23, ఫిబ్రవరి 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2606 (రా రమ్మని పిలిచె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రా రమ్మని పిలిచె సీత రాధాలోలున్"
(లేదా...)
"రారా రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ రాధాప్రియుం జెచ్చెఱన్"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

69 కామెంట్‌లు:

 1. రారా! కుశుడా! బువ్వకు
  రారమ్మని పిలిచె సీత; రాధాలోలు
  న్నేరీతిగ రమ్మనిన
  న్నారీతిగ వచ్చి బ్రోచు నందము తోడన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. "యే యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహమ్"

   తొలగించండి
  2. రారా! రాముని ముద్దు పట్టి! యొడికిన్ రంజిల్లె సాయంబిదే!
   రారా రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ ; ...రాధాప్రియుం జెచ్చెఱ
   న్నేరీతిన్ బిలువంగ భక్తుడిలలో నేరూపమిష్టంబగు
   న్నారూపమ్మున వచ్చి బ్రోచు వడిగా నాహ్లాద మొప్పారగా


   రంజిల్లు = ఎఱ్ఱనగు

   తొలగించండి
 2. శ్రీరఘు రాముని గాంచుచు
  రా రమ్మని పిలిచె సీత, రాధాలోలున్
  జేరంగ దలచి యమునా
  తీరమ్మున వేచె రాధ తిమిరము నందున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మైలవరపు వారి పూరణ

  సారంగంబది కాంచనద్యుతులతో సంచారమున్ జేసి యీ...
  దారిన్ బోవుట నేను గాంచితిని ! పొందన్ కోర్కె రేకెత్తెడిన్ !
  శూరా ! దాల్చు ధనుశ్శరమ్ములను , నే జూపింతు వేవేగమే
  రారా రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ రాధా ! ప్రియుం జెచ్చెఱన్" !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారు ఉవాచ:

   రాధా! ... సంబోధన... రాధ అనే అమ్మాయికి రామాయణం చెప్పుచున్న సందర్భం...

   తొలగించండి
  2. శ్రీ రామ ! జింకఁ జూపెద !
   రా! రమ్మని పిలిచె సీత ., రాధాలోలున్
   సారతరభక్తిఁ బిలిచెను
   మీరా ., మీ వ్రాత సత్యమే గద ! సుకవీ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి


  3. మైలవరపు వారు సెబాసో !


   చీర్స్
   జిలేబి

   తొలగించండి
  4. శ్రీ జిలేబీ గారికి శాస్త్రి గారికి కూడా ధన్యవాదాలండీ.. నమోనమః 🙏

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ

   తొలగించండి
  5. మైలవరపువారి విరుపు మనోజ్ఞం మహదానందం!
   👌🏻🙏🏻💐

   తొలగించండి
  6. చిటితోటి విజయకుమార్ గారు ఉవాచ:

   విరుపులతో విరుపుల గల
   మెరుపులతో తిరుగులేని మేల్ పలుకులతో
   మురళీకృష్ణుండొక్కడె
   మురిపించును శంకరుల సమూహమునందున్

   తొలగించండి
 4. పారా వారము దాటుచు
  రారమ్మని పిలిచె సీత, రాధా లోలు
  న్నారాస క్రీడ కొఱకని
  వారించుచు నిలిపి రంట వ్రజవని తలెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి


 5. శ్రీ రామరాజ్యమదియే !
  రా రమ్మని పిలిచె సీత, రాధాలోలున్
  పేరున్న బాలకృష్ణుని,
  తార నయనతార సూవె తరుణి జిలేబీ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆరామంబున రాముని
  రా రమ్మని పిల్చె సీత ; రాధాలోలున్
  గారామున కనపడమని
  మీరయె తంబుర శ్రుతులను మీటుచు పిలిచెన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఆ రావణు నణచ పతిని
  రా రమ్మని పిలిచె సీత, రాధాలోలు
  న్నారాధించుచు సరగున
  రా రమ్మని పిలిచె రాధ రతిక్రీడలకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ధారాళమయ్యె వర్షము
  రారమ్మని పిల్చె'సీత'రాదాలోలు
  న్నా రంగు నింగిలోఁగన
  తీరౌ సౌదామనిని మదిన్ పులకింపన్
  రాధ=మెఱపు (శబ్ద రత్నాకరము)

