25, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3704

26-4-2021 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“వాడ వాడలఁ దిరిగెడు వాఁడె సుగుణి”

(లేదా...)

“వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై”

(పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

60 కామెంట్‌లు:

 1. లోకసంచారినారదులౌక్యమెంచి
  తానుజనములబాధలతాకగాను
  మనిషిమనసునుదెలిసినమానవునిగ
  వాడవాడలతిరిగెడివాడెసుగుణి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నారదు' అని డుప్రత్యయం లేకుండా ప్రయోగించారు. "సురమౌని" అందామా?

   తొలగించండి
  2. సర్వజ్ఞ, లోసంచారిసురమౌని, అనిసరిదిద్దుకుంటాను

   తొలగించండి
 2. పౌష్య మాసాన తంబూర పట్టి సతము

  హరిని కొలుచుచు హరిదాసు డాగ కుండ

  వాడ వాడల తిరిగెడి వాడె, సుగుణి

  తెలుసు కొమ్మని యొజ్జ శిష్యులకు తెలిపె

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఎట్టి ప్రతి ఫలము లను దా నిష్ట పడక
  చేత నైనట్టి రీతిగా సేవ జేయ
  సిద్ద పడినట్టి సంకల్ప సిద్దు డగుచు
  వాడ వాడల దిరిగెడు వాడె సుగుణి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సమస్య :

  వాడల వాడలం దిరుగు
  వా డలరున్ సుగుణాభిరాముడై

  ( భోగాలన్నిటినీ రోసి ప్రజల నడుమతిరిగి
  ఆటవెలదులతో చైతన్యం కలిగించిన
  ప్రజాకవి మన వేమన )

  ఉత్పలమాల
  .....................

  మేడల మిద్దెలం గడుపు
  మేలిమి మానిసి వేమనార్యుడే
  వేడుక గొల్పు భోగముల
  వీడెనె ; పల్లెల సంచరించెనే !
  గూఢపు గోచి దాలిచెనె !
  గొప్పవి పద్యము లెన్నొ చెప్పెనే !
  వాడల వాడలం దిరుగు
  వా డలరున్ సుగుణాభిరాముడై .

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఏడగు కొండలన్ వెలసి యెల్లరికోర్కెలు
  దీర్చువాడు తా
  వేడుక బెక్కుయానముల వెల్గుల నీనుచు రాత్రివేళలన్
  గూడిన భక్తులందరకు గుండెలనిండగ మోదమెంతయున్
  వాడల వాడలన్ దిరుగువాడలరున్ సుగుణాభిరాముడై

  రిప్లయితొలగించండి
 6. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  జగము నేలెడి పరమాత్మ శైలధరుని
  మహిమ లన్నియు జెప్పెడి మనసు తోడ
  ప్రవచనముల నిచ్చుచునుండి వాలకముగ
  వాడ వాడల దిరిగెడు వాడె సుగుణి.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  వేడుక వేంకటేశ్వరుని వేడుచుఁ, గీర్తనఁ బాడుచుండియున్,
  మాడల వీథులందుఁ దిరుమాళిగలం దగ నాట్యమాడుచున్,
  వేడుచు, సంస్మరించుచునుఁ, బ్రేమనుఁ బిల్చుచు, సౌహృదుండునై,
  వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వీడుచురాజసంబునటవేగమమారినవేషధారణన్
  కూడుచుపల్లెవీధులనుకుందినదీనులబాంధవుండునై
  పోడిమిమీరగౌతముడుపోంగినజాలినిసంచరించెనే
  వాడలవాడలన్దిరుగువాడలరున్సుగుణాభిరాముడై

  రిప్లయితొలగించండి

 9. కులమతముల విడనాడి కువలయమున
  మానవత్వపు విలువలన్ మహిని నిలుపు
  మనుచు జనులకు బోధింప యలసటనక
  వాడ వాడలఁ దిరిగెడు వాఁడె సుగుణి.


  వీడకు మానవత్వమును, పెద్దల నెప్పుడు గౌరవించుచున్
  తోడయి నిల్చు మిత్తరుల దూరకు ధర్మము తప్పబోకుడీ
  నీడనొసంగు వృక్షముల నిల్పిన మేలని చెప్పుచున్ సదా
  వాడల వాడలం దిరుగు వాఁడలరున్ సుగుణాభి రాముడై.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో "కులమతమ్ముల ... బోదింప నలసట విడి" అనండి (అలసట+అనక.. అన్నపుడు సంధి లేదు)
   రెండవ పూరణలో 'ఇత్తరుల'? "తోడయి నిల్వు మన్యులను దూరకు.." అనండి.

