16, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం


2 కామెంట్‌లు: 1. శుభాకాంక్షలతో


  తనదైనట్టిది శైలి గుండు మధుసూదన్ వారిదమ్మా జిలే
  బి! నఖాసుల్ సరిదీర్చినట్టి కవితల్ వీక్షింపకన్ మన్గడే
  వినుమా వ్యర్థమె సుమ్ము; పుస్తకము నావిష్కారమున్ జేయఁగన్
  వెనువెంటన్ కొని వారి బాలలకథల్ వేగమ్ముగానేర్వుమా


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి