14, నవంబర్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2846 (వలదు చదువు...)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వలదు చదువు బాల బాలికలకు"
(లేదా...)
"చదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా"

102 కామెంట్‌లు:

 1. బరువు మోసి మోసి పరభాష నేర్వగ
  బాల్య మంత కరుగు పరుగు కంటె
  ఉన్న యూరు విడచి కన్నతల్లిని వీడ
  వలదు, చదువు బాల బాలికలకు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. బలిమి నిడక మదికి భక్తి రక్తి నిడక
  కలల నిడక హృదికి కమ్మ గాను
  కలిమి నూడ్చి పితల కలవర పరచెడి
  వలదు చదువు బాల బాలికలకు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పసివయస్సునుండి బహుపుస్తకాలను
  వీపుమీద మోయు విధము నిచట
  కనగ బాధ కలుగు వినుడు భారంబు కా
  వలదు చదువు బాల బాలికలకు.


  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆ.వె.
  నేటి బాలలకవని నిరక్షరాస్యత
  వలదు, చదువు బాల బాలికలకు
  చీకటి పయనమున వేకువ నొసగును
  చదువు లేని బ్రతుకు సాధ్యమగునె!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మైలవరపు వారి పూరణ

  సదమల వేదవాఙ్మయ విశాల మహావిభవమ్ము ., సాహితీ
  సదనము ., భారతీయజనసమ్మతమౌ మన ఆర్షవిద్యనే
  చదువుము ., జ్ఞానమబ్బును , ప్రశాంతత గల్గును , నమ్ము , మ్లేచ్ఛపుం...
  జదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా"

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారి పూరణ మనోహరంగా, అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పాలుగారునట్టి పసిమొగ్గలౌ వార
   లైదు వత్సరమ్ములైన లేవు !
   బడికి పోవునట్టి వయసు రాకుండనే
   వలదు చదువు బాల బాలికలకు !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి


   తొలగించండి
 6. మంచి చెడ్డ లరసి మర్యాద నేర్పక
  చిలుక పలుకు నటుల చేటు గూర్చు
  మమ్మి దాడి య నె డు మాటలు నేర్పగా
  వలదు చదువు బాల బాలికల కు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గట్టి చదువు వలయు బట్టి చదువిలలో
  వలదు, చదువు బాల బాలికలకు
  ఙ్ఙాననేత్రమగును జ్ఞానరాజ్యమునేల,
  చదువుకన్నమిన్న జగతిగలదె!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
  ఐదు వత్సరాల కక్షరాభ్యాసంబు
  ఆడుకొనగ వదులు మంత వరకు
  నర్స(Nursery)రంచు,క్రేజు(craze) నరయకు మాలోపు
  వలదు చదువు బాలబాలికలకు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అదనపు భోగ లాలసకు నాశగ దూరపు కొండ కోనలన్
  పదిల మటంచు జేరుకొని బాధల నొందుచు చింత నొందగా
  వదలని దేశ మోహమున బాసిల జేసెడి సాప్టు వేరులౌ
  చదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సారరహితచదువు సర్దుబాటుమహిమ
  మర్మమరయనట్టిమమతసమత
  నడత స్వార్థరహిత నమ్రతనిడనిది
  వలదు,చదువుబాలబాలికలకు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చదువులు నేడు కొన్ని విషసంస్సృతి నేర్పును చెడ్డదారిలో

  గదితములై, యమూల్యమగు కాలము వ్యర్థమొ నర్చుఁ, బ్రాణమున్

  వదలగఁ మూలహేతువగు, వద్దిక పుత్రవియోగకారులౌ

  చదువులు బాలబాలికలకు జ్ఞానము నాశమొనర్చు వద్దురా.

  కంజర్ల రామాచార్య
  కోరుట్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
  మదుపులు బెట్టి యాంగ్లపు సమంబగు భాషయెలేదటందువో
  బదులుగ "నమ్మ","యావు"మరి భక్తిని"నీశ్వరు"డంచు నేర్పు మా(అమ్మ,ఆవు,ఈశ్వరుడు,అ,ఆ,ఈ లను నేర్పుటకు తెలుగు భాషలో)
  గదులను వేసి యర్భకుల గాకుల జేయగ"సేబు"(Apple)కర్ర(Bat)లా
  చదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు,వద్దురా!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. చెడ్డ దారిఁజూపి చేటునుఁదెచ్చెడు
  వెఱ్ఱి చదువు వేల? కుఱ్ఱకుంక!
  నీతి,రీతి,లేని నికృష్టు లెందుకు?
  "వలదు చదువు బాల బాలికలకు"

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సదమలరీతి జన్మభువి ;
  జన్మము నిచ్చిన తల్లిదండ్రులన్ ;
  కొదవలు లేని తెల్వినిడు
  గుర్వును ; గోవును ; తోటి ప్రాణులన్ ;
  జెదరని ధర్మశీలమును
  జెల్వుగ జూచుట నేర్పనట్టి యా
  చదువులు , బాలబాలికల
  జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా !

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పదవులుజీతబత్తెమనిభావినిభావనసేయనేల యా
  చదువులుశీలహీనమయి స్వార్థపుసౌధలబంధియైవ్యథన్
  రొదనెదనించిబంధమును త్రుంచు మహత్తరవృత్తివిద్యలా?
  *"చదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా"

  రిప్లయితొలగించండి
 16. విద్యలెన్ని చదివి విర్ర వీగినగాని
  అసలు విద్య లేక అవకతవక
  హరిని తెలియు విద్య హారము, యదిలేక
  వలదు చదువు బాల బాలికలకు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాలకృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'హారము + అది' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. యడాగమం రాదు. "హారమె యదిలేక" అనండి.

   తొలగించండి
 17. హృదయ వికాసమున్ గొలుపు రీతిగ జక్కగ నుండగావలెన్
  కదలిక తెచ్చిపెట్టి భువి కర్కశ బుద్ధుల మార్చగా వలెన్
  పదుగురి మేలుకోసమై సతము పాటుపడంగనె ; యట్లు గానిచో
  "చదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా"

  రిప్లయితొలగించండి


 18. పదవుల నెక్కి చెప్పెదరు ఫారెను వద్దిక, నాంగ్ల భాష,యా
  చదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా
  తదితరముల్ యటంచు, భళి తాము ప్రజాతిని నంపుచున్ జనా
  న దెసదెసల్ జిలేబులవ! నమ్మకు నమ్మకు నమ్మకయ్యరో!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఇతరముల్ + అటంచు' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'ప్రజాతిని / ప్రజాళిని' టైపాటా?

   తొలగించండి


 19. రాజకీయ మెల్ల రాణించు కేంపసు
  వలదు, చదువు బాల బాలికలకు
  జ్ఞాన నేత్ర మును సజావుగ విప్పగ
  మేలు కల్గు నమ్మ మేటిగాన!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 20. బరువు బ్యాగులేల బడిపిల్లలకనుచు
  కార్పొరేటు బడులకంపుచుంద్రు
  నడుము వంచు చదువునాణ్యమైనదికాదు
  వలదు చదువు బాలబాలికలకు!!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2846
  సమస్య :: చదువులు బాలబాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా.
  *చదువులు పిల్లల తెలివితేటలను పాడుచేస్తాయి. బాల బాలికలను చదివించవద్దు* అని చెప్పడం ఈ సమస్యలో ఉన్న విరుద్ధమైన అర్థం.
  సందర్భం :: చదువు వినయాన్ని ఇస్తుంది. వినయము పాత్రతను [యోగ్యతను] ఇస్తుంది. పాత్రత వలన క్రమంగా ధనము ధర్మము సుఖము సిద్ధిస్తాయి అని మహాకవి విష్ణుశర్మ సమకూర్చిన *హితోపదేశము* అనే గ్రంథంలో ప్రస్తావికలో (ఉపోద్ఘాతంలో) 6 వ శ్లోకంలో చెప్పబడియున్నది.
  ఆ శ్లోకం ఇదే.
  విద్యా దదాతి వినయం
  వినయాద్యాతి పాత్రతామ్।
  పాత్రత్వాద్ధనమాప్నోతి
  ధనాద్ధర్మం తతస్సుఖమ్।।
  నాటి చదువులు వినయాన్ని ఇచ్చేవి. ఐతే నేటి చదువులు వినయాన్ని ఇవ్వకుండా గర్వాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. అందువలన వినయాన్ని నీతిని సంస్కారాన్ని నేర్పని నేటి చదువులు వద్దు. ఇటువంటి ఇప్పటి చదువులు బాల బాలికలకు ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా పాడుచేస్తున్నాయి. ఈ చదువులు వద్దు అని విశదీకరించే సందర్భం.