   తొలగించండి
 10. తోడుగనుండి చిత్తమున
  దీపమువోలె వెలుంగు లీనుచున్
  వేడకనే వినిర్మల ర
  వి ప్రభవోలెను నంధకారమున్
  వీడగజేయు వాడగుచు
  వేడుక నింపగ గోరి నిత్యమున్
  వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శైత్య కంజారమునువీడి జగమునందు
  పీడితులగూడి వారల గోడు నెరిగి
  యుద్ధరింపగ కంకణ బద్ధుడౌచు
  వాడ వాడలఁ దిరిగెడు వాఁడె సుగుణి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అందరికీ నమస్సులు🙏
  ప్రాతః కాలంలో నగర సంకీర్తనలు చేసెడి వారిని ఉద్దేశించి...


  పోడిమి గూర్చగన్ జనుల మోదము కోరెడి సంఘరీతులన్
  గూడును భక్తి భావనల కూర్మిని బెంచగ భక్తకోటినిన్
  గీడును ద్రుంచగన్ నగర కీర్తన లెన్నియొ యాలపించుచున్
  *"వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై”*

  *వాణిశ్రీ నైనాల*

  రిప్లయితొలగించండి
 13. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  వేడుక గూర్చునట్టివగు వెన్నుని లీలల గొప్పలన్నియున్
  కూడిన పూనికన్ నెఱిని కోపుగ బోధనజేయు లక్ష్యమున్
  పాడుచు శ్రావ్యమైన విధి భక్తిని పౌరులలోన పెంచుచున్
  వాడల వాడలన్ దిరుగువాడలరున్ సుగుణాభిరాముడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఎప్పుడును నేను నీతోడ ఇంట నుందు!
  అనగ విని భార్య అనెనిట్లు అతని తోడ
  మగువ హృదయంబెరుగని మగని కంటె
  వాడ వాడల దిరిగెడు వాడె సుగుణి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఇట్లు+అతని' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. విసంధిగా వ్రాయరాదు. "నీతోడ నింట నుందు । ననగ విని భార్య యనెనిట్టు లతనితోడ । మగువ హృదయము నెఱుగని/హృదయం బెఱుంగని.." అనండి. (మూడవ పాదంలో గణభంగం)

   తొలగించండి
 15. మరోపూరణము:

  వాడు కళాధరుండు తన
  వెల్గుల బంచుచు లోకమంతటన్
  వేడుక జేయు మామగ, త
  పించెడి ప్రేమపిపాసు లందరన్,
  షోడశకాంతు లీనుచును
  చుక్కల చెంతను చంద్రశాలలో
  వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వీధి నాటకము బహుళ ప్రాచుర్యము పొందిన రంగస్థల ప్రదర్శన. అట్టి కళాకారులలో ఒకరు, రాముని పాత్రధారి గొప్ప పేరు సంపాదించి మిగతా వారికి సహాయకారిగా ఉన్నారని చెప్పుటగా నా ప్రయత్నము:

  ఉ:

  కూడళు లందు నాటకము గోరుచు రమ్మన నాటకీడులన్
  పాడుచు నాడుచున్నొకడు ప్రాకట మొప్పగ కౌసలేయుడై
  తోడగుటెంచ, నన్యులకు దుఃఖము బాపెడి దొడ్డవాడనన్
  వాడల వాడలందిరుగు వాడలరున్ సుగుణాభిరాముడై

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కూడును గూడు లేక మరి గుడ్డ
  యు లేక తపించు వారికిన్
  నీడను నివ్వ బూనుకొని నిక్కము
  తిర్గెను గాంచ వారలన్
  వాడొక ధర్మ దాత గుణవంతుడు
  దీనుల బాధ దీర్చగా
  వాడలవాడలందిరుగు, వాడలరున్
  సుగుణాభి రాముడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వీడి గృహంబు సౌఖ్యములు వేసటలన్భరియించి యోర్మితో
  పీడితవర్గమెల్లరకు పెన్నిధివోలె సమాదరింపగన్
  తోడయి వారియున్నతికి తొందరనొందుచు వారి సేవలో
  వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  జగతి నేలెడు పరమాత్మ చక్రధరుని
  తీరు పొగడుచు నిరతమ్ము తీయనైన
  గళమునన్ పాడు చుండుచు కరణి గూడి
  వాడ వాడల తిరిగెడు వాడె సుగుణి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. త్యాగరాజస్వామి నగర సంకీర్తన....

  పాడియె పుష్యమున్ బహుళ పంచమి నా డల త్యాగరాజునిన్
  కూడుచు సంస్మరించుకొనఁ కోరుచు వచ్చిన వారలందరున్
  పాడుచు నామకీర్తనమె భక్తిగఁ సేయుచు బృందగానమున్
  వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఆడడబద్ధమెప్పుడును యాచకవృత్తిని మున్గిదేలుచున్
  మోడగు జీవితంబున ముముక్షువు బోలుచు ముందుకేగుచున్
  బీడుగమార జీవితము విష్ణుని యందున జిత్తముంచుచున్
  వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై.

