6, జూన్ 2016, సోమవారం

సమస్య - 2056 (రతిపాదాలకు మ్రొక్కి...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“రతిపాదాలకు మ్రొక్కి యీ కవనసామ్రాజ్యాన పేరొందుమా”
లేదా...
“రతిపాదారాధనఁ గవిరాజువు గమ్మా!”

64 కామెంట్‌లు:

 1. పరుషంబైన పదమ్ములన్ వదలి నీవందమ్ముగా తెన్గునన్
  సరసమ్మైన కవిత్వమున్ మనమునాస్వాదించు చున్ వ్రాయుమా
  కరుణా వీక్షణియైన బ్రహ్మసతి వాక్కాంతాలలామంబు భా
  రతిపాదాలకు మ్రొక్కి యీ కవనసామ్రాజ్యాన పేరొందుమా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారు,
   మీరు ప్రాసను "ర"కారముగా పొరబడ్డారు

   తొలగించండి
  2. ప్రాస సవరించి మరో పూరణ వ్రాయండి.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములు మాష్టారు, జిగురు సత్యనారాయణగారు. పెద్ద పొరపాటే జరిగింది

   తొలగించండి
  4. మీ పద్యం చాల బాగున్నది. ప్రాసభేదంతో ఇబ్బంది వచ్చింది. పునరోత్సాహంతో మరొకటి వెలయించండి. అభినందనలతో...

   తొలగించండి
  5. చంద్రమౌళి గారు మీరన్య కార్యానిమగ్నత కారణమున పూరించడానికవకాశము చిక్క లేదని భావించి మీపూరణకు కావలసిన సవరణలతోడనీ పద్యమును తిలకించండి.

   అతిరిక్తంపు పదమ్ములన్ వదలి నీవందమ్ముగా తెన్గునన్
   చతురమ్మైన కవిత్వమున్ మనమునాస్వాదించు చున్ వ్రాయుమా
   గతరోషానన యైన బ్రహ్మసతి వాక్కాంతాలలామంబు భా
   రతిపాదాలకు మ్రొక్కి యీ కవనసామ్రాజ్యాన పేరొందుమా

   తొలగించండి

 2. అతి లావణ్యత నొప్పి భావమున సౌ
  హార్దమ్ము శోభిల్లగన్
  హితమై సమ్మతమై జెలంగెడు సు సా
  హిత్య ప్రభా హాసమై
  సిత పద్మాలయ వాసిగా బరగి నీ
  సేమంబులం గోరు భా
  రతి పాదాలకు మ్రొక్కి యీ కవన సా
  మ్రాజ్యాన పేరొందుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వెతలన్ బాపగ మోదమొం దగను వేవేలౌ ప్రభంధమ్ము లే
  అతిప్రీ తిన్ రచి యింపగా వలయు కావ్యమ్మే వినన్ గాంచినన్
  మితమే లేదట గ్రంధముల్ కవులు సామీరేని వ్రాయంగభా
  రతిపాదాలకు మ్రొక్కియీ కవనసామ్రాజ్యాన పేరొందుమా
  ---------------------------------------
  మతిమరపు లేక కవులట
  సతతము దేవిని గొలుచుచు సౌరులు పంచన్
  హితమగు కవితలు పలికి భా
  రతిపాదారాధనఁ గవిరాజువు గమ్మా !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రెండూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ‘సామీరేని’...?

   తొలగించండి
  2. గ్రంధములు సామీరేని [హనుమ రాసినా]ఇంకెవరు రాసినా " అని నాఉద్దేశ్యము .అదన్నమాట

   తొలగించండి
  3. ‘సామీరి+ఏని’ అన్నపుడు సంధి లేదు, యడాగమం వస్తుంది. అందుకే ఆ పదం నాకు అర్థం కాలేదు.

   తొలగించండి
 4. రిప్లయిలు
  1. యతియున్, బ్రాఃసల చంద
   మ్మతి క్లిష్టమటంచు వెఱచుటక్కర లేదోయ్?
   మతినిలుపు ప్రయత్నము,భా
   రతి పాదారాధనఁ గవిరాజువు గమ్మా!

   తొలగించండి
 5. నా రెండవ పూరణము

  ప్రతి పద రూపము దానయి
  యతులిత సంభావ్య భావ హారావళులం
  గతులిడి నాదంబిడు భా
  రతి పాదారాధన గవి రాజువు గమ్మా!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. టెల్, గానా :)


  పతియే జేసెను గద ఆ
  రతి పాదారాధన! గవి రాజువు గమ్మా
  రతిపతి దరిజే రగ ఆ
  గతుకుల బండిన సరసపు గానము జేయన్ !

  చీర్స్
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. స మ స్య
  * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *

  గు రు వ ర్యు ల కు న మ స్సు లు

  4 వ తే ది నే ను ప ౦ పి న ......

  " శి వ క ళ్యా ణ ము " గ ణ న

  లో ని కి తీ సు కొ న వ ద్దు

  నే ను " శి వ క ళ్యా ణ ము " ఖ ౦ డి క


  6 వ తే దీ కా నీ లే దా ..

  6 వ తే దీ త ర్వా త కా నీ

  మ ల్లీ ప ౦ పి స్తా ను .


  .

  రిప్లయితొలగించండి
 8. స్తుతమతియయినను నీవిల
  యతులిత పాండిత్య గరిమ నార్యుడవైనన్
  సతతము మరువక నా భా
  రతి పాదారాధన గవిరాజువు గమ్మా!
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  క్షితిలో మానవ శక్తి యుక్తులకు సంక్షేమంబు సామాన్యమే
  అతిలోకంబగు శాస్త్రసంపదలు,విఖ్యాతంపుబాండిత్యముల్
  ప్రతిభామూర్తిగ నిల్పగాదగవు, సంప్రాజ్యంబు సాధింప-భా
  రతి పాదాలకుమ్రొక్కి యీ కవన సామ్రాజ్యాన పేరొందుమా!.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మతి లేకుండగ తాను కూర్చొనిన కొమ్మందాను ఖండించు న
  కృతబుద్ధే మన కాళిదాసకవి, యా దృష్టాంత మాధారమై
  ప్రతినన్బూనితి కావ్యకల్పన తపంబై, తల్లి దీవించ, “భా
  రతిపాదాలకు మ్రొక్కి యీ కవనసామ్రాజ్యాన పేరొందుమా”॥

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తంగిరాల రఘురాం గారూ! మీప్రయత్నం చాల బాగున్నది.మీభావన కూడ చాల బాగున్నది. అమ్మ తలచుకుంటే ఏమైనా చేయగలదు. నిరంతర కృషి శ్రద్ధతో చేసిన తప్పక ఫలితముంటుంది. మొదటి పాదాంతంలో “న” తరువాత వచ్చిన “కృ” ని బట్టి గురువుగాదు. క గుణింతములో ఒక అక్షరం మాత్రమే. అది సంయుక్తాక్షరంగాదు. కావున గణం దెబ్బతిన్నది. ఇక ద్వితీయ పాదములో యతి దెబ్బతినది. అచ్ మైత్రి చెల్లినది గాని హల్ మైత్రి చెల్లలేదు. చందస్సు సాఫ్టువేర్ పూర్తిగా కరెక్టు గాదు. నాకూ మిడిమిడి జ్ఞానమే. నాకు తెలిసినది వ్రాసితిని. మరోలా భావింప వలదు.

   తొలగించండి
  2. రఘురాం గారూ, మీ పూరణ బాగున్నది.
   అలాగే తోపెల్ల వారు చెప్పిన సూచనలను గమనించండి. ‘బుద్ధి+ఏ’ అన్నపుడు యడాగమం వచ్చి ‘బుద్ధియే’ అవుతుంది.
   ****
   తోపెల్ల వారూ,
   ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
  3. శర్మ గారూ, అక్(ఋ)తబుద్ధి కదా కావున గురువేకదా అని నిర్ధారించుకున్నాను. క్షమించాలి. ఇకపోతే, ఋత్వంతో రెండు వేర్వేరు హల్లులు కూడా యతి మైత్రి పొందుతాయి అని చదివాను, అందుకే అలా వాడాను.

   గురువుగారూ, యడాగమం నన్ను మళ్ళీ దెబ్బ తీసింది!!

   తొలగించండి
  4. కృ, దృ లకు యతి మైత్రి చెల్లుతుంది. కృ వలన పూర్వాక్షరము గురువవ్వదు.

   తొలగించండి
  5. రఘురాంగారూ. నేనే పొరబడ్డాను. శ్రీ కామేశ్వరరావుగారు చెప్పినట్లు మీరు చెప్పినట్లు యతిమైత్రి సరియైనదే. దీనిని ఋవడి అందురు. కేవల ఋ కారంతో గూడ ఏదేని వట్రసుడి గల హల్లులతో గూడ యతి చెప్పవచ్చు.

   తొలగించండి
 10. మతినిల్పి తెలుగు భాషను
  సతతము సాధనను జల్ప సత్ఫలితమిడున్
  శతదృతి ప్రియసఖి యౌ భా
  రతిపాదారాధనఁగవి రాజువుగమ్మా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రిప్లయిలు
  1. శృతి సూక్త్యాదర ణార్హ చంద్రముఖి నిశ్శేషాఘ విధ్వంసియున్
   నత పాకారి ముఖామృతాశిగణ వీణా గాన సంభావ్య సై
   కత రమ్యస్థల హర్షయున్ సుజన శోకక్షీణ సద్భాతి భా
   రతి పాదాలకు మ్రొక్కి యీ కవన సామ్రాజ్యాన పేరొందుమా

   సతతము సత్కవి కృత స
   న్నుత కావ్య పఠనము లందు తుష్ట మనమున
   న్నతులిత భక్తిని యా భా
   రతిపాదారాధనఁ గవిరాజువు గమ్మా!

   తొలగించండి
  2. సత్కవితా విశారదులు కామేశరరావు గార్కి నమస్సులు. మీ పూరణ ద్వయబులత్యంత మనోహరంబులుగా శోభిల్లుచున్నవి. సమాసపదబంధురము విశేషార్థబోధకముగా నున్నవి. కడుంగడు అభినందనలు.
   నిన్నటి పద్యమునందలి దోషములను తెల్పినందులకు చాల కృతజ్ఞుడను. దోషపరిహరణము చేసి మరల ప్రయత్నము చేసితి గాని కాలాతీతమై, ఈరోజు ఉద్యోగ బాధ్యతల వల్ల సాధ్యము కాలేదు. కరుణతో గురువుగారు ఆపని పూర్తి చేసినారు. శ్రీశంకరార్యులకు వందనశతములు.

   తొలగించండి
  3. కవన సామ్రాజ్యాన పేరొందగలిగే పూరణలు మీవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  4. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. కడుంగడు ధన్యవాదములు.
   శర్మ గారూ ధన్యవాదములు. కంద పద్యములో నిత్య సంధి యతి వేసాను. గమనించారా?

   తొలగించండి
 12. మతి పెంపొందగ జనులకు
  హితవును జేకూర్చునట్టి యీతిహాసములన్
  చతురత కృతి సేయుచు భా
  రతిపాదారాధనఁ గవిరాజువు గమ్మా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాగుంది. అభినందనలు.
   మీ పద్యాలలో కనీసం ఒక్కటైనా టైపు దోషం ఉండాలని నియమం పెట్టుకున్నట్టున్నారు!

   తొలగించండి
 13. ప్రతిపదమున మధువులొలుక
  హితమగు పద్యములనల్లి యింపును గూర్చన్
  సతతము కృపగోరుచు భా
  రతి పాదాఱాధన గవిరాజువు గమ్మా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఇతిహాసమ్ముల నెఱగియు
  క్రతువుగ పఠనాభిలాష గలిగియు భక్తిన్
  సతతమ్ము జేయుచును భా
  రతిపాదారాధన, గవి రాజువు గమ్మా

  ప్రతిపాదించెద గాంచుమోయి, కవిగాపాండిత్యమెంతున్న, స
  త్కృతులన్ వ్రాయుచు గొప్ప సత్కవులుగా కీర్తిన్నిలన్ బొంద నీ
  వితిహాసమ్ము పురాణముల్ సకలమౌవిజ్ఞానమున్ నేర్చి భా
  రతి పాదాలకు మ్రొక్కి యీ కవన సామ్రాజ్యానపేరొందుమా.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అతులిత భక్తిన్ గొల్చుచు

