23, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 154

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్య ఇది .....
ఎలుకం గని పిల్లి చచ్చె నేనుఁగు పాఱెన్.

9 కామెంట్‌లు:

 1. గురువుగారూ నమస్కారములు, నా పూరణ ;

  "చిలువకుఁ జిక్కెను నోతువు
  కలుగుకుఁ దాఁ జేరుచుండ కాటుకుఁ బడెనో
  కలవరమె" చిలుక సెప్పెను
  "ఎలుకం గని పిల్లి చచ్చె, నేనుఁగు పాఱెన్".

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అలుపెరుగని రైతన్నలు,
  పలుపంటలు శ్రమలకోర్చి పండింపoగన్,
  పలురీతులతిను నాయక
  ఎలుకంగని పిల్లిచచ్చె నేనుగు పాఱెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సలిపెను భీకర సమరము!
  నిలబెట్టెను భీష్మ యోధు! నీల్గిరి పెనువై
  రులు! అభిమన్యుడొ బాలుడు!
  ఎలుకం గని పిల్లి చచ్చె నేనుఁగు పాఱెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కలవరమందియె 'శేషన్'
  పలుమార్పులుజేసె నడల "పార్టీ"లన్నీ;
  పలుకనిదెట్లన్నను చి
  ట్టెలుకంగని పిల్లి చచ్చె నేనుఁగు పాఱెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మిస్సన్న గారూ,
  ఊకదంపుడు గారూ,
  మీ అందరి పూరణలూ బాగున్నాయి. ముఖ్యంగా మిస్సన్న, ఊకదంపుడు గారల పూరణలు ఉత్తమంగా ఉన్నాయి. అందరికీ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. "కలియుగ మందున బుట్టును
  ఎలుకయె పిల్లికిని పంది కేనుగు" చెప్పన్ !
  కలిగెను యెకచో , వెంటనె
  ఎలుకం గని పిల్లి చచ్చె, నేనుఁగు పాఱెన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నలుబది యడుగుల గణపతి
  కెలుకయె వాహనము కాగ నేనుగు ముఖమై
  బిలబిల పరుగిడ వనమున
  నెలుకం గని పిల్లి చచ్చె నేనుఁగు పాఱెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. చెలరేగగ చంద్రుడిచట
  బలుపౌ కాంగ్రెసెయు నోడె భండన భీముం
  డల చంద్రుని యాశలుడిగె:
  "ఎలుకం గని పిల్లి చచ్చె నేనుఁగు పాఱెన్"

  రిప్లయితొలగించండి