10, సెప్టెంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4528

11-9-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారులం గొట్టి  బ్రతుకుటే తగిన వృత్తి”
(లేదా...)
“దారుల్ గొట్టి గడించువారలదె సద్వ్యాపారమం చెంచెదన్”

28 కామెంట్‌లు:

 1. 'దారులంగొట్టి బ్రతుకుటే తగిన వృత్తి'
  కాదు కాదను సజ్జన బోధ వినక
  బ్రతుకు చున్నట్టి మూర్ఖులు వెతలు తుదకు
  ననుభవింతురు తప్పకీ యవనిలోన

  రిప్లయితొలగించండి
 2. భూరి రాజకీయపదవిఁ దూరి కడకు
  దారుణముగ ప్రజలసొత్తు చూఱలాడు
  ఘోర వృత్తిని కోరిచే కొనుట కంటె
  దారులం గొట్టి బ్రతుకుటే తగిన వృత్తి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'పెంచక, ఒందింపక, మ్రింగక' అన్నవి కళలు, ద్రుతాంతాలు కావు.

   తొలగించండి
  3. సవరించిన పూరణ...

   వీరావేశమునన్ బ్రసంగములతో విద్వేషముల్ పెంచుచున్
   సారానమ్మి సదా దురాగతములన్ సంప్రాప్తముల్ చేయుచున్
   ఘోరంబౌ విధినక్రమార్జనముకై గోఁజాడు వారిన్ గనన్
   దారుల్ గొట్టి గడించువారలదె సద్వ్యాపారమం చెంచెదన్

   తొలగించండి
 3. మోస పూరిత హామీలు చేసి గెలిచి
  పదవి పొందిన తరువాత ప్రజల సొమ్ము
  మెక్కు వారల బోల్చగా మేలు గాదె
  దారులం గొట్టి బ్రతుకు టే తగిన వృత్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చదువులందున జూడగ చవటవీవు
  తొలము నులన్న గిట్టని బొడ్డగీడ
  వీవు కష్టమ్ము కోర్వని పినుగు నీకు
  దారులం గొట్టి బ్రతుకుటే తగిన వృత్తి.


  పేరున్ గీర్తిని బొంద సజ్జనునిగా వేషంబు నే దాల్చుచున్
  నేరాలెన్నియొ చేయు నాయకులుగా నీచాతి నీచుండ్రిలన్
  రారాజై వెలుగొందెడిన్ బ్రెగడలౌ భ్రష్టుండ్ర కన్నన్ గనన్
  దారుల్ గొట్టి గడించువారలదె సద్వ్యాపారమం చెంచెదన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   రెండవ పాదం అర్థం కాలేదు. అందులోను గణభంగం.

   తొలగించండి
 5. మనము పొందిన ప్రగతికి మత్సరమున
  దిగబడి జెరచు యా పరదేశ కుట్ర
  దారులం గొట్టి బ్రతుకుటే తగిన వృత్తి
  పుడమి నాదుకొనుట మన పూచి యనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వైద్యరంగము నేడు వ్యాపారమయ్యె
  దొళ్లదోపుగ పైకము కొల్లగొట్టి
  పేదసాదల రక్తముఁ బీల్చు కన్న
  దారులం గొట్టి బ్రతుకుటే తగిన వృత్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శా.

  చోరుల్ పల్కు కళాప్రసిద్ధి జితమే చోరీ చతుష్షష్టిలో
  వీరావేశముతోడ చోరకళనే బీరంబుగా జెప్పుచున్
  *దారుల్ గొట్టి గడించువారలదె సద్వ్యాపారమం చెంచెదన్*
  సారాంశంబు, బడాయి, జూదము, విలాసమ్ముల్ సుఖాసక్తముల్.

  ...డా.. అయ్యలసోమయాజుల సుబ్బారావు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తే॥ ఘనము రాజకీయ పటిమ గరిమ తోడ
  ధనము దోఁచఁగ వీలగు ధర్మమూర్తి
  వలెనరయ నింత కన్నను వసుధ లోన
  దారులం గొట్టి బ్రదుకుటే తగిన వృత్తి

  శా॥ పేరున్ బొందగ రాజకీయమున సంప్రీతిన్ బ్రజావాహినిన్
  జోరున్ జూపుచు గెల్వఁగానగు జనుల్ జూపించు పాటింపుతో
  దారుల్ జూచి ధనమ్ము దోఁచ నాతఁడే తర్కించుచున్ జూడఁగా
  దారుల్ గొట్టి గడించు వారలదె సద్వ్యాపార మంచెంచదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పారావారము హద్దుగా ధనము సంపాదించు నాకాంక్షతో
  ఘోరంబౌవిధి పేదసాదలను సంకోచించకన్ దోచు వ్యా
  పారంబయ్యెను వైద్యరంగమిపుఁడా పాపంబు కన్నన్ భువిన్
  దారుల్ గొట్టి గడించువారలదె సద్వ్యాపారమం చెంచెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తేటగీతి
  ఒకరి కష్టము దోచుట నొప్ప దగునె?
  పరుల రక్తము ద్రాగిన పాటి కాదె?
  పొట్టకూటికి మృగమౌట పుణ్యమౌనె?
  దారులం గొట్టి బ్రతుకు టే తగిన వృత్తి?

  శార్దూలవిక్రీడితము
  పౌరామోదము తోడ గద్దెలమరన్ బాలింపగాఁ దీరియున్
  నేరమ్మెంచక స్వార్థచింతనమునన్ నిత్యమ్ముగన్ దోచెడున్
  వారల్ జేసెడు నీచ వంచనల కన్నన్ జూడ రాదారులన్
  దారుల్ గొట్టి గడించువారలదె సద్వ్యాపారమం చెంచెదన్!

  రిప్లయితొలగించండి

 11. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  దారులం గొట్టి బ్రతుకుటే తగిన వృత్తి
  యనుటనెంతయో పొరపాటు మనుజులకును
  కాలు సేతులు బాగుండి కష్టపడక
  పరుల సంపదకై నాశ పడుట యేల?
  నంతకన్నను బిచ్చమ్ము నడుగ మేలు.

  రిప్లయితొలగించండి