  వెతలను సతతమ్ము బాపు విఘ్నేశ్వరునిన్

  ప్రతి దినమున్ జేయుచు భా

  రతి పాదారాధన గవిరాజువు గమ్మా!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సతతము తదేకముగ స
  న్మతితోడరతిపతిజనకు మనసారంగన్
  నుతియించితీవిపుడు భా
  రతి పాదారాధన కవిరాజువు గమ్మా

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సతతము భక్తియు కవనము
  జతయై పలికెడు హితవులు జయమొనరింపన్!
  గతి తప్పక జేయుచు భా
  రతి పాదారాధన గవి రాజువు గమ్మా!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. .హితమౌసూక్తుల పంక్తులన్నిడగ సాహిత్యాన సంతోష భా
  రతి పాదాలకు మ్రొక్కియీ కవన సామ్రాజ్యానపేరొందుమా
  అతిగా నూహలుబంచి పెంచి ప్రతిపద్యంబందు హృద్యమ్ముగా
  కృతులన్ వ్రాయగ మానసంబుకిడు సంకేతంబుమీకబ్బుగా|
  2.మతికిన్ సమ్మతి గూర్చెడి
  ప్రతి పదమును రత్నమట్లురాజిల్లుట చే
  అతిగా వ్రాయుట కౌ|భా
  రతిపాదారాధన గవి రాజువు గమ్మా

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వెతలను మరచుచు మదిలో
  సతతము గురువుల దలచుచు సద్భావనతో
  మతినొసగుమనుచు యాభా
  రతి పాదారాధన గవిరాజువు గమ్మా

  రిప్లయితొలగించండి
 20. భృతికై సాగుచు మృత్యువొంది యటుపై ప్రేతాత్మవై నిల్వకన్
  క్షితి విజ్ఞానము వేద సారమును రాశీ భూతమై యొప్పగా
  పతి సృష్టించిన మానవాళి బ్రతుకుల్ బంగారమై వెల్గ భా
  రతిపాదాలకు మ్రొక్కి యీ కవనసామ్రాజ్యాన పేరొందుమా!

  స్తితమతి వై చతురత తో
  వ్రతముగ పటుతర విశిష్ట రచనా సక్తిన్
  బ్రతుకగ , నా విధి సతి భా
  రతిపాదారాధనఁ గవిరాజువు గమ్మా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రెండూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ‘స్థితమతి’... స్తితమతి అయింది.

   తొలగించండి
 21. గతితప్పక గురుపాఠా
  లతి రయముననేర్చి “శంకరాభరణము”లో
  సతతక వితాసృ జనఁ భా
  రతి పాదారాధనఁ గవిరాజువు గమ్మా!.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ధృతితో పెద్దల కావ్యముల్ పఠన దీక్షన్ బూని కావించుచున్
  సతమున్ మాధవు నీరజోదరుని సద్భక్తిం యుపాసించుచున్
  మతి సంతృప్తిగ తల్చుచున్ సతము మంజుప్రాణు దేవేరి భా
  రతి పాదాలకు మ్రొక్కి యీ కవన సాంబ్రాజ్యాన పేరొందుమా!
  మంజుప్రాణుడుః బ్రహ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం. మూడు పాదాల్లోను యతి తప్పింది. 14వ స్థానానికి బదులు 13వ స్థానంలో యతి వేశారు. సవరించండి.

   తొలగించండి
 23. గురువర్యులకు నమస్సులు. సవరించిన పూరణ పరిశీలించండి.
  ధృతితో పెద్దల కావ్యముల్ పఠన స్ఫూర్తిన్ జేయుచున్, ధీక్షతో
  సతమున్ మాధవు నీరజోదరుని విశ్వాత్మున్ మదిన్ దల్చుచున్
  గతినీవేయని యిచ్ఛతోడుతను వాగ్భామన్ హృదిన్ నిల్పి భా
  రతి పాదాలకు మ్రొక్కి యీ కవన సాంబ్రాజ్యాన పేరొందుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అతిగా వ్రాయుచు కావ్యముల్ మరచుచున్ హాయిన్ సదా ఛందముల్
  యతులన్ ప్రాసలు దొబ్బబెట్టుచును సయ్యాటంపు పద్యాలలో
  వ్రతముల్ సల్పుచు మాటిమాటికిని నార్భాటమ్ము గావించి భా
  రతిపాదాలకు మ్రొక్కి యీ కవనసామ్రాజ్యాన పేరొందుమా???

  రిప్లయితొలగించండి