4, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

దత్తపది - 161

కవిమిత్రులారా,
'లంగా - చీర - రవిక - పయట'
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి. 

54 కామెంట్‌లు:

 1. (కృష్ణుఁడు దుర్యోధనునితో....)
  అపుడు పాండవు'లం గా'న కంపినావు
  హితవరియె యటం'చీ ర'విసుతుని నెంతు
  వౌ'ర! విక'ల మనస్కుడవై నయమ్ముఁ
  గనవు, కురుభూ'ప! యట' నరుఁడును ఘనుండె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. (సుదర్శనాన్ని ఉపసంహరించి సూర్యాస్తమయ
   భ్రాంతిని తొలగించిన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో )
   కన్నులం గాంచు సైంధవు ; కఠినచిత్తు ;
   చీరవలయును ; నీ పగ తీరవలయు ;
   జారవిడుము శిరమతని జనకు నొడిని ;
   భూప ! యట ద్రౌపదీశోక మాపవలయు .

   తొలగించండి
  2. జంధ్యాల వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కాని 'రవిక' కనిపించలేదు.

   తొలగించండి
  3. నిజమేనండీ ! " క " జారిపోయింది .
   " రవి కన ఖలుతండ్రి యొడిని రాల్చు శిరము "
   అని మార్చానండీ ! ధన్యవాదాలు .

   తొలగించండి
 2. మైలవరపు వారి పూరణ

  ద్రౌపది....

  రారా ! దీనజనాలవాల ! నను లీలం గావరా! ధూర్తుడౌ
  రారాజున్ గని చీరరా మదమధర్మమ్మున్ నివారింపురా !
  ఔరా ! మానము గావరార ! వికలంబయ్యెన్ మనంబిట్టు , లె
  వ్వారిన్ జేరునొ నీదు సత్కృప యటన్ భద్రమ్ములౌ వారికిన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ద్రౌపది....

   రారా ! దీనజనాలవాల ! నను లీలం గావరా! ధూర్తుడౌ
   రారాజున్ గని చీర రా మదమధర్మమ్మున్ నివారింపురా !
   ఔరా ! మానము గావరార ! వికలంబయ్యెన్ మనంబిట్టు , లె
   వ్వారిన్ జేరునొ నీదు సత్కృప యటన్ భద్రమ్ములౌ వారికిన్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
  2. మైలవరపు వారి పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 3. పదిలం గాదని చెప్పెను
  కదనము శాంతినెరప యిటకై వచ్చిన యా
  మధు సూదనుడే, చీ రణ
  మది మానుముర వికలమ్మె యని భీష్ముడనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పదిలముగా' అనడం సాధువు. 'పదిలంగా' అనడం వ్యావహారికం. అలాగే 'నెరప నిట' అని ఉంటుంది.

   తొలగించండి

 4. రాయబారానికి నీవే కృష్ణా వెళ్ళాలి. టపా- అంచెలమీదుగ యెడ - దౌత్యము సలుపుమయా!


  పదిలంగా కావుమయా
  హృదయకుహుర వికసిత సిత హృదయేశ్వరుడా
  సదనములో చీరుచు నా
  పదనెడబాయ కతిపయ టపాల యెడ గనన్!


  పది లంగా అంటూ మొదలెట్టేసి పడ్డ అవస్థ యింతింత గాదయా :)


  హమ్మయ్య!


  జిలేబి
  పదిలంగా కావుమయా
  హృదయకుహుర వికసిత సిత హృదయేశ్వరుడా
  సదనములో చీరకు! ఆ
  పదనెడబాయ కతిపయ టపాల యెడ గనన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వికటకవి జిలేబీజీ!
   సకల పదమ్ముల నటుయిటు సరదా గొల్పన్,
   యికఁ నీసంఘము నుండగ
   యొకయించుక భాగ్యమేగఁనోయి జిలేబీ!

   అన్యథా భావించక AIR సమస్య తెలపండి.🙏

   తొలగించండి
  2. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పదిలంగా' అనడం వ్యావహారికం.

   తొలగించండి
  3. ఆకాశవాణి వారి సమస్య....
   "అజ్ఞానమ్ము వికాసదాయక మహో హ్లాదమ్ము పండించెడిన్"

   తొలగించండి
 5. రాయబారమునకు వెళ్ళునపుడు శ్రీకృష్ణునితో ధర్మజుడు కౌరవులను మారమని చెప్పు సందర్భం

  నేల*లంగా*రె ధర్మంబు నీరజాక్ష!
  *చీర*చింపుల భాగ్యమ్ము చేరదయ్యె
  చే*ర విక*విక,పకపక,కౌరవులును
  మారి కతి*పయ ట* క్కరి మతము మాని.

