2, జులై 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3064 (చార్వాకుండు....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చార్వాకుం డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో"
(లేదా...)
"చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో"

31 కామెంట్‌లు:

 1. ఊర్వశి నాస్తికు డెవడన
  చార్వాకుం, డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో
  సర్వము రామమయమ్మని
  గర్వము వీడి చరియించు కపీశ్వరుడే.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చార్వాక మౌని దలచిన
  నిర్వాకము జేయనెంచి నిశ్చల మనమున్
  శార్వరి చీకట్లు తొలగించ
  చార్వాకుం డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మైలవరపు వారి పూరణ

  పూర్వామ్నాయసమస్తవాదముల సంపూర్ణమ్ముగా రోయుచున్
  దుర్వారాఘము మూటగట్టుకొన వ్యాధుల్ హెచ్చ , వాగ్దేవి వి...
  ద్దర్వీహస్తగ వచ్చి స్వప్నమున వేదజ్యోతి వెల్గింపగా
  చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  సర్వమ్మందిన యప్పులన్నిటిని తా సైయ్యంచు కాజేయుచున్
  పర్వాలేదుర తీర్చకున్న బ్రతుకే పండంటి స్వర్గమ్ము వోల్
  పర్వమ్మంచును రోజు రోజు తనువున్ భావించి దైవమ్ముగా
  చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నిర్వాహక ముత్కృష్టమునై
  పర్వెన్ విధి పాలనమున పరిణతిఁగలుగన్
  సర్వోత్తమ తాపసియై-
  చార్వాకుండాస్తికుండు సద్భక్తుడె పో

  రిప్లయితొలగించండి


 6. అర్వాచీనపు వ్రాతల
  నిర్వాకపరచు మతపర నిర్దుష్ట జనుల్
  సర్వము తప్పందురుగా!
  చార్వాకుం డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 7. आज तक नया भगवान नही बनाया है ! इस्को भगवान बना येंगे ! ఓహ్ మై గాడ్ OMG హిందీ చిత్రం :)


  జిలేబి  అర్వాచీనము లెల్ల తప్పనుచు పన్నాగంబులన్ పన్ని యా
  నిర్వాకమ్మును చేయు ఛాందస ‌బుధుల్ నెవ్వారినైనా తృటిన్
  దర్వీమార్చుచు భక్తుడంచు భువిలో దైవంబుగాకొల్తురే
  చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  పూర్వా సక్తిని విడుమా
  చర్విత చర్వణము నదియ చరితము గలదే
  పూర్వీకు లెచటి కేగిరొ?
  చార్వాకుండాస్తికుండు సద్భక్తుడె పో!!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. (నవ్యులు నందనునికి "చార్వాక్"అన్నపేరు
  గొప్పగా ఉందని పెడితే వాడు ఆస్తికుడైనాడు)
  అర్వాచీను;లనర్దులు;
  గర్వులు;పేరిడ సుతునికి గమనింపకనే;
  సర్వులు మెచ్చగ మారెను
  చార్వాకుం డాస్తికుండు;సద్భక్తుడె పో!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  నిర్వాకంబిది యప్పు, పప్పు ఘృతమున్నేకంబుగా నమ్ము ని
  ర్గర్వాధిక్యత నీ ధరాతలమునన్నిష్టా గరిష్టంబు నా
  సర్వారంభము దేహ పోషణ గదా సద్ధర్మ నిర్వర్తనన్
  అర్వాచీనులె గొప్ప;చచ్చు తరిని న్నానందమే బ్రహ్మమౌ
  చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుడుగా సద్భక్తుడై యొప్పె,బో!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. డా.పిట్టానుండి
  2వ పాదము
  ర్గర్వాధిక్యత నీ ధరాతలమునన్ గంభీరతన్ గ్రాలుచో....(గా గైకొన ప్రార్థన.)

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఉర్విని జనులందరకున్
  శర్వుని యునికిని తెలిపెడి సాధన గానిన్
  ఖర్వపు వాదన గాదది
  చార్వాకుం డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గర్వాధిక్యత నాస్తికుండననె వాగాడంబరాసక్తుడౌ
   చార్వాకుండను మౌని; యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో
   దూర్వాసుండిల విష్ణు తత్వమున సంతోషాతిరేకమ్ముతో
   దుర్వారాగ్రహ తామసాంతకుని వేదోద్ధారకున్ గాంచుచున్

   తొలగించండి
 13. గర్వింపక తానెన్నడు
  సర్వము నిట ప్రకృతి లీల సారమ్మనుచున్
  సర్వత్ర దైవమును గను
  చార్వాకుం డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో !

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శ్రీగురుభ్యోనమః🙏
  మహాభారత యుద్ధానంతరం దీవించ వచ్చిన బ్రహ్మలలో నాస్తికుడైన చార్వాకుడు కూడా ఉండి,ధర్మరాజుతో నీ భోగానికి ఇంతమంది బంధు,సైన్య గణాలను నిర్జించుట తప్పని వాదించగా ధర్మజుని భావనతో నా పూరణము.

  సర్వము నీదేఁ దప్పన
  చార్వాకుం డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో
  చివ్వ*పుఁ గారణఁ మేనని
  గర్వము విడి ధర్మజుఁడనఁ గలుషము కాదే!

  తదనంతరంబా బ్రాహ్మణులు ధర్మజుని దీవించి పట్టాభిషిక్తుని గావించి, చార్వాకుని చావబాదిరి.

