21, జనవరి 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1300 (రాక్షస వంశ సంభవుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రాక్షస వంశ సంభవుఁడు రాముఁడు రావణుఁ గన్నతండ్రియే.
ఈ సమస్యను పంపిన చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

25 కామెంట్‌లు:

 1. సాక్షు లనేక రీతులుగ సాక్ష్యము బల్కుచు నుందు రెప్పుడే
  పక్షము చేరు చుందురొ యభాసొ సెభాసొ యెరుంగ శక్యమే?
  సాక్షి యొకండు పల్కె తన సాక్ష్యము నివ్విధి రచ్చబండపై
  రాక్షస వంశ సంభవుడు రాముడు రావణు గన్నతండ్రియే

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శిక్షణ నందకుండ, పరిశీలన చేయక కావ్యశాస్త్రముల్
  సాక్షరుడై వెలుంగకయు, సంతత మెల్లెడ మద్యపానమే
  దీక్షగ బూనువాడొకడు తెల్పెను మిత్రుల కొక్కచోనిటుల్
  రాక్షస వంశ సంభవుడు రాముడు రావణు గన్నతండ్రియే.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శ్రీ నేమానిగారూ ! సెభాసుగా ఉందండీ...
  పక్షము చేరు చుందురొ యభాసొ సెభాసొ యెరుంగ శక్యమే?

  హరి గారూ ! బాగుందండీ ..
  మద్యపానమే దీక్షగ బూనువాడొకడు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శిక్షణనీయకున్న మరి చిన్నపుడేమియు నేర్పకుండినన్
  రక్షణనీయకున్న మన రమ్యపు గాథల జెప్పకుండినన్
  భక్షణ జేయ సంస్కృతిని పౌరులు రేపిక నిట్లు జెప్పుగా
  'రాక్షస వంశ సంభవుడు రాముడు రావణుగన్నతండ్రియే '

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పక్షినిఁ జంపె భూసుతను బాధల వెట్టెను నీచబుద్ధితో
  రాక్షస వంశ సంభవుఁడు;రాముఁడు "రావణుఁగన్నతండ్రి యే
  దక్షత లేని వాడగునె? ధర్మముఁ దప్పిన పుత్రుడిట్లహో
  శిక్ష యొసంగె"నంచు మది చింతనఁ జేసెను లోకరీతులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఈ నాటి సమస్య "మాంఛి" బల్లెం లాగా, గురి పెట్టి వదిలిన బాణంలాగా దూసుకొచ్చింది. చింతా వారా మజాకా అన్నట్లుంది. ఎక్కడ విరగగొడదామన్నా తేలికవ్వట్లేదు. వారికి నా ప్రశంసలు. Mathematics లో డబల్ నెగటివ్ లాజిక్ ప్రూఫ్ లాగా అనిపిస్తోంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శ్రీ శంకరయ్యగారికి నమస్సులు

  అక్షయమౌ సమస్యలననంత విధమ్మగు వింత రీతులన్
  కుక్షిని నింపుకున్న కవికుంజరు మేధను మెచ్చకుందురే !
  శిక్షితులైన సత్కవులు,చిత్రము," కాదని" బల్క నేర్తురే ! రాక్షస వంశ సంభవుఁడు రాముఁడు రావణుఁ గన్నతండ్రియే

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కుక్షము నింపు విద్యలను గోరుచు నాంగ్లము నభ్యసించుచున్
  లక్షణమైన భారత విలక్షణ గాథలు నేర్వకుండు వా
  డక్షయమైన రామకథ నందక నజ్ఞత తోడ నిట్లనెన్
  'రాక్షస వంశ సంభవుడు రాముడు రావణుగన్న తండ్రియే'.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మిత్రులారా! శుభాశీస్సులు.
  ఈనాటి సమస్య క్లిష్టతరమైనది. అయినను పూరించుచు పద్యములను పంపుట ముదావహము. అందరికి అభినందనలు. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అయ్యా! శ్రీ చింతా రామకృష్ణా రావు గారూ! శుభాశీస్సులు.
  మీ పూరణను కూడ తెలియజేస్తే చాలా సంతోషము. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పక్షి నెదిర్చి సీతఁ గొని పారిన రావణుఁ డేకులోద్భవుం
  డక్షయమైన జానకి హృదబ్జము గెల్చిన రాజెవండొకో?
  ఈ క్షితిపైన విశ్రవసు డేమగు రావణబ్రహ్మకెన్నగా?
  రాక్షస వంశ సంభవుఁడు రాముఁడు రావణుఁ గన్నతండ్రియే.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీ శంకరయ్య గారికి నమస్సులు

  పక్షికి మూడుకాళ్లనిన పక్కున నవ్వక మెచ్చువారలే
  బిక్షమునెత్తు దీనునికభీష్టపు షడ్రుచులిచ్చు వారలే
  మోక్షముకై నిశాచరుల మ్రొక్కెడువారె వచింతురీగతిన్
  రాక్షస వంశ సంభవుఁడు రాముఁడు రావణుఁ గన్నతండ్రియే.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అందరూ చక్కగా పూరించారు. నేమాని వారి ఆజ్ఞానుసారం నేనూ పూరించాను.
  సమస్యను సహృదయంతో స్వీకరించి, పూరించి, ప్రోత్సహించిన శంకరార్యులకు, శ్రీ నేమాని వారికి కవి మిత్రులకు నా ధన్యవాదములు.