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గారుఢపు జింక యదిగో
  "రా రమ్మని పిలిచె సీత, రాధాలోలున్
  శ్రీ రఘ రాముని కోరెన్
  తారాడెడు లేడి బట్టి తనకిమ్మనుచున్
  రాధ = మహాలక్ష్మి (అను అర్ధమున్న కారణమున రాదా లోలుడు అనగా విష్ణువు అన్న భావనలో)

  రిప్లయితొలగించండి

 10. ఏరాలమ్మగుచిత్రమందున నటించెన్ తార! శ్రీబాపు! గా
  నీ రామయ్యకు భార్య గాను నటిగా నిల్పేవు! సీతమ్మ తా
  నై రామయ్యగ బాలకృష్ణ సరసన్ నైపుణ్య మున్గాంచి నో
  రారా రమ్మని పిల్చె సీత, యెలమిన్ రాధాప్రియుం జెచ్చెఱన్!!


  జీరాడెన్ నయనంపుతారగ సుమీ జివ్వాజి ! శ్రీరామరా
  జ్యారాజ్ఞీయముగన్ జిలేబి వెలిగెన్ ! జవ్వాడి సీతమ్మ తా
  నై రామయ్యగ బాలకృష్ణ సరసన్ నైపుణ్య మున్గాంచి నో
  రారా రమ్మని పిల్చె సీత, యెలమిన్ రాధాప్రియుం జెచ్చెఱన్!!


  చీర్స్
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూరణ జేయగ నివ్వగ
   "రా రమ్మని పిలిచె సీత రాధాలోలున్"
   తీరుగ పద్యములఁ నయన
   తారా జపమేగ జేసె తాను జిలేబీ :-))

   తొలగించండి
  2. పాదము విడగొట్టకనే
   ఏదారిని పూరణముల నేవిధి జేతున్!?
   సోదాలను నే జేసితి
   మీ దారుల వివరమొకటె మిగిలెను నాకున్!! :-((

   తొలగించండి
 11. చీరల్ వేలనొసంగి ద్రోవదిని రక్షింపంగ నే జూచితిన్
  పేరున్ గాంచితివే కుచేలునకు నీవే సంపదల్ గూర్చి నా
  తీరప్రాంతములందు జేరి మనుజుల్ తీర్థంబులన్ వ్యర్ధముల్
  పారన్ వేయుచు దుష్టులై చెరపగన్ ప్రార్ధింతు కాపాడగన్
  రారా! రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ రాధాప్రియుం జెచ్చెఱన్

  *సీత=గంగ

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కోరిన హరిణ ము తీసుకు
  రా రమ్మని పిలిచె సీత ;రాధా లోలు న్
  జేరిరి గోపిక లె ల్లరు
  మేర య లేనట్టి వలపు మె ర యు చు నుండన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2606
  సమస్య :: *రా రా రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ రాధాప్రియున్ జెచ్చెరన్.*
  రాధకు ప్రియుడైన కృష్ణుని త్వరగా తన దగ్గరఱకు రమ్మని సీత పిలిచింది అని చెప్పడం ఈ సమస్యలో ఉన్న విరుద్ధమైన అర్థం.
  సందర్భం :: గోపాలుడు గోవిందుడు ఐన శ్రీ కృష్ణుడు తన వేణు గాన సుధా రసాన్ని ఆస్వాదిస్తూ పరవశించే గోవులకు ముచ్చటగా రాధ, సతి, సీత, గంగ, ఉమ, లక్ష్మి, వాణి అంటూ చాలా పేర్లు పెట్టినాడు. ఆ గోవులను ఆ పేర్లతోనే పిలిచేవాడు. అలా పిలుస్తూ కృష్ణుడు గోశాలలో రాధ అనే పేరు గల ఆవు దగ్గఱకు వెళ్లగా , సీత అనే పేరు గల ఆవు అంబా అని అరుస్తూ కృష్ణుని తన దగ్గఱకు రమ్మని పిలిచే సందర్భం.

