20, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3138 (స్తంభంబునఁ బుట్టి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె స్కందుం డసురున్"
(లేదా...)
"స్తంభంబందునఁ బుట్టి చంపె నసురున్ స్కందుండు సంరంభియై"

70 కామెంట్‌లు:


 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  దంభమ్మున్ వడి కూలద్రోయు విధినిన్ తంటాలు పెట్టించుదౌ
  కంభమ్మందున దాగియుండు మనదౌ గారమ్మునే త్రుంచెడిన్
  గంభీరమ్మగు కైపదమ్మిదియెరో కందీశ్వరున్ మాయరో: 👇
  "స్తంభంబందునఁ బుట్టి చంపె నసురున్ స్కందుండు సంరంభియై"

  కంభము = కంబము (ఆంధ్ర భారతి)

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అంభోరుహ నేత్రుడసురు
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె, స్కందుం డసురున్
  శంభుని సుతుడై శరవణు
  డంభములో నుద్భవించి యంతము జేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి


 3. అంభోజుడు భక్తునికై
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె, స్కందుం డసురున్
  దంభంబడచగ చంపెన్
  సంభావ్యము విభుని ధర్మ సంస్థాపనకై!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అంభోజుడు' అంటే చంద్రుడు, అగ్ని అనే అర్థాలు మాత్రమే ఉన్నాయి.

   తొలగించండి

  2. :) A=B
   B=C

   Therefore A=C :)

   విష్ణువు = అగ్ని దేవుడు ; అగ్నిదేవుడు = అంభోజుడు ; Therefore :)

   jeke :)

   మార్చవలెను :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 4. డింభకు పితరుని హరియే
  స్తంభంబునబుట్టి చంపె, స్కందుండసురున్
  దంభంబణచుటకిలసం
  రంభంబుగ తాజనించె శంకరసుతుడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రంభను బోలినయువతిని
  డంభముతో మీదబడగ ఢమ,ఢమ రాగా!
  శంభుని యాజ్ఞన సుతుడే
  స్తంభంబునబుట్టిజంపె స్కందుండసురున్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రావెల వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'శంభుని యాజ్ఞను' అనండి.

   తొలగించండి
 6. డంభం బణచగ శ్రీహరి
  స్తంభంబున బుట్టి జంపె, స్కందుండసురున్
  శంభుని యానతిపై సం
  రంభంబున జంపెను సమరంబున వేడ్కన్

  రిప్లయితొలగించండి


 7. అంభోజుండట నారసింహముగ భక్తాగ్రేసరున్ రక్ష కై
  స్తంభంబందునఁ బుట్టి చంపె నసురున్, స్కందుండు సంరంభియై
  దంభంబున్ తుదమార్చ చంపెనసురున్ దాష్టీకమున్‌ద్రోలగా
  సంభావ్యంబిది నీతినెక్కొలుపగా సర్వేశ్వరున్ లీలగా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అంభోజుడు' శబ్దానికి విష్ణువన్న అర్థం లేదు.

   తొలగించండి
 8. భం భం బోలో! హరియా
  స్తంభంబున బుట్టి జంపె, స్కందుండసురున్
  అంబరమున జంపెను. లో
  కంబునఁ సుర అసుర గోల కంతము లేదా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రామ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'లోకంబున' తరువాత అరసున్న అవసరం లేదు. 'సుర + అసుర = సురాసుర' అవుతుంది. విసంధిగా వ్రాయరాదు.

   తొలగించండి
  2. భం భం బోలో! హరియా
   స్తంభంబున బుట్టి జంపె, స్కందుండసురున్
   అంబరమున జంపెను. లో
   కంబున నసుర సుర గోల కంతము లేదా?

   తొలగించండి
  3. భం భం బోలో! హరియా
   స్తంభంబున బుట్టి జంపె, స్కందుండసురున్
   అంబరమున జంపెను. లో
   కంబున నసురాసుర కథ కంతము లేదా?

