24, జనవరి 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1303 (యము నిష్టపడంగ నొప్పు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్.

43 కామెంట్‌లు:

 1. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింప నున్నవి !

  ఆపదలో నున్నప్పుడు అనునయము అందరికీ అవసరమే గద :

  01)
  ______________________________

  అమితమగు నష్ట మొనరిన
  కుమిలెడి వేళ , దరి జేరి - కుందును దీర్చన్
  మమతగ నందించెడి , యనున
  యము నిష్ట పడంగ నొప్పు - నఖిల ప్రాణుల్ !
  ______________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శ్రీ వసంత కిశోర్ గారూ!
  శుభాశీస్సులు.
  మీ పద్యము బాగుగ నున్నది. అభినందనలు. 3వ పాదములో ఒక మాత్ర ఎక్కువగా నున్నది. చూడండి. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మమతం జూపుచు సతతం
  బమలినభావంబుతోడ నాదరమొప్పన్
  తమవా రందించెడి సా
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సమతా దృక్పథమున తర
  తమభేదంబులను వీడి ధరవారలకున్
  మమతం బంచెడిదౌ న్యా
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నేమాని వారికి ధన్యవాదములతో :

  ఆపదలో నున్నప్పుడు అనునయము అందరికీ అవసరమే గద :

  01అ)
  ______________________________

  అమితమగు నష్ట మొనరిన
  కుమిలెడి వేళ , దరి జేరి - కుందును దీర్చన్
  మమతగ నందించు,యనున
  యము నిష్ట పడంగ నొప్పు - నఖిల ప్రాణుల్ !
  ______________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తమతమ వాగ్దానంబుల
  గ్రమముగ నాచరణ జూపు ఘననాయకస
  త్తములగు వారల యా ధ్యే
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అగ్ని ప్రమాదములో ఒళ్ళంతా కాలి
  ముఖం వికృతంగా మారి
  దిన దిన గండం నూరేళ్ళాయుష్షు లాంటి పరిస్థితిలో
  బాధను భరిస్తూ,సిగ్గు పడుతూ, భయపడుతూ
  బ్రతకడం కన్నా, యమునిష్టపడడమే మేలు గదా !

  02)
  ______________________________

  కమలిన కాయము పూర్తిగ
  విమలంబుగ నున్న ముఖము - వికృతి జెందన్
  కుములుచు నోర్చుట కంటెను
  యము నిష్ట పడంగ నొప్పు - నఖిల ప్రాణుల్ !
  ______________________________
  కమలు = కాలు = తగలబడు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ప్రయాణ వేళల, సర్వం పోయినప్పుడు మిత్రుల సహాయం ఎంతైనా అవసరం :

  03)
  ______________________________

  గమనమున నున్న వేళల
  సమయంబును జూచి దొంగ - సర్వము సడపన్
  సమయానికి మిత్ర సహా
  యము నిష్ట పడంగ నొప్పు - నఖిల ప్రాణుల్ !
  ______________________________
  సడపు = దొంగిలించు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పూర్వం తెరచాప పడవ లుండేవి !
  దాని దిశను మార్చడానికి తెడ్డు నుపయోగించే వారు !
  నదిలో నీళ్ళు వేగంగా ప్రవహిస్తుంటాయి !
  గాలికూడా గట్టిగానే వీస్తుంటుంది !
  అకస్మాత్తుగా గాలి దిశ మారుతుంది !
  అంతే పడవ ఒక పక్కకు ఒరిగిపోయి ప్రయాణిస్తుంది !
  ఎంత ఒరుగుతుందంటే పడవ పై అంచు నీటికి తాకేటంతగా !
  ప్రయాణీకుల గుండెలు ముందు గుబగుబలాడి , గబ గబా కొట్టుకోవడం మొదలౌతుంది !
  కాని ఎవ్వరూ కదలకూడదు !
  ఎక్కడి వారక్కడే స్థిరంగా ఉండాలి !
  కంగారు పడి కదిలారో !!!
  పడవ తిరగబడి పోతుంది !
  గజ ఈతగాళ్ళైతే తప్ప బ్రతికి బట్టకట్ట లేరు !
  ఆ పరిస్థితిలో అందరూ కోరుకునేదీ,ప్రార్థించేదీ నిరపాయ స్థితినే గదా :

  04)
  ______________________________

  అమితమగు వేగ జలముల
  గమనము జేసెడి పడవదె - గడబిడ బడినన్
  నమసము జేయుచు నిరపా
  యము నిష్ట పడంగ నొప్పు - నఖిల ప్రాణుల్ !
  ______________________________
  నమసము = నమస్కారము(దేవునకు)
  *****
  యిది తెరచాప పడవలో ప్రయాణించిన వారికే అర్థమౌతుంది !
  మిత్రు లెవరికైనా ఆ అనుభవం ఉందా ?

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మమతా పాశములనియెడు
  భ్రమలనుఁ ద్రుంచుచు నసువుల బాపునటంచున్
  సమవర్తినిఁ బోలునెడల
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్.

