18, జులై 2019, గురువారం

సమస్య - 3079 (ఇల్ల్రరికమ్మేఁగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్"
(లేదా...)
"ఇల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్"
(ధవళ భార్గవ్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

92 కామెంట్‌లు:

 1. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  గురుభ్యోన్నమః ( నిన్నటి పూరణ స్వీకరింప మనవి )

  { కుచేలుడు ఆతని సతి అనుభవించిన ఖేదము }


  " పట్టెడు మెతుకులు , సరియగు

  బట్టలు లే వయె | ముకుంద ! పట్టుగ నిక మే

  మెట్టు జరుపుకొందుము నీ

  పుట్టిన దిన " మంచును పొరిపొరి యేడ్చి రయో !


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  అల్లరి కట్టిపెట్టుచును హాయిగ తియ్యగ నత్తగారి వౌ
  కొల్లలు గోవులన్ కడిగి కుండలు తోడుత పాలుతీయుచో
  చల్లగ కూడు గుడ్డలును చక్కటి భామను తేరకిచ్చునా
  యిల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఉల్లము రంజిల యల్లుడు
  చల్లని నీడని కోరి సంతస మొందన్
  మెల్లగ మొదలిడు హేళన
  ఇల్లరికమ్మేఁ గ దోష మెట్లగు జగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రంజిల నల్లుడు' అనండి. రెండవ పాదంలో గణదోషం. "చల్లని తగు నీడ గోరి" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ఉల్లము రంజిల నల్లుడు
   చల్లని తగునీడ గోరి సంతస మొందన్
   మెల్లగ మొదలిడు హేళన
   ఇల్లరికమ్మేఁ గ దోష మెట్లగు జగతిన్

   తొలగించండి
 4. పిల్లలిక వేరు లేరని
  యల్లుండైన కొడుకైన నతడే యనుచున్
  పిల్లతలిదండ్రు లడిగిన
  ఇల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ముల్లెను సంపాదింపగ
  నెల్లలు దాటుచు విదేశ మేగుట కంటెన్
  నల్లుడుగా నత్తింటికి
  ఇల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కన్యారత్నములు మృగ్యమై కళ్యాణ కాంతులు కాంచలేని
  తల్లీ తనయుల నడుమ సంభాషణ
  ఒల్లదు నీకు నిక్కముగ, నోపిక జూపుము కార్యసిద్ధికిన్,
  మెల్లిగ బెండ్లియౌ యనగ, మేలగు యమ్మ, విరక్తునైతి నే
  నిల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్
  తల్లివి నీవెరుంగవె నితాంతపు నుద్వహ లోకమార్గముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణతేజ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   '...బెండ్లియౌ ననగ మేలగు నమ్మ...' అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు🙏
   మంచి సవరణకు మీకు కృతజ్ఞతలు.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదాలు🙏
   మంచి సవరణకు మీకు కృతజ్ఞతలు.

   తొలగించండి
 7. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  ఇల్లరికంబంన పిల్లా
  తల్లియు నగ్రేసరులుగ దనరగ నాటన్
  జెల్ల దనుచు బొరబడి రిపు
  డిల్లరికమ్మనగ దోష మెట్లగు జగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఇల్లరికంబన పిల్లయు...' అనండి.

   తొలగించండి


 8. అల్లుడ వైనావే మే
  నల్లుడ! పెండ్లమ్ముగా కనకనయనెడు మా
  పిల్లను గైకొని నావే
  ఇల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మైలవరపు వారి పూరణ

  అల్లఁ ద్రిరాత్రముల్ గడిపినంతనె సాయము జేయగావలెన్
  మెల్లగ మామకున్ , పసుల మేపవలెన్ , గృహసీమ పాత్రలన్
  తెల్లగ తోమగావలయు , దీనిని నచ్చి భరింపగల్గుచో
  నిల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్ ?

