17, ఆగస్టు 2017, గురువారం

సమస్య - 2438 (విజయసారథి జన్మించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"విజయసారథి జన్మించె విపినమందు"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

61 కామెంట్‌లు:

 1. కాంత నివసించు చోటు కుగ్రామమయ్యె.
  కాన్పుకై పట్నమేగంగఁగడగె వారు
  పల్లె దాటంగ ప్రసవించె-బాబుపుట్టె
  విజయసారధి జన్మించె విపినమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మధుర కారాగృహములోన మర్మ ముగను
  విజయసారథి జన్మించె; విపినమందు
  చెట్టు క్రింద పున్నమి నాడు పుట్టె నతడె
  బుద్ధ దేవుడు మతమును శుద్ధి చేయ

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ధర్మ సంస్థాపనార్థము ధరణి యందు
  సంభవించెను గద చెఱసాల యందు
  విజయసారధి, జన్మించె విపిన మందు
  పావని ధృతరాష్ట్రు సుతుల పట్టి చంప.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. బావమరదు లుభయులును భవ్యబలులు;
  చెరను బుట్టిన శ్యాముడు చెప్పుమెవరు!
  అతని ముద్దుమరది పార్థు డలరె నెచట!
  విజయసారథి;జన్మించె విపినమందు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాపూజీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఎవరు+అతని' విసంధిగా వ్రాయడం కంటె "చెప్పు మెవ్వ। రతని ముద్దుమరది..." అంటే బాగుంటుంది కదా!

   తొలగించండి


 5. ఆకయింటిన నడిరేయి యారు తెంచె
  విజయసారథి ; జన్మించె విపిన మందు
  భరతుడమ్మ ,జిలేబి, సభన తెలుపుము
  జనులు మెచ్చ వలయునమ్మ చక్కగాను

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఇంటిని' అనడం సాధువు. ఇకారాంత పదాలకు 'న' ప్రత్యయం కాక 'ని' చేరుతుంది. అక్కడ "ఆకయింటిలో' అనవచ్చు. 'ఆరు తెంచె'...? అది "..యరుగు దెంచె"కు టైపాటా? 'సభను' అనండి. అకారాంత పదాలకు 'ను' చేరుతుంది.

   తొలగించండి  2. కందిచారు

   నెనరులు !

   ఆరు అంటే పుట్టుక అని ఆంధ్రభారతి చెబ్తే యారు దెంచె అన్నా ; సరియేనా?

   జిలేబి

   తొలగించండి
 6. వరద! వనమాలి! వినుమ భువన శతాంగ
  విజయ సారథి! జన్మించె విపినమందు
  గాధి పుత్రుని మేనక కలిసి నపుడు
  లలిత సుమ పేశల శకుంతలా తనూజ!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విజయకుమార్ గారూ,
   విజయసారథిని సంబోధనగా చేసి చెప్పిన మీ పూరణ మనోహరంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. దేవకికి ఘనుడగు వసు దేవునకును
  విజయసారధి జన్మించె, విపినమందు
  గడుప మని యాజ్ఞ చేసెను కైక రామ
  చంద్రుని,వెడలె సీతతో సంత సముగ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణసూర్యకుమార్ గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. సవ్యసాచియు రారాజు సాయమడుగ
  నాయుధంబును దాఁ బట్ట ననుచు కృష్ణు
  డనగ పార్థుని కోరిక నందు జూడ
  విజయసారథి జన్మించె విపినమందు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఫణికుమార్ గారూ,
   పూరణ బాగుంది. కాని కొంత అన్వయక్లేశం ఉన్నది.

   తొలగించండి
 9. ధర్మ సంస్థాప నార్థ మై ధరణి యందు
  విజయ సారధి జన్మించె ;వి పి న మందు
  త ప ము వీ డి న తా ప సి తనయ గాగ
  పుట్టె ను శకుంత లా ఖ్యయై పుడ మి యందు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ధర్మసంస్థాపనమ్ముకై ధరణియందు
  విజయసారథి జన్మించె, విపినమందు
  నిష్టసఖునితో ననలుని కష్టములను
  దీర్చె ఖాండవ దహనమ్ము గూర్చిధన్వి!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సకల భాషల తల్లిని సన్నుతించి
  సరళతరముగ జేయగ సంస్కృతమును
  వాఙ్మయారణ్యమున జేరు పథము జూప
  విజయసారధి జన్మించె విపినమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సంస్కృత భాషాపండితులు విజయసారధి గారి గురించి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీరామ్ గారూ,
   మా గురువుగారు శ్రీభాష్యం విజయసారథి గారిని ప్రస్తావిస్తూ చెప్పిన పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. దేవకీగర్భమందున కావ జనుల
  విజయసారథి జన్మించె, విపినమందు
  పుట్టపుట్టువు జనియించె పుణ్యఫలము
  వ్రాయ రామాయణమ్మును వాసిగాను

  రిప్లయితొలగించండి


 14. తే.గీ:బందిఖానలో నష్టమి యందు నిలను

         విజయసారథి జన్మించె, విపినమందు

          నడచి యావసుదేవుడు నందునింట

          చేర్చె కృష్ణునానతి దాల్చి శీఘ్రముగను.


  తే.గీ:వరమొసంగుచు సురలకు  వసుధ యందు

        విజయసారథి జన్మించె విపినమందు

         వాసమున్న పాండవులకు నాసరాగ

         నిలిచి నెల్లవేళలయందు నింపె కూర్మి.


  తే.గీ: ధర్మము నిలుపుట కొరకై ధరణి యందు

          విజయసారథి జన్మించె విపినమందు

          గోవులను కాచె తా గోప బాలుడగుచు

          పార్థునకు కూర్చె విజయము భారతమున.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సకల భాషల తల్లిని సన్నుతించి
  సరళతరముగ జేయగ సంస్కృతమును
  వాఙ్మయారణ్యమున జేరు పథము జూప
  విజయసారధి జన్మించె విపినమందు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీరామ్ గారూ,
   మా గురువు గారు శ్రీభాష్యం విజయసారథి గారిని ప్రస్తావించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 16. కటిక చీకటి గలయట్టి ఖైదు లోన
  విజయ సారధి జన్మించె, విపిన మందు
  జంతు జాలము వసియించు వింత గొలుపు
  రకరకంబుల గూతల రవళి తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   (నిన్న మా మిత్రుని కుమార్తె పెళ్ళికి అలకాపురి వచ్చాను. మిమ్మల్ని కలుద్దామని మీకు ఫోన్ చేశాను కాని మీరు గమనించనట్టున్నారు).

   తొలగించండి
 17. ధర్మ స్ధాపన మొనరించ ధరణి యందు
  దేవకి సుతుడై చెరలోన దివ్యముగను
  విజయసారధి జన్మించె,విపినమందు
  గాధిజు సుత శకుంతల కలిగె భువిని!!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శైలజ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ధర్మస్థాపన' అన్నపుడు 'ర్మ' గురువై గణదోషం. "ధర్మమును స్థాపనము సేయ ధరణియందు" అనండి.

   తొలగించండి
 18. ఋషభ రాజమ కాని గౌరీపతికి ర
  థం బనఁగ లేదు దమయంతి నంబ కావఁ
  దలచి చాటుగను గరుణార్ద్రహృదయ దయ
  విజయ సారథి జన్మించె విపినమందు

  [విజయ = పార్వతీ దేవి; స+అరథి = సారథి = రథము లేనివానితోఁ గూడి, ఇచట శివుఁడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఖాండవదహన యజ్ఞమ్ముఁ గాచ నెంచి
  అభయ మీయంగ నగ్నికి నాహుతిఁ గొన
  విజయసారథి, జన్మించె విపినమందు
  జ్వాలలెన్నియొ పార్థుని సాయమంది

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నాటి గాంధియె స్వాతంత్ర్య పోటికొరకు
  విజయ సారథిజన్మించె|”విపినమందు
  జేర్చిరీనాడుకొందరుచింతలేక
  ప్రజల బాగోగు లెంచని ప్రతినిధులుగ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ధరణి ఒక పెద్ద విపినమ్ము తఱచి చూడ
  కామ క్రోధాది క్రూర మృగములు తిరుగు
  వాని బారిని బడకుండ బ్రతుకు మనుచు
  విజయ-సారధి జన్మించె విపినమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 22. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  అమతుల నడచి శిష్టుల నాదు కొనగ
  విజయసారధి జన్మించె; విపిన మందు
  తనదు యవతారమును వీడి దానవారి
  యనిషి కేగె భువికి శాంతి నచ్చుకట్టి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. శ్రీ గురుదేవులకు నమస్సులు
  దేవకి వసుదేవసుతుడు, దివ్య చక్ర
  ధారి,మువ్వగోపాలుoడు ధర్మ తేజ
  నవతరిoచె ,నావులకున్ ,నాత డేన?
  విజయ సారథి జనిoచె, విపినమoదు.
  చిన్న సoదేహమును తొలగిoపుము.
  కoద పద్యము లో తొలుత ఆమని అని మొదలు పెట్టి
  తదుపరి పాదాల మొదటి పదము కాముడు, సోముడ ని పూరణ చేసారు.కoద పద్యము నియమము న కు సరి పోవునా?తెలుపుము
  నమస్సులు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వెంకట నారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగుంది. మొదటిపాదంలో గణదోషం. భావం కొంత అస్పష్టంగా ఉంది.
   ఆమనితో మొదలు పెట్టి మిగతా పాదాలలో కాముడు, సోముడు అని వ్రాయడం సరైనదే.

   తొలగించండి

 24. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  ధర్మ సంస్థాపనము జేయ ధరణి లోన

  విజయ సారథి జన్మించె; విపిన మందు

  న, తుదకు రణము నందు తా నండ
  నుండి
  పాండవులకు,స్వధర్మమ్ము పాదుకొలిపె.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  అమతుల నడచి శిష్టుల నాదు కొనగ
  విజయసారధి జన్మించె; విపిన మందు
  తనదు యవతారమును వీడి దానవారి
  సత్యపురము జేరె భువిని శాంతి నిలిపి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. విశ్వ విఖ్యాతుడగు శాస్త్ర వేత్త యతడు
  భరత వర్షపు ప్రథముడౌ పౌరుడయ్యె!
  పేదగా పుట్టిన ' కలాము ' పెద్ద కాదె!
  విజయ సారథి జన్మించె విపినమందు!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. గురువు గారికి నమస్సులు. సవరిoచిన పూరణ లో దో షములు తెలుపుము.
  చక్రధారిగ నాతoడు చరితు డాయె
  అష్ట భార్యలు,గలదేవ నాడ్యు డెవరు?
  మురళి గానమెచ్ఛోటన మురిప మాయె?
  విజయ సారథి జనిoచె విపిన మoదు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి