15, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3932

 16-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వారవధూ సంగమమ్ము పావనము గదా”
(లేదా...)
“వారవధూ సమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్”

66 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. తీరుగ పావన గంగన్
   వారవధూ సంగమమ్ము పావనము గదా!
   నేరములన్నియు మాపును,
   పారగదోలును, పడతుల పాపములన్నీ!

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "పాపములెల్లన్" అనండి.

   తొలగించండి
 2. పారావారముహరుడై
  నీరాక్రుతిశోభిలఁజనునైజంబనగా
  ధారలగంగాసతియను
  వారవధూసమాగమమ్ముపావనముగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కందం
  మేరలెరుంగని మోహము
  వారించుచు వేమనాఖ్యు వరునిగ జేయన్
  దీరుగ విశ్వదఁ బోలిన
  వారవధూ సంగమమ్ము పావనము గదా!

  ఉత్పలమాల
  మేరలు లేని మోహమది మ్రింగును వేమననంచు విజ్ఞతన్
  జేరిచి యోగమార్గమున సిద్ధిని బొందఁగ జేసెనంచనన్
  బేరిమిఁగన్న సచ్చరిత విశ్వద బోలిన త్యాగమూర్తియౌ
  వారవధూ సమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. ఉత్పలమాల
   దారుణమైన క్షామమది తల్లడపెట్టఁగ నంగరాజ్యమున్
   జేరుచ ఋష్యశృంగునట సేమము గూరునటన్న స్త్రీ జనా
   కారము సూడనట్టి వరునాగమ మేర్పడఁ జేయువారనన్
   వారవధూ సమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్!

   తొలగించండి
 4. కోరిన చెలి మనువాడియు
  మారుని విరి తూపు దగిలి మరులు జనింపన్
  జేరిన వరున కగును దని
  వార వధూ సంగమమ్ము పావనము గదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పారునుజాగ్రుతిన్గనగభావనసారముబ్రహ్మరూపుగా
  చేరునుబీదసాదలుచెన్నుగప్రాణమునిల్పువారియై
  ధారభగీరథుండనగధాతకుజిక్కినతల్లిగంగనా
  వారవధూసమాగమముపావనకార్యముసజ్జనాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గోరుల గిల్లులు ,ముద్దులు
  జోరగు బిగి కౌగిళులు ,రసోక్తులు,నూర్పుల్
  మారుని చేష్టలు ,కడు తని
  వార,వధూ సంగమము పావనము గదా

  రిప్లయితొలగించండి

 7. గౌరవము కాదు కదరా
  వారవధూ సంగమమ్ము, పావనము గదా
  దారగ్రహణమ్మందిన
  దారనుగూడుటయె భువిని ధర్మంబగునే.

  రిప్లయితొలగించండి

 8. ధారుణియందుజీవులకు తప్పదుకాదె సమీచకమ్మదే
  కారణమౌను సృష్టికది కాంక్షలతీర్చుకొనంగ నెంచుచున్
  స్వైరిత కూడదంచు మనువాడిన కప్పురగంధి సత్పరీ
  వార వధూసమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆరోగ్యమును జెరచు గద
  వారవధూ సంగమమ్ము ; పావనము గదా
  కోరిక తీర్చగ గృహమున
  దార కలుగ , నేల వేరు దారుల బోవన్

  వారవధువు = వారకాంత

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఉత్పలమాల:
  ద్వారమలంకరించి గణపయ్యకు మ్రొక్కి, హరిద్రమూలముల్
  గౌరిసమానులైన కులకాంతలు కొట్టగ పెండ్లితంతు వి
  స్తారము సేయనౌను వరిధాన్యము నన్నిట రాశి పోసి నీ
  “వార వధూ సమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్”
  --కటకం వేంకటరామశర్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రిప్లయిలు
  1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "మాయము కాగా" అనండి.

   తొలగించండి

  3. సవరణతో...
   తీరుగ పెండ్లయి జంటగ
   మారిన పిదప నెడబాటు మాయముకాగా
   వీరావేశముతో నని
   వారవధూ సంగమమ్ము పావనము గదా

   తొలగించండి
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  దౌరు నడచి నెగులొసగును
  వారవధూ సంగమమ్ము; పావనము గదా
  సౌరును మేవడి గూడిన
  దారను కలియుచు బ్రతుకున తరలుట యెపుడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఓ రసిశేఖరా!విను మహో!తొలిరేయిని హాయిహాయిగా
  చేరియు పూలపాన్పును”ప్రసీద నమోమదనా!”యటంచు,వే
  కోరిక మీఱ కౌగిటను గ్రుచ్చియు ముద్దుల ముంచిముంచి,చె
  ల్వారు,వధూసమాగమము పావన కార్యము సజ్జనాళికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కోరకు కలలోనైనను
  వారవధూ సంగమమ్ము, పావనము గదా
  తీరుగ ననలుని సాక్షిగ
  దారనుగా బొందిన సతి దరిచేరినచో

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కం:నేరక కుటుంబ సంస్కృతి
  వారి ధనమె ముఖ్య మగు వివాహము కంటెన్
  తీరుగ పొందిన సత్పరి
  వారవధూ సంగమమ్ము పావనము గదా”


  రిప్లయితొలగించండి
 16. కోరి దవానలంబు కడకొంగునఁ గట్టగబూను నట్లగున్
  వారవధూ సమాగమము, పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్
  తీరుగ నెల్లవేళల సతీపతులొక్కటియై చరింప, సం
  సారము స్వర్గతుల్యమగు సంతత మందును శాంతి సౌఖ్యముల్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఉ:తీరుగ నింటి నుంచకయు,తిట్టుచు బిడ్డల,నత్తమామలన్,
  కోరక భర్త సౌఖ్యమును,కోరుచు సొమ్ము,వృథా యొనర్చి సం
  సారము పాడు జేయు నొక జాణను పొందుట కంటె జూడగా
  వారవధూసమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శ్రీరస కావ్యగా నమున చిత్తము నిల్పెడి కన్నెయౌ నుఁదా
  గోరగ సత్యశీలమును గొప్పగ జూపెడు సాధ్వినిన్ గనన్
  కారణ జన్మురాలునుసుఖంబుగ నర్పణ జేయునట్టి కై
  వారవధూ సమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కందం
  కోరి వివాహము కొమరుకు
  తీరుగ జేయగ పరిపరి తెరగుల వెదకెన్
  వారంత పొందిరి సుపరి
  వార వధూ సంగమమ్ము పావనము గదా
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కొమరునకు' అనడం సాధువు. అక్కడ "సుతునకు" అనండి.

   తొలగించండి
 20. మారుని శరములు గ్రుచ్చగ
  తీరని కోర్కెల యలజడి తెగువను బెంచన్
  జేరగ ప్రియ కౌగిలి,గిలి
  వారవధూ సంగమమ్ము పావనము కదా!!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కోరి ప్రియంబుతోడ సుమ కోమలి
  యుండగ బెండ్లి యాడగన్
  క్రూరులు మోసగించియును గుమ్మను
  జేర్చిన సానికొంప కా
  'వారవధూ సమాగమము పావన
  కార్యము సజ్జనాలికిన్'
  జేరగ దీసి చే కొనెను చిత్తములోపయి
  వాక్యమెంచియున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఘోరమహాంధకూపమును కోరి వరించెదవేల మానుమా
  వారవధూ సమాగమము; పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్
  దార సుతా సమేతముగ ధర్మ పరాయణులై చరించుచున్
  శ్రీ రఘురామ దివ్య గుణ చింతనమందు తరించుటే గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 23. తీరును ఋణమ్ము లెల్లను
  వారని రోగములు సెలఁగ వారలకు వెసన్
  వారక ముక్తి నొసంగును
  వారవధూ సంగమమ్ము పావనము గదా!


  ధారుణిఁ గుంభ సంభవుల తాపస వర్యుల జన్మ కెన్నఁగా
  వార వధూ మతల్లి కద పన్నుగఁ గారణ మయ్యె వింతయే
  కారణ మయ్యె నా భరతుఁ గంటకు గాధి కుమార దేవతా
  వారవధూ సమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఉత్పలమాల
  దారుణమైన క్షామమది తల్లడపెట్టఁగ నంగరాజ్యమున్
  జేరుచ ఋష్యశృంగునట సేమము గూరునటన్న స్త్రీ జనా
  కారము సూడనట్టి వరునాగమ మేర్పడఁ జేయువారనన్
  వారవధూ సమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. నేరముగా భావింతురు
  వారవధూ సంగమమ్ము, పావనముగదా
  మీరక హద్దుల నెన్నడు
  జేరువ యగుచుండునెడల చేడియ కెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నేరముగా దలంతురిట నిక్కము నమ్ముడు మీరలందరున్
  వారవధూ సమాగమము,పావన కార్యము సజ్జనాళికిన్
  మీరక హద్దులన్నెపుడు మేదిని యుండుట యాలిలతో దగన్
  జేరువగా మెలంగుటయ సేమము గూర్చును నెట్టివేళలన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "మేదిని నుండుట... గూర్చును సర్వవేళలన్" అనండి.

   తొలగించండి
 27. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  దౌరును మాపుజేయుచును తల్లడబర్చుచు నుండునే గదా
  వారవధూ సమాగమము; పావన కార్యము సజ్జనాళికిన్
  సౌరున వెల్గు సాధ్వియగు చామను జోడుగ గూడుచుండుచున్
  తీరగు బంధమున్ జనుచు తేకువునౌ బ్రతుకెంచు నప్పుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. చీర ధరించి, శీఘ్రముగ శీతమయూఖునివెన్నెలందునన్
  చేరగ పత్ని చెంతకును చెన్నును జూపుచు చెంగలించుచున్
  ప్రేరణ నియ్య మన్మథుడు ప్రేమను బంచెడి కౌగిలందు చె
  ల్వార వధూ సమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఆరని తాపమె కూర్చును
  వారవధూసంగమమ్ము,పావనముకదా
  పేరిమితోపెండ్లాడిన
  నారీమణితోడ బ్రతుక ననవరతంబున్

  రిప్లయితొలగించండి