24, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3941

25-12-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"క్రైస్తవులు రాముఁ బూజింత్రు శ్రద్ధతోడ"
(లేదా...)
"క్రైస్తవులెల్ల నేఁడు గడు శ్రద్ధను గొల్తురు రామచంద్రునిన్"

47 కామెంట్‌లు:

 1. ఏసును కొలుతురు సతము నెలమి తోడ

  క్రైస్తవులు, రాము పూజించు శ్రద్ధ. తోడ

  హిందువులెపుడు నీ విశ్వ‌ మందు ,ముస్లి

  ములెపుడల్లాను వీడక పూజ చేయు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తేటగీతి
  భ్రమసి క్రైస్తవుఁడైనట్టి రామచంద్రు
  నెన్నుకొన ముఖ్యమంత్రిగ నెంచినంత
  భక్తిఁ గార్యసిద్ధికి తమవాడటంచు
  క్రైస్తవులు రాముఁ బూజింత్రు శ్రద్ధతోడ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   క్రైస్తవమెంచుచున్ భ్రమసి రంజిలుచుండెడు రామచంద్రునం
   తస్తులఁ బెంచి సర్వముచితమ్ముగ నిచ్చెడు ముఖ్యమంత్రనన్
   నిస్తుల నేతగన్ దలచి నేర్పరులై తమ కార్యసిద్ధికై
   క్రైస్తవులెల్ల నేఁడు గడు శ్రద్ధను గొల్తురు రామచంద్రునిన్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 3. తేటగీతి
  వాస్తవ మిది ప్రపంచము క్రీస్తు జన్మ
  దినము ఘనముగ సాగించు దివ్య జనులు
  రామ నవమిని హైందవ రాజ్య మందు
  క్రైస్తవులు ,రాము బూజింత్రు శ్రద్ధ తోడ.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సిలువమోసినసిద్ధునిజననమెంచి
  చర్చియందునగుమిగూడిశరణమనిరి
  క్రైస్తవులురాముపూజింత్రుకిల్బిషమును
  పారద్రోలంగహిందువుపాహియనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సిలువమోసినసిద్ధునిజీససుగని
  చర్చియందునగుమిగూడిశరణమనిరి
  క్ర్రైస్తవులురాముపూజింత్రుకిల్బిషమును
  పారద్రోలంగహిందులుపాహియనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆటవెలది

  ఏసు నేడు పుట్టి వాసిని గాంచెను
  “హల్లె లూయ”యంచు నుల్ల మలర
  కొలుతురుగద //క్రైస్తవులు,రాముఁబూజింత్రు
  శ్రద్ధ తోడ//ననుట సబబు కాదు.

  స్వస్తి, శుభంబుఁబల్కెద ప్రశస్తినిఁగాంచిన క్రైస్తవాళికిన్
  క్రీస్తు జనించె నేడనుచు గేహము పైనను తార నుంచియున్
  క్రైస్తవులెల్ల నేడుఁగడు శ్రద్ధను గొల్తురు,రామచంద్రునిన్
  నిస్తుల దైవమీతఁడని నెమ్మది నమ్ముదురయ్య హిందువుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఏసు నారాధనము సేతు రిచ్చ గలిగి
  క్రైస్తవులు : రాము పుజింత్రు శ్రధ్ధ తోడ
  వెళ్లి భద్రాచలము నందు వేడు కొనుచు
  హిందువులు భక్తి భావాన హ్రీ మ మలర

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వాస్తవమెంచిపాపములుపారగద్రోలినపావనుండునా
  క్రీస్తునుక్రుష్ణుడయ్యెగదకేలునుమోడ్చగరామురూపమే
  సంస్తవనీయమియ్యదియుసందియమెందుకురండురండనన్
  క్రైస్తవులెల్లనేడుఁగడుశ్రద్ధనుగోల్తురురామచంద్రునిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మూడవ పాదం లో బిందు పూర్వక ప్రాస వాడకూడదు. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   అన్నపరెడ్డి వారి సూచనను గమనించండి.

   తొలగించండి
  3. అవునండి
   సుస్తవనీయమియ్యదియుసందియమెందుకురండురండనన్, సవరణస్వీకరింపగలరు

   తొలగించండి

 9. అవని భారతి యందున నధికముగను
  గోధి యందున ధరియింత్రు కుంకుమ తిల
  కమ్ము హిందువులట వారు కాదు కదర
  క్రైస్తవులు, రాము బూజింత్రు శ్రద్ధ తోడ.

  రిప్లయితొలగించండి

 10. నాస్తికులైనవారిలను నమ్మరు దేవుని నంచె ఱుంగుమా
  క్రీస్తును దైవమంచుగద క్రిస్మసు రోజుజయంతి యంచు నా
  క్రైస్తవులెల్ల నేడు కడు శ్రద్ధను గొల్తురు, రామచంద్రునిన్
  విస్తృతిగాను హిందువులు ప్రీతిగ నర్చన జేతురీభువిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. యేసుని కొలిచెదరతని దాసులమని
  క్రైస్తవులు ; రాముఁ బూజింత్రు శ్రద్ధతోడ
  హిందువులు మానకుండగ నెల్లవేళ
  అందరి యభీష్టమును గన నభవమునకె

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రీస్తు పుట్టిన రోజున క్రిస్మసనుచు
  వేడుకల్ సల్పెదరిలలో విశ్వమందు
  క్రైస్తవులు; రాముఁ బూజింత్రు శ్రద్ధతోడ
  హిందువులు భక్తితో ముక్తినందుకొనగ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. విస్తృతి సేయగా జగతి బ్రేమయు శాంతి దయాగుణంబులన్
  క్రీస్తు జగంబునందవతరించె బ్రవక్తయటంచు నమ్ముచున్
  క్రైస్తవులెల్ల నేఁడు గడు శ్రద్ధను గొల్తురు; రామచంద్రునిన్
  ప్రస్తుతి సేయరేలనుట భావ్యముగాదిటులీ దినంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  క్రిస్మసున యేసు నెంతురు కీర్తితముగ
  క్రైస్తవులు, రాము బూజింత్రు శ్రద్ధతోడ
  హిందువులగువారు, అల్లాను యెంతు రెపుడు
  ముస్లిములు, నందరి నుతులు ముక్తి కొఱకె.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  మస్తుగ పూజలెంచెదరు మంచిగ క్రీస్తుకు క్రిస్మసున్నిటన్
  క్రైస్తవులెల్ల నేడు గడుశ్రద్ధను, గొల్తురు రామచంద్రునిన్
  ప్రస్తుతి జేయుచున్ యతని ప్రఖ్యను ధర్మపు వర్తనమ్మునున్
  శస్తముగా దలంచుచు ప్రసన్నమునౌ మది భక్తితోడుతన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కె.వి.యస్. లక్ష్మి, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  ఏసుక్రీస్తునె ఘనముగ నెంచు చుంద్రు
  క్రైస్తవులు, రాము బూజింత్రు శ్రద్ధతోడ
  సీత హనుమ లక్ష్మణులను జేర్చి తాము
  రామనవమి నాడెల్లను రామబంట్లు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ప్రస్తుతమాంగ్లమానమునవారికిచైత్రమునెంచిఁజూడగన్
  జాస్తిగ మేరిమాతయిట జన్మము నిచ్చెనుశక్తి రూపమై
  మస్తుగనేసుకీర్తనల మాలలనల్లుచు వాడవాడలన్
  క్రైస్తవులెల్ల నేఁడు గడు శ్రద్ధను గొల్తురు రామచంద్రునిన్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. నాస్తికు లైన వారలిల నమ్మరు దేవుని లీల లెప్పుడున్
  నిస్తులమైన ప్రేమమున నిశ్చల మౌమదినుంచి క్రీస్తునే
  క్రైస్తవులెల్ల నేఁడు గడు శ్రద్ధను గొల్తురు, రామచంద్రునిన్
  ప్రస్తుతి చేసి హిందువులు రక్తిని బొందగ నెంచు చుందురే

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వాస్తవ మేసు క్రీస్తు తమ పాపము బాపున టంచునమ్మియున్
  క్ర్రైస్తవులెల్ల నేడు కడు శ్రద్ధను గొల్తురు, రామచంద్రునిన్
  దుస్తరమైన కష్టములు దూరము
  చేయుమటంచు నిత్యమున్
  బ్రస్తుతి చేయుచుందురను రక్తిని
  భక్తిని హిందువోన్నతుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. స్వస్తత పొంది యేసునకు శ్రద్ధగ స్తోత్రము చెప్పి భక్కి తో
  క్రైస్తవులెల్ల నేఁడు గడు శ్రద్ధను గొల్తురు, రామచంద్రునిన్
  మస్తుగ హిందువుల్ గొలిచి, మందిర మందున మేలు పట్టువౌ
  దుస్తులు వేసి, హారముల దొడ్గిరి, పుట్టిన రోజు నందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఈశు రాముని మనసార క్రీస్తునందు
  చూచు చుండుట కతనాన సొంపు మీర
  క్రైస్తవులు రాము బూజింత్రు శ్రద్ధతోడ
  దైవమొక్కటే రూపముల్ దారుమారు

  రిప్లయితొలగించండి
 22. భారతావనిఁ గోదండ పాణి రఘు కు
  లాబ్ధి చంద్రు సీతా పతి నబ్జ పత్ర
  లోచను జనులు దక్కఁ దురుష్కు లింకఁ
  గ్రైస్తవులు రాముఁ బూజింత్రు శ్రద్ధతోడ


  న్యస్త ఫలాన్య పుష్పముల నన్నర నాథ కుమార వర్యునిం
  బ్రస్తుతి సేసి హైందవులు రాముని జన్మ దినమ్ము గావునం
  గ్రీస్తు నుతింప వారి గుడికిం దమకమ్మునఁ గూడి యేఁగఁగాఁ
  గ్రైస్తవు లెల్ల నేఁడు గడు శ్రద్ధను గొల్తురు రామచంద్రునిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. క్రీస్తును దైవమంచు నిది కిస్శసు పండుగ గాదలంచియీ
  క్రైస్తవులెల్లనేడు గడు శ్రద్ధను గొల్తురు రామచంద్రునిన్
  నాస్తికులైనవారలిల యౌదలదాలిచి బూజజేతురే
  నిస్తులదైవమంచనుచు నెయ్యముమీరగ బొమ్మ రూపునిన్

  రిప్లయితొలగించండి