23, మార్చి 2018, శుక్రవారం

ధనుర్లతికా బంధ తేటగీతి - దేవీ ప్రార్థన


శరణు గౌరి! మారి! గిరిజ! శరణు తల్లి!
కాల! బాల! కాలక! కాచు కరుణతోడ,
వందనమ్ములు లోకపావని! సతతము
రక్ష నిడు కర్వరీ! లంభ! రంభ! శాంభ
వి! మరువ వలదు, ఉమ! రామ! అమల! దేవి!

పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి