5, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4071

6-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తామరలలోనఁ గననగుఁ దారకలను”
(లేదా...)
“తామరలందుఁ గాననగుఁ దారక లింపుగ రాత్రివేళలో”

47 కామెంట్‌లు:


 1. మేటి తారలుగ వెలుగ మించు గంటు
  లంత మారిరి కదర నేడజ్జుకలుగ
  వేషములనిచ్చెదమనెడు విటులతోడ
  తామరలలోన గననగుఁ దారకలను

  (తాము+ అరలలో= తామరలలో {అర = గది} )

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తేటగీతి
  అందమైనట్టి తారలు సిందులొలుక
  నొప్పె చిత్రసీమను విజయోత్సవ సభ
  ముద్దులొల్కెడు కన్నులన్ మొగములనెడు
  తామరలలోనఁ గననగుఁ దారకలను,

  ఉత్పలమాల
  ఏమని జేతు వర్ణనల నింపగు వేడుకఁ జిత్రసీమలోఁ
  గోమలులెందరో వగల గుప్పుచు నాడఁగ నేత్ర దీప్తులన్
  వ్యోమతలమ్ము జార విజయోత్సవ వేదిని భామమోములన్
  దామరలందుఁ గాననగుఁ దారక లింపుగ రాత్రివేళలో!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. భానుకిరణమ్ముసోకినభాగ్యమనుచు
  విచ్చియాడెడిపద్మమ్మువెలసికుందె
  ఉష్ణరేఖలమాడినయువిదవలెను
  తామరలలోనఁగననగుఁదారకలను

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఏమఱినిద్రబోవుటయనెందునుగానముగ్రీష్మమందునన్

  ఆమనియందుస్రుక్కుచునుయాయమమునందునవిచ్చుకన్నువిం
  జామరతోడుగానటనచాలనిగేహగవాక్షమూలలన్
  తామరలందుగాననగుగాననగుఁదారకలింపుగరాత్రివేళలో

  రిప్లయితొలగించండి


 5. సోముడు పూర్ణరూపుడయి సోమము నందున వెల్గనేమి యా

  కౌముదియే నిదాఘమను కామిని చెంతకు ప్రేమతోడ నా

  సామియె చేరువేళ కలశస్తిని విస్తృత మైన కన్నులా

  తామరలందుఁ గాననగుఁ దారక లింపుగ రాత్రివేళలో.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పొలతుకలు దమ యరలలో బొందు పరచె
  తళతళ మెరిసే యట్టల తారకలను
  ఱేయి ని నెగడ , నమ్మిక లేనియెడల
  దామరలలోనఁ గననగుఁ దారకలను

  తాము + అర = తామర

  రిప్లయితొలగించండి
 7. చినుకు పడి బిందు రూపమ్ము చెంద గాను
  తామర ల లోన గననగు : తారకలను
  రాత్రి వేళను నభమున రమ్య మలర
  గాంచ వచ్చు నెల్లరు గద కన్నులార

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆటవెలది
  వనవిహారమందు వనితనుగాంచియు
  ప్రేమమీఱ నిట్లు ప్రియుడు పలికె
  లలన!మధువు*తామరలలోనఁగననగుఁ
  దారకలను*మొగులదారిఁగనుమ.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తేటగీతి సమస్యకు ఆటవెలది పూరణ. ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. తహతహపడుచు నాతడు తనివిదీర
  గాంచె తారలనెఱి తనకన్నులార!
  స్వర్గ మనిపించు నా చిత్రశాలకేగ
  తా మరలలోనఁ గననగుఁ దారకలను

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కోమలి!యీకొలంకులనుఁగ్రు
  మ్మర, తీయనిదౌ మరందమున్
  తామరలందు గాననగు;దారకలింపుగ రాత్రివేళలో
  వ్యోమమునందళుక్కను, మహోజ్వల కాంతులనీను చంద్రుడున్
  కాముడు పూలబాణముల కాఱియబెట్టును పాంథకోటులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అంబుజాప్తుడు కలిగించు హర్షమెపుడు
  తామరలలోనఁ, గననగుఁ దారకలను
  రమ్యదీప్తుల పున్నమి రాత్రులందు,
  కనులవిందగు నాప్తులగనినవేళ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అనవరతము కరమున వాట్సప్పని పని
  పాటుల నెగవిడచి కడు పాటవమున
  బొమ్మ సందేశములరయ బుల్లి తెరని
  తామరలలోనఁ గననగుఁ దారకలను

  ( whatsApp సమాచారములలో పరిభ్రమించు పేర్చి కూర్చిన
  కృత్రిమ చిత్రముల స్ఫూర్తితో)

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నిన్నటి పూరణ:

  చక్కగ సంరక్షణమని
  దక్కగ నొక్కిరి విరాళ ధనము ననువునన్
  టక్కరి వారలు; అకటా!
  కుక్కలు గడ్డిఁ దినెఁ; గొనెను గోవు లమిషమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తేటగీతి
  సుందరీమణు లందరు సోయ గాలు
  ప్రతిభ ,సమముగ జూపగ రసిక వీక్ష
  కులు దలచిరి వారల జూచి ,గుమ్మల ముఖ
  తామరల లోన గనదగు తారకలను
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. భవుని విల్లువిరువరామ భద్రుడచట
  దవ్వుననిలిచి గాంచెడి తరుణి సీత
  కేలునందుహారమునొప్ప కెంపు కన్ను
  తామరలలోను గననగుదారకలను

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శ్రీమతి కోరగా నరకు చేరితి మిచ్ఛగ రైలు బండిలో
  కోమలమైనదౌ ప్రకృతి కూర్చగ మోదము, చెంగలింపగా
  భామినిమానసమ్ము, వడి వాతెఱతో స్పృశియించ కండ్ల కెం
  దామరలందుఁ గాననగుఁ దారక లింపుగ రాత్రివేళలో

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఆమణి కాలమందునను హాయిగ గ్రోలి మ
  రంద మాధురుల్
  యామిని వేళలో నిదుర యాయలి జాతులు
  పోవు, ప్రొద్దునన్
  దామరలందు గానదగు, దారక లింపుగ
  రాత్రి వేళలో
  కోమలికంబుగా గగన గోళములో గనిపించు
  చూడగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. గ్రహ నికాయము తారకా గణము లడరు
  చుండ నిత్యమ్ము తిరుగుచు నండ మందు
  వెలుఁగు చుండు నఖిలములు విశ్వ మందుఁ
  దా మరల లోనఁ గన నగుఁ దారకలను

  [తాము + అరల = తా మరల; తాము = తారకలు; అరలు = వ్యాపించు; లోన: ఇక్కడ విశ్వమందు ]


  ఈ మహి నున్న వింతల నెఱింగి వచింప నశక్యమే పరం
  ధామున కైన శంకర విధాతల కైనను గాంచఁ బున్నమిన్
  నీ మది సంతసింపఁగ ననేకము లుండఁగ నీటి గోళముల్
  తామర లందుఁ గాన నగుఁ దారక లింపుగ రాత్రి వేళలో

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఉ:కోమలి వెన్నెలందు పలు కోర్కెలతో శయనించి చంద్రునిన్
  బ్రేమగ జూచుచుండ విను వీధిన నిండిన తార లెల్ల శో
  భామయ రూపముల్ గలిగి భామకు గన్ పడె నట్టి భామ కన్
  దామరలందుఁ గాననగుఁ దారక లింపుగ రాత్రివేళలో

  రిప్లయితొలగించండి
 20. తే.గీ:స్వచ్చమౌ నీరు కల యట్టి సరము నందు
  పద్మపత్రాల పై నీరు పడుచు నుండ
  నా శరద్రాత్రి తారలు నంద మొలుక
  దామరల లోన గన నగు తారకలను

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఆమని యేగుదెంచె గనుమా వన సీమ రసాలసాలముల్
  కోమల పల్లవాంశుకము గుర్వుగ దాల్చె, సరంబదేను కెం
  దామరలందుఁ గాననగుఁ, దారక లింపుగ రాత్రివేళలో
  సోముని గూడి వెల్వఱచు సొంపగు వెన్నెల చెల్వుమీరగా

  రిప్లయితొలగించండి