  చీరచింపు=మత్స్య విశేషము

  రిప్లయితొలగించండి


 6. పదిలంగా కావుమయా
  హృదయకుహుర వికసిత సిత హృదయేశ్వరుడా
  సదనములో చీరకు! ఆ
  పదనెడబాయ కతిపయ టపాల యెడ గనన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శ్రీ గురుభ్యోన్నమః🙏
  శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జరాసంధుని వధించు మార్గము భీమునకు తెలుపుట- నా ప్రయత్నం:

  నిలువు నతి బలంగా బట్టి, నిట్టులట్టు
  చీరవలె భీమ! యెటులైన జేరి యతుక
  రాని విధము జీరర! వికలంబు లవగ
  తన్ను వధియింప, యట సుయోధనుడు బెదర.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'బలంగా' అనడం వ్యావహారికం. 'వధియింప నట' అవుతుంది.

   తొలగించండి
 8. కురు సభలో ద్రౌపది ఆక్రందన!

  అన్నిటఁ బదిలంగా గాచినట్టి కృష్ణ
  నిన్ను జీరగా గావగ నేరమౌనె
  ఘోర వికటాట్ట హాసంబు, గుడ్డి రాజు
  గొడవ నేనోప! యటనీవు కుల్కు దేల?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పదిలంగా' అనడం వ్యావహారికం. 'నేనోప నట నీవు..' అని ఉంటుంది.

   తొలగించండి
 9. కన్న!నినుజీర దీనులం గాతువనుచు
  పెక్కు వింటిర!మానము భిన్నమయ్యె
  నీ యకృత్యమాప యిట వేరెవ్వరి గన
  నిన్ను దలప చేరవిక యే నెగుడు లెపుడు!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. విజయుం డాలo గావగ
  నిజ శక్తిన్ జీ రె రిపులు నివ్వెర పడఁగన్
  విజయ క ర వికసి తుండై
  గజ బలుల పయి టక టక గెలిచె దాన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   చివరి పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. చివరి పాదo గజ బలుల పయి టక టక గ కయ్య ము గెలిచెన్ అని సవర ణ చేయడ మైంది

   తొలగించండి
 11. ఆలన్ గాచెడి వాడను
  గూళన్ కుత్తుకను జీర గూలెను భువిపై
  మేలగు దెరవిక యాగము
  వీలొనరించి రధిప యట పెద్దలు మెచ్చన్
  (శిశుపాల వధ రాజసూయ యాగ నిర్వహణ గూర్చి దృతరాష్ట్రునికి వివరిస్తూ)

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కర్ణుని తో కుంతి

  రవి కరుణన బుట్టితివిర
  భువిలో నీకీర్తి నిలుచు బుత్రా నాపాం
  డవులంగాయవలెను చీ
  రవలదు గోప యట గాచి రక్షగ నుండెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 13. ఇంద్రలోకంలో అర్జునునితో ఊర్వశి :

  కందం
  కనులం గానవె మోహము
  నను శిల్పము జేయు చీరణము నీవని నా
  తనువది కోర వికలతన్
  గొను తలప? యటవికతయగుఁ గురువర! వీరా!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆలం గాచెడి వాడ నేనొకడ, నే యస్త్రంబు జే బట్టగా
  జాలం, దేరును ద్రోలువాడను జుమీ! సత్యంబిదే, చీర న
  న్నాలం బందున దూకి పోర, వికలమ్మౌనేమొ నీ గుండె బా
  వా! లక్షింపుము పోర నోప యట, గోపం బూన కా పిమ్మటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రిప్లయిలు
  1. ఉత్తరకుమారుని ప్రార్థన:
   అల రవి కడవని కౌరవ
   బలగము చీరకయ దండు బవరమున బృహ
   న్నల యేలం గాఁగఁగ నీ
   కలయ విరూప యట కేఁగఁ గలుగు మరణమే

   తొలగించండి
 16. కురువర!వికలముగ జేయకు మనమిపుడు
  శాంతినెరపయిట కుజేరిచర్చజేసి
  చీరవలయును దుష్టులక్రూరములను
  గాచుకొనగనిక బదిలం గాహృ దినిట

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నరునిఁ గని పశు *లంగా* చిన దనుజారి
  *చీర* ప్రీతితోఁ, జెంతకు జేరి విజయు
  డనియె ధరణీధ *ర! విక* ల మయ్యె మనసు
  విశ్వరూ *ప! యట* శరముల్ విడువ నోప