  చదువులు చక్కగా వినయ సంపద నీయ క్రమక్రమమ్ముగా
  నది యిడు పాత్రతన్ ధనము నంతట సౌఖ్యము నాడు, నేటి యీ
  చదువులు పాత్రమౌ వినయ సంపద నీయవు గాన, వద్దు యీ
  చదువులు, బాలబాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా.
  కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు. (14-11-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కోట వారూ,
   నేటి విద్యావిధానంలో లోపాలను ఎత్తి చూపిన మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. సవరణతో
   గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
   సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2846
   సమస్య :: చదువులు బాలబాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా.
   *చదువులు పిల్లల తెలివితేటలను పాడుచేస్తాయి. బాల బాలికలను చదివించవద్దు* అని చెప్పడం ఈ సమస్యలో ఉన్న విరుద్ధమైన అర్థం.
   సందర్భం :: చదువు వినయాన్ని ఇస్తుంది. వినయము పాత్రతను [యోగ్యతను] ఇస్తుంది. పాత్రత వలన క్రమంగా ధనము ధర్మము సుఖము సిద్ధిస్తాయి అని మహాకవి విష్ణుశర్మ సమకూర్చిన *హితోపదేశము* అనే గ్రంథంలో ప్రస్తావికలో (ఉపోద్ఘాతంలో) 6 వ శ్లోకంలో చెప్పబడియున్నది.
   ఆ శ్లోకం ఇదే.
   విద్యా దదాతి వినయం
   వినయాద్యాతి పాత్రతామ్।
   పాత్రత్వాద్ధనమాప్నోతి
   ధనాద్ధర్మం తతస్సుఖమ్।।
   నాటి చదువులు వినయాన్ని ఇచ్చేవి. ఐతే నేటి చదువులు వినయాన్ని ఇవ్వకుండా గర్వాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. అందువలన వినయాన్ని నీతిని సంస్కారాన్ని నేర్పని నేటి చదువులు వద్దు. ఇటువంటి ఇప్పటి చదువులు బాల బాలికలకు ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా పాడుచేస్తున్నాయి. ఈ చదువులు వద్దు అని విశదీకరించే సందర్భం.

   చదువులు చక్కగా వినయ సంపద నీయ క్రమక్రమమ్ముగా
   నది యిడె పాత్రతన్ ధనము నంతట సౌఖ్యము నాడు, నేటి యీ
   చదువులు పాత్రమౌ వినయ సంపద నీయవు గాన, వద్దు యీ
   చదువులు, బాలబాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా.
   కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు. (14-11-2018)

   తొలగించండి
  3. శ్రీ కంది శంకరయ్య గురువర్యులకు
   హృదయపూర్వక ప్రణామాలు.

   తొలగించండి
 22. ఛండామార్కుల గురుకులంలో పిల్లలకు ప్రహ్లాద బోధ:

  ముదమును గూర్చుచున్ తుదకు ముక్తినొసంగెడి మేలుమార్గమౌ
  సదమల విష్ణునామమును చక్కగనే భజియించ మేలురా
  బెదరెదరేల రండి! ఘన వేలుపు శ్రీహరి నెంౘకున్న నా
  *"చదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా"*

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పారి తోషకములు పాచిబోయిన కూడు
  పదవులెన్ని యున్న పరము గాదు
  దేవ దేవు గనక దేనికయ్య వలదే
  వలదు చదువు బాల బాలికలకు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సార మెఱుగు నట్టి చదవులే చదువులు
  కరుణ రసము గలుగు కవిత కవిత
  హితము గూర్ప కుండ హీనమై యున్నచో
  వలదు చదువు బాల బాలికలకు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వలదు భక్తి, వలదు ఫాలనేత్రుని పూజ
  వలదు జ్ఞానమింత, వలదు ముక్తి
  వలదు! బుద్ధిఁ బెంచు, వాసినిచ్చును కదా
  *"వలదు చదువు బాల బాలికలకు"*

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విట్టుబాబు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కాని సమస్యాపరిష్కారం అయినట్టు లేదు.

   తొలగించండి
 26. బెదరక పాఠశాలలకు ఫీజులకయ్యెడి డబ్బుఖర్చుకున్
  కుదరదు లేనివారమని కూలికి పంపుట భావ్యమంచు మీ
  హృదయమునందు తల్చవలదెవ్వరు సంఘమునందు నేర్పకన్
  *"చదువులు, బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా"*

  రిప్లయితొలగించండి
 27. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,


  చదువుకొనే విద్యార్థుల చేతిలో అరచేతిని మించిన

  వెడల్పు touch screen సెల్ఫోనులు అవసరమా ?

  సెల్ఫోనులు మేలు కన్నా కీడు ఎక్కువ కలిగిస్తాయి

  తెలుసా !
  .................................................................


  చదువుకొనంగ గష్టపడి చక్కని వృత్తులు లభ్యమౌ గదా |

  చదువుకొనన్ బ్రశస్తమగు సంస్కృతి యబ్బును జీవితమ్మునన్ |

  చదువక - సెల్లులో కన నసహ్యపు బొమ్మల , గేమ్సు నాడినన్ ,

  చదివిన నెప్డు ప్రేమికుల చాట్సును , నీ బ్రతు కెల్ల భగ్నమౌ ||

  చదువుము పాఠ్యముల్ సతము | సభ్యత గూర్చని యట్టి

  తుఛ్ఛపుం

  జదువులు ‌బాల బాలికల ఙ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా !


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 28. సీసములో నా పూరణము


  కాంచ కుంటిమి గద కావు కావ నని కాకుల నీ ధరణి లోన,కుక్క లెచట

  నున్న భౌభౌయను నన్ని వేళల లోన,మ్యావ్,మ్యావ ను చునుండు మరువ కుండ

  మాతృభాష నెపుడు మార్జాలములు నెచట వసించు చున్నను,టక్కులాడి

  పరభాష యన్నచో ప్రాకులాడుచు నుండు మన
  తెలుగు జనత, మాత రొమ్ము

  పాలు గుడుచుచు తన్నెడి పాత కులన

  వచ్చునుగ, మహిలో నట్టి వారలను,శి

  వము నిడగ లేని భాషలు వమ్ము గాదె,

  వలదు చదువు బాల బాలికలకు

  పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్, బంధకవి,గుంటూరు

  రిప్లయితొలగించండి
 29. విదితము జేయునేదొ యదె
  విద్యగ సంఘమునందు నొప్పగన్
  కదిలెడు కాలమందు ప్రతి
  కంపన నిచ్చెడు శాస్త్ర నైపుణిన్
  మది గొనలేక తద్విభవ(తద్విషయ)
  మాతృక గానగలేని దృష్టిలో
  చదువులు బాలబాలికల
  జ్ఞానము నాశమొనర్చు వద్దురా!

  రిప్లయితొలగించండి
 30. సమస్య :-
  వలదు చదువు బాలబాలికలకు

  *ఆ.వె**

  స్వేచ్ఛగా తిరిగెడు సీతాకొక చిలక్కు
  సంకెలలను వేసి జైలునుంచి
  మంచి ర్యాంకు కొరకు మనసున వొత్తిడి
  వలదు చదువు బాల బాలికలకు
  ....................✍చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చక్రపాణి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సీతాకోక'ను 'సీతాకొక' అన్నారు. 'చిలక్కు' అనడం వ్యావహారికం.

   తొలగించండి
 31. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పిల్లల ననయమ్ము బేలలుగా పెంచ
  వలదు! చదువు బాలబాలికలకు
  లోక కలన మిచ్చి లుంఠించు ననువుగా
  కాన వారికెల్ల కలుపు దాని

  రిప్లయితొలగించండి


 32. చదివియు బాల్యమందు కడు చక్కగ
  విద్యలు నేడు పెద్దలై

  వదులుచు న్యాయ ధర్మముల పాపులు చోరులు లంచగొండులై

  మదమున ముంచిరీ రహి సమాజమునున్ ;కన విద్య వ్యర్థమే!

  చదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా

  🌱🌱ఆకుల శాంతి భూషణ్🌱🌱
  🌷వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 33. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారి పూరణ....

