6, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3685

7-4-2021 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సాఁక లేక బిడ్డలఁ జెప్పె సాకులెన్నొ”

(లేదా...)

“సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె భర్తయౌ”

54 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  తేకువ మీర పెండ్లిగొని తీరిచి దిద్దెడి సాఫ్టువేరునన్
  ప్రాకట మొందినన్ సతిని బంగరు బొమ్మవు నీవటంచునున్
  వేకువనందు లేచి కడు ప్రీతిని బోవుచు మందు కొట్టులన్
  సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె భర్తయౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  ఆఁకలితోడి రోదనల నమ్మనుఁ బిల్వఁగ మాటి మాటికిన్;
  వ్యాకుల చిత్తయై మగని వైపునఁ జూడఁగఁ; దత్తఱిల్లి, తా
  సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను, సాకులఁ జెప్పెడివాఁడె భర్తయౌ
  నే? కడు దుష్టుఁడున్ ఖలుఁడు హీనుఁడునుం బదయుగ్మజంతువౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మైలవరపు వారి పూరణ

  ఆకలికేకలన్ వినగనమ్మగ నా మది బాధనొందె., చీ
  కాకుల కాకిగోల యన కాపురముండెను., ద్వారకాపురిన్
  నీకొక మిత్రుడుండెనతనిన్ గన బొమ్ము., ధనమ్ము దెమ్మిలన్
  సాకగలేక బిడ్డలను సాకుల జెప్పెడివాడెయభర్తయౌ!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. లంచమడుగనుమాటునలావులేదు
  ధర్మమెంచుచుజీవించుధరణియందు
  కూడుగుడ్డలనీరీతిఁగూర్చలేడు
  సాకలేకబిడ్డలఁజెప్పెసాకులెన్నో

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చాలునొక్కడు సుతుడని యేలయనిరి;

  లక్షణముగ తమ్ముని సుతులకు సగమ్ము

  భాగమునడుగ రాజేమి బదులు తెలిపె

  సాఁక లేక బిడ్డలఁ ; జెప్పె సాకులెన్నొ”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భారమయ్యెనుసాపాటు భార్యపోరు
  చదువు వైద్యమున్యాయమ్ము నదుపుదప్పె
  దాచినదితస్కరులపాలి ధైర్యముడిగి
  సాఁకలేకబిడ్డలఁజెప్పె సాకులెన్నొ

  రిప్లయితొలగించండి
 7. చీకటిచాటు కార్యముల జిక్కిన వాడయి దుష్టచిత్తమున్
  పీకలదాక త్రాగి తనపిల్లల తల్లిని చంపివేసి, వా
  రాకలి కాగలేరనుచు యర్భకులంచును, కొత్తభార్యకై
  సాకగలేక బిడ్డలను, సాకుల జెప్పెడివాడె భర్తయౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సమస్య :

  సాకగ లేక బిడ్డలను
  సాకుల జెప్పెడివాడె భర్తయౌ

  ( కోకిలమ్మ కోకిలయ్యతో )

  ఉత్పలమాల
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  ఆకుల సందుసందునను
  అందము చిందగ గెంతుచుందువే !
  ఆకులపాటు చెంద కిటు
  నందరి బిడ్డల సృష్టిజేతువే !
  కాకుల గూట నుంచుటకు
  కాతరమందవు ; హా ! పతీశ్వరా !
  సాకగ లేక బిడ్డలను
  సాకుల జెప్పెడివాడె భర్తయౌ .

