13, ఆగస్టు 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2436 (ద్రోహుల శిక్షించుట...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం సీతాదేవి గారికి ధన్యవాదాలు.

46 కామెంట్‌లు:

 1. సాహసమగునెవ్విధి వి
  ద్రోహుల శిక్షించుట; ఘన దోషముఁగాదే
  స్నేహము చేసెడు వారల,
  గేహములో నున్నవారికిన్ పగఁజూపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆహుతియై పోలీసుల
  దాహమునకు దాడులకును దారుణములకున్,
  సాహసము లేని కల్లల
  "ద్రోహుల" శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే!

  "12 years later, 10 acquitted in Hyd suicide bombing case"
  ...Times of India Headline August 11, 2017

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మోహము లేకయె ధర్మము
  ద్రోహుల శిక్షించుట; ఘనదోషము గాదే
  త్రాహియని శరణు గోరగ
  సాహసవంతుడు తడబడి సంకోచింపన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సీతాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "ధర్మపు ద్రోహుల" అనండి.

   తొలగించండి
  2. మోహము లేకయె విధియగు
   ద్రోహుల శిక్షించుట; ఘనదోషము గాదే
   త్రాహియని శరణు గోరగ
   సాహసవంతుడు తడబడి సంకోచింపన్

   తొలగించండి
  3. పై పద్యము విభీషణ శరణాగతి సందర్భమున శ్రీరామ ఉవాచ!

   తొలగించండి


 4. మోహాంధకారుల, జిలే
  బీ, హానిని జేయు జనుల, భీకరులగుచున్
  సౌహార్దృత విడు మనుజుల్,
  ద్రోహుల, శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే.

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "సౌహార్ద్రత విడు సంఘపు ద్రోహుల..." అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి
 5. ఆహా యేమది చిత్రము
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే
  ఈహా మృగముల చందము
  సౌహార్ధము లోన ముంచి సముచిత మనుచున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ద్రోహులు రాజ్యంబేలుచు
  ద్రోహులె న్యాయంబు జెప్పు దుష్పాలనలో
  సాహసులు దేశ భక్తులు
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘన దోషము కాదే

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఓహో యని మెచ్చవలయు
  ధ్రో హు ల శి క్షిoచుట ;ఘ న దోష ము గా దే
  స్నేహి తు ల ను వంచి oచుచు
  ద్రోహ ము త ల పెట్టి మ ను ట దుర్వ్య శ న oబై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వరరావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "దుర్వ్యసనుండై" అనండి.

   తొలగించండి
 8. ఆహుతి జేసి ప్రజలఁ దా
  బాహాటమ్ముగ దొరికిన పాపిని యురికై
  ద్రోహియన నేల నాన్చుడు?
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "పాపిని నురికై" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ఆహుతి జేసి ప్రజలఁ దా
   బాహాటమ్ముగ దొరికిన పాపిని నురికై
   ద్రోహియన నేల నాన్చుడు?
   ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే!!

   తొలగించండి
  3. ఆహుతి జేసి ప్రజలఁ దా
   బాహాటమ్ముగ దొరికిన పాపిని నురికై
   ద్రోహియన నేల నాన్చుడు?
   ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే!!

   తొలగించండి
 9. తాహతును మించి ఖర్చుల
  కై హిత వచనముల మరచి కాసుల కొరకై
  స్నేహితులను వంచించెడు
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘన దోషము గాదే.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తాహతును మించి ఖర్చుల
  కై హిత వచనముల మరచి కాసుల కొరకై
  స్నేహితులను వంచించెడు
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘన దోషము గాదే.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తాహతు గల చట్టము విధి
  ద్రోహుల శిక్షించుట,ఘన ద్రోహము గాదే
  సాహసమును జూపుచు ను
  త్సాహము పోరాడువారి దండించంగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తాహతు గల చట్టము విధి
  ద్రోహుల శిక్షించుట,ఘన ద్రోహము గాదే
  సాహసమును జూపుచు ను
  త్సాహము పోరాడువారి దండించంగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ద్రోహులు భువి శిక్షార్హులు
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘన దోషము గాదే
  బాహాటముగా జెప్పుదు
  దోషుల శిక్షించుట దియ తోరము మేలే

  రిప్లయితొలగించండి
 14. యీ హల పతిహక్కు గదా
  ద్రోహుల శిక్షించుట, ఘనదోషము గాదే
  యా హేమపతి పొగరుతో
  ద్రోహిని కాచి సుజనులను ద్రోహులనంగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 15. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  స్వాహా చేయుచు నిధులను

  బాహాటముగ పలు నీతి వాక్యమ్ములతో

  నాహా!యనిపించెడు వి

  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘన దోషము గాదే?

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ద్రోహమె సత్కార్యం బను
  ద్రోహాత్ముల మతమునందు ద్రోహం బనినన్
  దేహి కలంకారం బిక
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘన దోషము గాదే.

  హ.వేం.స.న.మూర్తి.


  రిప్లయితొలగించండి
 17. గురువు గారికి నమస్సులు.
  వ్యాహారమిచ్చునొజ్జకు
  సూహారాచ్ఛాదితమే సుమధుర కవికిన్
  Sr yaa హ్వా శ్రీలనగకుకవి
  ద్రోహులశిక్షిoచుట g h a n a దోషము గాదే?
  మొదటి పర భాష పదము పద్మశ్రీ భావము
  టైపు చేయుట కొన్ని గుణిoతాలు రావడo లేదు. సాఫ్ట్ వేర్ నo దు కొన్ని పదాలు చేర్చలేదు.
  మన్నిoచoడి.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మోహాంధతతో బాలల
  బాహాటంబుగ చెరచుచు బలగర్వితులై
  దేహాంతులుగా చేసెడి
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘన దోషముగాదే!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మోహాంధతతో బాలల
  బాహాటంబుగ చెరచుచు బలగర్వితులై
  దేహాంతులుగా చేసెడి
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘన దోషముగాదే!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రిప్లయిలు
  1. విభీషణుని ఉద్దేశించి రావణుడు

   ఓహో!సోదరుని విడచి
   సాహసమున యరినిజేరె సంకుచితమతిన్
   న్నీహీనున్వెలి వేయుడు
   ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే!!

   తొలగించండి
 21. ఆ హాలిక కష్టార్జిత
  దేహ విదారక ఫలమ్ము ధృతిఁగొను వ్యాపా
  రాహారాపహరణు లీ
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే

  [కాదే = ఏమాత్రము కాదు]

  రిప్లయితొలగించండి
 22. .దేహులు వాడే నీటిని,
  ఆహారముకల్తి జేయు యాశాపరులన్
  మోహపు మోసపు పరులున్
  ద్రోహులశిక్షించుట ఘన దోషము గాదే?
  2.బాహాటంబున కల్తీ
  ఆహిష మాశించువారు,నత్యాసలతో
  తాహతుకై దొంగలను
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే| {ప్రస్తుతముజరుగుచున్నపనులు}ఆహిషం=లంచం

  రిప్లయితొలగించండి
 23. …………………………………………………
  గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,

  మధ్యాక్కర

  ద్రోహుల శిక్షి౦చుట ఘన

  దోషము గా దేమియు | ధన

  దాహముతో మన ప్రగతి

  దైన్యస్థితిని జేర్చు నాయ

  కాహితుల వెదకి వెదకి

  కాల్చ వలయు గాని , నాయ

  మా హి౦స వెట్టుట స్వల్ప

  మైన నేరస్తుల బట్టి ?

  ( నాయకాహితులు = నాయక + అహితులు )

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మోహము లేకయు దుర్గుణ
  రాహిత్యము గలిగి దుష్ట రాక్షస జనుల
  స్నేహము వీడెడి మిత్ర
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే

  రిప్లయితొలగించండి
 25. బాహాట ము గా లంచ ము
  లాహా ర ము గామింగున సు రా ళిని సo
  దేహిoచక సంఘ పువి
  ద్రోహు ల శిక్షించుట ఘన దోష ము గాదే

  రిప్లయితొలగించండి
 26. సాహస కార్యమె దొరకని
  ద్రోహుల శిక్షించుట; ఘనదోషము గాదే
  స్నేహితులన్ ప్రాణసముల
  నాహూతుల, సాధుజనుల నంతము జేయన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 27. స్నేహము నటియించుచు దు
  ర్వ్యూహము రచియించు గూఢ పురుషుడు పేర
  మ్మైహానిని తలపెట్టిన
  ద్రోహుల శిక్షి౦చుట ఘనదోషము గాదే

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కవిమిత్రులారా,
  నమస్కృతులు.
  ఈరోజు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు రెండు సాహిత్య కార్యక్రమాలలో పాల్గొని ఇంతకు ముందే నెలవు చేరాను. ప్రయాణపు బడలిక వల్ల మీ పూరణలను సమీక్షించలేను. మన్నించండి. రేపు ఉదయం వీలైతే సమీక్షిస్తాను.

  రిప్లయితొలగించండి 29. మోహము తోడను పడతుల

  నాహా యనిపించుచెల్ల నపహరణంబున్

  స్నేహము పేరిట చేయు వి

  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే ?

  రిప్లయితొలగించండి
 30. వ్యూహము పన్నగ కొందరు
  నాహవరంగమునపోరు సల్పక వారల్
  మోహపరవశులయిన యా
  ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే ?

  రిప్లయితొలగించండి