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చల్లని సంసారము శో
  భిల్లెను కైలాసగిరిని, వెలిసంద్రమునన్,
  చెల్లెను శివకేశవులకు,
  ఇల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్..?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శ్రీ గురుభ్యోన్నమః🙏

  కల్లయగు జగతి నందున
  అల్లరి గతిరుగు టదేల? అత్తారింటన్
  ముల్లెల్లఁ నల్లునిదిగా
  ఇల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. యజ్ఞేశ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ముల్లెలు గన నల్లునివే' అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి
 12. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  చెల్లవు *వీస *మీసములు ఛీ!యనె ట్రంపు డమేరికాన, యీ
  బిల్లుకు ,బోటికిన్ దగక బిక్కుమనం దగదయ్య, మిత్రమా!
  ఇల్లును వాకిలిన్ సుతకు నిక్కడె కోట్లు గడించె మామ కౌ
  ఇల్లరికంపుటల్లుడుగ నేగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నల్లులు మన మంచాలనుండి
  పురుగులు పూలయందుండి
  కల్లు కాంపౌండ్లో అప్పుకు వేచియుండి జీవించే వారి ధర్మసూత్రమున
  ఇల్లరికము లో అల్లుడుండుట దోషమెలా అవుతుందీ? 😂😂😂

  కల్లుదుకాణమందరువుకై పడి మూల్గెడి తాగుబోతులన్
  మొల్లలనుండునట్టి పలు ముచ్చు క్రిముల్ నడయాడుటన్ వలెన్
  నల్లులు మంచమందుజనునట్టి విధమ్మున సాగు తీరునం
  దిల్లరికంపుటల్లుడుగనేగుటనెట్లగు దోషమిద్ధరిన్
  Rohit 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి

 14. వచ్చిన‌ అల్లుడితో మామయ్య :)

  అల్లరి పిల్ల పెన్మిటిగ నయ్యరొ వచ్చతి వీవు ! రార మే
  నల్లుడ! నావలెన్ కుదిరి నమ్మిక గా గృహ మందు నెక్కొనన్
  మెల్లగ మేధి గా నిలిచి మెల్తుక నేలుకొనన్ బసాలుగా
  ఇల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చల్లని మనసుల నెల్లరు
  నుల్లాసముగా గడుపుచు నుండెడి వారై
  అల్లుని గౌరవము చెడని
  ఇల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. (శ్వశురగృహం పరమసుఖం)
  చల్లని యత్తమామలును,
  చక్కనిచుక్కగు ధర్మపత్నియున్,
  అల్లరిచేతలన్నిటను
  నందెను వేసిన చిట్టిమర్దలున్,
  మెల్లగ సేవజేయు సుతి
  మెత్తని నవ్వుల బావమర్డులున్,
  ఇల్లరికంపు టల్లుడుగ
  నేగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. రిప్లయిలు
  1. రాకుమార గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. చల్లగ శేషశాయి హరి సాగరమందు రమావినోదియై
   చల్లని మంచుకొండలను శైలజ తోడుగ సాంబమూర్తియే
   నల్లురుగా సుఖమ్ములను హాయిగ బొందుచు దారిజూపగా
   నిల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్

   తొలగించండి
 18. అల్లన క్షీర సాగరమె హాయిగ నిల్లయె శ్రీనివాసుకున్
  చల్లనె మంచు కొండలనె శంభున కిల్లయె నెంచి చూడగన్
  వల్లెయె దేవ దేవులకె పాటిగ దోచిన పద్ధతే గదా
  ఇల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సూర్య గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'శ్రీనివాసునకున్' అనడం సాధువు. "చల్లని మంచుకొండలవె..." అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి
  2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  3. 🙏 సవరణతో...

   అల్లన క్షీర సాగరమె హాయిగ నిల్లయె శేషశాయికిన్
   చల్లని మంచు కొండలవె శంభున కిల్లయె నెంచి చూడగన్
   వల్లెయె దేవ దేవులకె పాటిగ దోచిన పద్ధతే గదా
   ఇల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్

