25, జులై 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2420 (మద్యమును గ్రోలువాఁడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను"
(లేదా...)
"మద్యముఁ గ్రోలు మానవుఁడె మానితకీర్తి గడించి మించురా"
ఈ సమస్యను పంపిన బండకాడి అంజయ్య గారికి ధన్యవాదాలు. 

76 కామెంట్‌లు:

 1. పద్యము నందు మక్కువను భాషల యందున కౌశలంబునున్
  హృద్యము నైన కావ్యముల సృజ్యము జేసెడి శక్తి గల్గియున్
  సద్యము భారతీ జనని స్తన్యము నియ్యగ సాహితీ సుధా
  మద్యముఁ గ్రోలు మానవుఁడె మానితకీర్తి గడించి మించురా

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కల్లు త్రాగినోడు పడును వెల్లకిలగ
  మందు గొట్టినోడు కులుకు తందనాలు
  బండకాడి వారి మధురభావ మనెడు
  మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూజ్యులు శంకరయ్య గారి సవరణలతో:

   కల్లు త్రాగి యొకడు పడును వెల్లకిలగ
   మందు గొట్టి యొకడు కుల్కు తందనాలు
   బండకాడి వారి మధురభావ మనెడు
   మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను

   తొలగించండి
  2. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   (మనలో మాట.. ఈనాటి సమస్య నిచ్చిన అంజయ్య గారు మద్యం అమ్మేవారే!)

   తొలగించండి
  3. శాస్ట్రీ గారూ, మొదటి పాదంలో గణదోషం తద్వారా యతి భంగం కలిగింది, సవరించగలరు.

   తొలగించండి
  4. శ్రీయుతులు రఘురాం గారికి ధన్యవాదాలతో: ("శాస్ట్రీ" టైపాటు):

   🙏🙏🙏

   కల్లు త్రాగి యొకడు పడె వెల్లకిలగ
   మందు గొట్టి యొకడు కుల్కె తందనాలు
   బండకాడి వారి మధురభావ మనెడు
   మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను

   తొలగించండి
 3. గద్య పద్య వినిర్మిత హృద్య సర్వ
  కావ్య పఠన శ్రవణమున కల్గు మధుర
  భావ రసభరితంబగు భావన గల
  మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను.
  (మద్యము=ఆనందము)

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వేద్యము కాదె రక్కసుల వేషము? మానవ జాతి మిన్నయౌ!
  ఆద్యము జూదమౌను వెలయాలిని కూడుచు పెద్ద చోరుడౌ
  ఖాద్యమె సర్వమౌను పర కాంతల వేటకు వచ్చి దానవుల్
  మద్యముఁ గ్రోలు, మానవుఁడె మానితకీర్తి గడించి మించురా!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
   "...కాంతల బట్టెడి దానవుండు తా। మద్యము గ్రోలు.." అంటే అన్వయం బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి
  2. గురువుగారికి ధన్యవాదములు.
   సప్తవ్యసనములను దానవ లక్షణములుగా పేర్కొంటూ చేసిన పూరణ అది. "వేట" పదము తీయకుండా మీ సూచన అనుసరించి నా సవరించిన పూరణ:-

   వేద్యము కాదె రక్కసుల వేషము? మానవ జాతి మిన్నయౌ!
   ఆద్యము జూదమౌను వెలయాలిని కూడుచు పెద్ద చోరుడౌ
   ఖాద్యమె సర్వమౌను పర కాంతల వేటరి దానవుండు తా
   మద్యముఁ గ్రోలు, మానవుఁడె మానితకీర్తి గడించి మించురా!!

   తొలగించండి
 5. (పానశాల కావ్యప్రశస్తి)
  పారసీకకవికృతరుబాయతుల
  రక్తి జదివిన దువ్వూరి రామిరెడ్డి
  పానశాలగ తెనిగించె,పరగ పద్య
  మద్యమును గ్రోలువాడెపో మనుజుడిలను,  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాపూజీ గారూ,
   దువ్వూరి వారి ప్రసక్తితో మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.
   "రుబాయతులను" అనండి. లేకుంటే గణదోషం.

