15, సెప్టెంబర్ 2017, శుక్రవారం

ఆహ్వానము


2 కామెంట్‌లు: 1. సామాజికపు సమస్యల
  తో మా స్టారుల రణమ్ము తో తోరణము
  ల్లీ మారు వరంగలునన్
  శ్రీముఖ మిదియె కవులార శీఘ్రము రండూ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 2. సత్యనారాయణా!నీకుసాదరంపు
  వందనంబులుశతకోటి యందుకొనుమ పొత్తమావిష్కరణశుభమూర్తమందు
  పంపుడొకకాపి దయతోన భారమనక

  రిప్లయితొలగించండి