   తొలగించండి
 19. పెల్లుగ నాశలు గల్గియు
  మెల్లగ చేరంగ దలచి మించిన నటనన్
  చెల్లదె మామ గృహానికి
  ఇల్లరికమ్మేగ దోష మెట్లగు జగతిన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పిల్లను వరించ గోరగ
  నిల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్
  చల్లగ జీవము సాగును
  చిల్లర పనులడపదడప జేయుచు గడపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. చల్లగ శేషశాయి హరి సాగరమందు రమావినోదియై
  చల్లని మంచుకొండలను శైలజ తోడుగ సాంబమూర్తియే
  నల్లురుగా సుఖమ్ములను హాయిగ బొందుచు దారిజూపగా
  నిల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తెల్లని పాలకడలి హరి
  జిల్లను హిమగిరులయందు శివుడేయుండన్
  యెల్లరి కాదర్శముగను
  ఇల్లరికమ్మేగ దోషమెట్లగు జగతిన్

  యజ్ఞమూర్తి ద్వారకా నాథ్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ద్వారకానాథ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   వాట్సప్ లో సూచించిన సవరణను గమనించండి.

   తొలగించండి
 23. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  తల్లియు పితవలె నిరతము
  పెల్లుగ నెలమిని కదించి పేర్చెడి తావు
  న్నిల్లాలి తోడ చక్కగ
  నిల్లరికమ్మేగ దోష మెట్లగు జగతిన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [పరస్పర తపస్సులచే నొండొరులు తా మిష్టపడి వివాహమాడి, యిల్లఱికపుటల్లుఁడయి, తమ కుమార్తెతోఁ బాటుగాఁ దమ యింటినే కైలాస వాసముగా మార్చుకొనిన శివుఁ డెప్పటికిని తన నివాసమునకుఁ బోకుండుటను సహింపలేక మేనకాహిమవంతులు ప్రమథుల మొగము ముందఱనే శివుని నిల్లఱికంపుటల్లుఁడని దెప్పిపొడుచుచుండఁగా వినలేక వారిలో వారు మాటాడుకొను సందర్భము]

  "ఉల్లమె యుల్లసిల్లఁగ వధూత్తమఁ బార్వతిఁ బెండ్లియాడి, తా
  నిల్లఱికమ్ము వోయె శివుఁ! డిమ్మహి శీతనగమ్ముఁ బ్రీతిమై
  యిల్లయి, దేవదానవుల కెల్లర కిమ్ములఁ బంచెఁ గాదె! యి

  ట్లిల్లఱికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్?"

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పిల్లలు నందరు మహిళలు--
  చల్లగనా కాపురంబు సాగగఁజేయన్
  అల్లుడు సమర్ధుడౌ తఱి
  ఇల్లరికమ్మేగ దోష మెట్లగు జగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కొల్లగ సిరి గలిగియు మగ
  పిల్లలె లేకున్న యెడల పేరిమితో నా
  యల్లుడు పూనుకొనుచునే
  ఇల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 27. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పెల్లుగ గారవమ్మునిడి పెచ్చుగ తేర్చుచు నెల్లకాలమున్
  తల్లియు నయ్యతో సమము దండిగ చేకొను నత్తమామలున్
  వెల్లువయౌ ప్రియత్వమున వెల్గెడి ప్రేయసి యుండు నింటికిన్
  ఇల్లరికంపు టల్లుడుగ నేగుట యెట్లగు దోషమిద్ధరన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 28. అల్లుని గొడుకుగజూచెడు
  నిల్లాలునుదన మనమున నిట్లుగ దలచెన్
  బిల్లను నిచ్చిన నింటికి
  యిల్లరికమ్మేగదోష మెట్లగు జగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. తల్లిని దండ్రినిన్ విడిచి తాళిని గట్టిన వాడె సర్వమం
  చెల్లలు దాటి పోవుటది యింతికి తప్పది కాక పోయినన్
  నుల్లము నందు నిల్చు ప్రియ యుగ్మలి కై మగవాడు ప్రేమతో
  ఇల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. చెల్లఁగ నొళ్ళలయంగా
  నొల్లక త్రుళ్ళుచుఁ గడింది యుబ్బెడు వాఁడే
  కల్లరి తలంచు నెప్పుడు
  నిల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్


  అల్లుఁడు శీత శృంగికి ననంగ విరోధుఁడు భూతరాట్టు దోః
  పల్లవ యుగ్మ మం దునిచి పన్నుగ ఝర్ఝర శూల రాజముల్
  చల్లని గంగ నెత్తి నిడి చంద్రునితో శివుఁ డేఁగఁ గొండకే
  యిల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 31. ఎల్లరికిన్ దెలియుగదే
  కొల్లలుగాకున్ననొక్క కొడుకే లేకుం
  డల్లుడిగనుయేగ న్నా
  ఇల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 32. పిల్లడు లేనివారలిక పిల్లకు బెండ్లినిజేయనాతడే
  యిల్లరికంపు టల్లుడుగనేగుట యెట్లగుదోషమిధ్ధరన్
  నల్లదెవ్యర్ధపుంబలుకులల్లుచునందరి మానసంబులన్
  డొల్లగజేయగాసబబె?డోకపుబల్కులుబల్కన్యాయమే!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. అల్లుడు మామకుతోడై
  తల్లడములుదీర్చవానితంత్రమునందున్
  యెల్లరి సౌఖ్యముకొరకై
  ఇల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్?

  (తంత్రము : వాణిజ్యము)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఫణీంద్ర గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అందున్ + ఎల్లరి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 34. కవిమిత్రులారా!
  ఆకాశవాణి, హైదరాబాదు వారి ఈ వారం సమస్య....
  "పరమాత్ముని సేవఁ జేయఁ బాపమె కల్గున్"
  మీ పూరణలను రేపు ఉదయం 10 గం.లోగా క్రింది చిరునామాకు పంపండి. (నిజానికి ఈరోజు సాయంత్రం వరకే పంపాలి. ఈవారం పూరణలు చదివేది నేనే కనుక కొంత స్వతంత్రించాను).
  padyamairhyd@gmail.com

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. నెనరుల్స్ ! పంపితిమి :)   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. రేపు నేను మొట్టమొదట చదివే పూరణ మీదే కావాలి! ఊరు పేరు ఏమని చదవను?

   తొలగించండి
  3. జిలేబి గారు:

   మీ నిజమైన ఊరి పేరు సారుకు చెప్పెయ్యమంటారా?

   తొలగించండి
  4. వద్దులెండి...వారు భోలా శంకరులు...వారి నోట నువ్వుగింజ కూడా నానదు

   😊

   తొలగించండి
  5. శ్రీమాన్ జీపీయెస్ వారికి

   కంది వారి ద్వారానే మీ పరిచయం :) కావున మా వూరు కంది వారికి తెలియకుండా యెట్లుండును :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 35. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  తెల్లని తోలు కండలును తీరుగ దువ్విన నల్లమీసముల్
  పెల్లుగ ప్రేమయున్ కలిగి బెట్టుకు పోవుట కిచ్చగించకే
  చిల్లివి గవ్వలున్ కడకు సీసపు గోలులు లేకపోవగా
  నిల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 36. చల్లల గుమ్మల వెనుకను
  ఉల్లము ఝల్లనగ మురళి యూదుచు హరియున్
  కల్లనరుగ శివకేశవ
  ఇల్లరికమ్మేగ దోష మెట్లగు జగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. ముందుగా, నేను సూచించిన సమస్యను స్వీకరించినందుకు గురువుగారికి ధన్యవాదములు.

  సమస్యకు నా పూరణ:

  అల్లరి జేయగ తగదుగ

  యిల్లరికపుటల్లుడనని యించుకనైనన్

  చల్లని కొండకు శివుడే

  యిల్లరికమ్మేగ దోషమెట్లగు జగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి


 38. అల్లరి జేయగ తగదుగ

  యిల్లరికపుటల్లుడనని యించుకనైనన్

  చల్లని కొండకు శివుడే

  యిల్లరికమ్మేగ దోషమెట్లగు జగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. ఉత్పలమాల
  చెల్లవు నాదు మాటలును చెల్లవు వంటలు నేనుఁ జేసినన్
  కుళ్లు తనంబునన్ వగచి కోడలి నోర్చదు నీదు తల్లిరా!
  కల్లలు నాయె కోరికలు! !గారము మీరన నాదు వారికిన్
  ఇల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్?

  రిప్లయితొలగించండి