2, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4521

3-9-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చాలును చాలునిఁకఁ జాలు చాలును చాలున్”
(లేదా...)
“చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే”

38 కామెంట్‌లు:

 1. వ్రేలునుజూపుచుచంద్రుని
  బాలునిమరపించితినగపాటనుపాడన్
  బేలగలేదికతల్లియు
  చాలునుచాలునికఁజాలుచాలునుచాలున్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. కాలము మారెననుచు నా
  చేలము నాయిష్టమనుచు శ్రేష్ఠుల తోడన్
  బోలగు వాదన లింకను
  చాలును చాలునిఁకఁ జాలు చాలును చాలున్.  తాళగ లేము భాస్కరుడ తాపనమందున నిప్పు రవ్వలన్
  నేలకు రాల్చుచుంటివిట నీరధరమ్ములు సైత మెందుకో
  జాలిని వీడె, శాశ్వతియె సధ్రిహసంతిక వోలె మారెనే
  చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే.

  రిప్లయితొలగించండి

 3. తూలకు మాటలనో శిశు
  పాలా! నీ తప్పులవియె వందయ్యెను నీ
  కాలమది తీరి పోయెను
  చాలును చాలునిఁకఁ జాలు చాలును చాలున్.


  కాలము మారెనంచు పలు గాకులు కూసిన గూయనేమి, పో
  గాలము దాపురించెనొ వికారపు చేష్టలు గాదె ఛిద్రమౌ
  చేలము లేలయన్నను విచిత్రపు వాదన చేయు చుంటివే
  చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మేలము జేయుచు మిత్రుని
  హేళన గా మాట లాడ హే హే యనుచు న్
  జాలించు మింక వాగుడు
  జాలును జాలు నిక జాలు చాలును చాలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఆలి పితయింటి కేగగ
  పోలు నెరిని పం చ భక్ష్యములతిగ బెట్టన్
  నాలుగు నొకమార్లంటిని
  చాలును చాలునిఁకఁ జాలు చాలును చాలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పాలన జేసినావుగద భద్రముగా
  దశ వత్సరంబు లీ
  పాలనయందు బేదలతి పేదగ
  మారిరి భాగ్యవంతులు
  ద్వేల ధనాఢ్యులైరి సుమి వెంటనె
  వీడుము రాజ్య దక్షతన్
  చాలును చాలు జాలునిక జాలును
  చాలును చాలు జాలులే .

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందము
  మేలగు భక్ష్యంబులహో!
  చాలగ వడ్డించుచుండ సంతర్పణలో
  మేలంబాడుచు పల్కిరి
  చాలును చాలునిఁకఁజాలు చాలును చాలున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   బాలకుఁడైన షణ్ముఖుని పార్వతి చంకనునెత్తికొంచు మే
   ల్మేలగు పాయసాన్నములు మింటను జంద్రునిఁజూపి పెట్టగా
   లీలగ నారగించి కడు త్రేన్చి వచించెను ముద్దుముద్దుగా
   చాలును చాలుఁజాలునిఁకఁజాలును చాలును చాలుఁజాలులే.

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. రాయబారి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతో దుర్యోధనుడు:

  కందం
  మేలని సంధి ప్రవచనము
  నాలము రగిలించు నట్టి యాహార్యముతో
  లీలాకృష్ణా! సలిపితె
  చాలును చాలునిఁకఁ జాలు చాలును చాలున్!

  ఉత్పలమాల
  మేలని సంధి వాక్కులను మీరుచుఁ బల్కెడు హావభావమే
  యాలము రేపెడున్ బగిది నందరెరింగిరి నందనందనా!
  తేలెను మీదు నైజము యధేచ్ఛగ పాండవ పక్షమాడుటల్
  చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. చాలును కాలయాపనము చాలునుఁ జాలిక సంధి యత్నముల్
  చాలును వేడుకోలులిక జాలము సేయగనేల కౌరవుల్
  చేలములూడ్చి ద్రౌపదికి చేసిన యెగ్గులు విస్మరింతురే?
  చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కం॥ మేలును జేయకఁ బలుకులఁ
  గాలముఁ బుచ్చుట ప్రభుతకు గతమున చెల్లెన్
  మేలుకొనె జనత కపటము
  చాలును చాలునిఁకఁ జాలు చాలును చాలున్

  ఉ॥ మేలును జేయ మన్ననలు మేలిమి మాటలు చెల్లవయ్యరో!
  గాలము వేయఁ జూడఁగను ఖంగుతినంగను దప్పదయ్యరో!
  కాలము మారె నాయకుఁడ కల్లల నొల్లరు మానుమయ్యరో!
  చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఉ.

  మేలని జూదమాడుటయు మెచ్చక నిందలు జేయు తత్త్వమున్
  గ్రోలుట మద్యమున్ వెలదిఁ గోరెడు వాంఛయు వేట కాంక్షయున్
  దూలగ గట్టి దండనము దుర్మతి చింతలు నేడు దౌష్ట్యముల్
  *చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే.*

  రిప్లయితొలగించండి
 12. జాలము చాలిఁకఁ జాలును
  చాలును కౌరవులతోడ సంధి వచనముల్
  మేలగునాలము, మాటలు
  చాలును చాలునిఁకఁ జాలు చాలును చాలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మేలగు రోదసి యంత్రపు
  చాలము గమనించినావు జాబిలిపైనన్
  బేలవమౌ కల్పనలిక
  చాలును చాలునిఁకఁ జాలు చాలును చాలున్

  కాలముమారె మున్ను కవి కల్పన జేసిన చందమామపై
  మేలగు యంత్రరాజమును మేకొని చూచిరి మిక్కుటంబుగన్
  పేలవమందురే జనులు పెక్కురు జాబిలి వర్ణనంబునే
  చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, అమెరికా:

  పేలవమౌ మాటలతో
  నాలోచనలేనిరీతి నల్లెడు కవిత
  ల్నేలా చాటింతువయా?
  చాలును చాలునిక జాలు చాలును చాలున్.

  వీలుగ మాటలు జెప్పుచు
  వాలయమంతయు దధిజము పఱిగొన తిరుగ
  న్నేలా వ్రజమున కృష్ణా!
  చాలును చాలునిక జాలు చాలును చాలున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   *రీతి నల్లు కవిత లిం కేలా...* అనండి.

   తొలగించండి
 15. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, అమెరికా:

  పేలవమైన వ్యాహృతులు పేర్చుచు యుక్తముగానితీరునన్
  మేలు ఘటిల్లజేయనగు మిథ్యపుకూర్పుల కైతలల్లుచున్
  బోలగు వాదనల్ సలుపు బుద్ధిని వెల్లడిజేయుజుండుటల్
  చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మేలొన రించ నెంచకయె , మిక్కిలి కీడును కల్గ జేయు నీ
  కాలపు టీవి గాధలును, కక్షలు నిండిన రాజకీయముల్,
  పాలన చేయు జాలములు, పంచను చేరెడి మత్తు మందులున్
  చాలును చాలు జాలునిక జాలును చాలును చాలు జాలులే

  రిప్లయితొలగించండి
 17. డా బల్లూరి ఉమాదేవి


  తాలిమి నశించి పోయెను
  నాలము చేయగ నశక్తుడైతిని నికనీ
  లీలల నెంచగ జాలను
  చాలును చాలుని క జాలు చాలును చాలున్.


  బాలుడవంచుపూతనయుపాలొసనెంచుచువచ్చినంతనే
  గ్రోలితివీవునప్పుడటకూరిమివీడుచు నాతి ప్రాణముల్
  కాలునివోలెబాల్యమునకాంతల చిత్తము చూరగొంటివే
  “చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే”*

  రిప్లయితొలగించండి
 18. లీలామానుష ధారీ
  చేలమ్ములు దోచి స్త్రీల చిత్తంబులతో
  మేలములాడంగతగునె
  చాలును చాలుని క జాలు చాలును చాలున్.

  రిప్లయితొలగించండి

 19. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  పాలున్ బెరుగును వెన్నయు
  నేలర పొరుగిండ్ల దొంగిలించుచు దినుటన్
  చాలుర కృష్ణా అల్లరి
  చాలును చాలునికఁ జాలు చాలును చాలున్.

  రిప్లయితొలగించండి