31, జనవరి 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1310 (తండ్రీ రమ్మనుచుఁ బిలిచె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
తండ్రీ రమ్మనుచుఁ బిలిచెఁ దరుణి తన పతిన్.

52 కామెంట్‌లు:

 1. బండ్రెడ్డి వారి పెండ్లికి
  గుండ్రాతిపురమ్ము చేరుకొనవలె వడిగా
  తండ్రీ! సొగసుల సౌమ్యుని
  తండ్రీ! రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి తన పతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఉండ్రాళ్ళు జేస్తి నీకని
  తండ్రీ రమ్మనుచు బిలిచె దరుణి , తన పతిన్
  ఉండ్రాజ వరము నందున
  రెండ్రోజులు గడప వలెను రేయిం బవలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పండ్రెండు వత్సరంబులు
  గండ్రేటి పురమ్మునందు క్రమముగ మా మా
  తీండ్రల్ దీర్చిన పిల్లల
  తండ్రీ! రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి తనపతిన్. 1.

  రెండ్రోజులు మనమిచ్చట
  గుండ్రాళ్ళేరంగవలయు కూర్చొన కీవున్
  పౌండ్రక! రా నాపిల్లల
  తండ్రీ! రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి తనపతిన్. 2.

  కాండ్రించి యుమియ నాతడు
  వాండ్రకు, వీండ్రకును పెద్ద వాదయ్యె, కనన్
  పాండ్రంగ! దీనజనముల
  తండ్రీ! రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి తనపతిన్. 3.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కండ్రిగ జాతర గణపతి
  కుండ్రాళ్ళ నిడవలె బేగి నురుకుచు లేరా
  కొండ్రాజు మొగడ! కొడుకుల
  తండ్రీ! రమ్మనుచుఁ బిలిచెఁ దరుణి తన పతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తీండ్రించు కనుల శివుఁ గని
  గాండ్రించెడి వ్యాఘ్రమెక్కు గౌరి మురిసె “నో
  యుండ్రాళ్ళఁ దినెడి పుత్రుని
  తండ్రీ! ర” మ్మనుచుఁ బిలిచెఁ దరుణి తన పతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పండిత నేమాని వారూ,
  గుండ్రాతిపురంలో బండ్రెడ్డి వారి పెళ్ళి! చక్కని పూరణ. అభినందనలు.
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  విరుపుతో బాగున్నది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  ‘రెండ్రోజులు గడపఁ బంపె’ అంటే అన్వయం చక్కగా కుదురుతుంది.
  *
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  ఈండ్రాప్రాసతో ఒక్క పద్యాన్ని వ్రాయడమే కష్టమౌతుందనుకున్నాను. మీరు ఏకంగా మూడు పూరణలు చేశారు. సంతోషం.
  గుండ్రేటిపురంలో పండ్రెండు సంవత్సరాల నివాసపు మొదటి పూరణ, రెండ్రోజులు గుండ్రాళ్ళ నేరిన రెండవ పూరణ, కాండ్రించి వాదు తెప్పించిన మూడవ పూరణ... అన్నీ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  చంద్రశేఖర్ గారూ,
  మీ కండ్రిగ జాతరకు కొండ్రాజును పిలిచిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరింప నున్నవి !

  ఏదడిగినా చెప్పడు ! సరిగ్గా చదవడు ! రెండు బాదితే మంచిదేమో ?
  మీరొచ్చి వీడి సంగతి చూడండని కొడుకుపై భార్య ఫిర్యాదు :

  01)
  _____________________________

  "హండ్రెడ్ హండ్రెడ్సెంతగు
  తండ్రీ "? --- రమ్మనుచు బిలిచె - తరుణి తన పతిన్
  హండ్రెడ్ హండ్రెడ్సడిగిన
  బండ్రాయి వలెను పలుకడు - బాదుట మేలౌ ?
  _____________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వసంత కిశోర్ గారూ,
  ‘హండ్రెడ్’ పర్సెంట్ బాగున్నది మీ పూరణ. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శంకరార్యా ! శుభోదయం !

