18, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4535

19-9-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్”
(లేదా...)
“ముక్తికి హేతువౌ విషయభుక్తియె భూషణ మెల్లవారికిన్”
(కడిమెళ్ళ వారి శతావధానంలో ఆచార్య పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు గారి సమస్య)

30 కామెంట్‌లు:

 1. భుక్తియు, వస్త్రమును, గృహము
  వ్యక్తికి గావలెనెపుడునుబ్రదుకుట కొరకై,
  శక్తికి, బాధల నుండి వి
  ముక్తికిఁ, గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సక్తతవేమనగనెనువి
  రక్తినిరోసియుజగతిని రాగమునంటన్
  శక్తినిబొందెనుశోషిలి
  ముక్తికికారణమువిషయభుక్తియెతలపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శక్తికి మించిన పనులను
  యుక్తిగ నెరవేర్చదగును యుక్తవయసులో
  వ్యక్తికి ననుభవ పాఠము
  ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శక్తికి మించు యత్నములు సాధ్యపడుంగద సాధనంబునన్
   యుక్తిగ కార్యనిర్వహణ యోగము శక్తిని వృద్ధిసేయగా
   వ్యక్తికి సత్త్వమౌను విషయానుభవమ్మని నమ్మకుందురే
   ముక్తికి హేతువౌ విషయభుక్తియె భూషణ మెల్లవారికిన్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 4. కందము
  భక్తియు మానవ సేవా
  సక్తియు ధర్మంబు కరుణ శాంతము క్షమయున్
  "ముక్తికి కారణము;విషయ
  భుక్తియె తలపన్"వినాశ మూలంబు గదా.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   భక్తి సుశీలమార్జవము ప్రాణులయందనుకంప నిత్యమా
   సక్తియు దానధర్మముల శాంతియు దాంతి క్షమాదులెల్ల స
   న్ముక్తికి హేతువౌ; విషయ భుక్తియె భూషణమెల్లవారికిన్
   యుక్తమనంగరాదుగద యోచన సేయగ పాపహేతువౌ.

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. కందం
  సక్తత తిరుమల రాయుని
  రక్తిని శృంగార భక్తి రంజిలఁ గొలువన్
  భక్తుండన్నమయ చివరి
  ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్

  ఉత్పలమాల
  సక్తత తిర్మలన్ వెలుగు శౌరి పరాత్పరు వేంకటేశ్వరున్
  రక్తిని భక్తితో మలచి రాగము లల్లుచు కీర్తనంబులన్
  భక్తుడు నన్నమయ్యయె వినమ్రతఁ గొల్చియు బొందినట్టిదౌ
  ముక్తికి హేతువౌ విషయభుక్తియె భూషణ మెల్లవారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సక్తమయె నైహికములకు
  రక్తుండై విషయవాంఛలందున తుదకున్
  భక్తునిగ మారిపోయెను
  ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్

  రిప్లయితొలగించండి

 7. వ్యక్తికి పరమాత్మునిపై
  భక్తియె, కడు దు:ఖములకు బంధంబులకున్
  ముక్తికి కారణము ,విషయ భుక్తియె తలపన్
  ముక్తిని దూరమ్ము సేయు భువిలో
  సుమ్మీ


  రిప్లయితొలగించండి
 8. భక్తి యె మూలము గాదా
  ముక్తికి గారణము :: విషయ భుక్తి యె తలపన్
  రక్తి యు నాసక్తి కలిగి
  శక్తి ని వ్యర్థ ము గ దు ర్వసన బానిస గున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శక్తియు మరియును విషయా
  సక్తియె తోడైన చాలు సత్పురుషుని స
  ద్యుక్తియె కారాకూర వి
  ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్.  భుక్తియె ముఖ్యమంచు నిల మూర్ఖపు వాదస లెల్ల వీడుచున్
  భక్తిగ కొల్చువారికప వర్గము దక్కును సాక్షయే కదా
  శక్తియుతుండు చేతనుడు స్కంభుని గూర్చెఱంగినన్
  ముక్తికి హేతువౌ , విషయభుక్తియె భూషణ మెల్లవారికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కం॥ శక్తిగ భగవద్విజ్ఞత
  యుక్తిగఁ బడయఁగ విరియును యోగము భువిలో
  రక్తియు ముక్తియుఁ గలుగఁగ
  ముక్తికి కారణము విషయ భుక్తియె తలఁపన్

  ఉ॥ శక్తికి మీర విజ్ఞతను సాధన తోడను గూర్చుకున్నచో
  యుక్తిగ దైవ జ్ఞానమును యోగముఁ బొందఁగ సాధ్యమై చనున్
  రక్తియు ముక్తియున్ గలుగు రాజిలు చుండఁగ జ్ఞాన సంపదల్
  ముక్తికి హేతువౌ విషయ భుక్తియె భూషణ మెల్లవారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శక్తి లలినెంచ లేమియె
  భక్తులనుకొనిన విధముగ, ఫాలుని పయినన్
  భక్తి గనబరచు టందు వి
  ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. రక్తియె శాశ్వతంబని తలంచుచు నెంచక భక్తి మార్గమున్
  సక్తతనొందె నైహికఁపు సౌఖ్యములందునొకండు మూఢుఁడై
  యుక్తము కాదటంచెరిగి యొక్కదినంబున మారె భక్తుఁగా
  ముక్తికి హేతువౌ విషయభుక్తియె భూషణ మెల్లవారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నా ప్రయత్నం ఇలా....

  ఉ.

  భుక్తి శరీరమందు నిల భోగము స్వాస్థ్యము నిద్ర నిచ్చెడిన్
  శక్తికి రక్తికిన్ బలము సారము కొద్దిగ పొట్ట పూజచే
  భక్తిని పొందు మార్గమున భక్ష్యము భోజ్యము స్వల్పమాత్రమున్
  *ముక్తికి హేతువౌ విషయభుక్తియె భూషణ మెల్లవారికిన్.*

  ... డా.. అయ్యలసోమయాజుల సుబ్బారావు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శక్తికి మించిన‌ పనులను‌
  యుక్తము లేకుండ చేయ‌ నుపయోగములున్
  రిక్తము కనుకన్‌ క్లేశ వి‌
  ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్”‌

  రిప్లయితొలగించండి