6, జులై 2017, గురువారం

సమస్య - 2403 (మద్యమె బలవర్ధకమ్ము...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్"
(లేదా...)
"మద్యమె మానవాళికి సమంచిత బుద్ధి బలమ్ము లిచ్చురా"

84 కామెంట్‌లు:

 1. తధ్యము చేటును దెచ్చును
  మద్యమె; బలవర్ధకమ్ము మనుజులకెల్లన్
  విద్యాభ్యాసమె యొసగగ
  సద్యఃస్ఫూర్తిని సరియగు సమయము నందున్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సీతాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ద-ధ ప్రాస ఉన్నది. ("కాదన కిట్టి యపకారముఁ దక్షకుఁ దేకవిప్రసం।బోధనఁ జేసి చేసె నృపపుంగవ..." అని నన్నయ పద్యం ఉంది. అయినా సాధ్యమైనంత వరకు ఇటువంటివి పరిహరించాలి). ద-థ లకు ప్రాస లేదు.

   తొలగించండి
  2. గురువుగారికి నమస్సులు! మీ సూచనలను అవశ్యం పాటిస్తాను!
   ధన్యవాదములు!🙏🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  3. “సద్యఃస్ఫూర్తి” అనడమే సాధువు. విసర్గ మీద ప, ఫ ; క, ఖ లుంటే విసర్గ యథాతథముగా నుంటుంది. స్ఫూ లో ఫ ఇమిడినది కదా.
   తపః ఫలము, ప్రాతః కాలము.
   అయితే నమస్కారము, పురస్కారము లు బాధకములు.

   తొలగించండి
  4. పూజ్యులు కామేశ్వరరావుగారికి నమస్సులు! మీ వివరణకు చాల సంతోషము! శంకరాభరణంలో యెన్నో విషయాలను నేర్చుకుంటున్నాను!! ధన్యవాదములు!🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 2. "A book of verse, a jug of wine,
  A loaf of bread, and thou beside me"

  ...Rubaiyat of Omar khayyam

  పద్యమ్ముల పుస్తక మన
  వద్యమ్మైన చెలిబోటి వదనము చెంతన్
  హృద్యమ్మగు కవితలకున్
  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పద్యము వ్రాయుట కొఱకని
  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్
  అధ్యయనము జేయు వారలు
  నుద్యతి కోరంగ తెలుప న్యూనత నొందున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణదోషం. "...జేయు జనులు" అనండి.

   తొలగించండి

 4. మద్యము సరియగు మందగు
  పథ్యము ముక్కలు పకోడి పైరవి పనులన్
  మిధ్యయె నీతిగ బతుకుట
  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజులకెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సీతాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ప్రాస గురించి మీ మొదటి పూరణలో ప్రస్తావించాను. చూడండి.

   తొలగించండి
 5. ప్రాస గురించి సందేహాలున్నప్పటికీ ప్రస్తుత ప్రపంచగతిని ప్రసంగిస్తూ పూరణ!🙏🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సద్యశమున్ హరించును ప్రసన్నవచోగుణమున్ కలంచెడున్
  మద్యము,మానవాళికి సమంచిత బుద్ధిబలమ్మునిచ్చురా
  విద్యలు,సర్వశాష్త శుభవీక్షణ,శిక్షణ సంప్రదాయనై
  వేద్యములాంధ్రభారతికి పేర్మి సధామయ వాక్యసంపదల్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. *అధ్యయనమనవరతమై*
  విద్యను నేర్చుటవలనవివేకము పెరుగున్
  తధ్యము విడువగ జూదము
  మద్యమె,బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీరామ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ప్రాస విషయంలో పైన సీతాదేవి గారి మొదటి పూరణ దగ్గర పెట్టిన సందేశాన్ని చూడండి.

   తొలగించండి
 8. హృద్యమ్మగు పద్యమ్ముల
  సద్యశమున్ గడియించుచు సారస్వతనై
  వేద్యము నిచ్చు కవి వీడ
  మద్యమె ; బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాపూజీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో మూడవ గణం తప్పని సరిగా నలం కాని జగణం కాని ఉండాలి. మీరు భగణం వేశారు. "సద్యశము గడించుచు దగ సారస్వతనై.." అనండి. అలాగే మూడవ పాదం మూడవ (బేసి) గణంగా జగణం వేశారు.అక్కడ "కవి విడగ" అనండి.

