంత్రిప్రగడ వేంకట బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు "పదుగు రాడు మాట పాపమై ధరఁ జెల్లు" ను సమస్యగా ఇవ్వమని సూచించారు. దానిని కొద్దిగా మార్చాను. వారికి ధన్యవాదాలు.

11 కామెంట్‌లు:

 1. కోర్టు బయట జూడ "కో"యని పలికేరు
  సాక్షు లంచు మనకు సాదరముగ!
  ఏల పాప పుణ్య గోలలు? "ఎందుకు
  పదుగురాడు మాట పాపమగును?"

  రిప్లయితొలగించండి
 2. జనము నోటి మాట జగమంత వినిపించు
  వినగ లేదు ప్రభుత వింత గాదె!
  పవరు చెంత నుండ పాపియే ధరజెల్లు
  పదుగు రాడు మాట పాప మగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చచ్చి బతుకుచున్న సంకీర్ణమిదిగాన
  మంత్రులందరెంతొ మంచివారు
  పట్టపగలుదినెను ప్రజలధనమనుచు
  పదుగురాడుమాటపాపమగును

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నాకు ఊకదంపుడు గారి పూరణ నచ్చింది.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ప్రజ్ఞ లున్న నాడు ప్రాభవంబుఁ బొగిడి
  ప్రజ్ఞ మరుగు నున్న బతితు డనగ
  విజ్ఞులైన వారు విని యూరకుందురు
  పదుగు రాడు మాట పాప మగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అనువు గాని చోట నణకువె మేలని
  పదుగు రాడు మాట, పాప మగును
  రామ యనిన గూడ ప్రేమ లేనట్లైన!
  పరిధి నెరిగి మసల వలెను జనులు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారూ,
  పూరణ బాగుంది. అబినందనలు.

  హరి గారూ,
  పద్యం చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.

  ఊకదంపుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  మిస్సన్న గారూ,
  ఉత్తమమైన పూరణ. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆడువారి పలుకు కర్ధమ్ము వేఱన్న
  పదుగురాడు మాట పాపమగును
  నేదునూరి నుడువు నిత్యమ్ము నిజమౌను
  దీటు లేని యట్టి మేటి మాట !

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గన్నవరపు వారి అభిమానానికి ధన్య వాదములు + కృతజ్ఞతలు మిత్రులం దరు నన్నింత గా అభిమానించి గౌరవిస్తున్నందుకు నేనెంతొ ఋణపడి ఉన్నాను..నిజానికి నాకేమి రాదు .మీ అందరి మధ్యలొ నాపేరు కనబడటం నాaదృష్టం.నా జన్మ సుకృతం. అన్నిటికన్న మిన్న నా తల్లిదండ్రులు నాకు పెట్టిన " ఆ దేవి పేరు [ అసలు రాజరాజేస్వరి ].నేను మాటి మాటికి రాయడం కోసం షార్ట్ కట్ చేసుకున్నాను.కావున ఇదంతా ఆ దేవి దయ కృతజ్ఞతలతొ raajarajESwari

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పాడి యైన మాట పగవాడు పలికినా,

  వినగ తగును విధిగ విమల మతులు!

  ఎదుగు బొదుగు లేని వదరు బోతులు నూట

  పదుగు రాడు మాట పాప మగును !

  రిప్లయితొలగించండి