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భర్త సహకార మందని భార్య యొకతె
  పలు విధమ్ముల రోగాలు బాధ పెట్ట
  సంతు వలదని కొనియును సాధ్వి తాను
  సాక లేక బిడ్డల జెప్పె సాకు లెన్నొ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రిప్లయిలు
  1. ఉ:

   ఏకము జేసి సర్వమునె యిచ్చెను దానముసత్యసంధుడే
   ప్రాకట మొందె సత్య పరి పాలనమందున, సత్య నిష్ఠకున్
   వ్యాకులమంది తా వదిలె పత్నియు పుత్రుని పోషణార్థమై
   సాకగలేక బిడ్డలను, సాకుల జెప్పెడివాడె భర్తయౌ

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. వేఁకటి వచ్చినన్ సఖియ వేదన తప్పద టంచెఱంగుమా
  నీకది తెచ్చు కష్టములు నెయ్యము వాడుట సత్యమే కదా
  శ్రీకరి యాలకించుమిది చిక్కులనెందుకు కోరుకదువే
  సాఁకగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాడె భర్తయౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మీరునాకు బిడ్డల వంటి వారనుచునె
  పలువిధముల బ్రోచెదనని పలికి, గద్దె
  నెక్కి నట్టి యానాయకుడిందుమీద
  సాఁక లేక బిడ్డలఁ జెప్పె సాకులెన్నొ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అందరికీ నమస్సులు 🙏


  ఆకసమంత యోర్పుగల యమ్మకు చుక్కలు చూపు పిల్లలున్
  లోకువ గట్టి పెద్దలకు లోటుల నెంచుచు జిన్నబుచ్చగా
  దేకువ లేని యామగని తీరును జూడగ నిట్లు తోచెడిన్
  *సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె భర్తయౌ”*

  *వాణిశ్రీ నైనాల*

  రిప్లయితొలగించండి


 14. సాఁక లేక బిడ్డలఁ జెప్పె సాకులెన్నొ!
  హు! హు! హు! నువ్వు మగాడివే? హుంక రించె
  పట్నపు జిలేబి! బెదిరెను పాప మా పె
  నిమిటి! గడగడ వణికెను నీరసపడి!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 15. నాకము భూమి చేరెను త్సునామిని చేర్చెను ప్రత్యహమ్ము! హా!
  శోకము తీరునెప్పుడకొ! సూనృతమెప్పుడు దక్కు జీవికిన్!
  చాకలి జీవితమ్ము ! మరి చాలని జీతము! కస్తి గంపెడౌ!
  సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె భర్తయౌ!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 16. పడిలేచెడు సంద్రపుటడ
  లడి! సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జె
  ప్పెడి వాఁడె భర్త యౌరా?
  సుడిగుండములోన బతుకు సున్నమయెనురా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 17. సిటీ లైట్స్ అండ్ లైఫ్!


  బడుగు జీవి పయనమయ్యె బడిత పూజ
  లయ్యె దేవుని దీవెనలౌర ! నరుడు
  యొంటి కంబపు మేడలో యొప్పలేక
  సాఁక లేక బిడ్డలఁ జెప్పె సాకులెన్నొ!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తొండమును పెంచి నా పాము తోక లాగి

  నాడొక తనయు డనుచుండె, మాడు పైన

  సేద తీరెడు గంగను బాది నాడు

  మరొక బిడ్డడని పలుమా
  ర్లరచు చుండె

  కునుకు తీయతలచి తనకు నొసగంగ

  సాక లేక‌ బిడ్డల జెప్పె సాకులెన్నొ

  యనుచు నగజ తన వెతను హరికి తెలిపె

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చీకును చింతయున్ విడచి శ్రీరమణీపతి యొక్క భక్తుడై
  లోకపు పోకడల్ కనక లోభమొకింతయు లేక తృప్తుడై
  ప్రాకెడి వారినందరిని బ్రహ్మముగా గని వేరు దృష్టితో
  సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె భర్తయౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ధరలు నింగినిదాకెను ధరను వీడి
  బ్రతుకు బండిని లాగుట భారమాయె
  సంతులేదని తనవారు చింతవడగ
  సాఁక లేక బిడ్డలఁ జెప్పె సాకులెన్నొ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఆకలి బాధతోనలగునా పసివారల నచ్చలించునే
  సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె; భర్తయౌ
  తేకువ దోడ కాపురము దీర్చుచు భార్యను కన్న బిడ్డలన్
  సాకు సమర్ధు డాతనికి చక్కగ నెల్లరు దోడు నిల్తురే