  యజ్ఞభగవాన్ గంగాపురం

  రిప్లయితొలగించండి
 22. చేడెల జుట్లుగట్టి సరి చీరల దొంగిలి వెన్నదోచి పూ
  బోడుల వేణుగాన వశ భూతుల జేయుచు లీలగన్ మహా
  క్రీడల నాడి గోగిరిని వ్రేలున నిల్పెను గోపబాలుడీ
  వాడల వాడలం దిరుగువా డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ప్రతి గృహమునకు పోవుచు వారికెల్ల
  వలసినట్టి కార్యములను బాటిగొనుచు
  వాడవాడలఁ దిరిగెడువాఁడె సుగుణి,
  కోవిడుండి బయటకు రాకూడనపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. శ్రీ గురుభ్యోనమః

  తే.గీ.
  సకల గుణదాభిరాముండు సన్ను తుండు
  మనసెరిగినాదు కొనియెడి మాధవుండు
  ప్రజల నోట కీర్తనలతో వాసి యగుచు
  వాడవాడలఁ దిరిగెడు వాఁడె సుగుణి

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కూడిన మిత్రసంతతికిఁ గూర్మినిఁ బంచుచు నాటలాడుచున్
  పోఁడిగ వ్రేతలన్ గదిసి పూఁ బొదరిండ్లను చెంగలించుచున్
  తోఁడుగ గోపబాలకులు తోషముతోఁ జనఁ బాలు వెన్నకై
  వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తేటగీతి
  విశ్వనాథుని వలె వీధి వీధిఁ దిరిగి
  ప్రజల పాపాల భిక్షగా బడసి సాయి
  మిగుల ధౌతి క్రియఁ బునీతుడగుచు, షిర్డి
  వాడ వాడలఁ దిరిగెడు వాఁడె సుగుణి

  ఉత్పలమాల
  మేడలు మిద్దెలన్ గొనక మేదిని నొక్క మసీదు నిల్లుగా
  బోడిమిఁ గోరఁ బోక శివుఁ బోలుచు భిక్షగఁ బొంది పాపమున్
  వీడుచు ధౌతి యోగమున వేలుపు షిర్డి పురాధివాసుడై
  వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మాయదారి కరోనను మట్టి గఱుప
  రామ భజనను జేయుచు రహిజెలంగ
  వాడవాడల దిరిగెడు వాడె సుగుణి
  పాలు బంచుకొనుడు మీరు భజనయందు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. చీడ కరోన బట్టె భువి చిందెను వేదన నాల్గు దిక్కులన్
  జాడయె లేదు మందుకిక జాగ్రతగా ముసుగున్ ధరించుడీ
  మూడును ముప్పు గుంపులను మూర్ఖముగా తిరుగాడ రాదనిన్
  వేడుచు నెల్లరిన్ దరిమివేయగ జాడ్యము మేలుకొల్పుచున్
  వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 29. పొట్ట కూటికై గట్టులు పుట్ట లిట్టె
  చుట్టి నట్టాడుచు నడర దిట్టఁదనము
  పిట్టలం గొట్ట గట్టిగ విల్లు నూని
  వాడ వాడలఁ దిరిగెడు వాఁడె సుగుణి

  [సుగుణి = మంచి విల్లు గలవాఁడు]


  గోడుల నాలకించుచును గూర్మిని జానపదాలి కింపుగాఁ
  దోడుగ నుండి కష్టముల దూరము సేయుచు యుక్త రీతినిన్
  వీడక ధర్మమార్గమును బెన్నిధియై యిల దీన కోటికిన్
  వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పాడుచు రామకీర్తనలు వక్త్రము నిండుగ నార్తినొందుచున్
  వాడల వాడలం దిరుగు వాడలరున్ సుగుణాభిరాముడై
  వాడును వీడునున్ ననక వాలినభక్తిని నెందఱేనియున్
  వాడలవాడలం దిరిగి భక్తజ నాళిని బ్రోత్సహించనౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 31. వాడల వాడలం దిరిగి భామల కన్నులఁ గప్పి బాలుడౌ
  ప్రోడఁడు పాల వెన్నలను బూర్తిగ దోచుటె కాదు వెన్నలౌ
  వాడల కన్నె డెందముల వాటముగా హరియించె వింటిరే
  వాడల వాడలం దిరుగు వాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. పాడియటంచు నెంచి పరిపాలన జేయగ తండ్రిమాట దు
  న్మాడగ రావణాసురుని మాతను సీతను గావ ,కానలన్
  వేడుకతో చరించిన ప్రవీణుని రాముని గాథపాడుచున్
  *వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై*

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ఎన్నికలయందు గెలిచి యింపుమీర
  గ్రామ మెల్ల కలయ దిరుగంగ నెంచి
  ప్రజల బాగోగుల నరయవరసగాను
  వాడవాడలా దిరిగెను సుగుణి


  రిప్లయితొలగించండి