17, నవంబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2849 (రణములె కద...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్"
(లేదా...)
"రణములె పండితోత్తముల రమ్యఁపుఁ గ్రీడలు సాహితీసభన్"
(ఈరోజు ఆకాశవాణిలో పూరణలు ప్రసారమయ్యే బండకాడి అంజయ్య గౌడ్ గారి సమస్య)

74 కామెంట్‌లు:

 1. క్షణమున కొక్కటి చొప్పున
  గణుతిని భువిపయిని గాంచగ సమస్యలకున్
  ఫణుతులుగని చేసెడి పూ
  రణములెగద పండితులకు రమ్యక్రీడల్.


  గణములు యతులును ప్రాసలు
  గుణనిధులై నేర్చు శిష్యకోటికి విద్వ
  చ్చణులై చేసెడి వగు సవ
  రణములె గద పండితులకు రమ్యక్రీడల్.


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. పణములు కోరరు హృదినిన్

  గణములు ప్రాసలు యతులిడు గాఢమ్మగునా

  ప్రణయము నొల్లెడి హ్లాదన

  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్!


  రిప్లయితొలగించండి
 3. పణముగ బెట్టుచు కవనము
  గణుతింపగ సభను మెండు గరువము నొంద
  న్నణగారిన తెనుగు వెలుగ
  రణములె గద పండితులకు రమ్య క్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అను వ గు రీతి సమస్యల
  ను దినము నొ సగుమన శంక రాఖ్యు ని బ్లాగు న్
  ఘన మగు కవి వరుల కు పూ
  రణ ము లెకద పండి తు ల కు రమ్య క్రీడ ల్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. హిరణ్య బాహువు కురులలో కూర్చుండి ధరణి లో నడయాడు సరస సురల,
  హిరణ్య గర్భుని చరణము లోనుంచి బుట్టిన ఘనమైన పొడుగు మడుగు ,
  హిరణ్మయుని వర కర కమండలమున చేరిన పుణ్య భగీరధసుత,
  మూడులోకములందు ముచ్చట గా తిరుగాడెడు తల్లి గగన నిమగ్న,

  తొలుగు చుండు పాపములు జనులకు నట్టి
  గంగలో మున్గఁ, బాపముల్ గలుగు పెక్కు,
  నేడు కలుషిత మైనట్టి నీటి లోన
  మునిగి జలకములాడగ మనసు బెట్టి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సీసం మొదటి, రెండవ, మూడవ పాదాలలో మొదటి గణం జగణమై గణదోషం.

   తొలగించండి 6. అణుకులు కవీశులనఘా
  చెణుకుల పదముల చమక్కు చేవలతిగ నా
  గణముల ప్రాస యతులతో
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మైలవరపు వారి పూరణ

  ఫణిఫణ తాండవలీలా
  ఫణితిని అష్టాంశములను భాసుర గతి పూ...
  రణమనెడి వధాన కళా
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారి పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. 🙏💐 జయహో ! శంకరాభరణమా జయహో !! 💐🙏

   ప్రణతులు శంకరాభరణ రమ్యసమూహకవీంద్రులార ! ప్రాం..
   గణమిది పద్యతోయజవికాసవిభాసితమౌను , నిత్య పూ...
   రణశుభతోరణాంచితము , రండు , సమస్యల గాంచి జేయు పూ....
   రణములె పండితోత్తముల రమ్యఁపుఁ గ్రీడలు సాహితీసభన్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి


   తొలగించండి
 8. కం.
  తనువు బలహీన మైనను
  ఘనమగు యక్షర శరముల కలమను బాణం
  బునునెక్కు పెట్టు వీరులు
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్"

  రిప్లయితొలగించండి
 9. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
  ఫణిరాజు ముందు మండుక(కప్పల)
  గణము కదా కవులు వారి గర్వము జూడన్
  వణకుచు బద్యము మానరె
  రణములెకద పండితులకు రమ్యక్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి 10. అణుకులు వారు నేర్పరులు నాంక్షల దుష్కర మైన ప్రాసలన్
  చెణుకుల తో చమక్కులను చేర్చుచు మేధకు కక్కు వేయుచున్
  గణముల తోడు సైయనుచు, కత్తులు లేక, దళించు పూరణా
  రణములె పండితోత్తముల రమ్యఁపుఁ గ్రీడలు సాహితీసభన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
  గణముల, సంస్కృతోద్భటత గానరటంచు సలక్షణమ్ముగన్
  గుణగణ మెంచినందుననె గొప్పయె ఛంద విహీన కావ్యముల్
  గణనము దేనికో యదియ గట్టిగ వ్రాయ గడంగరే కవుల్?
  క్షణమున మాయైమైన దిల జప్పబడెన్ గదె పద్యకావ్యపుం
  రణములె పండితోత్తముల రమ్యపు గ్రీడలు సాహితీ సభన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గణములు చక్కగా కుదిరి కారక మైన విశేష ప్రాసలున్
  పణముగ నాచి తూచి యలవాటుగ పూరణ వ్రాసినంతనే
  గుణకము చేయగా మిగుల కోమల మైన రసాను భావముల్
  రణములె పండితోత్తముల రమ్యఁపుఁ గ్రీడలు సాహితీ సభన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. డా.పిట్టానుండి,ఆర్యా,4వపాదమునటైపాటు సవరణ:మాయమైనదిల

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గణ యతి ప్రాసలు దప్పక
  గణనీయంబుగ పొదిగొను కైపదములతో
  చెణుకుల తో శోభిలు పూ
  రణములె గద పండితులకు రమ్యక్రీడల్!!!

  రిప్లయితొలగించండి

 15. ఝణఝణమను నూపురముల
  కణకణమున రక్తినింపి ఘనులను నటనా
  ఫణుల నొనర్చు నజుసతి చ
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 16. గణనాథులకు సభా ప్రాం
  గణమే కద యుద్ధభూమి గణుతింపంగా
  గణ, యతి, ప్రాసల శరముల
  *"రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 17. "రణములుగా", శుభ గుణ కా
  రణములుగా ప్రాస యతులు రంజిల గణ తో
  రణములుగ, "సమస్యా పూ
  రణములె" కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. క్షణమాలోచించియు త
  క్షణమే భావంబునింపు కవితాశక్తిన్
  గణముల సమస్యవినిపూ
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2849
  సమస్య :: రణములె పండితోత్తముల రమ్యపు క్రీడలు సాహితీసభన్.
  *పండితుల సాహితీక్రీడలు రణ రంగ క్రీడల వంటివి* అని చెప్పడం ఈ సమస్యలో ఉన్న విరుద్ధమైన అర్థం.
  సందర్భం :: పృచ్ఛకులు సమస్యాపూరణ దత్తపది న్యస్తాక్షరి నిషిద్ధాక్షరి మొదలైనటువంటి ప్రశ్నలు అనే బాణములను సంధిస్తూ ఉంటే అవధాన సభలో అవధానులు కవితాధార ధారణలతో శబ్దార్థ గత రమ్య చమత్కార పద్యతోరణములతో పృచ్ఛకులను ఎదుర్కొని సరస్వతీ కృపతో విజయలక్ష్మిని వరిస్తూ ఉంటారు.
  సాహితీ సభలలో అటువంటి పద్యపూరణములే పండితోత్తముల కవితా క్రీడలుగా విరాజిల్లుతూ ఉంటాయి అని విశదీకరించి చెప్పే సందర్భం.

  రణమును జేయు పృచ్ఛకులు ప్రశ్నల బాణము లేయ, పద్యతో
  రణములతోడ, శబ్ద గత రమ్య చమత్కృతి తోడ, పూర్ణ ధా
  రణముల తోడ సభ్య జన రాశి మనమ్ముల గెల్వ, జేయు పూ
  రణములె పండితోత్తముల రమ్యపు క్రీడలు సాహితీసభన్.
  కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు. (17-11-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రణమిది సమాజ హిత తో
  రణమిది సరసంపు భావ రాజిత పద పూ
  రణమిది కడు యశమును గొను
  రణములెకద పండితులకు రమ్య క్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. రణమిది సమాజ హిత తో
  రణమిది సరసంపు భావ రాజిత పద పూ
  రణమిది కడు యశమును గొను
  రణములెకద పండితులకు రమ్య క్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. క్షణభంగురమౌ బ్రతుకున
  గణనీయమ్మగు ముదమును గల్పింంపంగన్
  గణుతింపగ కవితా తో
  "రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్"

  రిప్లయితొలగించండి
 23. గణ యతులను ప్రాసల బహు
  గణనీయము గాగ నెంచు కవితా ధారన్
  రణమున సైనికులటు పూ
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అణువణువునుత్సహించగ
  గణములదాబేర్చుకతనగణనీయముగాన్
  గణుతింపసమస్యాపూ
  రణములెకదపండితులకురమ్యక్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఘన కీర్తుల్ గడియించగ
  గణనీయమ్ముగ కవనము కనబరుచగ నే
  దినమైన సమస్యా పూ
  రణములె గద పండితులకు రమ్య క్రీడల్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 26. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:
  గురువు గారికి నమస్కారములు. నిన్న తమరితోనే ఉండుట వలన నిన్నటి పూరణ పంపలేక పోయినాను. ఇప్పుడు పంపుతున్నాను. దయతో పరిశీలించగలరు.