  శ్రీ రమ్యం బగు వేణుగాన సుధ వాసిన్ గూర్చుచున్, గోవులన్
  హే *రాధా! సతి! సీత! గంగ ! ఉమ! లక్ష్మీ! వాణి* యంచున్ సదా
  పేరున్ బెట్టుచు బిల్చు కృష్ణు ; డట గోవిందుండు గోశాలలో
  భూరి ప్రేమను రాధ పేరు గల గోవున్ చేరగా జూచి, రా
  *రా రా ర మ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ రాధాప్రియుం జెచ్చెరన్.*
  *కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు.* (23-2-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పోరం డొక్కడు చదువగ
  నేరం డొకయింతయేని నిరతము తిరుగున్
  తీరా వ్రాసె పరీక్షను
  రారమ్మని పిలిచె సీత రాధాలోలున్.

  ఆరవి తనమిత్రున కనె
  రా, రమ్మని పిలిచె సీత, రాధాలోలున్
  కోరిక దీరగ గొలువగ,
  చేరెను తానటకు జాగు చేయం దగునా?

  రిప్లయితొలగించండి


 15. హా! రోజులు మారెనుగద !
  రా! రమ్మని పిలిచె సీ! తరాధా లోలున్
  పోరియు వాటేసుకొనుచు
  నారేసుకొనమని కోరె నమ్మ జిలేబీ !

  *తర- వేగము
  *అధ - సర్వము
  తరాధాలోలుడు - వేగమే సర్వము గాగల లోలుడు - జాణ:)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వహ్వా! వహ్వా!!
   పూరణ ఈ విధముగా కూడా చేయవచ్చునా!?
   కానీ ఈ ఆరేసుకోమనడమేఁవిటో..
   😁

   తొలగించండి

  2. ఏదో ఎక్స్పెరిమెంటే :) తప్పొప్పులు తెలీవు :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 16. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  (రాధ యనునామెతో నొకఁడు...స్వర్ణహరిణమునుఁ జూడుమని సీత రామునిఁ బిల్చినదని తెలిపిన సందర్భము)

  "శ్రీరంజిల్లెడు పర్ణయుక్తకుటిలోఁ జిత్రంపు శయ్యాగతున్
  జేరంగాఁ జని స్వర్ణవర్ణమృగమున్ శీఘ్రమ్ముగాఁ జూపఁగన్
  నోరారంగ ’మృగమ్ముఁ గాంచుఁ, డిదియేదో వింత! చూడంగ రా...
  రా...రా... ర’ మ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్, రాధా! ప్రియుం జెచ్చెఱన్!"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మూఁడవ పాదంలో యతిమైత్రికి భంగమైనది. దాని ఈ క్రింది విధముగ సవరించితిని:

   "శ్రీరంజిల్లెడు పర్ణయుక్తకుటిలోఁ జిత్రంపు శయ్యాగతున్
   జేరంగాఁ జని స్వర్ణవర్ణమృగమున్ శీఘ్రమ్ముగాఁ జూపఁగన్
   నోరారంగ ’మృగమ్ముఁ గాంచుఁ డిది ము! న్నో వింత! చూడంగ రా...
   రా...రా... ర’ మ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్, రాధా! ప్రియుం జెచ్చెఱన్!"

   తొలగించండి
 17. వారిజ నేత్ర శరణు! కా
  సారముల మనుజులు విషరసాయనములు, హా!
  చేరిచి హానిని గూర్చెను
  రా రమ్మని పిలిచె సీత రాధాలోలున్

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శార్దూలవిక్రీడితము

  శౌరీ! మీ దయ రాజసూయమిపుడున్సంపూర్ణ మాయెన్ గదా
  మీరల్ మాదగు నగ్రపూజఁ గొనగన్మేమెంచ రారమ్మనన్
  జేరన్వచ్చుచు హస్తినాపురమునన్ జేలన్ విలోకించగన్
  రారా రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్రాధాప్రియుం జెచ్చెఱన్!