  భక్త సులభుడైన పరమాత్మను మీ భావనా కుసుమాలతో సేవించండి
  http://andhraamrutham.blogspot.in/2014/01/blog-post_6262.html#.Ut5k89K6Zkg

  రిప్లయితొలగించండి
 17. రాక్షస వంశ నాశకుడు రావణు జంపిన వీరుడెట్టు లౌ
  రాక్షస వంశ సంభవుడు రాముడు! రావణు గన్నతండ్రియే
  రాక్షస వంశ జాతకుడు, రాముడు క్షత్రియ వంశజుండునై
  దక్షత తోడ రాజ్యమును తా పరి పాలన జేసె నేర్పుతో .

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మన తెలుగు వారన్నట్లు నేటి సమస్య బుర్రకు మంచి పదులు పెట్టేదిగా ఉంది. చాలా రోజులకు మంచి చేవ గల సమస్య లభించింది చింతా వారి పుణ్యమా అని.
  నా ప్రయత్నం:

  ఈ క్షితి రామ చంద్రునకు నీడగు వేల్పు మరొండు లేడహో
  రాక్షస వంశ సంభవుఁడు, రాముఁడు, రావణుఁ, గన్నతండ్రియే
  రక్షణకై మహర్షులక రణ్యము పంపిన వాడనంగ దా
  శిక్షను జేసినా డఖిల జీవ చయమ్ములు నొంద మోదమున్.

  క్రమము:

  ఈ క్షితి రావణుం డెవడు? హే కరుణాకర కావుమన్న నో
  రాక్షసు గాచినాడెవడు? రాముడు జంపిన దెవ్వరిన్? కటా!
  కక్షను నాతి పంపునను కానకు రాముని పంపె నెవ్వరో?
  రాక్షస వంశ సంభవుఁడు, రాముఁడు, రావణుఁ, గన్నతండ్రియే.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. పండిత నేమాని గారికి పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు


  పాక్షిక మైనదృక్పథము బాయుము వంశము వావి తీరులున్
  రక్షకుడైన రామునకు రాజిల జేయుట పాడి గాదిలన్
  దీక్షగ మూడు లోకముల నేలిన యా బలి చక్రవర్తి యున్
  రాక్షస వంశ సంభవుడు. రాముడు రావణు గన్నదండ్రి యే
  భిక్షనుగోరి రావణుడుబిల్చెను సీతను మాతరో యనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సరదాగా :

  లక్షలు బెట్టి దీసెదను లక్షణమౌ సినిమాను పూర్వపున్
  పక్షము జేయుచున్ చరిత, వల్మిక సంభవు వాక్కు కీడుగా
  "రాక్షస వంశ సంభవుడు రాముడు రావణు గన్నతండ్రియే
  యీ క్షితి నంచు చూపుటకు" నిట్లనె నొక్క వదాన్యు డక్కటా!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఈనాటి సమస్య నిస్సందేహంగా క్లిష్టమైనదే. అయినా ఉత్సాహంగా చక్కని పూరణలు పంపిన మిత్రులు...
  పండిత నేమాని వారికి,
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ గారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  బొడ్డు శంకరయ్య గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  చింతా రామకృష్ణారావు గారికి,
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారికి,
  మిస్సన్న గారికి,
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  ‘మోక్షమునకై’ అనవలసిన చోట ‘మోక్షముకై’ అన్నారు. అక్కడ ‘మోక్షము గోరి రాక్షసుల...’ అందామా?

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఎంత వరకు ఉచితమో తెలియదు గాని, ప్రయత్నం చేస్తున్నానండీ:
  రూక్షము చేసెగాక ఘనరూపసి యౌసతినందు; దు
  ర్లక్షణ కోటికొప్పినను ప్రాపుగఁ; జేయరు పూర్వపక్షమున్
  దక్షసుయజ్ఞనాశకు నుదాత్తపుభక్తుడనంగ వాని నా
  రాక్షస వంశ సంభవుడు, రాముడు, రావణు గన్నతండ్రియే,

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  రక్షించినా-శిక్షించినా-మోక్షణమిచ్చినా-మోక్షమిచ్చినా
  ఆ ముగ్ధమనోహరుడైన పరమాత్మే
  అయినప్పుడు
  రాక్షస వంశసంభవుడైనా,
  రాముడైనా,
  రావణుని కన్నతండ్రైనా
  అందరూ వాని పుత్రులే గద :

  01)
  _____________________________________

  ఈ క్షితి సృష్టి జేసినది - యీశ్వరుడే గద యెల్ల ప్రాణులన్
  రక్షణ సేయు వాడతడె - రమ్యముగా నిల ప్రాణి కోటికిన్
  భిక్షల నిచ్చు వాడతడె - భీతిని దీర్చుచు సర్వకాలమున్
  శిక్షల నీయు వాడతడె - చేసిన దోసపు కారణంబునన్
  మోక్షణ మిచ్చు వాడతడె - మోహపు జీవిత మింక తీరగన్
  మోక్షము సైత మివ్వ గల - ముగ్ధమనోహరు పుత్రులెల్లరున్
  రాక్షస వంశ సంభవుఁడు - రాముఁడు - రావణుఁ గన్నతండ్రియే !
  _____________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పూరణ: చిరంజీవి కొర్నెపాటి చంద్రశేఖరరావు

  పక్షిని గూల్చినట్టి కటుభావుడు, సోదరు నవ్విభీషణున్
  కక్షను పారద్రోలిన యఖండదురాత్ముడు, పత్నిపల్కులం
  దక్షరమైన కర్ణములనానగనీయని రావణుండె యా
  రాక్షసవంశసంభవుడు; రాముడు రావణుకన్నతండ్రియే?

  రిప్లయితొలగించండి