  అఘములు విఘాత మగుచుండు నాత్మశుచిని
  గంగలో మున్గ! బాపముల్ గలుగు పెక్కు
  ననవసర తర్కములతో ననవరతమ్ము
  నదుల పూతి నెంచు మూఢ నరులకెల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కణకణమని రగిలెడు నూ
  తన ధోరణులను కవితల దట్టించుచునే
  కనికట్టు జేయు ఘన పూ
  రణములె గద పండితులకు రమ్యక్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి


 28. ఆకాశవాణి కి పంపించినది
  చదివినారా ? తెలియదు  అణగారని దీపమ్మది
  పణముగ మది దోచుచుండు, పరికించంగన్
  క్షణమైనను విడువని పూ
  రణములెకద పండితులకు రమ్యక్రీడల్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కణకణ రాలెను పదములు
  తొణకని బెణకని శతాబ్ది తొలినూత్న కవీ
  మణులవి శ్రీశ్రీ పద్య చ
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. గణములగూర్పుతోడనయగారములొప్పసమస్యలన్సుపూ
  రణములెపండితోత్తములరమ్యపుగ్రీడలుసాహితీసభ
  న్గణములుబ్రాసలౌనులయకారునిబీజపుమంత్రరాజమే
  ప్రణతులుసేయనొప్పగునుఫాలుని,శంకరు,ఫాలనేత్రునిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. రణమే యతిప్రాసలతో
  గణములు ఛందో నియమపు కదనమ్మగుచున్
  గణయుక్త దత్త పద, పూ
  రణములె కదపండితునకు రమ్యపు క్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి


 32. ఆకాశ వాణి సమస్యా పూరణ కార్యక్రమం - 17 Nov 2018 లంకె :)  https://varudhini.blogspot.com/2018/11/17th-nov-2018.html


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 33. గణయతులుఁ బ్రాసఁ గూర్చుచు,

  క్షణమున రసవత్కవనపు స్వారస్యములం

  దొణకెడు పద్యోక్తుల పూ

  రణమే గద! పండితులకు రమ్యక్రీడల్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. న్యస్తాక్షరీ వారణ మొక ప్రక్క, నిషిధ్దాక్షరి గజ మొక ప్రక్క, సరస దత్త
  పది తురగమ్మొక ప్రక్క, నసందర్భ సంభాషణమ్ముల సాహినమ్ము
  నొక ప్రక్క, నాశువు శకటమ్ము నొక ప్రక్క, వర్ణణా శోభిత వారువమ్ము
  నొకప్రక్క మార్కొన. నొకప్రక్క ఘంటికా శమధుడు నిలువ, శాస్త్రధర స
  మస్యా ధరా భుక్కు మట్టు బెట్ట దలచ, నష్ట దిక్కుల లోన నాటలాడు
  చదరంగపు క్రీడ సరిపోలు నష్టావధానము, నెదురొడ్డి తనదు శక్తి
  రంజిల్లు నధ్వాహ(రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడ) లిలిక లోన,

  నాట వెలదుల కూర్చుచు నాట లాడి,
  వృత్తముల తోడ చేయుచు నృత్యము బహు
  సుందరముగ, రసజ్ఞుల డెందములను
  దోచు గా కేళిలో సువిత్తులు సతతము.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. గణ నాతీతమ్ముగ ఘన
  రణ విద్యా విక్రమముల రాజువరులు నై
  పుణ ముత్తమముగఁ బొందిన,
  రణములె కద, పండితులకు రమ్యక్రీడల్


