25, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 319 (మరణ మందినవాఁడె)

కవి మిత్రులారా,
ఎందరికో ఆరాధ్యదైవం, ఆధ్యాత్మిక గురువు,
మానవసేవే మాధవసేవ అంటూ ఎన్నో సమాజహితకార్యాలు చేసిన
భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి
శివైక్యం చెందడం బాధాకరం.
వారి మృతి పట్ల నా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నాను.

ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్య ఇది ........
మరణ మందినవాఁడె యమరుఁ డనఁ దగు.

19 కామెంట్‌లు:

 1. అమరుడైన బాబా గారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ....

  జీవ మున్నంత కాలము సేవ జేసి
  ఆశ్ర యమయి యభాగ్యుల కార్తి దీర్చి
  మతము కులములు లేకుండ మనసు నెపుడు
  స్మరణ మందినవాడె యమరు డనదగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మానవుని సేవ జేసిన మాధవునకె
  సత్య మైనట్టి ప్రేమయే నిత్య మగును
  సాయి జూపిన మార్గాన చని యిహమున
  మరణ మందినవాఁడె యమరుఁ డనఁ దగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అందరికీ వందనములు !

  01)
  _________________________________

  సత్య ధర్మము కొఱకిల - సత్య సాయి
  అంకితమ్మొనరించెగా - ఆత్మ సాక్షి !
  జనుల కోసమె బ్రతికిన - జగతి లోన
  మరణ మందినవాఁడె య - మరుఁ డనఁ దగు !
  __________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నిత్య సేవయే నిజమైన సత్య మనెడు
  సత్య సాయికి సాటియౌ సాధు వెవరు?
  ప్రేమ పంచగా నేగెనో నమర పురికి,
  మరణ మందిన వాడె యమరు డనదగు!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తనకు తనవార లకునిల దారి చూపు
  వారె లోకంబు లంతట వాస్తవమ్ము;
  పరుల ఆర్తినిఁ దీర్చుచుఁబతికి తుదకు
  మరణ మందినవాఁడె యమరుఁ డనఁ దగు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సాయిబాబా శివైక్యం చెందడం బాధాకరం.
  వారి పై నాకున్న ప్రేమను ఈ విధముగా తెలియజేస్తున్నాను

  అడగకమునుపే వరమిచ్చి నాత్మ బంధు
  నందరి మదిలో నుండగ; నాత్మ పోయి
  శివుని జేరగ మరణమంచు బిలువ నిజ
  మరణ మందిన వాడె యమరు డనదగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అపర భాగీరథుడు సాయి ; అనవరతము
  మానవాభ్యుదయమ్ముకై మనిన వాడు,
  శాంతి సత్య అహింసల చాటినాడు;
  మరణమందిన వాడె యమరు డనదగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మరణమది లేని వారలమరులు గాన
  మరణమొందిన వారలమరులెటులగు?
  మంచితనమునకు కలదే మరణమేమి?
  మరణ మందినవాఁడె యమరుఁ డనఁ దగు!!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రాజు లెందరొ పాలించి రాలి నారు
  ధనికు లెందరొ రాణించి దాటి నారు,
  వారి నెవ్వరు మదినెంచు వారు? ధరను
  పేర్కొన ఘన దానములిడి పేద యగుచు
  మరణమందిన వాఁడె యమరుఁ డనఁ దగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నా పూరణ .....

  ఆలుబిడ్డలతో సుఖ మందకుండఁ
  జేరె సైన్యములో దేశసేవ కొఱకు
  యోధుఁడై సరిహద్దులో యుద్ధమందు
  మరణ మందినవాఁడె యమరుఁ డనఁ దగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  "మతము కులములు లేకుండ మనసు నెపుడు" ఈపాదం "కులమతమ్ములు లేక ప్రజల మనముల" అని ఉంటే ఎలా ఉంటుంది?

  మిస్సన్న గారూ,
  సజ్జనులకు ఇహమందే మరణ మని చక్కగా పూరంచారు. బాగుంది. అభినందనలు.

  వసంత కిశోర్ గారూ,
  సత్పురుషులకు జగతిలోనే మరణ మని మీరూ మిస్సన్న గారి బాట పట్టారు. మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మనోహరంగా ఉంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మందాకిని గారూ,
  మధురంగా ఉంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  "వారె లోకంబు లంతట వాస్తవమ్ము" అనే పాదం "వారె మెండు లోకమ్మున వాస్తవమ్ము" అంటే ఎలా ఉంటుంది? మూడవ పాదంలో "దీర్చుచు బ్రతికి" అనండి.

  వరప్రసాద్ గారూ,
  మంచి పద్యం చెప్పారు. అభినందనలు. మీ పద్యానికి (బ్రాకెట్లలో) నా సవరణలు ...
  అడగకమునుపే వరమి(చ్చె) నాత్మ బంధు
  (వం)దరి మది నుండగ; నాత్మ పోయి
  శివుని జేర మరణమంచు (చెప్పగ) నిజ
  మరణ మందిన వాడె యమరు డనదగు.

  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మంచి పూరణ. అభినందనలు.
  కొన్ని చిన్న లోపాలు.
  (అతఁ డపర భగీరథుఁ డ)నవరతము
  మానవాభ్యుదయమ్ముకై మనిన (సాయి)
  శాం(త్యహింసల సత్యము) చాటినాడు;
  మరణమందిన వాడె యమరు డనదగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. జిగురు సత్యనారాయణ గారూ,
  బాగుంది మీ పద్యం. అభినందనలు.

  చంద్రశేఖర్ గారూ,
  ఉత్తమమైన పూరణ మీది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గురువు గారికి వందనములు. సవరణకు ధన్యవాదములు.

  అత డపర భగీరథుడయ్యె; ననవరతము
  మానవాభ్యుదయమ్ముకై మనిన సాయి
  శాంత్యహింసల సత్యము చాటినాడు;
  మరణమందిన వాడె యమరుడనదగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మాస్టరు గారూ! ధన్య వాదములు.మీరు సూచించిన సవరణ బాగుంది.దానికి చిన్న సవరణతో ...

  జీవ మున్నంత కాలము సేవ జేసి
  ఆశ్ర యమయి యభాగ్యుల కార్తి దీర్చి
  కులముమతములు లేకుండ నిలచి మదిని
  స్మరణ మందినవాడె యమరు డనదగు!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. guruni madini nimpukoni
  guru sevalo jeevanammu gadipi
  guruni lo aikyammagutaku tanuvu chaalinchi
  మరణ మందినవాఁడె యమరుఁ డనఁ దగు- kota srinivas

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కోట శ్రీనివాస్ గారూ,
  ‘శంకరాభరణం’ బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది. చాలా సంతోషం. మీ భావానికి నా పద్యరూపం ...
  గురుని మదిలోననే నింపుకొన్నవాఁడు
  గురుని సేవలో తన బ్రతుకును గడుపుచు
  గురునిలో నైక్యమగుటకు కోరి కోరి
  మరణ మందినవాఁడె యమరుఁ డనఁ దగు.

  రిప్లయితొలగించండి