   🙏 ధన్యవాదాలు గురువు గారూ

   తొలగించండి

 9. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  జంభమ్మొప్పి నృసింహ దివ్యుడచటన్ జైత్రమ్మునన్ గర్జుచున్
  స్తంభంబందునఁ బుట్టి చంపె నసురున్;...స్కందుండు సంరంభియై
  రంభమ్మందున మేళవించెనయయో లాభమ్ము కోల్పోవుచున్
  సంభారమ్ములు పారిపోవగ కటా సంచీల నాణ్యాలతో

  జంభము = pomp (బ్రౌణ్యం)
  గర్జు = గర్జించు (శ్రీహరి)
  స్కందుడు = కుమారస్వామి (H. D.)
  రంభము = దుమ్ము
  లాభము = majority
  సంభారము = సమూహము

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అంభోజాక్షుడు కశిపుని
  స్తంభంబున బుట్టిజంపె;స్కందుం డసురున్
  డింభకుడై దునిమెను సం
  రంభమున దివిజులు బొగడ రక్షకుడనుచున్

  రిప్లయితొలగించండి

 11. ( స్కూల్లో సత్యమూర్తి మాస్టారు విద్యార్థినిని ప్రశ్నించారు .
  అమ్మాయి మధుమతి సమాధానం చెప్పింది .)

  " స్తంభం బందక తెల్పుమా మధుమతీ !
  సచ్చిష్యవై ; దేవసం
  స్తంభాత్ముండు హిరణ్యు శ్రీహరి యెటుల్
  సంహారమున్ జేసెనో ?
  జృంభుండౌ ఖలు తారకాసురు నుమా
  సత్పుత్రు డే రీతినో ? "
  " స్తంభంబందున బుట్టి చంపె నసురున్ ;
  స్కందుండు సంరంభియై . "

  రిప్లయితొలగించండి
 12. రిప్లయిలు
  1. జంధ్యాల వారూ,
   మీ క్రమాలంకార పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. డింభకు దండ్రిని హరియే
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె; స్కందుం డసురున్
  దంభంబున తారకుఁ నా
  శంభుజుడే మట్టి గరిపె శరవణ భవుడై!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మైలవరపు వారి పూరణ

  శంకరాభరణం.. సమస్యాపూరణం..

  స్తంభంబందునఁ బుట్టి చంపె నసురున్ స్కందుండు సంరంభియై"

  అంభోజాక్ష కథాసుధాపఠన దివ్యాసక్తితోనుండ , నా
  రంభంబయ్యెను దూరదర్శినిఁ గుమారస్వామి వృత్తాంతమున్ .,
  జృంభాసంకలితేక్షణుండనయి నిద్రింపన్ గలన్ గంటి నే
  స్తంభంబందునఁ బుట్టి చంపె నసురున్ స్కందుండు సంరంభియై"

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి


 15. అంభోధిసుతధవుడచట
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె, స్కందుం డసురున్
  దంభంబడచగ చంపెన్
  సంభావ్యము విభుని ధర్మ సంస్థాపనకై!


  సరియేనాండి ?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 16. అంభోజాక్షుడు నారసింహముగ భక్తాగ్రేసరున్ రక్ష కై
  స్తంభంబందునఁ బుట్టి చంపె నసురున్, స్కందుండు సంరంభియై
  దంభంబున్ తుదమార్చ చంపెనసురున్ దాష్టీకమున్‌ద్రోలగా
  సంభావ్యంబిది నీతినెక్కొలుపగా సర్వేశ్వరున్ లీలగా!


  అంభోజాక్షుడు కాపీ పేస్టు


  ఈ పదమునకు విష్ణువని అర్థము లేదు ఆంధ్ర భారతి లో

  అంభోజము పద్మము
  అక్షుడు కన్నులు కలవాడు

  అంభోజాక్షుడు- పద్మ నయనుడు కాబట్టి విష్షవనుకొనవలెనా ? తెలియచేయగలరు


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సవరించిన మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'అంభోజాక్షుడు' విష్ణువే. సందేహం లేదు.