  *యుద్ధం

  రిప్లయితొలగించండి
 15. దుర్వారంబగు నల్కతో
  పర్వుచు నాస్తిక మునియని వరలెడు నతడే
  నిర్వాకంబున నేవిధి
  చార్వాకుండాస్తికుండు సద్భక్తుడె పో?,

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [చార్వాకదర్శన మను నాస్తిక దర్శనకర్తయైన చార్వాకుఁ డొకనాఁడు నా కలలోఁ గనిపించినాఁడు. అతఁ డెందులకో తన నాస్తిక దర్శనముపై రోతపుట్టి కాల్చివేసి దుర్వాసునిఁ జేరి వేదముల నభ్యసించి తన దుఃఖము నశించునట్టు లాస్తికుఁడుగా మారి సద్భక్తుఁడై విలసిల్లినాఁడు...అనుట]

  దుర్వారంబగు స్వప్నమందు నొకటన్ దోరంబుగాఁ గంటి నేఁ;
  జార్వాకుం డెటొ రోసి, నాస్తికపునౌ సద్దర్శనం బేర్చి, వే
  దుర్వాసున్ దరిజేరి, నేర్చె శ్రుతులన్, దుఃఖంబు వోవన్ గటా!

  చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో!!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గర్వంబన్నది లేకనె
  పర్వంబులు పద్దెనిమిది భక్తిని జదువన్
  సర్వము పరమాత్మ యనియె
  చార్వాకుం డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సర్వేశు డేడను నెవడు
  సర్వం బీశ్వర మయమని సతమను నెవడో
  సర్వేశుని గొల్చు నెవడొ
  చార్వాకుం, డాస్తికుండు, సద్భక్తుఁడె పో ౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సర్వాంతర్యామియెవరు
  నిర్వాణంబన్నకల్ల నిజమిదియనుచున్
  గీర్వాణంబునఁబలికిన
  చార్వాకుం డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో?

  రిప్లయితొలగించండి

 20. ఉర్విని లోకాయతమనె,
  సర్వుల చిత్తము నొదుగుచు సాధన నొదవున్,
  సర్వేశు జేరు నెవరయ?!
  చార్వాకుం; డాస్తికుండు; సద్భక్తుడెపో!

  (చార్వాకుని నాస్తిక వాదానికి లోకాయతము=ప్రజల తత్త్వశాస్త్రమని పేరు)

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సర్వామర గణ గురువు న
  ఖర్వ జ్ఞాని వికసిత ముఖ బృహస్పతి యా
  గీర్వాణుఁడు ఛాత్రీ కృత
  చార్వాకుం డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో


  సర్వత్రాతను నిల్పి చిత్తమున సత్సంగంబు సేకూరఁగా
  నుర్వీ దేవులు దైత్య సంచయముచే నున్మూలముం బొందరే
  గర్వం బొప్ప ననాదరమ్ముగ సువిఖ్యాతాగ్ర జన్ముండు నా
  చార్వాకుం డను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో

  [అను = అనును]

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఖర్వులవాదనయిదియే
  చార్వాకుండాస్తికుండుసద్భక్తుడెపో
  యర్వాచీనులుసహితము
  సర్వేశునిభక్తుడనిరిచార్వాకుమునిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  సర్వమ్మందిన బొక్కసమ్ములను తా సైయ్యంచు కాజేయుచున్
  పర్వాలేదుర వంగభూమి మనకున్ పండంటి స్వర్గమ్ము వోల్
  పర్వమ్మంచును రోజు రోజు మమతన్ భావించి దుర్గమ్మగా
  చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పూర్వమ్మెప్పుడొ నాస్తికత్వమునిలన్ బోధించె నెవ్వండనన్
  చార్వాకుండను మౌని, యాస్తికుడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో
  సర్వోత్కృష్టము రామనామమనుచున్ చాటించి గోపన్నయే
  యర్వాచీనపు దేవలమ్ము నతడే యందమ్ముగా గట్టెనే.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కందం
  నిర్వాకమ్మన లేడని
  సర్వాంతర్యామిఁ గూర్చి సణుగుడు తోడన్
  గర్వమ్మున నిందాస్తుతిఁ
  చార్వాకుం డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పర్వు ల్మాసెను భాగ్యముం దరిగె సంప్రాప్తించె దారిద్ర్యముం
  బూర్వం బెన్నడు దేవు డన్న దరికిం బోనట్టి యా నేతకున్
  గర్వం బంతయు బోయె నన్ని దెసలం గన్పించె నా యీశుడే
  చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో.

  రిప్లయితొలగించండి


 27. సర్వము శూన్యంబనెనా
  చార్వాకుం. డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో
  నిర్వర్తించుచు పనులను
  గర్వంబోందక మసలెను కాశ్యపి యందున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. శార్దూలవిక్రీడితము
  సర్వంబాతడటంచు భక్తులన విశ్వాసమ్ము నీర్గార్చగన్
  నిర్వాకమ్ముగ లేడు లేఁడనుచుఁ తానిందించి యా నామమే
  సర్వావస్థల యందు దల్చి మదిలో సర్వేశ్వరున్ వీడడై
  చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. నిర్వేదమ్మున పలికెను
  చార్వాకుం, డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో!
  గర్వముతో పలుకగనా
  పర్వదినమ్ముల ఘనముగ భక్తితొగొలువన్!

  రిప్లయితొలగించండి