26, మార్చి 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2319 (భక్తునిఁ బూజింప...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"భక్తునిఁ బూజింప వచ్చె భారతి తానే"
లేదా...
"భక్తునిఁ బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై"
ఈ సమస్యను పంపిన అంబటి భానుప్రకాశ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

40 కామెంట్‌లు:

 1. శక్తిసహితుడగు శివునను
  రక్తిగొలుచు కాళిదాసు రమ్యత తోడన్
  యుక్తిని పాండిత్య మడుగ
  భక్తుని బూజింపవచ్చె భారతి తానే

  రిప్లయితొలగించండి
 2. యుక్తిన్, శక్తియు, భక్తియు,
  ముక్తిం గొను మార్గమరసి పుంభావమునన్
  రక్తిం గైతల నిడ నా
  భక్తుని బూజింప వచ్చె భారతి తానే!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రక్తి గలిగి మన తెలుగున
  శక్తి యొకింతయును లేని శాస్త్రిని బ్రోవన్
  యుక్తిగ నంతర్జాలపు
  భక్తునిఁ బూజింప వచ్చె భారతి తానే


  భారతి = "ఆంధ్రభారతి" నిఘంటు సంకలనము
  శాస్త్రి = ప్రభాకర శాస్త్రి (భవదీయుడు)

  రిప్లయితొలగించండి


 4. శాక్తం బెవరికొరకు, తా
  ముక్తిని గన భక్తుడేమి ముంగట జేయన్ ?
  శక్తి యెవరు పూరణకున్ ?
  భక్తుని; బూజింప వచ్చె ; భారతి తానే

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. శక్తిని ధారవోసి నరసంఘలలాటసహస్రపంక్తి నా
  సక్తిగ భావిఁ, గర్మములు జన్మలు లెక్కిడి వ్రాయుచున్ దివా
  నక్తము లెంచకుండుటను, నారదు తండ్రిని విష్ణుమూర్తి స
  ద్భక్తునిఁ బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఉక్తికి నోచని రోగిని
  భక్తుని పూజింపవచ్చె భారతి తానే
  వ్యక్తమయి శక్తినిడగా
  రక్తము చిందించి కావ్యరచనన్ఁజేసెన్
  (జబ్బు చేసి మాట పడిపోయిన సందర్భం)

  రిప్లయితొలగించండి
 7. డా.పిట్టా
  శక్తికి యుక్తియె ముఖ్యము
  రక్తికి పాండిత్యవిద్య రచనాదులు స
  ద్భుక్తికి ధనికుని కొలువే
  భక్తుని బూజింప వచ్చె భారతి తానే!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. డా.పిట్టా
  భుక్తికి పంతులయ్య యయి భూరి వదాన్యతనంది శిష్యునిన్
  రక్తిని బెద్దజేయగను రాజ్యము లేలగ;యీతిబాధకౌ
  ముక్తికి తద్గురుత్వమును మోయక దేహి యనంగరాడె స
  ద్భక్తుని బూజసేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రక్తిని నింపు కావ్యములు వ్రాయుచు రాజుల కంకితమ్ముగా
  భుక్తిని పొందగన్నిడుచు పొట్టను నింపక,శాశ్వతమ్ముగన్
  ముక్తి పథమ్ము బట్టె నొక భూరి కవీశుడు,పోతనార్యునిన్
  భక్తిని బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శక్తినశించియు తనువున
  వ్యక్తిత్వము విడి కవితలఁ బ్రభువున కిడి తా
  భుక్తినిగొన నిష్టపడని
  భక్తుని బూజింపవచ్చె భారతి తానే

  రిప్లయితొలగించండి
 11. 🌺🙏🏻🕉నమశ్శంకరాయ🕉🙏🏻🌺

  ఉత్పలమాలిక..