   తొలగించండి
  2. జిలేబి గారు
   భక్తాగ్రేసరున్ రక్ష కై
   భక్తాగ్రేసరుని రక్షకై యనఁ దలఁచిన భక్తాగ్రేసరు రక్ష కై సాధువు.
   భక్తాగ్రేసరున్ వాడఁ దలఁచిన భక్తాగ్రేసరుం గావఁగన్ సాధువు.

   తొలగించండి

  3. నమో నమః ఇరువురికిన్ను   జిలేబి

   తొలగించండి
 17. అంభో రుహ నయను డ సు రుని
  స్తంభ మున బట్టి చంపె : స్కo దుండ సురు న్
  శంభుని సుతు డా హ వ మున
  శ o భో యని పించి చంపె శౌ ర్య ము తోడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  దంభకుడౌ కశిపుని హరి
  స్తంభం బందున పుట్టి జంపె; స్కందుం డసురున్
  సంభవ మొందని రీతిని
  శంభుని పంపున వధించి జగతిని తేర్చెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. డంభుడు రాక్షస రాజును
  స్తంభంబున బుట్టిచంపె,స్కందుండసురున్
  శంభునీ యాఙ్ఙను జంపగ
  రంభాదులుమెచ్చి పూలురయమున జల్లెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'డంభుడు'? 'రంభాదులు' బహువచనం, చల్లెన్ ఏకవచనం.

   తొలగించండి
 20. అంభోజాక్షుఁడ యుండడె
  యంభోద్యుక్ష్మా చ రాచ రాసు నిచయ భృ
  త్సంభారమ్ములఁ గావున
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె స్కందుం డసురున్

  [స్కందుని లో గూడ నున్నది విష్ణువే యని]


  శంకరుని భార్యతోనాడు సరస సల్లాపములు:

  అంభోజాక్షుఁడె యక్కుమారునకు బ్రహ్లాదుండు నా మేటికిన్
  స్తంభాంతస్థితుఁ డయ్యె స్వామి యనఁగా స్కందుండె దంభార్థమే
  రంభా గాంచుమ స్కందుఁ డన్నను గుమారస్వామి తథ్యంబుగా
  స్తంభంబందునఁ బుట్టి చంపె నసురున్ స్కందుండు సంరంభియై

  రిప్లయితొలగించండి
 21. జంభారి నుతుండౌ హరి
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె ;స్కందుం డసురున్
  జృంభణమున జంపెను తా
  శంభుని సుతుడై జనించి సంగరమందున్  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   హరి జంభారి సుతుడెలా అయ్యాడు. జంభారికి సోదరుడు కదా?

   తొలగించండి
 22. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  దంభోక్తుల్ ప్రవచించుచుండి సతమా దైత్యారిన్ గేలించుచున్
  సంభావించని యా హిరణ్యకశిపున్ సర్వజ్ఞుండౌ విష్ణువే
  స్తంభంబందున పుట్టి చంపె నసురున్; స్కందుండు సంరంభియై
  శంభున్నానతి గూడి తారకుని దా సంహారమ్మున్ జేసెగా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదం చివర గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు గురువుగారు. పొరబాటును సవరిస్తాను.

   దంభోక్తుల్ ప్రవచించుచుండి సతమా దామోదరున్ కేరుచున్
   సంభావించని యా హిరణ్యకశిపున్ సర్వజ్ఞుండౌ విష్ణువే
   స్తంభంబందున పుట్టి చంపె నసురున్; స్కందుండు సంరంభియై
   శంభున్నానతి గూడి తారకుని దా సంహారమ్మున్ జేసెగా!

   తొలగించండి
 23. ఉద్యోగార్థ శాస్త్ర విద్యలు జీవనోపాధికి నవసరమైన మాతృభాషా పరిజ్ఞానము హృదయానందము నొసఁగు కళ యగును: కావున రెండు నత్యావశ్యకములే.


  ఆధునిక శాస్త్ర విద్యా
  బోధము క్షుద్భాధఁ దీర్చుఁ బూర్ణ రుచిర భా
  షా ధారణమ్ము జన చి
  త్తాధీ నానంద మొసఁగు నంచిత కళయై

  రిప్లయితొలగించండి
 24. దంభములాడకుమోయీ
  స్తంభంబున బుట్టెనంటు స్కందుండకటా
  డింభక పలుకంగ దగదు
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె స్కందుం డసురున్!!

