29, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4177

30-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్”
(లేదా...)
“కుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్”

34 కామెంట్‌లు:


 1. జండా వందన దినమది
  పండుగె మనకంచు నందివర్ధనులను తా
  దండిగ గైకొని రాగా
  కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  సండే టీవీ గనుచున్
  ట్రెండుగ ప్రోగ్రాముల ప్రసరింపఁగఁ , 'బొంగన్
  మండెడు స్టవుపై', *కప్పుకు*,
  'గుండెడు పాల్వోసి', *కాఫి కోమలి సేసెన్* !

  ఉత్పలమాల
  దండిగ దూరదర్శనున తగ్గక పండుగ నాడు సందడిన్
  ట్రెండుగ షోలనెన్నొ ప్రసరింపగఁ జూచుచుఁ గోరెనంచుఁ దా
  మండెడు స్టవ్వుపై నిడియు మైమరుపై కనలేక పొంగగన్
  గుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పండుగ దినమున పాలను
  దండుగ గావించ కుండ , త్రాగెడు గిన్నెన్
  నిండి బయటకు పొరలిపో
  కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వండుట నేర్వని దైనను
  నిండుగ నభ్యాగతతతి నేడీదినమున్
  పండుగకేతెంచినపుడు
  కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పండుగ దినమని జనములు
  దండిగ గుమి గూడినద రి తమకము తోడన్
  మెండగు ప్రేమగ నయ్యెడ
  కుండెడు పాల్వో సి కాఫి కోమలి సె్సెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పండుగ దినమున నింటికి
  దండిగ వచ్చిన యతిథుల దరహాసముతో
  రండని సాదరమొప్పగ
  కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందము
  పండుగ రోజున నింటికి
  మెండుగ విచ్చేయ బంధు మిత్రజనంబుల్
  గుండిగ నిండా చిక్కని
  కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పండుగ నాడు పిల్వగను బంధు
  జనంబులు స్నేహితోన్నతుల్
  మెండుగ రాగ నెల్లరకు మిక్కలి
  యాదర భావమొప్పగా
  దండిగ మెచ్చనందరును ద్రాగుటకై
  తగు కాఫి చేసె తా
  కుండెడుపాలువోసి ,యిడె కోమలి కప్పెడు
  కాఫి భర్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అండగ నాథా! నీ తో
  డుండగ నే *డే* యయినను నుత్సవ మే గా
  కుండునె? యని తక్కువ గా
  కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్.


  తిండికి గుడ్డకున్ వెలిత దెన్నడు గానను నీవు రక్షణై
  యుండగ నాథ! యింకిటుల నూరట బొందుట మేలుగాదొకో?
  బండెడు సొమ్ములేల? యని భర్తకు శర్కర తక్కువింత గా
  కుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అండగ నాగరాజు నిట నందరు గొల్తురు నీవెరుంగవే,
   పండగ నాగపంచమని? భామిను లెల్లరు పాలు పోయగా
   దండిగ బోవఁ దొయ్యలి, సుదంతియు గూడుచు నేగి పుట్టలో
   కుండెడు పాలు వోసి, యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్.

   తొలగించండి

 10. దండిగ నీదగాడ్పులకు తాళగ లేమని వల్లభుండు నా
  కుండును కోరినంతనె యట కుంపటి పెట్టుచు వేడి వేడిగా
  శొండెల నిచ్చెనా పిదప జోటియె చేసెను కాఫినే వడిన్
  కుండెడు పాలు వోసి, యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఉత్పలమాల
  నిండగు భక్తితోడను గణేశుని పూజను చేయఁనెంచి యా
  పండుగ రోజునన్ మధుర పాయసమున్ మఱి బియ్యపుండ్రముల్
  దండిగ జేయబూనియు ముదంబున గుండిగ నిండ కాచియున్
  కుండెడు పాలువోసి;యిడె కోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 12. జండా వందన దినమును
  బండుగ భావించి మదిని బంధుగణంబుల్
  మెండుగ వచ్చుట చేతను
  గుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పండుగ నాఁడు సాయిలత బంధుగ ణంబులు సంతసించగా
  మెండుగఁబాయసమ్ము నెఱి మేదిని జేసెను నద్భుతంబు గా
  కుండెడు పాలు వోసి ,యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్
  నిండినఁబ్రేమతో వెసను నెయ్యము మీరగ గుండె పొంగగా

  రిప్లయితొలగించండి
 14. నిండగుచైత్రమాసమున నిష్టగ యజ్ఞము జేయనెంచ నా
  మండెడుఁగాలమందుననుమార్కొనిఁ గా‌ర్యముఁజక్కబెట్టగన్
  వండిన వంటకం బులను భద్రము జేసెడి యంత్రమందు స్టా
  కుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రిప్లయిలు
  1. అండగ నుండి కాచు కొన నప్సర బోలిన భార్య దెచ్చిరే
   మెండుగ బ్రీతి జూపి యహ మెప్పును బొందెను మెట్టినింటనున్
   దండిగ పాడిపంటలును దక్కగ మెచ్చిరి నింటిలచ్చియన్
   పండుగ పంక్తియందు భళి పధ్ధతి వడ్డన పాయసంబునన్
   గుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి, కప్పెడు కాఫి భర్తకున్”
   (పాపం తీపి తినగూడదేమో !! మాంగల్య రక్షణార్థం)

   తొలగించండి
 16. మండెడునెండలోననొకమాన్యుడువచ్చెనుక్షుత్పిపాసుడై
  నిండుమనంబుతోనతనినింటికిబిల్చెనుసాధ్వియంతమా
  ర్తండుడిబోలిబెన్మిటివదాన్యుడుబుణ్యుడురాగవెన్నలే
  *కుండెడు పాలువోసి యిడెఁగోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్*
  దండితనంబునన్నతిథిధర్మముతప్పకసేవలందెలే

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఎండలు విపరీతముగా
  నుండెడి వేళ విరుగునని నొప్పుగ పాలన్
  మెండుగ కాచుచును విరగ
  కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కందం
  సండే జాలీడే రా
  రండని బిలిచెను పెనిమిటి రమ్మీ కొరకై
  దండిగ చేరిన వారికి
  కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి కాసెన్.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.
  రమ్మీ-పేకాట

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఉ.అద్యతనాంధ్రనిప్డు శనియై దురదృష్టము రాజ్యమేలెనా?
  హృద్యముగా మదిన్ సురఝరిసమమై హితవాక్యవీచులన్
  మేద్యమొనర్చు, మన్మహిత మేదినినబ్జజురాణియంఘ్రులన్
  చోద్యపునూపురధ్వనిగ సొక్కగఁజేయునపూర్వభాగ్యమౌ
  పద్యకవిత్వమెల్లరకు వర్జ్యమదెట్టుల సంప్రదాయమౌ?
  ....చంద్రమౌళి రామారావు, బాపట్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సమస్య: కుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్
  పండుగ నాడు క్షేత్రముఁ బ్రభాతము నుండి శ్రమించి భర్త తాన్
  దండిగ నాకలంచు వడి ధామము చేర, కరమ్ము ప్రేమతో
  గుండెకు హానిబాపగను, గోవు యెసంగిన, హెచ్చు వెన్న లే
  కుండెడు పాలు వోసి, యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పెండిలి చూపులకునునై
  మెండుగ చుట్టములురాగ మేలగురీతిన్
  తిండిని బెట్టిన పిమ్మట
  కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలిసేసెన్

  అండగనుండగా పతికి నావుల గేదెల బ్రేమబెంచుచున్
  మెండుగ నూరివారి రహిమేరకు నిత్యము స్వచ్ఛమైనవౌ
  కుండెడు పాలువోసి, యిడె గోమలి కప్పుడు కాఫి
  భర్తకున్
  నిండగు ప్రేమమున్ నిదుర నేర్పుగలేపుచు
  ప్రొద్దుప్రొద్దునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పండుగరోజు చేయవలె వంటలు హెచ్చుగ నంచునెం చుచున్
  వండుటకింకవేళయదివాసిగ నున్నదటంచునంతలో
  తిండినిచేసిపెట్టుచునుతీరుగ నాపయివేడిహెచ్చులే
  “కుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్”

  రిప్లయితొలగించండి
 23. రండని పిల్చి త్రాగుఁ డని రమ్య కషాయము నెమ్మి నంచుఁ దా
  నెండిన యట్టి గింజలది యింపగు చూర్ణము వేసి పాత్రలో
  మెండఁగఁ గాఁచి తోయమున మేలుగఁ దేఱిచి యంతఁ బాడు గా
  కుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి పేయ వరమ్ము భర్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పండుగ కాఫితో ననెడి భావమునన్ బతిదేవుడుండగా
  కుండలతో పవిత్రమగు గోవుల చెంతను చేరి యప్పుడే
  పిండినవౌ సుధా సహిత ప్రేమ జలమ్ముగ నొప్పు నీరు లే
  కుండెడు పాలుపోసి యిడె కోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అన్య భాషా పద భూయిష్ఠము లైన యీ సమస్యలు భాషా సంకరమునకు దోహదము లగు చున్నవి. ఇందు వచ్చిన కొన్ని పూరణములు దీనికిఁ దార్కాణములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అండగ పిల్లలపండుగ
  నిండుగ మనసున్నబాల్య నియమములందున్
  జండాబట్టుకరాగా
  కుండెడు పాల్వోసికాఫికోమలికాసెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. భమిడిపాటి కాళిదాసు.,. అనకాపల్లి.

  పండుగ నాడు వత్తురని బంధుజనంబులు పిల్ల పాపలున్,
  దండిగ పిండి వంటలును దప్పడముల్ పులిహోర బొబ్బటుల్!
  వండియు ముందుగన్ జనుల వశ్యము కోరున టంచు కాఫి కై
  కుండెడు పాలు వోసి, యిడె గోమలి కప్పుడు కాఫి భర్తకున్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఉ.

  కొండను పిండి జేయగల కోతికి తమ్ముడు, వాయుపుత్రుడున్
  బండెడు భోజనంబుఁ దిను భండన భీముని పొట్ట పెద్దదే
  చండముగా సృజించి నటి చక్కగ ద్రౌపది వేషధారియై
  *కుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 29. పండుగనాడు వేకువనె భామిని స్నానమొనర్చి బిడ్డలన్
  లెండని నిద్రలేపి దనరించుచు నర్మిలి బుజ్జగింపులన్
  నిండు మనంబుతో పతిని నిద్దుర లేపుచు నీరమేమి లే
  కుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. భమిడిపాటి కాళిదాసు.,. అనకాపల్లి.

  అండాలో నిండుగ ఘన
  మండముతో గూడియున్న మధుర పయస్సున్!!
  మెండుగ చక్కెర వేసియు,
  కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్!!

  రిప్లయితొలగించండి