  గుణ ఘన నిస్వనమ్ముల నకుంఠిత విక్రమ వీర్య సంపదన్
  రణ మొనరింప వీరు లుదరమ్మున వ్యాకర ణార్థ శబ్ద వా
  గ్గుణ గణ తర్జ నాదులను ఘోర పరస్పర పాండితీ విచా
  రణములె పండితోత్తముల రమ్యఁపుఁ గ్రీడలు సాహితీసభన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. జనని సరస్వతీ విపుల సత్కృప నందిన పండితోత్తముల్
  చెణకులు రువ్వుతున్ జనుల చిత్తము దోచెడు శైలితో యటన్
  రణమును జేయు పండితులు ప్రాజ్ఞులు పృచ్ఛకులిచ్చు పద్యపూ
  రణములె పండితోత్తముల రమ్యపు గ్రీడలు సాహితీ సభన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. క్షణమునవాణికిన్నతులు సారసరీతులశయ్యపాకస
  న్మణులనలంకరించి బుధమౌళికివాణికిశ్లేషభాషణ
  న్నణువణువాణిముత్తెపుటొయారపుటక్షర భూషపద్యతో
  "రణములె పండితోత్తముల రమ్యఁపుఁ గ్రీడలు సాహితీసభన్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. రణమా,పూరణమా,గుణ
  గణభూషణమా,మనీషగళనిగళమునో,
  ప్రణవక్వణమో ,సుకళా
  "రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్"

  రిప్లయితొలగించండి
 40. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  ధణధణ మ్రోగునట్టివగు దంభపు సంస్కృత ఖడ్గజాలముల్
  కణకణమందు పిక్కటిలు గాఢపు రీతుల శబ్దనాదముల్
  క్షణమున భీకరమ్మునగు సంధి సమాసపు రక్తసిక్తమౌ
  రణములె పండితోత్తముల రమ్యఁపుఁ గ్రీడలు సాహితీసభన్

  రిప్లయితొలగించండి
 41. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 42. గు రు మూ ర్తి అ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,


  గణములు , ప్రాసయున్ , యతులు గణ్యములై విలసిల్ల భావ ల

  క్షణము సమర్థ వంతమయి చక్కగ సాగెడు హృద్య పద్య పూ

  రణములె పండితోత్తముల రమ్యపు గ్రీడలు సాహితీ సభన్ |
  |
  ప్రణతులు వాణికిన్ పలుకురాణికి పుస్తక రమ్యపాణికిన్ |

  ప్రణతులు శంకరాభరణ ప్రఙ్ఙులకున్ సుకవీశ్వరాళికిన్ |


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించండి
 43. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  గణములతో భంగపడక
  చెణుకులతో నవరసములు జేర్చుచు మట్టు
  న్నణకువతో చేసెడు పూ
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి


 44. గణగణ గంటలు కూడిక
  క్షణక్షణమువేయు నడ్డుకట్ట నిషిద్ధం
  బును మీరిచేయు పదముల
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 45. మణిమయ సన్నిభంబయి యమంద విశేష గుణాన్వితంబుగా
  చణకులు వేయుచున్ కవి రసజ్ఞులు, పృచ్చకులెల్ల మెచ్చఁగాన్
  గణనియమంబు ప్రాస యతి గల్గిన కమ్ర కవిత్వ మైన పూ
  రణములె పండితోత్తముల రమ్యఁపుఁ గ్రీడలు సాహితీసభన్

  రిప్లయితొలగించండి
 46. కందం
  పణమున్ గాసిన వాని ని
  పుణతన్ మించుచు గెలిచెడు పూనిక తోడన్
  ఘనతన్ వెలయించెడు ధా
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్

  రిప్లయితొలగించండి
 47. వినుమా తెలిపిదె నిపుడే
  ఘనులౌ ప్రతిభా ప్రకర్ష కలిగిన యెడలన్
  అనయము పద్దియముల తో
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్*  రిప్లయితొలగించండి
 48. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య🤷‍♀....................
  రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్

  సందర్భము:
  మరో కోణంలో పూరణము..
  పండితాః సమదర్శినః.. అని కదా!..
  బ్రహ్మము... అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్... అని కదా!
  అటువంటి పరబ్రహ్మమునందు జ్ఙానమును ప్రసరింప జేయడమే పండితులకు రమ్యమైన క్రీడలు.. అని..
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  గుణములకు నతీతము, ఋషి
  గణములను ప్రతీతము నయి ధరఁ
  గ్రాలును బ్రహ్మం
  బణు గురు పూర్ణతఁ జిత్ సా
  రణములె కద పండితులకు రమ్య క్రీడల్!

  ✒~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  17.11.18
  -----------------------------------------------------------
  శ్రీ సూరం శ్రీనివాసులు గారికి ధన్యవాదాలతో

  రిప్లయితొలగించండి