  నశ్వరమగు చుండె నైతిక విలువులు
  నేటి విద్యలోన నిజము సుమ్మి
  జ్ఞాన, నియమ, నీతి హీన మయిన విద్య
  వలదు చదువు బాల బాలికలకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. అడ్డగాడిదవలె నడయాడుచుండుచో
  వలదుచదువుబాలబాలికలకు
  చదువువలననగునుసత్పురుషునిగను
  చదువులేనియతడుచవటయెగద

  రిప్లయితొలగించండి
 35. పిన్న లకట వీరిఁ బేర్మినిఁ జూడంగ
  వలయు సుమ్మి వీడఁ బాడి కాదు
  చెందకుమ నిరాశ చెప్పుము, కోపము
  వలదు, చదువు బాల బాలికలకు


  చదలునఁ దిర్గు పక్షులకు శాస్త్రము సెప్పిరె యెవ్వరేని యీ
  యుదక వసుంధరా చర మృగోత్కరముల్ వినెనే వచింప కీ
  పదుగురు చెప్పు చుంటిరని పశ్చిమ దేశము లందు మర్మపుం
  జదువులు, బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు, వద్దురా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 36. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  పదుగురు పోవు బాటలను పట్టుకు పోవుచు క్యాలిఫోర్నియన్
  వదలక గ్రీను కార్డునకు వంగుచు పెట్టుచు వంద దండముల్
  కుదువలు పెట్టి యాస్తులను కుంపటి రాజుట యేకలక్ష్యమౌ
  చదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా :)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   మీ సరదా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 37. పదునుగజేయునెప్పుడునుభారముగాదలంచకున్నచో
  చదువులుబాలబాలికలఙ్ఞానము,నాశమొనర్చువద్దురా
  యదనపుభోగలాలసతలన్నియు,జీవితమేకృశించురా
  చదివినమంచివారుగనుఙ్ఞానముబెంచుమనీషులౌదురే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణదోషం.

   తొలగించండి
 38. చదువులె దివ్యనేత్రములు, సంస్కృతి సభ్యతఁ నేర్పగావలెన్

  జదువులె, భావికాలసుఖసాధకమార్గముఁ జూపగా వలెన్

  జదువులె, జీవహానికరజాతిసమాజవినాశహేతులౌ

  జదువులు బాలబాలికల జ్ఞానము నాశమొనర్చు వద్దురా!.

  కంజర్ల రామాచార్య
  కోరుట్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 39. స్వార్థచింత చేత చదువులుగొనిబెట్టి
  కట్నకానుకలకు కట్టబెట్టి
  పదవులెంచి పాపభాగ్యంబులాశించ
  వలదు చదువు బాలబాలికలకు

  రిప్లయితొలగించండి
 40. విపణి వీధులందు విత్తమార్జింపగ
  సాధనములు పాఠశాలలయ్యె
  వత్తిడులను బెంచి ప్రాణంబు దీయగా
  వలదు చదువు బాల బాలికలకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 41. స్త్రీ పురుషులు చూడ సృష్టిన్ సమానమే
  లేదు బేధమనుచు లెస్సఁ బలికె
  జ్ఞానమున్నఁ జాలు గతి మారు కద - యేల
  వలదు చదువు బాల బాలికలకు ?

  వదలక వేద వాజ్ఞ్మయ వివర్ధితమై బహుళ ప్రశస్తమై
  సదమల భక్తి తత్త్వ విలసన్ముఖమౌ మన యార్ష విద్యచే
  ముదమును శాంతియున్ గలుగు, పుణ్య నిధానము ప్రాచ్యమున్ వినా
  చదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా

  రిప్లయితొలగించండి
 42. రిప్లయిలు
  1. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 43. విద్య వినయ మొసగి విజ్ణత పెంచుచు
  నీతి నియమ ము లను నేర్పు చుండ
  వలదు చదువు బాల బాలికల కనుచు
  పలుకు టుచిత మగునె ప్రాజ్ను లార!

  రిప్లయితొలగించండి
 44. కూడుగుడ్డ కొరకు, కూడబెట్ట ధనము
  పరులదేశములకు నరుగు చుండ
  వలదు చదువు బాల బాలికలకునంచు
  పలుక న్యాయమగున తెలుపుడయ్య?

  రిప్లయితొలగించండి
 45. చదువుల జేప్పువారమని చక్కని మార్కుల దెచ్చుచున్ సదా
  మొదటగ నిల్చువారమని మోసము జేయుదు కాణముల్ గదా
  చదువులనమ్ము నట్టి ఘన సంస్థల బట్టివిధానమందునన్
  జదువులు బాలబాలికల జ్ఞానము నాశమొనర్చు, వద్దురా!

  రిప్లయితొలగించండి
 46. రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 47. వలదు చదువటంచు వసుధలో నెపుడన
  వలదు చదువు బాల బాలికలకు
  వలయు నైతికతను వాసిగా పెంచెడు
  చదువు వలయు సతము జగతి యందు.

  రిప్లయితొలగించండి