  ప్రాక్తనపుణ్యరాశి ఫలవంతమునై వర శంకరార్యుడై
  యుక్తియుతాద్భుతోక్తి సమయోచితరీతిని ద్వైతభావనా..
  సక్తిని ద్రుంచి, నిత్యమగు సత్యము జాటి, యనేకదేవతా
  భక్తిరసప్రధానగుణబంధురమౌ స్తుతికోటినిచ్చి , వై
  రక్తియె మోక్షమార్గమని రమ్యముగా హితబోధ జేసి , తా
  ముక్తిని బొందగా ., జనని మోదమునంది యశశ్శరీరుడై
  వ్యక్తి గతించినన్ జనహృదంతరవీథి వసించునట్టి యీ
  భక్తునిఁ బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ.. వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చాలా బాగున్నదండి, నమస్సులు

   తొలగించండి
  2. మురళీకృష్ణ గారూ!నమస్కారం.చక్కని పద్యం.అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. నీదీ యుత్పల మాలిక
   మోదము జేకూర్చె మాకు మురళీ కృష్ణా!
   సాదర వందన మిదిగో
   గాదిలి కవివర్య! నీవు గైకొను మిపుడే

   తొలగించండి
 12. శక్తిని గొల్చి కావ్యములు చక్కగ వ్రాసిన కాళిదాసుతో
  రక్తిగ సాగు భోజరాజ సభ లాతి కవీశ్వరులన్ నుతింప ను
  ద్రిక్తత నిండగా మది దృతిన్ జగదంబను తల్చినంతనే
  భక్తునిఁ బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై ||

  రిప్లయితొలగించండి

 13. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  యుక్తి మెయి భాషపై యను

  రక్తిని గలిగించ బాలలందరి యందున్

  శక్తి కొలది కృషి చేసెడు

  భక్తుని బూజించ వచ్చె భారతి తానే.

  *********************************

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ముక్తికి మార్గము దెలిపెడి
  భక్తుని బూజింప వచ్చె భారతి, తానే
  యుక్తోపదేశ మొసగెను
  భక్తుం డదిగొనుచునామె పరవశ యయ్యెన్.

  ముక్తిని బొందు మార్గముల బోధన చేయుచునున్నవాని నా
  భక్తుని బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె, హంసపై
  యుక్తముగాగ చిత్రమున నున్న సరస్వతి కర్చనల్ మహా
  సక్తిగ జేసె నాపయిని సత్కృప జూపు మటంచు మ్రొక్కుచున్.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. భక్తుడు పోతన వర్యుని
  రక్తిని నోదార్చ దలచి రమణీ! గంటే?
  ముక్తిని నీయగ దానా
  భక్తుని బూజింప వచ్చె భారతి తానే

  రిప్లయితొలగించండి
 17. రిప్లయిలు
  1. నక్తంచ రాన్వవాయా
   ముక్తాసుర వర వదాన్యుఁ బూర్వజుని వరా
   సక్తోపాసన సుస్థిర
   భక్తునిఁ బూజింప వచ్చె భారతి తానే


   వ్యక్తము పూర్వ జన్మ పరిపాక సుకర్మ నికాయ పుణ్యునిన్
   యుక్త కటాక్షవీక్షణల నుత్తమ పండితుఁ జేసె వాణియే
   రిక్త మనస్కుఁ డల్పు విపరీతపు మూర్ఖుఁడు కాళిదాసునిన్
   భక్తునిఁ బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై

   [సాక్షాత్తు సరస్వతీ దేవి చే “అహమేవ త్వం త్వమేవాహమ్” అని పించుకున్న మహా విద్వాంసుడు కాళిదాసు.]

   తొలగించండి
 18. భక్తిని నన్ను నమ్ముకొని భాగవతమ్ము రచించి తా సదా
  భుక్తికి లేక బాధపడు పూజ్య కవీశ్వరు పోతనోత్తమున్
  రక్తిని బ్రోవుమంచు, హరి రాణి రమా కడకేగె శ్రద్ధతో
  భక్తునిఁ ,బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శక్తికొలది ద్రవ్యమ్ముల
  సక్తముతోనిడి గణేశు,జలధిజఁ దగు భా
  వోక్తులఁ గొల్చ, బ్రోవఁగ
  భక్తునిఁ, బూజింప, వచ్చెభారతి తానే

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రక్తిని నాదరించవలె రాముని జేరగ నెల్లవేళలన్
  భక్తుని, బూజసేయుటకు భారతి తానయి వచ్చెహంసపై
  ముక్తినినీయగోరి యిక మోదము తోడన కాళిదాసుకిన్
  శక్తియె దానుగా ముదము సల్పగ రక్తిని జేరనా తనిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ముక్తిని గైకొనంగ బహు పూనికతోడను సాధనంబునే
  భక్తిని యోగమార్గమున బ్రాణము నిల్పుచు ధ్యానధారణల్
  శక్తికొలంది యాత్మను విచారణ జేయుచు జ్ఞానమున్గొనన్
  భక్తుని బూజజేయుటకు భారతి తానయివచ్చె హంసపై!