  భ్రమలనుఁ ద్రుంచుటకే యతడు యసువుల బాపునని తెలిసినయెడల , సమవర్తిని పోలు బుద్ధి గలిగిన వారైతే యమునిష్టపడతారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కాన్సరు ముదిరితే యముడే గతి గదా :

  05)
  ______________________________

  అమరిన కాన్సరు, జీవిత
  గమనమ్మున కడ్డు పడుచు - గత్తర సేయన్
  మనమందు కుంది, చివరకు
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు - నఖిల ప్రాణుల్ !
  ______________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శ్రమనొందిచేయుకార్యము
  క్రమముగతగుఫలితమీయకలుగును ముదమున్
  విమలమగుయశమునిచ్చుజ
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ప్రియమగు కాలము లేకను
  భయముగ కష్టమ్ములెన్నొ ' పడగను ' మీదన్
  రయమున తొలగింపగ సా
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మమతానురాగములు న
  ర్థము సౌఖ్యవిహారకేళి రాజిల్లుచు భో
  గములుండెడు కోడెప్రా
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీ శంకరయ్య గారికి నమస్సులు

  యమ నియమ సంయమమ్ములు
  సమాజ జీవన సరళిని సమకూర్చినచో
  సమధికమగు హితుల నికా
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అమలిన భావాన్విత హృద
  యములో పరమాత్మ తత్త్వ మనవరతము ధ్యే
  యము గాగ సకల జన శ్రే
  యము నిష్ట పడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్

  రిప్లయితొలగించండి

 17. మమతల తోడన మెలగుచు
  విమలంబగు మనసు తోడ ,వీడని ప్రేమన్
  దమవా రందఱు నిడుసా
  యము నిష్ట పడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వసంత కిశోర్ గారూ,
  అనునయమును, యముని, సహాయమును, నిరపాయమును ఇష్టపడుతున్న మీ అయిదు పూరణలూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మొదటి పూరణలో ‘అందించు + అనునయము’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘అందించు ననునయము’ అనాలి.
  రెండవ పూరణలో ‘వికృతి జెందన్’ అన్నచోట గణభంగం. అక్కడ ‘వికృతము గాఁగన్’ అంటే సరి.
  *
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  సాయము, న్యాయము, ధ్యేయములతో మీరు చెప్పిన మూడు పూరణలూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  ‘సమవర్తి’ పదాన్ని సార్థకంగా ప్రయోగించారు. పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  శైలజ గారూ,
  జయము నిష్టపడిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మంచి భావంతో సాయము నిష్టపడిన మీ పూరణ బాగుంది. కాని ప్రాస తప్పింది (సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారు చెప్పకుంటే నేను గమనించకపోయేవాణ్ణి సుమా!) ప్రాసను సరిచేస్తూ మీ పద్యానికి నా సవరణ....
  తమ తమ కిష్టమ్మగు కా
  లము లేకన్ భయము నిడుములను పడి తుద వే
  గమునను తొలగింపగ సా
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్.
  *
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  ప్రాయముతో మంచి పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
  ‘కోడె ప్రాయము’ అన్నప్పుడు ‘డె’ గురువు కాదు. దానితో గణభంగ. అక్కడ ‘తరుణప్రాయము’ అందాం.
  *
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  ప్రేమమయంగా మీరు చెప్పిన పూరణ బాగున్నది. ‘జగతిని’ అనడం సాధువు. ‘స్వాభావ్యమునన్’ అన్నచోట ‘స్వాభావికమై’ అంటే బాగుంటుందేమో.
  *
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  హితనికాయముతో చక్కని పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
  *
  పండిత నేమాని వారూ,
  ‘సర్వే జనాస్సుఖినో భవంతు’ అన్నట్టు జనశ్రేయమును కోరిన మీ పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  సాయము నిష్టపడుతూ చెప్పిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ధన్యవాదములు గురువుగారూ,

  కోడె అనే పదము తెలుగు, ప్రాయము - సంస్కృతము అవటమువలన డ గురువు కాదనుకుంటాను ( కుసంధి ).

  మీ సవరణ సర్వదా శిరోధార్యము. ధన్యోస్మి.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సుమధురమౌభాషణములు
  సుమములు హిమశీకరములు సుందర సీమల్
  మమతా సమతగలకువ
  యము నిష్ట పడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శ్రీ కంది శంకరయ్య గారికి శుభాశీస్సులు.
  వ్యతిరేకార్థక పదములు కళలే కదా. లేకన్ అని వాడరాదనుకొంటాను. శ్రీ గోలి హనుమఛ్ఛాస్త్రి గారి పద్యమును సవరించుచు మీరు చెప్పిన పద్యములో లేకన్ అనే పదము తప్పుగా దొరలినది. చూడండి. స్వస్తి.

  శ్రీ సంపత్ కుమార శాస్రి గారూ! శుభాశీస్సులు.
  మీ పద్యములో కోడె ప్రాయము అనుట కుసంధి కాదు. సమాసములో మొదటి పదంగా తెలుగు పదమును వాడవచ్చును. మొదటి పదము సంస్కృతము అగునప్పుడు 2వ పదమును తెలుగు పదమును వాడరాదు. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. శ్రీమతి శైలజ గారూ! శుభాశీస్సులు.
  మీ పద్యము బాగుగ నున్నది. అభినందనలు. 3వ పాదములో టైపు పొరపాటు దొరలినట్లున్నది. కువయము అను పదము లేదు కదా. చూడండి. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పండిత నేమాని వారూ,
  ధన్యవాదాలు. నిజమే. అక్కడ తప్పు చేశాను. ‘లేకన్’ అన్నదాన్ని ‘లేకయె’ అని చదువుకొనమని మనవి.
  *
  శైలజ గారూ,
  మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  మూడవ పాదంలో ‘కువల’ లో ‘ల’ టైపు కాలేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పండిత నేమాని గారికి పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు

  అమరును ప్రతి జీవికి బా
  ల్యము కౌమారమ్ము కోడె ప్రాయము వార్ధ
  క్యము నా దశ లoదున ప్రా
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తమతమ జాతి సహజ వై-
  రములను విడనాడి జంతు రాశి మెలగునా
  శ్రమమున, వశిష్టుడను సం-
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  ప్రాయపు దశలను వివరించిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ వైవిధ్యంగా ఉంది. అభినందనలు.
  ‘సంయమి’ శబ్దం ఉన్నది కానీ ‘సంయముడు’ శబ్దం ఉన్నట్టు వినలేదు!

  రిప్లయితొలగించండి
 28. పండిత నేమాని గారికి పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు

  మరియొక పూరణ:
  గమనించు చుంద్రు యమనిల
  యము జేరుట ప్రాణు లన్ని యహరహములు గా
  ని మహి నశాశ్వతమగు కా
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కమలముల వంటి కన్నులు
  సుమముల వలె బూసినట్టి సొగసులతో దే
  హము గల పిల్లల లేబ్రా
  యము నిష్ట పడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. గురువుగారికి,శ్రీ నేమాని గురువుగారికి ప్రణామములు.కువలయము లో ల టైపు కాలేదు, నేను చూసుకోకుండా పోస్టు చేసాను ..మన్నించవలెను..ధన్యవాదములతో..

  సుమధురమౌభాషణములు
  సుమములు హిమశీకరములు సుందర సీమల్
  మమతా సమతగలకువల
  యము నిష్ట పడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. శ్రీనేమాని గురువర్యులకు ధన్యవాదములు. సందేహనివృత్తి చేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  మీ లేబ్రాయపు పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. గురువుగారూ నిఘంటువులో అమరసంయముడు అంటే దేవర్షి నారదుడు అని ఉన్నదండీ.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మిస్సన్న గారూ,
  ఆ పదాన్ని నేనూ చూశాను. ‘అమరసంయముడు, అమరసంయమనుడు’ అని రెండు విధాలుగా ఉంది. కాని కేవల ‘సంయముడు’ అన్న పదం నేను వెదకిన తెలుగు, సంస్కృత నిఘంటువులలో దొరకలేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. సుమసునిశిత శైశవమున
  సమయానికి వడిని జేర్చి సంబాళించన్
  నిమురుచుఁ దల్లి నొసఁగు స్త
  న్యము నిష్ట పడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. సహదేవుడు గారూ,
  మాతృస్తన్యమును గురించిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 37. సంపత్కుమార్ గారూ ! ధన్యవాదములు. కార్యాలయమునకు వెడలు తొందరలో పొరపాటు చేశాను.చూసుకోలేదు.
  మాస్టరుగారూ ! చక్కని సవరణకు ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 38. నా మరియొక పూరణ.....

  యమకష్టము మీదకు సమ
  యములేకను వచ్చి వాల హతవిధి యనుచున్
  యమహాయిని గూర్పెడు సా
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిల ప్రాణుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. శ్రీ సహదేవుడు గారూ! శుభాశీస్సులు.
  మీ పద్యము బాగుగ నున్నది. అభినందనలు. 3వ పాదములో తల్లి + ఒసగు = తల్లియొసగు (యడాగమము) అగును. స్వస్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 40. కమనీయమైన పదవియు
  జమఖర్చులడగని విభుడు, జవురుట కొరకై
  రమణీయంబగు నాదా
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్

  రిప్లయితొలగించండి


 41. సముచితమగు సుఖ శాంతుల
  సమూహము నెలకొన మేలు సద్భావనల
  న్నమలమగు రీతిని సహా
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 42. కమలపు పార్టియు వారలు
  తిమురుచు పలికిరి మరిన్ని తిట్టుల తోడన్:
  "మమతను జూడగ పరిపరి
  యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్"

  రిప్లయితొలగించండి