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂దత్తపది 🤷‍♀....................
  *'లంగా - చీర - రవిక - పయట'*
  పై పదాలను అన్యార్థంలో
  భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో

  సందర్భము: అజ్ఞాత వాసంలో విరాటరాజు కొలువులో మారు వేషాలతో పాండవులు కాలం గడుపుతుండగా కౌరవు లా రాజు గోవుల నపహరించారు. రాజ కుమారుడైన ఉత్తరుడు బృహన్నలను సారథిగా చేసుకొని బయలుదేరాడు. చివరకు యుద్ధంలో బృహన్నల రూపంలో వున్న అర్జునుడే జయించాడు. పశువుల మందలను మరల్చాడు.
  నగరానికి రాగా కంకుభట్టుగా వున్న ధర్మరాజు (సూర్య కళతో) విరాటునితో "మన గోవుల గాచిన వీరు డని బృహన్నలను పిలువవలె" నన్నాడు.
  అప్పుడే వచ్చిన విరాటుని పట్టి (కొడుకు) "భూపాలా! అట అంటే యుద్ధంలో విజయుడు అంటే విజయం పొందిన వాడు లేదా అర్జునుడు ఇతడే సుమా! (నేను కాదు.)" అని నరుని (అర్జునుని) వైపు చూపించినాడు.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  *"వినవె! పశువులం గాచిన వీరు డనుచుఁ*

  *జీరవలె బృహన్నల.." ననెఁ జేరి కంకు*

  *భట్టు రవి కళను విరాటుఁ.. పట్టి "యితడె*

  *భూప! యట విజయుం" డని*
  *చూపె నరుని..*

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  4.9.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సైరంధ్రి వలలుని తో---

  తే॥గీ॥

  వినుడు ! నా'పయి ట'క్కరి విధపు పనులు
  మా'రవిక'పయి , కీచక మాటు విడిచి
  నేనిక చవి'లం గా'యుచు నెక్కొనంగ
  జేయ వాని'జీర'మనుచు జెప్పుచుంటి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. *రాయబారిగా వచ్చిన కృష్ణునితో దుర్యోధనుని పరుష వాక్యాలుగాః-*

  ఆలంగాచితి వీవు మారవిక నీవాబుద్ధినే గొల్లడా!
  పాలన్ గ్రోలు నెపమ్ముతో పడతినే పాలార్చి నావందురే
  స్త్రీలోలుండవు, చీ రహస్యమున నాసీమంతితో పారు నీ
  వేలన్ మాపయి టక్కులాడనిట కై యేతెంతువో చెప్పుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఆలంగాచిన స్వామియర్జునునికిన్
  సారథ్యమున్బూని ఘో
  రాలంబున్సలుపంగజీరనతడున్
  రాగాత్ముడై దుఃఖిలన్
  లీలంజింతలనెల్లబాప యట కే
  ళీమాత్ర రూపాద్భుత
  జ్వాలంజూపె ప్రశాంతి జేర వికలం
  బైయున్న చిత్తమ్ముకున్


  రిప్లయితొలగించండి
 22. *కీచకుని దుష్కృతమెరగిన భీముడు తన కోపాన్ని అక్కడ వున్న తరువుపై చూపుచు పెకిలించ బోవగ ధర్మజుడు వారించుచూ చెప్పిన మాటలుగా నూహించిన పద్యం*


  బుధుడా కాలం గాదిది
  యధికరణము చీరబోకు మనుజా వినుమా!
  వదలర వికటమ్మగునిది
  వధింప యటమట మగుగద వలదందునునే

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఆలంగాచెడు కృష్ణుం
  డాలలనయు చీర వేగ మపరిమితముగా
  వేలుపయిటనొసగెను తా
  చేలములామానినికట శీఘ్రముగానే

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂దత్తపది 🤷‍♀....................
  *'లంగా - చీర - రవిక - పయట'*
  పై పదాలను అన్యార్థంలో
  భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో

  సందర్భము: వస్త్రాపహరణమున కృష్ణ మహిమను గాంచి ఆత్మ విశ్వాసం ఆకాశమంత పెరిగిన ద్రౌపది నిశ్చింతగా ధర్మరాజుతో.. ఇలా అంటున్నది.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ఆర్తులం గాచు మాధవుం డండ నుండ
  ధూర్తులా చీరగలవారు తొడరి నన్ను!..
  చేర విక యశుభాల్ మన చెంతకు మరి..
  విజిత కోప! యటమటమున్
  విడువుము..సరి!

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  4.9.19
  -----------------------------------------------------------
  అటమట(ము)= దుఃఖము

  రిప్లయితొలగించండి