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పేకలరాయుడై సిరుల పెంచక జూదము నందుపో
  వ్యాకులచిత్తుడై గుమిలె వ్యధను భార్యయు పిల్లలందరిన్
  ఆఁకలితోడి రోదనల నమ్మనుఁ బిల్వఁగ మాటి మాటికిన్ 
  సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె భర్తయౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 23. తేటగీతి
  చదువుకొనుమని తలిదండ్రి వదలివైచ
  వసతి గృహమున బాల్యాన వగపుఁ జెంది,
  యాలి గోరఁగ భర్త నేడట్టులుంచి
  సాఁక లేక బిడ్డలఁ జెప్పె సాకులెన్నొ

  ఉత్పలమాల
  శ్రీ కరుణించ దాయె నిను సేయ ప్రయత్నము విత్తమార్జనన్
  మీ కసికందులున్ జదువుమేరకు మా గృహమందునుంచుమన్
  శ్రీకరమొల్కు బావఁగని శ్రీమతి మెచ్చ పరాయి పంచలన్
  సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె భర్తయౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 24. దాతలు కఱవు కాఁగ బాధ సెలఁగ నెద
  నా యనాథాశ్రమము నందు నందఱి నిఁక,
  దారి లేక యిం కెద్దియుఁ దనకుఁ దాన,
  సాఁక లేక బిడ్డలఁ జెప్పె సాకులెన్నొ


  వీఁకను బెండ్లియాడి తగు ప్రీతిని దారకుఁ దీర్చి కోరికల్
  తాఁకఁగ లేక యంబరముఁ దాఁకు సమున్నత వాంచితమ్ములం
  బ్రాఁకుచు నంత జానువుల భార్యను జక్కఁగ నూఱడించుచున్
  సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె భర్తయౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఆర్జన యిసుమం తయులేక వ్యాధి వలన
  పగలు గడుచుటబహుభార మగుట,సరిగ
  సాకలేక బిడ్డల జెప్పె సాకులెన్నొ
  తల్లిదండ్రుల బాధలు దరమె చెప్ప

  రిప్లయితొలగించండి
 26. చీకటి కాలముం గడుపు చిత్త
  వి కారుడు జీవితాంతము
  న్నాక లి చేత బాధ పడె డాలికి
  బుక్కెడు బువ్వ పెట్టియున్
  సాకగ లేక బిడ్డలను సాకులు
  జెప్పెడు వాడు భర్తయౌ
  నే! కరుణా విహీనుడయి యెప్పు
  డు సౌఖ్య మొనర్చకుండినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఆకలిగొన్న పిల్లలకు హాళిగ నన్నము వండబోవగన్
  నూకలు లేక మానసము నొవ్వగ నోపగలేని వేళనన్
  రూకల నప్పు నివ్వమని లోకులు జెప్పగ నిందుమీదగన్
  సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె భర్తయౌ

  రిప్లయితొలగించండి 28. పగలు రేయి త్రాగుచునుండి బాధ్యతలను
  వీడి తిరుగుచుండి సతము వీధులందు
  కారణము లేక భార్యతో కలహమాడి
  *సాక లేక బిడ్డల చెప్పు సాకులెన్నొ.*

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఆకసమంటు వస్తువుల నారసి చాలినసొమ్ము లేకనే
  సాకగలేక బిడ్డనుసాకులుజెప్పెడు వాడెభర్తయౌ?
  సాకగ దప్పదేరికిని సంతును గాయముకష్ట మైననున్
  నీకలికాలమంతయును నిట్లుగనుండును జెప్పనేటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. చాకిరి చేసి పోషణము సల్పుచు నుండగ భార్య, త్రాగుచున్
  పాకలలోనచేరి, మురిపమ్మును పంచుచు వేశ్య కెప్పుడున్
  చీకటి కార్యముల్ సలిపి చిక్కులు బెట్టుచు నుండ నెవ్విధిన్
  సాకగలేక బిడ్డలను సాకుల జెప్పెడి వాడె భర్తయౌ?

  రిప్లయితొలగించండి