16, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4220

17-10-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సానినిఁ గని సుకవివరుఁడు సంతసమందెన్”
(లేదా...)
“సానినిఁ గాంచి పొందెఁ గడు సంతసమున్ సుకవీంద్రుఁ డొప్పుగన్”

3 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  శ్రీనిగమవేద్యురాలిని
  జ్ఞాననిధిని,వాణిని,సురసన్నుత వీణా
  పాణిని విద్దెలకే దొర
  సానినిఁగని సుకవివరుఁడు సంతసమొందెన్.

  ఉత్పలమాల
  శ్రీనిగమాంత వీథుల చరించెడు శ్వేత దుకూలధారిణిన్
  జ్ఞాననిధిన్ కరాబ్జవిలసత్ వర పుస్తక వల్లకీయుతన్
  వాణిని,చారుహాసిని, సుభాషిణి, నాల్గుమొగాల వాని మేల్
  సానినిఁగాంచిఁబొందెఁగడు సంతసమున్ సుకవీంద్రుఁడొఫ్పుగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  దీనునిగ కాళిదాసలఁ
  బూనికనేర్వన్ దలంచి పూర్ణ సువిద్యల్
  మానిత భక్తిఁ గొలచి నా
  సానినిఁ గని సుకవివరుఁడు సంతసమందెన్

  ఉత్పలమాల
  పూనికఁ గాళిదాసు భువిఁ బూర్ణ సువిద్యలు నేర్పునందగన్
  దానుగ నార్తితోఁ బిలువ దైన్యత జంద్రకళావతంసనున్
  మానిత భక్తికిన్ మురిసి మాత ప్రసన్నత ముందునిల్వ నా
  సానినిఁ గాంచి పొందెఁ గడు సంతసమున్ సుకవీంద్రుఁ డొప్పుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వాణిని మదిలో నిలుపుచు
  తానారంభించెను ఘనతర కావ్యంబున్
  మానసమున కైతల దొర
  సానినిఁ గని సుకవివరుఁడు సంతసమం దెన్

  రిప్లయితొలగించండి