   తొలగించండి
 9. డా.పిట్టా
  "గద్యమె పద్యము",సరియ! న
  వద్యమె పాఠకులు మెచ్చ బరగరె? బ్రతుకున్,
  సద్యస్ఫూర్తిని జెరచెడి
  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజులకెల్లన్???(అగునా యన్న ప్రశ్న,కాదని భావము)

  రిప్లయితొలగించండి
 10. డా.పిట్టా
  గద్య కవిత్వ లుప్తతను గాంచరె పాటలె రాజ్యమేల, నే
  పద్యము బట్టుకొంటినిక బట్టితి బేరును 'ఛాందసుండ'నన్
  విద్యన యిన్ని వేర్విధులవే పలుమారులు మార;చావు కా
  మద్యమె మానవాళికి సమంచిత బుద్ధి బలమ్ము నిచ్చురా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. విద్యల జేగొని నిరతము
  హృద్యంబగు చతురత గొన నేర్పడు ధృతిలో
  మిధ్యయగు నిట్లు నుడువుట
  "మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజులకెల్లన్"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శిష్ట్లా శర్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ద్య-థ్య లకు ప్రాస లేదు.

   తొలగించండి
 12. పద్యమది మత్తునిచ్చును
  విద్యాపారంగతులవి వేకుల కైనన్
  హృద్యముగ నున్న వేళన
  మద్యమె, బలవర్ధకమ్ము మనుజులకెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నా రెండవ పూరణము

  వైద్యులు చెప్పిన పథ్యపు
  ఖాద్యము లను గ్రోలవలెను, ఖచ్చితముగ నా
  వైద్యుడు సూచించినతో
  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజులకెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. విద్యా ! హానిని జేయును
  మద్యమె, బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్
  విద్యాభ్యాసము జగతిని
  విద్యకు నిల సాటిరావు వేయియు వృత్తుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సద్యో బల మిడు మధు వన
  విద్యాధికుఁ డొకడు తేనె వీడి యపరముం
  జోద్యమ్ముగఁ గొని పల్కెను
  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్

  [మధువు = తేనె, కల్లు]


  ఆద్యము చిత్త దేహముల కంచిత పోషక పాన భోజ్యముల్
  చోద్యమ దేమి కర్మ మది చూడరు నేటి జనుల్లవమ్ము సం
  పాద్యములే బృహద్రుచిర పాన విశేషము లందు వీడ నీ
  మద్యమె మానవాళికి సమంచిత బుద్ధి బలమ్ము లిచ్చురా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అమరకోశము కంఠస్థము చేసిన యొక విద్యాధికుని వింత:

   “ఇత్యపులు గూయంగ కోనంగుఁ డేయంగ నప్యేక దంతుం డాడఁ దొడఁగె”

   [కోకిలలు కూయఁగ మన్మథుఁడు బాణ మేయఁగ వినాయకుఁ డాడఁ దొడఁగెను!!!]

   అమరము:
   కోకిలః పిక ఇత్యపి; కందర్పో దర్ప కో౽ నంగః; ..అప్యేక దంత హేరంబ

   తొలగించండి
  2. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   మీ అమరకోశవిదుని చమత్కారం బాగున్నది. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి ప్రణామోత్తర ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 16. హృద్యములౌ సమాసములు నుల్లసమొప్ప గణమ్ములున్ యతుల్
  ఖాద్యపు ఖండశర్కరల కల్పనలున్ చతురంపు బ్రాసలున్
  విద్యలతల్లి మెచ్చునటు వేడ్కగనల్లియట్టి పద్యమన్
  మద్యమె మానవాళికి సమంచిత బుద్ధి బలమ్ము లిచ్చురా
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాస్కరమ్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "వేడ్కగ నల్లినయట్టి..." అనండి. లేకుంటే గణదోషం.

   తొలగించండి
 17. వైద్యుని సలహా మేరకు
  చోద్యముగా జలుబు.దగ్గు.శోషించంగన్
  సద్యఃఫలితమ్మిచ్చును
  మద్యము,బలవర్ధకమ్ము మనుజులకెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. చోద్యముగా నొకడిట్లనె
  నాద్యంతము మత్తునిచ్చునమృతమిదియే
  హృద్యముగా ద్రావినచో
  మద్యమె బలవర్థకమ్ము మనుజూల కెల్లన్
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాస్కరమ్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "...నమృత మ్మిదియే" అనండి. లేకుంటే గణదోషం. ('అమృత' అన్నపుడు మూడూ లఘువులే)

   తొలగించండి
 19. అధ్యయనపు మంత్రియె యీ
  మధ్యన టీవీలయందు మాటలుబలుకన్
  ఉద్యమములేల జేతురు?
  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్|

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   (నిజానికి ఆ మంత్రిగారి మాటయే ఈ సమస్య పుట్టుటకు కారణం!).

   తొలగించండి
 20. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు గారి పూరణ.....

  వైద్యులు మెచ్చని తీర్థము
  మద్యమె; బలవర్థకమ్ము మనుజుల కెల్లన్
  హృద్యంబగు ఫలరసములె
  చోద్యము గాదిది చవిగొని జూచిన దెలియున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఆద్యమ్మౌ పతనమునకు
  మద్యమె! బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్
  వైద్యుడు చాటెడి క్షీరమె!
  చోద్యము కాదిది కనంగ సూక్తియె ధరణిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఉద్యోగము ధృతిఁ జేసిన
  సద్యః ఫలితమ్మునిచ్చు సంతత మిలలో
  చోద్యముఁ జెప్పకు మెవ్విధి
  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజులకెల్లన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మద్యమె మానవాళికి సమంచిత బుద్ధిబలమ్ములిచ్చురా|
  పద్యము రాగయుక్తముగ పాడెడివారలు వాడకుందురా? {కొందరు}
  విద్యను స్వార్థచింతనగ వీడనివారలు మానుకొందురా? {కొందరు}
  అధ్యయనాన కూలిజనులందరు త్రాగుట గానుపించదా? {కొందరు}
  సాధ్యముగాదు మాన్పుటకు|”సాయముజేసెడిషాపులుంచగా?
  మద్యమ షాపు మంటలకుమండిన”?పుట్టునురక్తభీజమై|

  రిప్లయితొలగించండి
 24. విద్యవివేకమునొసగును
  విద్యయెచీకటులచీల్చి వెలుగునుజూపున్
  విద్యేగాగ్రోలందగు
  మద్యము,బలవర్ధకమ్ముమనుజులకెల్లన్!..

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మద్యమె మానవాళికి సమంచిత బుద్ధి బలమ్ము లిచ్చురా
  మద్యము నిచ్చు మత్తు గద మానవ జాతికి నెల్ల వేళలన్
  మద్యము జోలిపోవకను మాన్యుని వోలెను జీవితంబుసూ
  హృద్యముగా జరుంగుటకు హేవళి నాముడు రక్ష సేయుతన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పద్యమె మద్యముగా ఘన
  విద్యగ , తా పరిగణించి విద్వన్మణియే
  హృద్యమ ముగ బలికె కవుల
  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్

  నిన్నటి సమస్యకు నా పూరణ

  సంధ్య నుండి గడ్డి చప్పరించక మన
  పాకలోనె యీనె బఱ్ఱె , మగడ !
  మందు తాగి నీవు మత్తు నిద్దరల నెం
  దున్న, పాలు పిండ దుత్తఁ దెమ్ము

  రెండవ సమస్యకు నా పూరణములను రెండిటిని క్రింద నుదహరించితిని
  '' సాహితీ స్రవంతి '' సాహిత్య త్రై మాస పత్రిక ( అక్టోబరు 2010 - డిసెంబరు 2010 ) లో ఇదే సమస్య కు నా పూరణములు రెండు ప్రచురింప బడినవి . వీనికై బహుమతి కూడా వచ్చినది

  1 ) భారతార్ధం లో
  పున్నమి చంద్రు డల్లదిగొ పూర్వదిశన్ బొడ జూపె , నిండుగా
  వెన్నెల నల్దిశల్ కురిసె , వేడ్కను నా దగు వేణునాద మం
  డున్నవి శ్రోతలై పశులు , ఒక్కటి యీనె పొలాన , నగ్రజా !
  దున్నకు, దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్
  2 ) సామాన్యార్ధం లో
  మొన్ననె సంతలో కొనిన ముద్దుల బఱ్ఱెకు చూలునిండె గో
  పన్నయు సొమ్ములన్నిటిని పల్లె సివారుకు తోలె మేతకై
  అన్నయ ! చీకటాయె పొలమందున నెవ్వరు లేక నొంటిగా
  దున్నకు, దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణారావు గారూ,
   మీ నాలుగు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 27. చోద్యముగాదు దేహముల చూర్ణముచేసి యొసంగు కష్టముల్
  మద్యము మానవాళికి, సమంచిత బుద్ధి బలమ్మునిచ్చురా
  యుద్యమముల్ సృజించునెడ నుత్తమ పద్యములాలపించినన్
  హృద్యపు గానమాధురులె యింపునిడన్ ప్రతి కార్యకర్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. విద్యవివేకమునొసగును
  విద్యయెచీకటులచీల్చి వెలుగునుజూపున్
  విద్యయుగ్రోలందగునొక
  మద్యమె,బలవర్ధకమ్ముమనుజులకెల్లన్!..