  హంసపై = శ్వాసపై! భారతి = సరస్వతి

  మనలో ఇడ, పింగళ నాడుల మధ్య ప్రవహించే సుషుమ్నయే
  గంగా యమునల మధ్య అంతర్వాహినిగా ప్రవహించే సరస్వతి!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కం: భుక్తికి సముచిత ఆర్ధిక
  శక్తిని పోతన కీయుము సాగర పుత్రీ,
  ముక్తినిడుము రయముగ , అని
  భక్తుని పూజింప వచ్చెభారతి తానే

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పేదరాలైన భారతికి యొకడు శక్తిని పూజింపమని చెప్పాడనే యూహతో


  భక్తుండొక్కడు చెప్పెను
  భుక్తికి కొరతంచు వగచ బోకుము తల్లీ
  శక్తి గొలువుమన నమ్మియె
  భక్తుని పూజింప వచ్చె భారతి తానే.


  భక్తియె లేని పామరుని బండితుడంచును బెండ్లిసేయగా
  శక్తిని గొల్చెనాతడట జవ్వని చెప్పగ మూఢభక్తితో
  భక్తుని బూజసేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై
  భుక్తియె లేనివాడిలను భూరిగ వెల్గెనె కాళిదాసుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. భక్తియనంగ వాణి తనవాక్కును బంచక మానసంబుకున్
  శక్తియుగూడునా?ప్రతిభ శాంకరినింపున?న్యెంచిచూడ నా
  సక్తిని లక్ష్మియుంచున?విచారణ జేయగయుక్తి,రక్తికై
  భక్తుని బూజసేయుటకు భారతితానయివచ్చెహంసపై
  2.భక్తియె వాణి స్పందన
  భక్తియె నాసక్తి గూర్చు వాణియు వాక్కే|
  రక్తికి,యుక్తికి,ముక్తికి
  భక్తుని పూజింప వచ్చెభారతి తానే|

  రిప్లయితొలగించండి
 25. భక్తి రసానువర్తి యయి భాగవత ప్రభ నిల్పి చిత్తమున్
  వ్యక్తము జేయ శ్రీ హరి వియత్తలమున్ విడి పోతనార్యు స
  ద్భక్తికి మెచ్చి కైతలను తానుగ బూరణ జేసె,
  "రాజుకై
  రక్తినొసంగ వ్రాయను, విలాసముకై దన కైతనమ్మ"నన్
  భక్తుని బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై!
  రిప్లయితొలగించండి
 26. కం. సూక్తుల ముక్తాయింపులు ,
  వక్తల సుమ భాషణంబు వాణిగ బలుకన్,
  శక్తిగ నవధానమునను
  భక్తుల బూజింప వచ్చె భారతి తానే
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఈనాటి సమస్యకు చక్కని పూరణ లందించిన కవిమిత్రులందరికీ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ప్రయాణంలో ఉండి మీ పూరణలను సమీక్షించలేకున్నాను. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. 9493846984 డా.బల్లూరి ఉమాదేవి.

  అంశం:సమస్యాపూరణం
  *భక్తునిఁ బూజింప వచ్చె భారతి తానే*
  భక్తిని జూపుచు కొలిచిన
  భక్తుని బూజింప వచ్చె భారతి తానే
  శక్తి నొసంగుచు సతతము
  సూక్తంబగురీతిలోన సూచన లొసగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. భుక్తిని గోరుచున్ తెలుగు భూమిని వీడుచు పారిపోవగా
  రక్తియె పద్యమందునను రమ్యపు రీతిని చుట్టుముట్టగా
  శక్తియె లేక నేనిటను శంకరు కొల్వును జేరగానె నీ
  భక్తునిఁ బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై...

  భారతి = ఆంధ్ర భారతి నిఘంటు శోధన

  రిప్లయితొలగించండి