  ** ** **
  కందం

  రా రమ్మన బలరాముడు 
  ధారుణి దున్నుచుఁ బిలువగఁ దమ్ముని, పొలమున్
  జేరచును విలోకించన్
  రా రమ్మని పిలిచె సీత రాధాలోలున్!

  ( సీత = నాఁగటిచాలు )

  రిప్లయితొలగించండి

 19. ఓరీ!నీచనికృష్టుడ!

  బీరుల రమ్ముల మునుగుచు ప్రేలకు నెపుడున్

  నోరేనా!యద్దెట్టుల

  "రా రమ్మని పిలిచె సీత రాధాలోలున్"


  🌿🌿🌿 ఆకుల శాంతి భూషణ్🌷🌷
  ☘వనపర్తి☘

  రిప్లయితొలగించండి
 20. శ్రీరాముని మదిదలచుచు
  రారమ్మని పిలిచె సీత,రాధా లోలున్
  మీరనిభక్తిని గొలిచిన
  దీరని సంపదలనిచ్చు దేవర! మనకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సారంగము జూడ పతిని
  రారమ్మని పిలిచె సీత, రాధాలోలున్
  నేరుగ మధురకు రమ్మని
  గారవముగ మేనమామ కంసుడు బిలిచెన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. రారాజత్కమనీయగాత్ర, విలసద్రాధాప్రియాఖ్యున్
  సఖున్
  దూరస్థుం గని సీత ప్రేయసి, తనన్ దూర్ణంబుతోఁ జేరగన్
  నీరేజానన యట్లు మైమఱచి తా నేత్రద్వయిన్ సైగతో,
  రా రా రమ్మని సీత పిల్చె యెలమిన్ రాధాప్రియున్ జెచ్చెరన్ ,

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కూరిమి తో రఘరాముని
  రా రమ్మని పిలిచె సీత ; రాధా లోలు న్
  దో ర పు భక్తి న్ గొలుచుచు
  మీరా ధన్యాత్మయగు చు మించె ను మిగుల న్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. డా.బల్లూరి ఉమాదేవి
  23/2/18.


  శ్రీరామా నను కావగ

  రా రమ్మని పిలిచె సీత., రాధాలోలున్

  చేరగ యమునా తటమున

  కూరిమి తోడను తిరిగెను గోపిక తమితో

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఒక గోపిక పేరు ‘సీత’

  ఆ రాసేశ్వరి రాధను
  కోరుచుఁ పరుగిడుచునున్న గోపాలుడనే
  చేరబిలిచెఁ నొక గోపిక
  "రా రమ్మని పిలిచె సీత రాధాలోలున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నే రాధ సఖిని సీతను
  ఘోర విరహ వహ్ని భృశము గూర్కొని యచటన్
  నీ రాధ వేచి యున్నది
  రా రమ్మని పిలిచె సీత రాధాలోలున్


  తారావ్రాత పరీవృతేందు ముఖు నిత్యానంద చిత్తుం గృపా
  పారావారుని సత్య భవ్య గుణ సంపద్రాఘవున్ హర్షణా
  పూరోల్లాస తటిల్లతా నిభ ముఖోత్ఫుల్లప్రభా దర్శనున్
  రా రా రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ రాధాప్రియుం జెచ్చెఱన్

  [రాధ = మెఱుపు; మెరుపు వంటి సీతాముఖ ప్రియుడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 27. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,


  * సీత యను పేరు గల గోపస్త్రీ గోపాలుని రమ్మని పిలిచెను ‌‌ *
  -------------------------------------------------------------------------------------------


  " ఆరాధించెద కృష్ణ ! నిత్యమును ప్రేమావాస మందున్ నినున్ |

  నీ రాసక్రియ దేల్చు మోయి | మురళీ నిస్వాన మాలింప , నే

  నారాటించెద " నంచు సీత యను గోపాబ్జాక్షి‌ ప్రార్థించె || వే

  రా రా రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ రాధాప్రియున్ జెచ్చెరన్


  { ప్రేమావాసము = ప్రేమాలయము ; అరాటించు = పరితపించు ;