  మీ
  "యుండ్రాళ్ళఁ దినెడి పుత్రుని తండ్రీ "!
  అహో ! అద్భుతం !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఊరిపెద్ద బండ్రాజు వద్దకు ఫిర్యాదు చేయడానికి రమ్మని
  కొడుకులను భర్తను పిలుస్తున్న భార్య :

  02)
  _____________________________

  బండ్రాజు గారి యింటికి
  రండ్రా ! నా తనయు లార - రాజదె తేల్చున్
  బండ్రాయి కేసి కొట్టునొ
  తండ్రీ ? రమ్మనుచు బిలిచె - తరుణి తన పతిన్ !
  _____________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆర్యా!
  ధన్యవాదములు.
  "ఉండ్రాళ్ళు దినెడి పుత్రుని తండ్రి"ని పిలిపించిన మీ పూరణ అత్యద్భుతముగా నున్నది.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పన్నెండేళ్ళ క్రితం మొక్కిన
  అమ్మవారి మొక్కు దీర్చడానికి వెళ్దాం రమ్మని
  కొడుకునూ భర్తనూ భార్య పిలుస్తున్న వైనం :

  03)
  _____________________________

  చండ్రమ్మ మొక్కు దీర్చగ
  గుండ్రముగా దిరుగ వలెను ! - గుడిలో మొక్కుల్
  పండ్రెండేడులు గడచెను
  తండ్రీ ! రమ్మనుచు బిలిచె - తరుణి తన పతిన్ !
  _____________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఒక పక్క గింజలు తినకురా పీతలు వండుతున్నాను
  అని కొడుకుపై విసుక్కుంటూనే
  పిల్లాడికి బొట్టు(నామం) పెట్టడానికి
  రమ్మని పిల్లాడి తండ్రిని పిలుస్తున్న భార్య :

  04)
  _____________________________

  ఎండ్రలు దినుటయె తప్పది !
  ఎండ్రికనే వండి పెడుదు - నేచకు నన్నున్ !
  పుండ్రమ్మును దీర్చ , సుతుని
  తండ్రీ , రమ్మనుచు బిలిచె - తరుణి తన పతిన్ !
  _____________________________
  ఎండ్ర = తృణవిశేషము(గింజ)
  ఎండ్రిక = పీత
  ఏచు = బాధించు(విసిగించు)

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఓ రాముడి తండ్రీ !
  పిల్లాడికి ముఖం ఉబ్బింది ! గురక పెడుతున్నాడు !
  మళ్ళీ ఎప్పుడు కళకళ లాడతాడో
  ఒకసారి వచ్చి చూడయ్యా
  అని భార్య పిలుస్తున్న వైనం :

  05)
  _____________________________

  గోండ్రించు చున్న వాడదె
  గాండ్రించిన ముఖము తోడ - గఱగఱ మనుచున్ !
  తీండ్రించు నెపుడు ? రాముని
  తండ్రీ , రమ్మనుచు బిలిచె - తరుణి తన పతిన్ !
  _____________________________
  గోండ్రించు = కూయు (గురక)
  గాండ్రించు = ఉబ్బు
  గఱగఱ = గరుకుగా నున్న వస్తువును స్పృశించుటలో అగు అనుకరణము.
  తీండ్రించు = ప్రకాశించు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వసంత కిశోర్ గారూ,
  బండ్రాజు గారింటికి, చండ్రమ్మ మొక్కు తీర్చడానికి, కొడుక్కి పుండ్రములు తీర్చి, తీండ్రిస్తూ రమ్మన్న మీ తాజా నాలుగు పూరణలూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  హరి వారూ,
  ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 16. ఉండ్రాజవరపు బిడ్డడ
  పుండ్రమ్ముల దాల్చువాడ పురుషోత్తముడా
  పండ్రెండు యేండ్ల బిడ్డడి
  తండ్రీ , రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి తన పతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 17. హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరగు
  చుండ్రును వదిలించవచ్చు , చూడుము షాంపూ
  గాండ్రింపులేల కవలల
  తండ్రీ , రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి తన పతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 18. మాస్టరు గారూ ! సమస్యను చూడగానే ఉండ్రాళ్ళు తినెడి పుత్రుని తో పూరిద్దామనుకున్నాను..ఈ లోపు మీ పూరణ చూశాను..చాలా బాగుంది..

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  ఉండ్రాజపురపు పుండ్రాలు దాల్చే బిడ్డడి గురించి, చుండ్రును వదిలించే షాంపూను గురించీ మీరు వ్రాసిన పూరణలు రెండూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘పండ్రెండు + ఏండ్లు’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. అక్కడ ‘పండ్రెండ్లేండ్ల సుపుత్రుని/ తండ్రీ...’ అందామా?

