5, సెప్టెంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3123 (బడి కేగని...)


కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్"
(లేదా...)
"బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్"

53 కామెంట్‌లు:


 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  నడవగ వీధులందునను నందము నొందుచు ఖైర్తబాదునన్
  వడకుచు దారి కుక్కలవి బారెడి గాటుల నోర్వలేక తా
  జడియుచు వానకున్ జలుబు జాడ్యము మాపగ డబ్బు చాలకే
  బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి


 2. బడి కేగని పంతులు " ఆఫీసు ల కెళ్ళని డెప్యూటీ కలెక్టర్లు ఎట సెట్రా :


  చెడుగుడు లాటల నాడుచు
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్,
  వడి బంగరుపతకము గెలు
  వ! డిగ నురికి యాటల నిలువన్ పోటీలన్ !  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 3. గడగడ చెస్సు, టెన్నిసుల గట్టిగ పట్టును గాంచి టోర్నమెం
  టు డవిణ మ్రోత లన్ భళి చటుక్కున గెల్చెడు నేర్పుతోడుగా
  వడివడి యాటపాటల స్వభావపు రీతిని నాడుచున్‌ సదా
  బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గుడిలో పూజలు సేయుచు
  వడివడిగా పరుగులిడుచు వ్రతముల వెనుకన్
  మడితడి యని జీవించెడి
  *"బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్"*

  పంతులు : పురోహితుడు
  😁

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కడు శ్రద్ధను పాఠములను
  బుడుతలకున్ రేబవలును బోధించుచు గు
  ప్పెడు జీతమ్మునఁ; బై రా
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. జడునిని జ్ఞానిగ మలచెడు
  గుడిలోన పవిత్రమూర్తి గురువే కదరా!
  పుడమిని జూడగ నెవ్విధి
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కడగి ప్రభుత్వ మెల్లెడల గాయల బండ్లను గోళ్ళ గుక్కలన్
  తడబడకుండ నాపయిని తన్మయతన్ మనుజాళి సంఖ్యలన్
  వడివడి నెంచి రమ్మనిన, వాని గణించుచు నిష్ఠతోడ నే
  బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. బడిపంతులు గిరి యదియే
  పిడికెడు మెతుకుల నొసగెడు వృత్తిగ తలపో
  సెడి గడసరులై, పైరా
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్?

  రిప్లయితొలగించండి

 9. నారాయణా :)  వడివడి యా డీయీ వో
  యడుగులకు మడుగులనొత్తి హద్దరి బన్నా
  గడగట్టి దోచు రాబడి
  బడికే, గని, పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 10. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వయోజన విద్య పథకము:

  గుడిసెల గ్రామమందునను కూడగ తల్లులు తాతగారులున్
  తడికెల మాటు క్లాసునను దాపట వల్పట జల్లుగొట్టగా
  గడపుచు రాత్రులన్నిటిని గంధము పూయుచు గ్రామకర్తకున్
  బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. బుడతల బడి జేర్చుటకై
  పడిపడి ప్రతి గడపఁదొక్కు పంతులుకెట్టుల్
  బడికేగ సమయముండును
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్

  రిప్లయితొలగించండి

 12. సలాము కొట్టు నరుడా/ గురుడా బాగు పడతావ్ :)

  గడగట్టి భేరికా ఢాం
  ఢడఢాంఢ నినదము తోడు ఢంబము తోడై
  వడి మ్రొక్కుచు నేతలకున్
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 13. బడియన భాషను నేర్పుట,
  బడియన పౌరులనుదిద్దుబాధ్యతయనగన్,
  బడిలో పౌరుల దిద్దక
  బడికేగని పంతులెకడు ప్రాభవమొందున్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి 14. నా పూరణ. చం.మా.
  ***** *** ***
  అడుగిడి నిత్యమున్ బడికి ఖ్యాతిగ విద్యలు నేర్పి ; శిష్యులన్

  వడగను సంఘ మందునను వాసియె గాంచు విధంబు మల్చుచున్

  విడువని వ్యాధిచే మిగుల వేదన జెందెడు నాడు మాత్రమే

  బడికి జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్


  🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి 🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బడియొక దేవళంబచట పంతులు దేవర శిష్యకోటికిన్
  కడకిపుడట్టి మాన్యునకు కష్టము యిండ్లకుపోయి బాలలన్
  బడులకు రండటంచనెడు బాధ్యత నీయగఁ నట్టి వేళలన్
  బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. గురువర్యులకు ఉపాద్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
  ఒడిదుడుకు లెన్ని యున్నను
  మడికట్టుకు కూరుచుండి మహనీయుండై
  కడువిజ్ఞాతుఁ డధిక రా
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కడువడి నిశ్చలంబుగ ప్రగాఢ మనంబున దైవచింతనన్
  గడుపుచు,తత్త్వ భావనలగంపెడు పున్నెము పొందువాడు,యే
  నడవడి లేని మూర్ఖుల,ధనార్తుల,పాపులనెమ్మితోడ,వెం
  బడికి జనంగ లేననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. (చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం పంతులు గారు పెద్దగా విద్యా
  వంతులు కాకున్నా వివిధసాహిత్యప్రక్రియలలో విశిష్టకీర్తిని
  గడించిన ప్రతిభాభాస్వంతులు )
  కడిగిన ముత్యమట్లు సిత
  కాంతుల వెల్గెను చిల్కమర్తియే ;
  తడబడపాటు లేని కవి
  తల్ నవలల్ కథలున్ చమత్కృతుల్
  విడివిడి హాస్యనాటిక ల
  వెన్నిటి నిచ్చెనొ ! నేత్రశూన్యుడై
  " బడికి జనంగలే " ననెడి
  ' పంతులె ' ప్రాభవమొందు మెండుగన్ .