  గోపాబ్జాక్షి = గోపాంగన }

  రిప్లయితొలగించండి
 28. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,


  * సీత యను పేరు గల గోపస్త్రీ గోపాలుని రమ్మని పిలిచెను ‌‌ *
  -------------------------------------------------------------------------------------------


  " ఆరాధించెద కృష్ణ ! నిత్యమును ప్రేమావాస మందున్ నినున్ |

  నీ రాసక్రియ దేల్చు మోయి | మురళీ నిస్వాన మాలింప , నే

  నారాటించెద " నంచు సీత యను గోపాబ్జాక్షి‌ ప్రార్థించె || వే

  రా రా రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ రాధాప్రియున్ జెచ్చెరన్


  { ప్రేమావాసము = ప్రేమాలయము ; అరాటించు = పరితపించు ;

  గోపాబ్జాక్షి = గోపాంగన }

  రిప్లయితొలగించండి
 29. "ఈ రాధ పొందు మరిగితి
  వేరా? నీ సతిని సీతనే మరచితివా?
  దారుణమిది పద యింటికి
  రా రమ్మ"ని పిలిచె సీత రాధాలోలున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. "ఏరా! పోకిరిగా! పదేండ్ల మగడా! ఈరాధ రాకాసిరా!
   ఔరౌరా! పదిమంది జూడ పరువేమైపోవు నెల్లూరిలో!
   పేరంటమ్మున నీదు సీత మొగమే పేరాసి పెద్దమ్మదౌ!
   రారా!" రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ రాధాప్రియుం జెచ్చెఱన్

   తొలగించండి
 30. సారంగముఁ గని రాముని
  రా రమ్మని పిలిచె సీత, రాధాలోలున్
  నోరార పిలిచె గోపిక
  యారామమునందునిలిచి యంగజు హతితో

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ప్రారబ్ద లబ్ది యన ఔ
  రా!రమ్మనిపిలిచె సీత!రాధాలోలున్
  జేరిన రంగని మనసే
  మారియు పెళ్ళాడె మమత మాధుర్యమునన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 32. పారావారము దాటి వచ్చితెగువన్ ప్రావేల్పులన్ దున్మి యా
  శ్రీరాముండు చెలంగెనచ్చ టనుచున్ శీఘ్రమ్ముగావార్త రా
  గా రంజిల్ల మనస్సు తాపమడరన్ కాంతున్ ప్రవీక్షించుచున్
  రా రా రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్, రాధా! ప్రియుం జెచ్చెఱన్

  రిప్లయితొలగించండి

 33. (2)
  (సీతయను నామెకు నొకఁడు మీరాబాయి భక్తి పారవశ్యమున శ్రీకృష్ణుని నెట్లు పిలిచినదో తెలుపు సందర్భము)

  "రారా మాధవ! రార శౌరి! హరి! రారా దేవకీనందనా!
  మీరా హృచ్ఛయ! రార మైందహన! లక్ష్మీవల్లభా! శ్రీధరా!
  రారా వేగమె నన్నుఁ బ్రోవఁ గదరా! రా మన్మనోనాయకా!
  రా రా ర" మ్మని పిల్చె, సీత! యెలమిన్ రాధాప్రియుం జెచ్చెఱన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 34. శ్రీ రాముని తన దరికిని
  'రారమ్మ'ని పిలిచె సీత ; రాధా లోలున్
  చేరియు గోపికలు మురిసి
  యారాధన తోడ పాడి యలరించిరిగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 35. శ్రీ రాముం గని చిత్రకూట వనిలో చిత్రంబు చూడుం డిట
  న్నీ రమ్యాకృతి ముగ్ధమోహనము పైడిఱ్ఱిన్ మదిన్ దోచెడిన్
  జేరంబోయిన నిట్టునట్టు దుముకున్ జిక్కించగా వల్లభా!
  రా!రా! రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ రాధా! ప్రియుం జెచ్చెఱన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. ................సమస్య
  రా ర మ్మని పిలిచె సీత రాధా లోలున్

  సందర్భము... శ్రీ కృష్ణ భక్తు డొకడు తన కూతురైన సీతకు మీరాబాయినిగురించి చెబుతూ వున్నాడు.
  "సీతా! విను. ఆమె అనవసరమైన సంసారాన్ని కట్ట బెట్టినావు గదయ్యా! అని రాధా లోలుడైన కృష్ణుని ఈ విధంగా రా ర మ్మని మిక్కిలి దీనతతో ప్రాధేయపడుతూ వున్నది."
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  " రా!రా! రాధా హృదయ వి
  హారా! నే నోపజాల.. ననవసరపు సం
  సార" మని *మీర* దీనత
  "రా! ర" మ్మని బిలిచె సీత! రాధా లోలున్..