   తొలగించండి
 6. డా.పిట్టా
  చూడ శూద్రుడు బాపనసోది బట్టి
  త్రాగకను పిల్ల పెల్లికి తపన పడగ
  పూర్ణ తెలగాణలో వరున్ బొంద వశమె?
  మద్యమును గ్రోలువాడె పో మనుజుడిలను

  రిప్లయితొలగించండి
 7. డా.పిట్టా
  విద్యలు వాని వాసియట విందున చప్పటి కూరగాయలే
  పద్యము లోననైన యతి భంగము మాడ్కి గణించి వానికిన్
  హృద్యమునైన బందుగుల హీనత గల్గగ కార్య ధుర్యుడే?!
  మద్యము గ్రోలు మానవుడె మానిత కీర్తి గడించి మించురా!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. డా.పిట్టానుండి
  ఆర్యా,సవరణ
  "పద్యము లోన బడ్డ యతి భంగము" గాచదువ గలరు.దీనితో"నైన"యొక్క పునరుక్తికి దోశశాంతి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  తప్పతాగి అల్లర్లు హత్యలు చేసే రౌడీలకు
  గూండాలకే గదా భయంతో గూడిన గౌరవం నేడు :

  01)
  _________________________________

  వైద్యము రాకయున్న, శుభ - వాద్యము నేమియు నేర్వకున్న, నే
  పద్యము రాకయున్న, చిటి - వ్రాయస మైనను రాకయున్న, నే
  గద్యము వ్రాయకున్న, చిరు - ఖాద్యము సేద్యము సేయకున్న, నే
  విద్యను నేర్వకున్న, శ్రుతి - వేద్యుని నెన్నదు వేడకున్న , నీ
  మద్యముఁ గ్రోలు మానవుఁడె - మానితకీర్తి గడించి మించురా !
  _________________________________
  వ్రాయసము = దస్తూరి (సంతకము)

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మద్యసింహుని రాజ్యాన మద్యపాన
  మాద్య కృత్యంబు సర్వథా హృద్య మచటి
  జనులు వచియింతు రీరీతి యనవరతము
  మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను.

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మద్యము త్రాగువా డిటుల మాటలు ప్రేలుచు నుండు నిత్యమున్
  హృద్యము సత్య మియ్యది మహీస్థలి పైన సుఖంబు గూర్చు నా
  కుద్యమ శక్తి నిచ్చు నెపు డుత్సుకతన్ గలిగించు కావునన్
  మద్యముఁ గ్రోలు మానవుఁడె మానితకీర్తి గడించి మించురా.

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పద్యము సర్వకాలముల పాండితి బెంచును వాఙ్మయంబునం
  దాద్యములైన భావముల నందముగా సమకూర్చుచుండు తా
  నద్యతనాద్బుతంబులకు నాస్పద మందలి సద్రసాఖ్యమౌ
  మద్యముఁ గ్రోలు మానవుఁడె మానితకీర్తి గడించి మించురా.

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో "..రీతి ననవరతము" అనండి.

   తొలగించండి
 13. కామ క్రోధాది యారు పగతులు గల్గు
  వాడు, లోపభూయిష్టుడు వాడు, కోరి
  మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను!
  తత్సమస్తము మించు నాతడు మనీషి!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మద్యమును గ్రోలువాడెపో మనుజుడిలను

  మద్యమందెంత మహిమయొ మాననీయ!
  బుద్ధిజీవులు విహరించు భూమియైన
  శంకరాభరణమునందు శంకలేక
  పూరణకయినోచుకొనుచు పుణ్యమనగ
  మద్యమును గ్రోలువాడెపో మనుజుడిలను!

  మద్యం యెన్నివిధాల నిషేధించినా "సమస్యలు" తెచ్చిపెడుతూనే ఉంది!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నిత్య నూతన నవభావ నివహమందు
  పద్య ధారా ప్రభంజన పథము నరసి
  హృద్యమౌ గాన సందీప్తు లెగయు చుండు
  "మద్యమును గ్రోలువాడెపో మనుజుడిలను!"

  రిప్లయితొలగించండి
 16. హిరణ్యకశిప మరియు ప్రహ్లాద సంవాదం :

  బాల! హరి నామ కీర్తనమాలపించి
  మత్తునందున తూలగన్ మనుజుడెట్లు?
  వప్త! నారాయణామృత పానమనెడు
  మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఆద్య మగ్ని వైద్యమ్మిటు లను జనులక
  వేద్యము నవద్య వచన మబేద్యముగ క
  ర మభినంద్యమును ననవద్య మగును సుమి
  “మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను”


  మద్యము బుద్ధి నాశకము మానుట మంచిది యెల్ల వారికిన్
  వైద్య వినీత కర్షక సుపండిత యంత్ర వరజ్ఞ సంఘ మీ
  మద్యముఁ గ్రోలు, మానవుఁడె మానిత కీర్తి గడించి మించురా
  విద్యయు లేక యున్నను వివేకము గల్గి దయార్ద్రు డైనచో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 26-2- 2016 నాటి నా పూరణ:
   సద్యపు స్ఫూర్తినిన్ వినయ సంపద లందుననుత్తముండునై
   హృద్యము లైన కార్య తతు లింపుగ నేర్పున జక్క బెట్టుచున్
   వైద్యవిశారదుండు నుడువన్నిక దప్పదటంచు నించుకన్
   మద్యముఁ ద్రాగువారలనె మాన్యులుగా నుతింత్రు సజ్జనుల్

   తొలగించండి
  2. కామేశ్వరరావు గారూ,
   మీ పూరణ లన్నీ ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి ప్రణామోత్తర ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 18. శ్రీమతి జి సందిత బెంగుళూరు

  పద్యసమస్యవేదికలభ్రష్టముసేయగపట్టుబట్టిదు
  ర్విద్యనదుస్సమస్యలకవీంద్రులకిచ్చుచువెక్కిరించుటౌ
  చోద్యము!మ్లేచ్ఛులాకవులచూచివిషంబిమిడించి పోయుమా
  మద్యముగ్రోలు!మానవుడె మానితకీర్తిగడించి మించురా

  శ్రీమతి జి సందిత బెంగుళూరు
  🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మద్యము గురించి ఇలాంటి పాపపు సమస్య ఇచ్చిన వారికి మద్యంలోనే విషం కలిపి యిచ్చే మానవుడు కీర్తి గడించటం ఖాయం

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సమస్యాపూరణ మన్నది ఒక సరదా ప్రక్రియ. అవధానాలలో పాపపు సమస్యలే కాదు అశ్లీల సమస్యలు కూడా అడిగిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి.

   తొలగించండి
 20. చిలుక గోరింక కోకిల చీమ దోమ
  లేడి పులి పిల్లి సింహము
  గాడిదయును
  బీరు త్రాగి కారు నడిపి పారి పోవు...
  మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సేద్యము వృత్తిగా విమల శ్రీహరి గాథల పోతనార్యుడున్
  హృద్యము గా రచించె! ప్రభువిచ్చెడు కాన్కల వీడి పండెడున్
  ఖాద్యమె చాలునంచు తన కావ్యరసామృత భక్తిసారమౌ
  మద్యముఁ గ్రోలు మానవుఁడె మానితకీర్తి గడించి మించురా!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఫణికుమార్ తాతా వారికి శ్రీమతి జి సందిత నమస్సులు
  సాహితీసుధ సుధ అంటే అమృతము మరి సుధా మద్యము అంటే అమృతాన్ని నింద్యం చేసినట్లౌతుంది కదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సందిత గారూ నమస్కారములు. సాహితీ సుధ కూడా మత్తు పదార్థమే. ఒక్కసారి రుచి చూసిన తర్వాత వదిలి పెట్టడం సాధ్యం కాదు. మందార మకరంద మాధుర్యమున దేలు మధుపంబు వోవునే మదనములకు పద్యం ఒకసారి పరికించమని మనవి. అందులో అంబుజోదర దివ్య పాదారవింద చింతనామృత పాన విశేష మత్త చిత్త మేరీతి నితరంబు జేరనేర్చు అంటారు పోతనగారు. అంటే విష్ణు పాదారవింద చింతన అనే అమృత పానము మత్తును కలిగిస్తుంది అని చెబుతున్నారు కదా. ఇది కూడా అటువంటిదే అని నా భావన.

   తొలగించండి
 23. విద్యనశింపదే భువి వివేకము తోడను వేల్పులందు తా
  నాద్యుడుయైన శ్రీహరికి నాత్మ నివేదన జేసి భక్తి నై
  వేద్యము కాగ గొల్చినను వేదన తీరును రామనామమున్
  మద్యము గ్రోలు మానవుడె మానితకీర్తి గడించి మించు‌రా
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 24. వ్యాధి మిక్కిలి తీవ్రమై బాధ గొలిపి
  ఒడలు చల్లగ మారంగ నొడుపు తోన
  నరసి వైద్యుడు బలుకగా నౌషదముగ
  మద్యమును గ్రోలువాడెపో మనుజుడిలను
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాస్కరమ్మ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   "తా నాద్యుడునైన..." అనండి.

   తొలగించండి
 25. అమృతమునుగ్రోల దివిజుల హక్కవగను
  రక్తమును త్రాగి రక్కసుల్ రాజిలగను
  మత్తు సాధించు మార్గము మంచు జేర్చి
  మద్యమును గ్రోలు వాడెపో మనుజు డిలను


  రిప్లయితొలగించండి

 26. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  మానవుల సేవయే పరమావధి యని

  రోగులున్ వైద్యశాలయే లోకముగను

  పనికి యంకితమై తాను వైద్యమనెడి

  మద్యమును గ్రోలువాడె పో మనుజు
  డిలను.
  ***************************

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నాగేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "పనికి నంకితమై..." అనండి.

   తొలగించండి
 27. చిత్ర సీమను ప్రముఖుడౌ పాత్రధారి
  మద్యమును , ధూమపానము , మహిళఁహింస
  మంచి నటనను సమకూర్చు మాకని యనె
  మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను

  సుధను మనసార గ్రోలిరి సురలు యెపుడొ
  పొగను త్రాగనిచో దున్న పోతవంగ
  మద్యసేవనమే లేక మనుజుడగునె!
  మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. "చిత్ర సీమను ప్రముఖుడౌ పాత్రధారి" అన్నప్పుడు ప్రాసయతి సరిగ్గా లేదండీ. ప్రాసయతిని వేసేటప్పుడు ప్రాసపూర్వాక్షరం గురించి కూడా ఒక నియమం‌ గమనించి పాటించాలి. ప్రాసపూర్వాక్షరం దీర్ఘాక్షరమైతే ప్రాసయతిలో కూడా యతిస్థానంలో కూడా దీర్ఘాక్షరం తప్పక ఉండాలి. ప్రాసపూర్వాక్షరం గురువైతే యతిస్థానంలో గురువు ఉన్నంతమాత్రాన సరిపోదు.

   రెండవపాదం చివర మహిళఁహింస అన్నది సరైన సమాసం‌కాదు. మహిళాహింస అన్నదే సాధువు.

   తొలగించండి
  2. పొట్టకై యన్య భాషలు పట్టుకొనిన
   నమ్మ బాస కంటే భాష కమ్మ నుండు
   తేన మాటల మూట యీ తెలుగులోని
   మద్యమును గ్రోలువాడె పో మనుజు డిలను.

   తొలగించండి
  3. పొట్టకై యన్య భాషలు పట్టుకొనిన
   నమ్మ బాస కంటే భాష కమ్మ నుండు
   తేన మాటల మూట యీ తెలుగులోని
   మద్యమును గ్రోలువాడె పో మనుజు డిలను.

   తొలగించండి
  4. కృష్ణారావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   "మగువ హింస" అనండి.
   *****
   శ్యామల రావు గారూ,
   ధన్యవాదాలు. ఒక సందేహం... ఈ నియమం కేవలం ప్రాయయతికేనా? ప్రాసకు కూడానా?
   *****
   లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  5. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ నియమము కేవలము ప్రాస యతి వరకే ఉంటుంది

   తొలగించండి
  6. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ నియమము కేవలము ప్రాస యతి వరకే ఉంటుంది

   తొలగించండి
  7. ప్రాఙ్నగ సమానధృతి సుధా*రుఙ్నిభాస్య
   స్రఙ్నిచయ సక్తకంఠ దా*వాగ్ని పాయి (స్రఙ్ని- వాగ్ని)
   వాఙ్మనోహరనుత యస*దృఙ్మహాత్మ
   దిఙ్మహితకీర్తి యర్జున*యుగ్మభేది (దిఙ్మ- యుగ్మ) - (అప్ప. 3-328)

   తొలగించండి
 28. సిగరెటునుకాల్చెడునరుడుశివునికొడుకు కల్లు ద్రాగెడు వాడె శ్రీకాంతు సుతుడు పాలువెన్నలు తినువాడు పద్మ విభుడు మద్యమును గ్రోలువాడెపో మనుజుడిలను

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఉచ్చ నీచ ము లె రు గ ని తుచ్చ న రు డు
  మొరటు తనము న మె లు గ డే మూర్ఖుడ గు చు
  మద్య ము ను గ్రోలు వా డే పో ;మనుజు డి ల ను
  మంచి మర్యాద తెలిసి యు మ స లు చుండు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వర రావు గారూ,
   శంకరాభరణం బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది.
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 30. హానిని కలుగ జేసెడి నప్రియమగు
  మద్యమును గ్రోలు వాడె పోమనుజుడిలను
  నన్ని విధముల కష్టము లనుభవించ
  వలసి యుండు గాన విడిన వాసి యగును.

  పదిలముగ మదిని సతము పద్యములను
  మద్యము గ్రోలు వాడెపో మనుజుడిలను
  పనుల యొత్తిడి లోబడి బాధ పడెడి
  మనుజుల కిది యే యౌషధ మండ్రు గాదె.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. మద్యసింహుని రాజ్యాన మద్యపాన
  మాద్య కృత్యంబు సర్వథా హృద్య మచటి
  జనులు వచియింతు రీరీతి యనవరతము
  మద్యమును గ్రోలువాఁడెపో మనుజుఁ డిలను.

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. మద్యము మానెదన్ననుచు మాటలు చెప్పెడు మందబుద్ధియే
  మద్యముఁ గ్రోలు;...మానవుఁడె మానితకీర్తి గడించి మించురా
  మద్యము నమ్ముచున్ విరివి మాన్యత నొందు విమాన వాహినిన్
  చోద్యము మించగా నడిపి చుప్పున మూయుచు లండనేగగన్

  రిప్లయితొలగించండి