  ***గురువు శిష్యుని తో....

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అంభుజనాభుడు దనుజుని
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె, స్కందుం డసురున్
  జృంభించి తా వెసఁ దునిమె
  నంభోభృత్పథము నుండి యమరులు పొగడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:
  సవరించిన పూరణ:


  దంభోక్తుల్ ప్రవచించుచుండి సతమా దామోదరున్ కేరుచున్
  సంభావించని యా హిరణ్యకశిపున్ సర్వజ్ఞుండౌ విష్ణువే
  స్తంభంబందున పుట్టి చంపె నసురున్; స్కందుండు సంరంభియై
  శంభున్నానతి గూడి తారకుని దా సంహారమ్మున్ జేసెగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. అంభోరుహ నేత్రు డసురు
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె; స్కందుం డసురున్
  శంభుని తేజంబై నా
  లంభించె; సుజనుల గాచి రక్షించుటకై

  రిప్లయితొలగించండి
 28. అంభోజాక్షుడు దానుగోపముదనన్ హర్యక్షరూపంబుతో
  స్తంభంమందున బుట్టిచంపెనసురున్,స్కందుండు సంరంభియై
  శంభున్నాఙ్ఞకు మోద మందుచువెసన్ జాపంబుజేబూని యా
  డంభంబొందిన తారకాసురుననిన్ ఢంకాలుగొట్టెంచెగా

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అంబా! కనక కశిపుఁ హరి
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె, స్కందుం డసురున్
  దంభమణచగా బుట్టెను
  శంభుని సుతుడై సిద్ధ శయనుండతడై

  రిప్లయితొలగించండి
 30. దంభంబుల్ కఠినోక్తులన్ పలుకగా నౌద్ధత్యతన్ శౌరియే
  స్తంభంబందునఁ బుట్టి చంపెనసురున్, స్కందుండు సంరంభియై
  సంభాలించుచు దేవతా గణమునెల్లన్ సంభవంబొందెతా
  నంబాపుత్రునిగా గుహుండు చదలన్ హాహారవమ్మంటగా

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కం.

  బింబము కాదది హరియే
  స్తంభంబున బుట్టి చంపె, స్కందుండసురున్
  డింబము నేర్పడ కుండగ
  శంభముచేకూర్చు నెపుడు శాంభవి కృపగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  డింబము=ఉపద్రవము

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె స్కందుం డసురున్

  సందర్భము: సులభము
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  జృంభణమున హరి యసురుని
  స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె, స్కందుం డసురున్
  స్తంభింప జేసి చంపెను..
  దంభము లిరువురు పలుకరు
  తగ హరి గుహులున్

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  20.9.19
  -----------------------------------------------------------
  శ్రీ శేష కుమార్ గారి ప్రేరణతో..

  రిప్లయితొలగించండి
 33. అంబా! లోకము లేలువాడె గద యా యజ్ఞేశ్వరుండాతడే
  యంభోజాక్షుడు, భక్తపోషకుడు, ప్రహ్లాదున్ మొరాలించుచున్
  స్తంభంబందునఁ బుట్టి చంపె నసురున్, స్కందుండు సంరంభి యై
  దంభమ్మెంతయొ కల్గినట్టి ఖలుడా దైతేయునిన్ గూల్చెనే.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. శార్దూలవిక్రీడితము

  సంభాషించక ధ్యానయోగ నియతిన్ స్తంభమ్ముగన్ వెల్గెడున్
  శంభున్ వేడఁగ నస్సురాదులు మరున్ సంధించి హైమావతిన్
  రంభన్ భార్యగ తారకాసురుని పాలార్చంగఁ జేబట్టఁ ద
  ద్స్తంభంమందునఁ బుట్టి చంపె నసురున్ స్కందుండు సంరంభియై

  (రంభ = పార్వతి, స్తంభము = స్థిరము, స్థైర్యము)

  రిప్లయితొలగించండి