  2 వ పూరణము:-

  సందర్భము... సీత పిలుపులో ఏ శంకలూ చేరలేదు. శ్రీ రాము డేక పత్నీ వ్రతుడు కదా!
  రుక్మిణి పిలుపులో మాత్రం ఏవో శంకలు చేరినవి. శ్రీ కృష్ణునికి అష్ట మహిషులేగాక రాధయేగాక మ రెందరో గోపికలూ వున్నారు కదా!
  అంటే.. సీత పిలుపులో అనుమానాలకు తావు లేదు. రుక్మిణి పిలుపులో సందేహాలకు చో టున్నది అని..
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  " శ్రీ రామచంద్ర మూర్తిని
  రా ర మ్మని పిలిచె *సీత;* రాధా లోలున్
  *శ్రీ రుక్మిణి* రా ర మ్మని
  చేరఁ బిలిచె; చేరలేదు, చేరెను శంకల్..

  🖋~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  23.2.18

  రిప్లయితొలగించండి
 37. కూరిమితో నా రాముని
  రా రమ్మని పిలిచె సీత! రాధా లోలున్
  జేరిరి గోపీ రమణులు
  తీరుగ బృందావనమున తేనెలు చిలుకన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 38. .........సమస్య
  రా ర మ్మని పిలిచె సీత రాధా లోలున్

  సందర్భము... శ్రీ కృష్ణుని అన్న హలధారియైన బలరాముడు. హలాయుధుడు అంటే నాగలి ధరించేవాడు. రైతులకు ప్రియమైనవాడు. ఒకనాడు పొలాన్ని చక్కగా దున్నడానికి
  *సీతన్* (నాగేటి చాలు యందున్న లేక నాగేటి చాలులో వుండి) తన తమ్ముడైన రాధా లోలుని రా ర మ్మని పిలిచినాడు.
  (ఉన్న..అంటే తమ్మునికి
  ఉండి... అంటే తనకు
  వర్తిస్తుంది.)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ధీరుడు, బలరాముడు, హల
  ధారి, కృషీవల ప్రియుండు
  తమ్ముని... పొలమున్
  జేరగఁ జక్కగ దున్నగ
  రా ర మ్మని పిలిచె సీత రాధా లోలున్

  🖋~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి 39. ఆరాఘవునట జవమున
  రా రమ్మని పిలిచె సీత., రాధాలోలున్
  సారసలోచన యమునా
  తీరంబునకూడియాడ తీయగ పిలిచెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 40. పారావారమునందు పుట్టితిమి! నే ప్రారబ్ధ జన్మంబుతో
  మారీచాసుర మాయకున్ మునిగితిన్! "మా" సోదరా రమ్మిటన్
  వీరా!శీతమయూఖ!సోమ! మరి నీవే దిక్కు తోబుట్టుకున్
  రారా రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్ రాధాప్రియుం జెచ్చెఱన్!!

  రాధా = విశాఖా నక్షత్రము
  రాధాప్రియుండు = చంద్రుడు (నక్షత్ర నాథుడు)

  రిప్లయితొలగించండి
 41. పోరాటమ్మిక చాలు నోయి బుడుగా! ప్రొద్దాయ! మాయింటికిన్
  రారా రమ్మని పిల్చె సీత యెలమిన్;...రాధాప్రియుం జెచ్చెఱన్
  రారా రమ్మని పిల్వ రాధ ప్రియుడే రాకుండ పోయెన్ గదా
  చీరల్దోచగ గోపకాంతలు నదిన్ చెన్నుంగ క్రీడించగా

  రిప్లయితొలగించండి