  రిప్లయితొలగించండి
 29. హృద్యంబగు చవిగొన, నై
  వేద్యము బెట్టంగనిదియె విప్పుగనుండున్
  విద్యా! నిజముగ కజ్జుర
  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజులకెల్లన్!!!


  సద్యోజాతుడు మెచ్చగ
  హృద్యంబుగ పదములల్లి కృతులను వ్రాయన్
  తధ్యంబుగ నిల పద్యా
  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజులకెల్లన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శైలజ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'పద్యమద్యము' సాధువు. మరి 'పద్యామద్యము'? "పద్యపు మద్యము" అనవచ్చు.

   తొలగించండి
  2. గురువర్యులకు నమస్సులు. తధ్యము కాదు తథ్యము. ద కు థ కు ప్రాస చెల్లదుకదా.

   తొలగించండి
 30. అద్యాంతము సర్కారుకు
  మద్యము బలవర్ధకంబు,మనుజులకెల్లన్
  చోద్యంబాయెను పెరిగెడి
  మద్యము షాపులను గాంచి మరి మహిలలకున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఆద్యంతము' అని కదా ఉండవలసింది.

   తొలగించండి
  2. నిజమే తప్పింది మీ సూచనకు ధన్యవాదాలు గురూజీ

   తొలగించండి
  3. నిజమే తప్పింది మీ సూచనకు ధన్యవాదాలు గురూజీ

   తొలగించండి
 31. సాధ్యమొనర కార్యమ్ములు
  మద్యమె 'బల'వర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్
  చోద్యము కాదిది సత్యము
  మద్యముతో గాని పనులు మహిలో గలవే?
  (పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరయా!)

  రిప్లయితొలగించండి

 32. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  వైద్యులు ప్రవచించి రిటుల

  ఖాద్యపు పోషకములిచ్చు ఖచ్చిత
  బలమున్
  వేద్యంబిది; మరి యెట్టుల

  మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజుల
  కెల్లన్?
  ****************************

  రిప్లయితొలగించండి 33. హృద్యం బౌనే సతతము

  మద్యమె;బలవర్దకమ్ము మనుజులకెల్లన్

  వేద్యంబగు నంశంబుల

  నాద్యంతంబులు నరసిన నబ్బును సుఖముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. వైద్యులు మత్తు నిచ్చుచు సవాళ్లను శస్త్ర చికిత్సలందునన్
  సాధ్యమొనర్చ, కార్యముల సాధ్యమె దిద్దుకొనంగనంచు నా
  ' విద్యనె' లౌక్యమౌ పగిది పేర్మిని మేదిని దీర్చిదిద్దగన్
  మద్యమె మానవాళికి 'సమంచిత' బుద్ధి బలమ్ము లిచ్చురా! '

  రిప్లయితొలగించండి
 35. విద్యావంతుడ ! మిత్రుడ!
  మద్యము సేవించి దాని మత్తుకులోనై
  చోద్యముగానట్లనకుము
  "మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 36. మద్యపుబానిసైసతముమత్తునజోగెడుసుబ్బడిట్లనెన్
  మద్యముమద్యమంచుకడుమాన్యతబాయగనందురీసురన్
  వైద్యులెస్వీకరింపగసిఫారుసుచేసిరినాకుచెప్పుచున్
  మద్యమె మానవాళికి 'సమంచిత' బుద్ధి బలమ్ము లిచ్చురా! '

  రిప్లయితొలగించండి

 37. సద్యఃస్ఫూర్తిని బూనుచు
  వేద్యంబైన విషయములు వేగమె నరయన్
  హృద్యంబగు పద్యములను
  మద్యమె బలవర్దకమ్ము మనుజుల కెల్లన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 38. చోద్యమె చూడగన్ తెలుగు చోరశిఖామణి ఁజెప్పె మైకులన్
  మద్యమె మానవాళికి సమంచిత బుద్ధి బలమ్ము లిచ్చురా
  పద్యుడ ఁజేయి పానమన భామిని లెల్ల బిగించి క్రొంగులన్
  మద్యము రూపుమాప ఁజని మానము దీసిరి వాడవాడలన్

  గురువుగారూ, పద్యలోపాలను సవరించ ప్రార్థన.

  రిప్లయితొలగించండి
 39. పద్యము వ్రాయజాలకయె పండిత పుత్రుడ! శోషనొందితే!
  గద్యము వ్రాయబూనగనె గార్దభ బృందము వచ్చి చేరెనా?
  సద్యశమొంద గోరెదవ? శాంతియు సౌఖ్యము రాజకీయమౌ
  మద్యమె మానవాళికి సమంచిత బుద్ధి బలమ్ము లిచ్చురా!

  రిప్లయితొలగించండి