  రిప్లయితొలగించండి
 19. కీ.శే.బ్రశ్రీ గంగాపురం హనుమచ్ఛర్మ గారు బడిలో చదవకనే పసుల గాస్తూ వ్రాసిన దుందుభి కావ్యం
  M Phil పాఠ్య గ్రంథముగా నిలచినది.

  చెడినాడని పెద్దలికన్
  కడు వగవగ దుందుభి యను గావ్యము వ్రాసెన్
  పిడుగే హనుమఛ్ఛర్మా
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. చెడుపును బాలల భవిత ను
  బడి కేగని పంతు లు :: కడు ప్రాభవ మందున్
  తడయక శ్రద్ద ను జూపుచు
  జడులకు బోధలను జేయు చక్కని గురువే

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అడియాసకు పోకుండగ/
  బుడి బుడి విద్యార్థు నెపుడు బూకర పెట్టక/
  కుడి యెడ మాయెనని వొడం/
  *బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవ మందున్*//

  రిప్లయితొలగించండి


 22. వడివడి విద్యార్థి చదువ
  బడికే గని, పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్
  కడగాలతనికి వేయన్
  జడత్వము తొలగి జయమును సాధింప సదా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మైలవరపు వారి పూరణ

  బడి యన దేవళమ్ము., ప్రతిభాయుతులన్ రచియించు భూమి., నే
  నడువగ లేని వృద్ధుడను., న్యాయము చేయగలేను., సందియ...
  మ్మడిగిన తీర్చలేని యసహాయుడ., కేవలమౌ ధనాశతో
  బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీ గురుభ్యో నమః... 🙏🙏
   అందరికీ
   ఉపాధ్యాయదినోత్సవశుభాకాంక్షలు💐💐💐


   వేయివిధాల మీ శ్రమను పిల్లల వృద్ధికి ధారపోయు దీ...
   క్షాయుతులైన సాధకులు , జ్ఞాననిధుల్ , నవమార్గదర్శకుల్
   ధీయుతులౌచు విద్యలను దీపములన్ వెలిగించు మీకుపా...
   ధ్యాయదినోత్సవమ్మున మహాశయులందరకున్ నమస్కృతుల్.!!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి

  2. శ్రీమతి జిలేబీ గారికి.. శ్రీ ప్రభాకరశాస్త్రి గారికి నమోవాకములు 🙏🙏

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ

   తొలగించండి


 24. వడివడి ఒక్కట్రెండ్లను
  గడగడ నేర్పంగ వారి కంఠస్థముగా,
  బుడిబుడి పిలకాయలకై
  బడికే గని, పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 25. బుడతడె! మారామయ్యెను
  బడి కేగని! పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్
  బడితను బట్టి యితని వం
  టి డింగరుల తీర్చిదిద్ద టెంకణ మిదియే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. వడివడి లీడరు కావగ
  అడుగిడె సభలోన, గెలిచి మంత్రిగ నెదిగెన్
  చెడతిరుగ యూనియన్లో
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వడిగా ధన సముపార్జన
  సడిలో పోటీ పరీక్ష శాలల యందే
  గడుపుచు కాలము నేడిటు
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్

  రిప్లయితొలగించండి


 28. పడతీ! చిత్తూరాయన
  పడికట్టుగ నయ్యె రాష్ట్రపతి! రాధాకృ
  ష్ణుడతండు జిలేబీ! యే
  ల్బడికే గని, పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఉపాధ్యాయదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
  -----
  గురునిపూజజేయగుణవంతుజేయును
  రుజయుతొలగుగురునిరూపుజూడ
  దేశికుండునగుచుదేశాలుదిరిగెడు
  వరలుమేటిగురువ!వందనములు

  రిప్లయితొలగించండి
 30. బడిచదువులు లేవిప్పుడు
  కడుశ్రద్ధను నెట్టుజూసి గానగజగమున్
  బడిపంతులు నెట్టేయయి
  బడికేగనిపంతులె కడుప్రాభవమొందున్

  రిప్లయితొలగించండి

 31. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  బడినే గుడిగా తలచుచు
  నడుగిడు శిష్యులకు జ్ఞానమందించుచు తాఁ
  బడలిక నొందక, పై రా
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. వడివడి నాంగ్ల మాధ్యమపు పాఠములందున మోజు హెచ్చినన్
  జడవక మాతృభాష నిటు చక్కగ బోధన జేయుచుండి దా
  విడువక తోడుగా నిలిచి పేదల పిల్లల నెల్ల వీడి రా
  బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. బడికిజనంగ లేననెడిపంతులెప్రాభవమొందు మెండుగన్
  బడికినిబ్రాభవంబునకుబద్ధతలేదుగదా మహాశయా
  బడులకునేగుటయ్యదిలప్రాభవమొందగ కాక విద్యనున్
  బుడతకునేర్పగాదలచిపోడిమితోడుతనుండునెప్పుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. బడినొక గుడిగా దలచుచు/
  బడుపలు విద్యార్థులంచు భంగన్ పెట్టక /
  బడుగుపని యని దలచుచున్/
  *బడికేగని పంతులె కడు ప్రాభవ మందున్*

  రిప్లయితొలగించండి
 35. తడఁబడ కెన్నఁడు స్వార్థము
  విడిచి కఱపుచుఁ జదువులను విత్తాశల నా
  ఱడి తా నన్యంబౌ రా
  బడి కేఁగని పంతులె కడు ప్రాభవ మొందున్


  కొడుకుల పోలె శిష్యులకుఁ గూరిమి పంచి వరంపు టన్నమున్
  మడుగుల నిచ్చి యాగమ నినాదములే చెలఁగంగ సంయముల్
  నుడులు ఘనమ్ముగాఁ బలికి నోట నిజాశ్రమ మంద చెప్పిరే
  బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవ మొందు మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. కవిమిత్రులారా,
  నమస్కృతులు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
  తగ్గిందనుకున్న జ్వరం నిన్న సాయంత్రం నుండి మళ్ళీ వస్తున్నది. ఉదయం నుండి పడుకొనే ఉన్నాను. ఇప్పుడే లేచి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను.
  ఈరోజు మీ పద్యాలను సమీక్షించలేను. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సరియగు మందులు వాడుచు
   తిరముగ నారోగ్యమదియ తేటగువరకున్
   బరుగులువెట్టక యెచటికి
   నిరవుగ గాపాడుకొనుమ యీశుని కరుణన్

   తొలగించండి
 37. బడియది పుణ్యతీర్థమని బాలల భావిని దిద్ది తీర్చగా
  నొడుపుగ విద్యలన్ గఱపెడొజ్జయె విత్తము తక్కువైన తా
  నడలక స్వార్థచిత్తమున యక్రమ మార్గములోన హెచ్చు రా
  బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. గడుపుచు సాధు జీవనము గాంచుచు మోదము విద్య నేర్పుటన్
  కడు గరువంబు గొంచు బహు కమ్మగ పాఠము చెప్పునేర్పుతో
  తడబడ కుండ విద్యనిడ ధారణ ధాటిగ చేయనప్డు నే
  బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. కందం
  బడిలో కాలము చాలదు
  నడుగిడ మాయింట మీకు నందు చదువులన్
  సడితోడను ధనమునకై
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 40. చంపకమాల
  తడబడు భావనల్ విడచి తత్తర పాటులు మోము వీడగన్
  దొడుగుచు గౌరమున్ బడయు దుస్తుల, బాలుర సందియమ్ములన్
  గడుగుచు రత్నదీప్తుల ప్రకాశమొసంగెడు దీక్ష లుప్తమై
  బడికి జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 41. తడబడి నిలబడి బడుగుల
  బడిలో బాధలవినుచునె, ప్రాపున దలపన్
  విడువక పట్టున నతడే
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 42. కం.
  గడుపగ సమయము నంతయు
  విడిదిన, గచ్చేరి బోవ వినతుల నిడగన్,
  వడిగొని రోడ్డున తిరుగెడి
  బడికేగని పంతులె కడు ప్రాభవ మొందెన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 43. బడియన దేవళంబనెడి భాగ్యమున న్వెలుగొందె నాడు రా
  బడికట తావులేదు చదువై పరమార్థము వాణి మెచ్చగా
  బడుగులు భాగ్యవంతులను భావము లేక చరించి రిప్పుడీ
  బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 44. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారి పూరణ.....

  పుడమిని విద్య నేర్పు గురువర్యులు పూజ్యులె యెల్లవేళలన్
  నడచుచు నీతి మార్గముననమ్రత భావము, చిత్తశుద్ధియున్
  విడవని వాడు నెప్పుడును వేళకు పోయెడివాడు జాగుగా
  బడికి జనంగ లేననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 45. గుడి యుండని యా దేవుడు
  సడి జేయక గొంతుగోయు స్వార్ధపు హితులున్
  మిడిమిడి జ్ఞానము దెలిసిన
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవ మొందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 46. కం. బడిపరిశీలనపనిలో
  వడివడి యధికారగణము వచ్చిన దినమే
  తడిముద్దగునాచార్యులు
  బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 47. కోరిన కోర్కెలు దీర్చెడి/
  వారధి, పుట్టించువాడు పరమాత్ముడి నే/
  మారక, ప్రకృతిని ప్రతి యా/
  *కారము గని దేవుడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్*//

  రిప్లయితొలగించండి