  రిప్లయితొలగించండి
 20. శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు,శ్రీ నేమాని గురుదేవులకు వినమ్రవందనములతో.....
  శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు,శ్రీ నేమాని గురుదేవులకు ధన్యవాదములతో...

  ఈ రోజు నిజమైన పండుగ రోజు,మంచి మంచి పూరణలు వచ్చినవి.

  "భామ్మమాట బంగారు బాట"సినిమాలో శ్రీ భానుమతి గారు పూజ జేయుచు ఇంటి పనులు జూచును,అటులనే మరియొక శ్రీ మతి .
  =============*================

  తండ్రివి తల్లివి నీవే,
  తండ్రీ!రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి తన పతిన్
  ఉండ్రాళ్ళను దిన మనుచును
  కండ్రిక బోవలెను నామ కరణమ్మునకున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. గురువుగారికి ప్రణామములు..మీ ఉండ్రాళ్ళ పూరణ చాలా చాలా భాగుంది..

  తోండ్రంగివారి విందుకు
  ఆండ్రకు పోవలెనువేగ నందరమిపుడున్
  తాండ్రను గొనవలె రామయ!
  తండ్రీ! రమ్మనుచుబిలిచె తరుణి తన పతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. సమస్యాపూరణం లో “oడ్రా”ప్రాస లేకుండా కందపద్యము లోనే సమస్యను పూరణ చేశాను
  చిత్తగించండి.పూరణ
  ఏరా నాపిల్లలతo
  డ్రీ రమ్మనుచు పిలిచె తరు*ణి తనపతిన్!సు
  స్మేరాననయై పల్లెకు[స్కూలుకు]
  తీరుగ పిల్లలను బంప తెలియద?మగడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఉండ్రాళ్ళ తద్ది దినమున
  ఉండ్రాళ్ళను బోసి పిలిచె నూ రంత యునున్
  తండ్రిని భర్తను జూచుచు
  తండ్రీ రమ్మనుచు బిలిచె దరుణి తన పతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. శ్రీ శంకరయ్య గారికి నమస్సులు

  పుండ్రములను నుదుటను గని
  తండ్రి యతండని దలచుచు తాండవములతో
  తీండ్ర మతి భ్రమణమ్మున
  తండ్రీ రమ్మనుచుఁ బిలిచెఁ దరుణి తన పతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. గుండ్రటి తొక్కుడు లడ్లును
  హండ్రెడు నేతియరిసెలును హల్వయు వడిగా
  దండ్రికి గొనవలె తనయుని
  తండ్రీ! రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి తన పతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. శ్రీ తిమ్మాజీ రావు గారి ప్రయోగము ప్రశంసనీయము. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మిత్రులారా!
  ఈనాటి సమస్య దుష్కర ప్రాసతో నీయబడినది. అయినను ఎక్కువ పూరణలు కావించుట అభినందనీయము. అందరి పూరణలు అలరించు చున్నవి. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఉండ్రాళ్ళు జేసి గణపతి
  తండ్రీ రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి, తన పతిన్
  గుండ్రాయినీయమనుచున్
  హండ్రెడు కోకోనటులను ఆమెయె గొట్టెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పండిత నేమానిగారికి పూజ్య గురుదేవులు శoకరయ్యగారికి వందనములు
  మరియొక పూరణ :గోoడ్రిoపువిని భయమ్మున
  తoడ్రీ రమ్మనుచు పిలిచె తరుణి తనపతిన్
  యీoడ్రము[బాధ]నొందకు మనుచును
  గాండ్రి౦చిన పులిని జంపె కాకుత్సు డటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. గాండ్రించె పులి; గని సుతుడు
  తండ్రీ రమ్మనుచుఁ బిలిచెఁ; దరుణి తన పతిన్
  గుండ్రాతినొసగి పంపగ
  తండ్రి చని పులి బరిమార్చె దక్షతతోడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ ‘ఆండ్రాయిడ్’ పూరణ వైవిధ్యంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  వరప్రసాద్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  శైలజ గారూ,
  బాగున్నవి మీ మూడు పూరణలు. అభినందనలు.
  *
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  ఇలాంటి దుష్కరప్రాసకు తరుణోపాయాన్ని బోధించారు మీ పూరణతో.
  మీ రెండవ పూరణ కూడ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  బాగున్నది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పూరణ వైవిధ్యంగా చక్కగా ఉన్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. మాస్టరుగారూ ! ధన్యవాదములు...మీరు చూపిన సవరణతో...

  ఉండ్రాజవరపు బిడ్డడ
  పుండ్రమ్ముల దాల్చువాడ పురుషోత్తముడా
  పండ్రెండేండ్ల సుపుత్రుని
  తండ్రీ , రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి తన పతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. గుండ్రని బొట్టును దిద్దియు
  చండ్రీ దుస్తులు ధరించి సరసములాడన్
  గుండ్రాళ్ళవంటి బిడ్డల
  తండ్రీ! రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి తన పతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘చండ్రీ’ దుస్తులని ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయా? నేనెప్పుడూ వినలేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. తిమ్మాజీరావుగారి ప్రయత్నం ప్రశంసనీయము. సందేహం - "డ్రీ" కి "ణి" కి యతి కలుస్తుందా? కలిస్తే ఏ రకమైన యతి?

  రిప్లయితొలగించండి
 37. చంద్రశేఖర్ గారూ,
  అది ప్రసిద్ధమైన యతిభేదమే. బిందుయతి. బిందుపూర్వక వర్గాక్షరాలకు ఆయా వర్గాల పంచమాక్షరంతో యతి చెల్లుతుంది.
  ంట, ంఠ, ండ, ంఢ, ణ లకు యతి చెల్లుతుంది.
  తండ్రీ లోని బిందుపూర్వక డకారానికి ణకారం(ణి)తో యతి చెల్లింది.

  రిప్లయితొలగించండి
 38. మాస్టారూ, నేనూ మొదట అలానే ఆలోచించాను. కానీ వారి ప్రయత్నంలో పాద భేదం చేసి పాద ప్రథమాక్షరం మార్చారు కాబట్టి యతి నియమం కూడా మారుతుందను కొన్నాను. మారదని అర్థమయింది. ధన్యవాదాలతో-చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. శ్రీ కంది శంకరయ్య గురుదేవులకు నమస్కారములు, చండ్రీ= అద్దిన బట్ట( ఆంధ్రభారతి నిఘంటువు)లో చూసి వ్రాయడం జరిగింది గురువు గారూ.

  రిప్లయితొలగించండి
 40. మొద్దబ్బాయిని గురువు దగ్గర జేర్చ గా భార్య భర్త ను రమ్మన్నట్లు...
  గండ్రలు బలుకకు తనయుని
  గుండ్రేవుల గురువు తీర్చు గొలువున నిడగా
  బండ్రాయిఁ బోలు పుత్రుని
  తండ్రీ , రమ్మనుచు బిలిచె తరుణి తన పతిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 41. క:
  తండ్రీ దశరథ తనయా
  తండ్రీ రఘురామ యనుచు ధరణీ జనముల్
  తండ్రిగ తలచు కుశలవుల
  తండ్రీ రమ్మనుచు బిలిచె దరుణి తన పతిన్

  asnreddy

  రిప్లయితొలగించండి
 42. క: తండ్రీ దశరథ తనయా
  తండ్రీ రఘురామ యనుచు ధరణీ జనముల్
  తండ్రిగ తలచు కుశలవుల
  తండ్రీ రమ్మనుచు బిలిచె దరుణి తన పతిన్

  asnreddy

  రిప్లయితొలగించండి
 43. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 44. ఉండ్రా! అటుకులు జేసెద
  పుండ్రమ్ముల నేరి కూర్చి పురుహూతి కిడన్;
  పండ్రెండు ధవళ ఖరముల
  తండ్రీ! రమ్మనుచుఁ బిలిచెఁ దరుణి తన పతిన్

  పుండ్రము = పురుగు
  పురుహూతి = హరి

  రిప్లయితొలగించండి


 45. బాండ్రు మనుచు కాపాడన్ ,
  తండ్రీ రమ్మనుచుఁ బిలిచెఁ దరుణి, తన పతిన్,
  గాండ్రుమని కేశి వెనుపడ
  వేండ్రము గా శరణుగోరి వేంకట రమణున్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి