18, మార్చి 2018, ఆదివారం


7 కామెంట్‌లు:

 1. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్యగారికి విళంబినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు! మీ సన్మాన మహోత్సవం జయప్రదంగా జరగాలని ఆకాంక్ష! ప్రణామాలు!🙏🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గురువుగారికి అభినందనలు, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. సత్కారార్హులు శంకరయ్య గారికి సత్కారము చేయు చున్నందులకు చాలా యానందముగా నున్నది. అభినందనలు, మరియు నుగాది శుభా కాంక్షలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వసంతాగమన శుభవేళ కవికోకిలలు శ్రీకందిశంకరయ్య
  గారికి సన్మానం చేసే వేళ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సుకవులు, గురజాడ ఫౌండేషన్ (అమెరికా) వారి జాతీయ విశిష్ట సాహిత్య పురస్కార గ్రహీత, సమస్యాపృచ్ఛక చక్రవర్తి, శంకరాభరణం బ్లాగు నిర్వాహకులు,
  మాన్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారికి
  గౌరవ పురస్సరముగా సమర్పించుకొను
  -:సాదర పద్య సుమార్చన:-
  ఉ.
  శ్రీయుత కంది వంశ వర! ♦ శ్రేష్ఠ గుణాన్విత! సత్ప్రకీర్తితా!
  శ్రేయద! శిష్ట మండిత! వి♦శేష మహోదయ! శంకరాఖ్య! ప
  ద్యాయత శంకరాభరణ ♦ యాజ్ఞిక! సత్కవిజాత మార్గద
  ర్శీ! యువ ధీ బలా! ప్రకట ♦ శిష్య సమర్చిత! పద్య పోషకా! 1
  మ.
  మహిమోపేతసుశబ్దయుక్తకవితా♦మార్గప్రదౌత్సుక్యతన్,
  సహసాశూక్తిఁ గవీంద్ర సంహతి మన♦శ్శబ్దార్థసంశీతిఁ బ్ర
  త్యహముం దీర్చుచు, "శంకరాభరణ" వి♦ద్యాహృద్యపద్యాల్ ముహు
  ర్ముహురావృత్తిగ వ్యాప్తిఁ జేతు; విదె కొ♦మ్మో శంకరా సత్కృతుల్! 2
  సీ.(మాలిక)
  శైశవమ్ముననుండి సాహిత్య విద్యలో ♦ రాణించి యెదిగిన రత్న మీవు;
  బోధకవృత్తి సుభూషణమ్మని యెంచి, ♦ తలఁదాల్చి వెలిఁగిన ధన్యుఁ డీవు;
  వృత్తిధర్మముఁ దక్క వేఱొక్క ధర్మమ్ము ♦ ముందుగాఁ దలఁపని మునివి నీవు;
  వారు వీరను భేదభావ మెఱుంగక ♦ హితముఁ గల్గించు సౌహృదుఁడ వీవు;
  కోప మింతయు లేక, కోమలమ్మగు వాక్కు, ♦ చిఱునవ్వు తళుకొత్తు శ్రేష్ఠుఁ డీవు;
  శంకరాభరణాఖ్య సాహితీ శీర్షికన్ ♦ రస రమ్యముగఁ దీర్చు రసికుఁ డీవు;
  శ్రీశుని, వరదుని, శ్రీ వేల్పుఁగొండ నృ♦సింహు శతకము లర్చించి తీవు;
  షిరిడీశు, నయ్యపన్ స్థిరమైన భక్తితోఁ ♦ గరముఁ గొల్చిన గేయకర్త వీవు;
  దేశవిదేశ సుస్థిరతరాంతర్జాల ♦ పద్య ప్రచారక ప్రముఖుఁ డీవు;
  సహనానఁ గవుల సత్సందేహములఁ దీర్చి, ♦ పద్యవిద్యనుఁ బెంచు వరదుఁ డీవు;
  ప్రముఖావధాన సంభావ్య సత్సభలందు, ♦ వరపృచ్ఛకాళిలోఁ బ్రథముఁ డీవు;
  సాహితీ సంస్థల సత్కృతు లనిశమ్ముఁ ♦ గొని, వెల్గుచున్న సద్గురుఁడ వీవు;
  గీ.
  మంచి వీవు! సుగుణ గణ మణివి నీవు! ♦ బంధుఁ డీవు! సుధీజన బంధ మీవు!
  స్నేహ మీవు! సంపూర్ణ సౌశీల్య మీవు! ♦ కవుల కందఱ కాదర్శ కవివి నీవు!! 3
  కం.
  హృద్యములగు పద్యమ్ముల ♦ నాద్యంత సువేద్యముగ, నిరాటంకముగా,
  శ్రీద్యుతి చెన్నలరారఁగ, ♦ సద్యః ప్రభలొలుక రచన సాఁగింతువయా! 4
  తే.గీ.(మాలిక)
  పర ధనమును మృత్పిండమ్ము పగిది నెంచి, ♦ పర సతీ మణులనుఁ దల్లి వలెఁ దలంచి,
  యెపుడు శాంత్యహింసాక్షమాకృపలు, దాన ♦ ధర్మ సద్గుణ శౌచ సత్యములు గలిగి,
  యొజ్జబంతివై, కవులకే యొజ్జవైన ♦ నీకుఁ బరమాత్ముఁ డెంతయు నీవి తోడ
  నాయురారోగ్యభోగభాగ్యైహికమ్ము ♦ లీప్సితార్థమ్ము లనిశమ్ము నిచ్చుఁ గాక! 5
  .
  శుభం భూయాత్
  పత్ర సమర్పణ:
  శ్రీ రాజరాజ నరేంద్రాంధ్రభాషా నిలయం, హన్మకొండ, వరంగల్లు
  పత్ర రచన:
  మధురకవి గుండు మధుసూదన్
  వరంగల్లు
  .
  పై టపాను నా బ్లాగులో వీక్షించడానికై క్లిక్ చేయండి:
  మధుర కవనం: శ్రీ కంది శంకరయ్య గారికి సన్మానము

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నమస్కారములు
  కవి శ్రేష్టులు , పాండితీ స్రష్టకు శుభాభి నందనలు . ఎప్పడికీ ఇలాగే సన్మానములను అందుకోవాలని ఆశీర్వదించి అక్క

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పూజ్య గురుదేవులకు అభినందన వందనములు..ఉగాది శుభాకాంక్షలు...

  రిప్లయితొలగించండి